Now showing items 199-218 of 745

  • Hammingova vzdálenost ve stromech a zásobníkové automaty 

   Author: Čihák Slavomír; Supervisor: Janoušek Jan; Opponent: Melichar Bořivoj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Hardwarová akcelerace monitorovacích aplikací 

   Author: Lužnický Jiří; Supervisor: Ubik Sven; Opponent: Kubr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Herne teoretická optimalizace detekce škodlivého chování 

   Author: Samusevich Raman; Supervisor: Lisý Viliam; Opponent: Grill Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-30)
   Klasifikátory založené na strojovém učení se používají v takových bezpečnostních aplikacích jako detekce podvodného chování nebo detekce narušení bezpečnosti počítačových ve snaze předejít detekci. Avšak klasické metody ...
  • Heuristický algoritmus pro Kriegspiel 

   Author: Vojtěch Foret; Supervisor: Šustr Michal; Opponent: Uhrín Matej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Hry představují jednoduchý model problémů reálného světa. Hry s neúplnou informací vylepšují tento model přidáním skryté informace, čímž se přibližují skutečným problémům. Tyto hry jsou však pro počítačové programy náročnější ...
  • Hlasovací systém pro samosprávné orgány vysokých škol 

   Author: Petřík Michal; Supervisor: Dobiáš Radek; Opponent: Balík Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Hlasovací zařízení 

   Author: Vokoun Miroslav; Supervisor: Dobiáš Radek; Opponent: Schmidt Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Hlasová identifikace pohlaví na bázi GMM a její aplikace při rozpoznávání řeči 

   Author: Pytelová Tereza; Supervisor: Pollák Petr; Opponent: Rajnoha Josef
  • Hlavní terminál pro navigační systém pro interiéry 

   Author: Lorencová Eva; Supervisor: Macík Miroslav; Opponent: Černý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Tato práce se zabývá vývojem navigačního systému pro interiéry, konkrétně hlavního terminálu. Zaměřujeme se na navigaci v nemocnicích pro osoby se sníženou schopností navigace a orientace, a sice nevidomými a seniory. První ...
  • Hledání sekundarních struktur v primarních strukturách nukleových kyselin 

   Author: Anh Vu Le; Supervisor: Kléma Jiří; Opponent: Pospíšek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   Struktura RNA molekul je významná z hlediska jejich funkce a regulace. Na objev konkrétní funkční struktury v genomu pak může být nahlíženo jako na objev funkce s ní spojené. Translace nezávislá na 5' čepičky je jednou z ...
  • Hledání sekvenčních motivů v mRNA selektovaných vazbou na translační iniciační faktory z rodiny eIF4E 

   Author: Jan Holčák; Supervisor: Pospíšek Martin; Opponent: Kléma Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-01)
   Výběr vhodného nástroje hledajícího neobjevené motivy v RNA sekvencích je obtížný. Náročná instalace programů může vést k problémům s nasazením. Dostupné sady nástrojů nejsou připraveny na hromadné výpočty. Nástroje schopné ...
  • Hledání škodlivých domém s použitím WHOIS databáze 

   Author: Létal Vojtěch; Supervisor: Pevný Tomáš; Opponent: Somol Petr
   Internet je zneužíván jako médium pro šíření virů a ovládání již infikovaných počítačů. Techniky využívající blacklisty se snaží ochránit uživatele procházející internet od potenciálních infekcí. Problem těchto technik je, ...
  • Hluboká neuronová síť pro klasifikaci satelitních snímků s využitím Open Street Maps 

   Author: Kunc Vladimír; Supervisor: Reinštein Michal; Opponent: Škoviera Radoslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Nabídka dat z dálkového průzkumu Země (DPZ) vzrůstá a stejně stoupá poptávka po metodách umožníjící automatickou analýzu těchto dat, jednou z těchto metod je klasificka. Nicméně přes vzrůstající poptávku, neexistuje žádný ...
  • Hluboké posilované učení ve složitých strukturovaných prostředích 

   Author: Volný Adam; Supervisor: Lisý Viliam; Opponent: Drchal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Vytváření obecných agentů schopných naučit se užitečné rozhodovací strategie v prostředích reálného světa je obtížný úkol. Posilované učení je oblast, která se snaží tento problém vyřešit. Poskytuje obecný, rigorózně ...
  • Hluboké učení pro autonomní řízení fliperů robotu v simulaci 

   Author: Azayev Teymur; Supervisor: Zimmermann Karel; Opponent: Ecorchard Gaël Pierre Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
   Diky současnému pokroku v algoritmech hlubokého a posilovaného učení, jsou neu-ronové sítě stále častejí použivane v růz-ných robotických ůlohách jako je na-priklad rizeni robotu pri prejizdeni nerov-neho terenu. Zkoumáme ...
  • Hluboké učení z více instancí pro detekci mnohočetného myelomu v CT snímcích dlouhých kostí 

   Author: Vojtěch Mach; Supervisor: Hering Jan; Opponent: Čech Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   S nástupem moderních algoritmů strojového učení vzrostla popularita tématu automatické interpretace výstupů zobrazovacích metod v medicíně pomocí počítačů. Konvoluční neuronové sítě v současné době excelují v mnoha oblastech ...
  • HPC technologie pro simulaci difrakce elektromagnetických vln na sférických překážkách 

   Author: Anastasiia Puzankova; Supervisor: Bureš Miroslav; Opponent: Tumakov Dmitrii
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-24)
   Sférická těla dobře aproximují různé skutečné objekty. Maxwellovy rovnice jsou zase jednou ze základních ve fyzice, protože se používají v obrovském rozsahu aplikovaných problémů. Problém difrakce elektromagnetických vln ...
  • Hranové kódování pro hluboké neuronové sítě 

   Author: Šinkovec Petr; Supervisor: Drchal Jan; Opponent: Šourek Gustav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
   Získání systémů pro automatickou strukturální optimalizaci modelů strojového učení (ML) je žádoucí ze dvou hlavních důvodů. Za prvé může ušetřit ML designérům víceméně přímočarou práci a za druhé, dokáže odhalit velmi ...
  • Hry více hráču v kontextu výpočetní biologie 

   Author: Jan Matyáš Křišťan; Supervisor: Valla Tomáš; Opponent: Kroupa Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-10)
   V této práce studujeme aplikaci herní teorie pro analýzu experimentů s DNA čipy. Zaměřujeme se na modely založené na hlasovacích hrách, které jsou definované přiřazením váhy každému hráči a kvótou, jež představuje minimální ...
  • Hybridní mobilní aplikace pro systém plánování projektů 

   Author: Teplý Jan; Supervisor: Blaško Miroslav; Opponent: Hašek Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Plantac is proprietary web application for project time and spendings planing. Curently writen on Java EE framework with ZK framework for vizualization. Goal of this thesis is to explore possibility of creation of alternative ...
  • Hybridní mobilní aplikace pro systém plánování projektů 

   Author: Teplý Jan; Supervisor: Blaško Miroslav; Opponent: Hašek Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Plantac je proprietární webová aplikace pro plánování času a nákladů projektů na platformě Java EE as vyzualizací ve frameworku ZK. Cílem práce je prozkoumat možnosti pro vytvoření alternativního multiplatformního uživatelského ...