Now showing items 77-96 of 745

  • Backend pro počítání statistik 

   Author: Dub Michal; Supervisor: Chlumský Petr; Opponent: Klíma Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Bayesovské odhadování parametrů stavových modelů při nedostupné věrohodnostní funkci 

   Author: Tomáš Kala; Supervisor: Dedecius Kamil; Opponent: Kopřiva Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   Stavové modely představují široce používaný formalismus pro popis částečně pozoro-vaných náhodných procesů vyskytujících se např. v biologii, ekonometrii a zpracování signálu. Cílem filtrace je odhadnout sekvenci skrytých ...
  • Bezpečnost dat při využívání cloudových služeb 

   Author: Adelina Akhmedzianova; Supervisor: Rechtberger Václav; Opponent: Budyakov Alexey
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
   Hlavním problémem v používání služeb cloudového ukládání je ochrana dat: poskytovatelé cloudových služeb neposkytují šifrovací funkce. Stávající řešení, které si uvědomit, že princip na straně klienta šifrování, neposkytují ...
  • Bezpečnostní analýza průmyslového kontrolního systému 

   Author: Német Marcel; Supervisor: Wespi Andreas; Opponent: G S
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-17)
   Priemyselné kontrolné systémy majú dôležitú úlohu v mnohých nenahraditeľných systémoch ako sú napríklad elektrárne, čističky vôd alebo ropovody. Bezpečnosť týchto systémov si nepochybne zaslúži pozornosť, no nasadzovanie ...
  • Bezpečnostní plugin do prohlížeče 

   Author: Michal Šípek; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: García Sebastián
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
   Nedávná globální pandemie ukázala, jak důležitá je přítomnost v online světě a tím i zdůraznila potřebu kyberbezpečnosti. Tato práce si klade za cíl prozkoumat možnosti prohlížečových doplňků s ohledem na testování bezpečnosti ...
  • Big Data ETL pro bankovní data 

   Author: Slavíček Ondřej; Supervisor: Bém Martin; Opponent: Svoboda Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   V posledních letech narostlo množství nově vznikajících dat. Vznikající data jsou v zásadě nestrukturovaná, mají velký objem a jsou vytvářena velmi rychle. Na základě toho vznikl nový koncept Big Data, který nabízí možnosti ...
  • Black-box útok na systémy pro odhalení průniku do sítě 

   Author: Hroššo Peter; Supervisor: Pevný Tomáš; Opponent: Somol Petr
   Na síťovou bezpečnost lze nahlížet jako na dlouhotrvající závod ve zbrojení mezi útočníky a tvůrci detektorů síťovych útoků, ve kterém se obě strany snaží dosáhnout svých cílů reagováním na akce svých protivníků. Potenciálním ...
  • C# knihovna pro správu časových razítek 

   Author: Hons Dominik; Supervisor: Kubr Jan; Opponent: Votava Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-20)
   Cílem této práce je analyzovat existující nástroje určené pro práci s časovými razítky a následně navrhnout a implementovat knihovnu pro C# umožňující vytváření a ověřování časových razítek. Implementace knihovny se řídí ...
  • C# knihovna pro verifikaci a validaci souborů 

   Author: Vrátník Jan; Supervisor: Kubr Jan; Opponent: Votava Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Validace souborů mnohdy končí kontrolou jeho velikosti a přípony. I když něco takového ve většině případů naprosto stačí, najdou se i situace, kde je potřeba jít mnohem více do hloubky. Bohužel, existuje jen málo volně ...
  • Celulární kódování pro hluboké neuronové sítě 

   Author: Doležal Matěj; Supervisor: Drchal Jan; Opponent: Šourek Gustav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Umělá neuronová síť je výpočetní model, který je inspirován chováním a strukturou lidského mozku. Vetšina přístupů pro stavění neuronových sítí se snaží optimalizovat topologii a zároveň parametry sítě. Tento přístup se ...
  • Cenová politika a data: dálkové autobusové linky 

   Author: Mohammad Asad Ali; Supervisor: Mrkos Jan; Opponent: Nikolaev Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-10)
   Autobusová doprava je jeden z nejrozšířěnějších způsobů osobní dopravy v Evropě. V této práci se za použití technik strojového učení zaměřujeme na pochopení vlivů ovlivňujících dynamickou cenotvorbu na dálkových autobusových ...
  • Centralizované řízení distribuovaných procesů 

   Author: Bauer Miroslav; Supervisor: Fišer Petr; Opponent: Kubr Jan
   Tato práce si klade za cíl analyzovat současné možnosti centralizovaného řízení a distribuce výpočetních úloh na výpočetní zdroje. Cílem je návrh a implementace vybraného řešení. Toto řešení by mělo sloužit jako vrstva ...
  • Centrální správa a automatická integrace byznys pravidel v architektuře orientované na služby 

   Author: Klimeš Filip; Supervisor: Čemus Karel; Opponent: Toman Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Architektura orientovaná na služby člení funkcionalitu komplexních informačních systémů do samostatných služeb a díky tomu usnadňuje oddělení zodpovědností a zvyšuje znovupoužitelnost jednotlivých komponent. Byznysová ...
  • Clusterování softwarových modulů použitím Jaya algoritmu 

   Author: Jakub Pavlát; Supervisor: Bureš Miroslav; Opponent: Míkovec Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-31)
   Tato diplomová práce se zaměřuje na použití Jaya algoritmu k řešení problému clusterování softwarových modulů. Tento problém se dá popsat jako hledání clusterování modulů tak, aby uvnitř clusteru byly vazby co nejsilnější ...
  • Comparative analysis of binary classification algorithms 

   Author: Zulfiia Galimzianova; Supervisor: Bureš Miroslav; Opponent: Pinyagina Olga
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   GALIMZIANOVA, Zulfiia: Srovnávací analýza binárních algoritmů klasifikace. [Diplomová práce] - České vysoké učení technické v Praze. Fakulta elektrotechnická, Katedra informatiky. Vedoucí práce: Ing. Miroslav Bureš, Ph.D. ...
  • Construction and analysis of the graph of social network professional communities 

   Author: Adel Shavalieva; Supervisor: Frajták Karel; Opponent: Tumakov Dmitrii
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Analýza sociálních sítí je studiem sociálních sítí, které se zabývají sociálními vztahy z hlediska teorie sítí. Je široce používán v řadě aplikací a oborů, např. výběr segmentů uživatelů pro cílené reklamní kampaně nebo ...
  • Continuous Integration a Continuous Delivery webové adikotologické aplikaci 

   Author: Jana Čikelová; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Gabrhelík Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-31)
   Stabilnosť aplikácie a rýchle reakcie na požiadavky užívateľov sú kľúčovými faktormi v dnešnom konkurenčnom svete. Časté nasadzovanie aplikácie a dobrý uptime sú mimoriadne cenené. V tejto diplomovej práci sa zameriavame ...
  • ČVUT Navigátor 

   Author: Čermák Ondřej; Supervisor: Chludil Jiří; Opponent: Kubr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Dashboard pro sekundární monitory s automatizací na základě uživatele a jeho chování 

   Author: Tomáš Hodek; Supervisor: Šebek Jiří; Opponent: Žára Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
   Využívání vícero monitoru pro zefektivnění práce je v dnešní době běžné u mnoha uživatelů. Součástí této práce je analýza využívání sekundárních monitorů a jakým způsobem jsou na nich využívány jednotlivé aplikace. Cílem ...
  • Databáze intrakardiálních signálů 

   Author: Hendrich Milan; Supervisor: Křemen Václav; Opponent: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)