Now showing items 92-111 of 809

  • C# knihovna pro správu časových razítek 

   Author: Hons Dominik; Supervisor: Kubr Jan; Opponent: Votava Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-20)
   Cílem této práce je analyzovat existující nástroje určené pro práci s časovými razítky a následně navrhnout a implementovat knihovnu pro C# umožňující vytváření a ověřování časových razítek. Implementace knihovny se řídí ...
  • C# knihovna pro verifikaci a validaci souborů 

   Author: Vrátník Jan; Supervisor: Kubr Jan; Opponent: Votava Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Validace souborů mnohdy končí kontrolou jeho velikosti a přípony. I když něco takového ve většině případů naprosto stačí, najdou se i situace, kde je potřeba jít mnohem více do hloubky. Bohužel, existuje jen málo volně ...
  • Celulární kódování pro hluboké neuronové sítě 

   Author: Doležal Matěj; Supervisor: Drchal Jan; Opponent: Šourek Gustav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Umělá neuronová síť je výpočetní model, který je inspirován chováním a strukturou lidského mozku. Vetšina přístupů pro stavění neuronových sítí se snaží optimalizovat topologii a zároveň parametry sítě. Tento přístup se ...
  • Cenová politika a data: dálkové autobusové linky 

   Author: Mohammad Asad Ali; Supervisor: Mrkos Jan; Opponent: Nikolaev Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-10)
   Autobusová doprava je jeden z nejrozšířěnějších způsobů osobní dopravy v Evropě. V této práci se za použití technik strojového učení zaměřujeme na pochopení vlivů ovlivňujících dynamickou cenotvorbu na dálkových autobusových ...
  • Centralizované řízení distribuovaných procesů 

   Author: Bauer Miroslav; Supervisor: Fišer Petr; Opponent: Kubr Jan
   Tato práce si klade za cíl analyzovat současné možnosti centralizovaného řízení a distribuce výpočetních úloh na výpočetní zdroje. Cílem je návrh a implementace vybraného řešení. Toto řešení by mělo sloužit jako vrstva ...
  • Centrální správa a automatická integrace byznys pravidel v architektuře orientované na služby 

   Author: Klimeš Filip; Supervisor: Čemus Karel; Opponent: Toman Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Architektura orientovaná na služby člení funkcionalitu komplexních informačních systémů do samostatných služeb a díky tomu usnadňuje oddělení zodpovědností a zvyšuje znovupoužitelnost jednotlivých komponent. Byznysová ...
  • CheckIt: publikační nástroj pro správce Sémantického slovníku pojmů - backend 

   Author: Michal Švagr; Supervisor: Med Michal; Opponent: Aubrecht Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou revidování vytvořených nebo upravených slovníků a jejich modelů v sadě nástrojů zvané Výrobní linka. Práce obsahuje úvod do RDF, analýzu procesů Výrobní linky, návrh nových ...
  • CheckIt: publikační nástroj pro správce Sémantického slovníku pojmů - frontend 

   Author: Filip Kopecký; Supervisor: Med Michal; Opponent: Nečaský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   Motivací této diplomové práce byla analýza současného procesu revize změn ve Výrobní lince, identifikace jeho nedostatků a navržení nového procesu který bude uživatelům zpřístupněn skrze nově vytvořenou aplikaci ve Výrobní ...
  • Clusterování softwarových modulů použitím Jaya algoritmu 

   Author: Jakub Pavlát; Supervisor: Bureš Miroslav; Opponent: Míkovec Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-31)
   Tato diplomová práce se zaměřuje na použití Jaya algoritmu k řešení problému clusterování softwarových modulů. Tento problém se dá popsat jako hledání clusterování modulů tak, aby uvnitř clusteru byly vazby co nejsilnější ...
  • Comparative analysis of binary classification algorithms 

   Author: Zulfiia Galimzianova; Supervisor: Bureš Miroslav; Opponent: Pinyagina Olga
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   GALIMZIANOVA, Zulfiia: Srovnávací analýza binárních algoritmů klasifikace. [Diplomová práce] - České vysoké učení technické v Praze. Fakulta elektrotechnická, Katedra informatiky. Vedoucí práce: Ing. Miroslav Bureš, Ph.D. ...
  • Construction and analysis of the graph of social network professional communities 

   Author: Adel Shavalieva; Supervisor: Frajták Karel; Opponent: Tumakov Dmitrii
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Analýza sociálních sítí je studiem sociálních sítí, které se zabývají sociálními vztahy z hlediska teorie sítí. Je široce používán v řadě aplikací a oborů, např. výběr segmentů uživatelů pro cílené reklamní kampaně nebo ...
  • Continuous Integration a Continuous Delivery webové adikotologické aplikaci 

   Author: Jana Čikelová; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Gabrhelík Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-31)
   Stabilnosť aplikácie a rýchle reakcie na požiadavky užívateľov sú kľúčovými faktormi v dnešnom konkurenčnom svete. Časté nasadzovanie aplikácie a dobrý uptime sú mimoriadne cenené. V tejto diplomovej práci sa zameriavame ...
  • CRM systém pro menší organizace 

   Author: Daniel Groschup; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Górecki Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   Diplomová práce se zabývá problematikou CRM systémů a~jejím využitím v menších společnostech. V rámci rešerše je definován nejprve samotný pojem CRM, následně popsán jeho historický vývoj, k čemu slouží a proč je pro ...
  • ČVUT Navigátor 

   Author: Čermák Ondřej; Supervisor: Chludil Jiří; Opponent: Kubr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Dashboard pro sekundární monitory s automatizací na základě uživatele a jeho chování 

   Author: Tomáš Hodek; Supervisor: Šebek Jiří; Opponent: Žára Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
   Využívání vícero monitoru pro zefektivnění práce je v dnešní době běžné u mnoha uživatelů. Součástí této práce je analýza využívání sekundárních monitorů a jakým způsobem jsou na nich využívány jednotlivé aplikace. Cílem ...
  • Databáze intrakardiálních signálů 

   Author: Hendrich Milan; Supervisor: Křemen Václav; Opponent: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Databáze osobních stránek z Wikipedie 

   Author: Lukáš Kotrbatý; Supervisor: Franc Vojtěch; Opponent: Urban Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-30)
   V této práci byl vyvinut skript, který dokáže automaticky vytvořit anotovaný dataset obrázků s lidskými tvářemi z dat dostupných na Wikipedii. Skript lze používat opakovaně a vytvořit tak ještě větší datasety, jak se bude ...
  • Dataset normálního, škodlivého, útočného a ostatního síťového provozu v reálné síti 

   Author: Štěpán Bendl; Supervisor: García Sebastián; Opponent: Hynek Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-13)
   Vzhledem k rostoucímu využívání technologií a zvyšujícímu se počtu kybernetických útoků je nezbytné mít k dispozici robustní a reprezentativní bezpečnostní datasety. Tyto datasety jsou klíčové pro získání informací, které ...
  • Datová sada pro automatizované ověřování faktů v českém jazyce 

   Author: Herbert Ullrich; Supervisor: Drchal Jan; Opponent: Šír Gustav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Naše práce prozkoumává existující datové sady pro úlohu automatického faktického ověřování textového tvrzení a navrhuje dvě metody jejich získávání v Českém jazyce. Nejprve předkládá rozsáhlý dataset FEVER CS se 127K ...
  • Datově orientovaný konverzační systém 

   Author: Stejskal Jakub; Supervisor: Šedivý Jan; Opponent: Černoch Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)