Now showing items 282-301 of 666

  • Ladění parametrů algoritmů pro numerickou optimalizaci 

   Author: Rudolf Michael; Supervisor: Pošík Petr; Opponent: Kubalík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Vzhledem k narůstajícímu trendu ve vytváření a objevování nových optimalizačních pro-blémů, o kterých často nemáme dokonalou či úplnou znalost, přišli výzkumníci s mnoha optimalizačními algoritmy, které mohou čelit široké ...
  • Lexikální analyzátor dialektu dotazovacího jazyka databáze MySQL pro zachytávání změn v databázi 

   Author: Kuchár Roman; Supervisor: Pechanec Jiří; Opponent: Černý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Projekt Debezium je distrubuovaná platforma na zachytávanie zmenených dát v databázových systémoch. Jednou z podporovaných databází je MySQL, pri ktorej Debezium potrebuje metadáta popisujúce štruktúru databázy. Tieto ...
  • Licenční server 

   Author: Tománek Ondřej; Supervisor: Flígl Stanislav; Opponent: Zděnek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Limitations of Reinforcement Learning Algorithms in Imperfect Information Games 

   Author: Jakub Koubele; Supervisor: Lisý Viliam; Opponent: Gavenčiak Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-22)
   Tato práce zkoumá vlastnosti algoritmů posilovaného učení aplikovaných ve hrách s neúplnou informací. Hry s neúplnou informací jsou složitější než ostatní prostředí v nichž jsou algoritmy posilovaného učení běžně využívány, ...
  • Lokalizace a počítání osob na satelitních a leteckých fotografiích 

   Author: Bouška Filip; Supervisor: Drchal Jan; Opponent: Buk Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Tato práce se zabývá metodami detekce objektů. Konkrétně lokalizací osob ze satelitních a leteckých snímků. Popisuji zde tvorbu a přípravu datasetu a následně algoritmy a jejich nastavení k získání nejlepšího prediktivního ...
  • Lokalizace a segmentace in-vivo ultrazvukových obrazů karotidy 

   Author: Martin Kostelanský; Supervisor: Kybic Jan; Opponent: Šochman Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-19)
   Táto práca je zameraná na tri samostatné problémy týkajúce sa spracovania obrazu – klasifikáciu, lokalizáciu a segmentáciu ultrazvukových snímkov stenózy krčnej artérie. Prvý zo zmienených problémov bol úspešne vyriešený ...
  • Lokalizace zrakově postižených chodců pomocí dialogového systému 

   Author: Černý Pavel; Supervisor: Balata Jan; Opponent: Vystrčil Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Tato diplomová práce se zabývá lokalizací nevidomých chodců. Práce analyzuje chování GPS signálu ve městě, dostupné podklady GIS a stručně analyzuje mluvené dialogové rozhraní pro slepé na mobilním telefonu. Po 3 iterací ...
  • Mapování Internetu — Modelování Interakcí Entit v Komplexních Heterogenních Sítích 

   Author: Šimon Mandlík; Supervisor: Pevný Tomáš; Opponent: Bajer Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
   I přesto, že algoritmy strojového učení již nyní hrají důležitou roli v oboru datových věd, většina současných metod klade nerealistické předpoklady na vstupní data, anebo je jejich aplikace složitá díky nekompatibilním ...
  • Markovské logické sítě s komplexními váhami a algoritmy pro jejich učení 

   Author: Jan Tóth; Supervisor: Kuželka Ondřej; Opponent: Van Bremen Tomothz
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Tato práce se zabývá markovskými logickými sítěmi s komplexními vahami (komplexními markovskými logickými sítěmi, C–MLNs). Ty jsou rozšířením markovských logických sítí, které je plně expresivní v kontextu počtových ...
  • Matematický model funkce štítné žlázy 

   Author: Ekaterina Fadeeva; Supervisor: Frajták Karel; Opponent: Makletsov Sergey
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
   Štítná žláza je endokrinní orgán s funkcí produkovat hormony, které přispívají k rozvoji celého organismu. Hlavní složkou výměny je jod. Žláza sama o sobě sestává z folikulů - strukturních prvků orgánu, ve kterém se ...
  • Meta-optimalizace solveru systému generálního a hlavního klíče 

   Author: Jumurov Ruslan; Supervisor: Černoch Radomír; Opponent: Šedivý Jan
   Many practical problems are NP-Hard (or NP-Complete), for which best algorithms may guarantee only exponential worth-case time complexity, if P != NP. Typically, these algorithms can not do better, but several types of ...
  • Metaheuristická optimalizace rozvrhu nabíjení a vybíjení elektromobilů 

   Author: Körner Petr; Supervisor: Macaš Martin; Opponent: Mareček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Metodika vývoje webových mapových aplikací 

   Author: Suchý Ondřej; Supervisor: Mařík Radek; Opponent: Kouba Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce se zaměřuje na metodiku vývoje a testování webových aplikací pro práci s mapami. Jejím cílem bylo zjistit, jaké jsou současné trendy pro vývoj interaktivních webových aplikací, porovnat různé alternativy jazyka ...
  • Metody a nástroje pro inteligentní sběrnici ESB 

   Author: Fuksa Michal; Supervisor: Vrba Pavel; Opponent: Klíma Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Metody detekce anomálií pro soubory logů 

   Author: Martin Koryťák; Supervisor: Drchal Jan; Opponent: Šír Gustav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
   Tato práce se věnuje metodám detekce anomálií aplikovaným na soubory logů. Současné metody detekce anomálií obvykle používají tradiční přístup ke zpracování logů. Nejprve se soubory logů zpracují jejich parsováním, které ...
  • Metody document retrieval pro ověřování faktů 

   Author: Martin Rýpar; Supervisor: Drchal Jan; Opponent: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
   Tato práce se zabývá přístupy pro vyhledávání dokumentů. Primárně se zaměřuje na metody hlubokého vyhledávání s využitím jazykových modelů a jejich srovnání s tradičními TF-IDF a BM25 modely. Modely jsou zkoumány v doméně ...
  • Metody efektivního prohledávání stavového prostoru v rozvrhování zdravotních sester s využitím branch-and-price přístupu 

   Author: Novák Antonín; Supervisor: Václavík Roman; Opponent: Kubalík Jiří
   Tato práce popisuje exaktní algoritmus pro problem rozvrhování zdravotních sester založený na obecné dekompoziční metodě Branch and Price. Popsaný přístup zvládá širokou škálu měkkých omezení a je vhodný pro nasazení v ...
  • Metody sít v moderní teorii prvočísel 

   Author: Michal Gabriel; Supervisor: Klazar Martin; Opponent: Habala Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
   V teorii čísel umožňují metody sít vyhodnotit počty prvočísel, jejichž rozmístění směrem k nekonečnu je stále záhadou. Až v posledních patnácti letech bylo dokázáno, že existuje mezera mezi dvěma následujícími prvočísly, ...
  • Metody strojového učení pro extrakci novinových článků ze souborů PDF 

   Author: Tomáš Zach; Supervisor: Drchal Jan; Opponent: Buk Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
   Tato práce se zabývá metodami strojového učení pro extrakci rozložení novinový článků ze souborů PDF. Nejdříve jsou představeny některé stávající metody extrakce následované teoretickým základem týkajícím se umělé inteligence ...
  • Měření kvality GSM sítí 

   Author: Cibulka Vladimír; Supervisor: Kubr Jan; Opponent: Votava Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)