Now showing items 308-327 of 745

  • Ladění parametrů algoritmů pro numerickou optimalizaci 

   Author: Rudolf Michael; Supervisor: Pošík Petr; Opponent: Kubalík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Vzhledem k narůstajícímu trendu ve vytváření a objevování nových optimalizačních pro-blémů, o kterých často nemáme dokonalou či úplnou znalost, přišli výzkumníci s mnoha optimalizačními algoritmy, které mohou čelit široké ...
  • Ladění skriptů v SPipes editore 

   Author: Petr Jordán; Supervisor: Blaško Miroslav; Opponent: Šebek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
   Jazyk SPipes je technologie umožňující zpracování strukturovaných dat Sémantického webu. Tato diplomová práce se zabývá zlepšením stavu stávajícího editoru SPipes skriptů. V práci jsou nejprve představeny principy Sémantického ...
  • Learnable state estimator for multi-legged robot 

   Author: Jiří Kubík; Supervisor: Čížek Petr; Opponent: Kubelka Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-31)
   Vícenozí kráčející roboti mají v porovnání se svými kolovými nebo pásovými protějšky relativně komplexní morfologii, která jim poskytuje výhodu při překonávání náročného terénu. Nicméně efektivní lokomoce v náročném terénu ...
  • Lexikální analyzátor dialektu dotazovacího jazyka databáze MySQL pro zachytávání změn v databázi 

   Author: Kuchár Roman; Supervisor: Pechanec Jiří; Opponent: Černý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Projekt Debezium je distrubuovaná platforma na zachytávanie zmenených dát v databázových systémoch. Jednou z podporovaných databází je MySQL, pri ktorej Debezium potrebuje metadáta popisujúce štruktúru databázy. Tieto ...
  • Licenční server 

   Author: Tománek Ondřej; Supervisor: Flígl Stanislav; Opponent: Zděnek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Limitations of Reinforcement Learning Algorithms in Imperfect Information Games 

   Author: Jakub Koubele; Supervisor: Lisý Viliam; Opponent: Gavenčiak Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-22)
   Tato práce zkoumá vlastnosti algoritmů posilovaného učení aplikovaných ve hrách s neúplnou informací. Hry s neúplnou informací jsou složitější než ostatní prostředí v nichž jsou algoritmy posilovaného učení běžně využívány, ...
  • Lokalizace a počítání osob na satelitních a leteckých fotografiích 

   Author: Bouška Filip; Supervisor: Drchal Jan; Opponent: Buk Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Tato práce se zabývá metodami detekce objektů. Konkrétně lokalizací osob ze satelitních a leteckých snímků. Popisuji zde tvorbu a přípravu datasetu a následně algoritmy a jejich nastavení k získání nejlepšího prediktivního ...
  • Lokalizace a segmentace in-vivo ultrazvukových obrazů karotidy 

   Author: Martin Kostelanský; Supervisor: Kybic Jan; Opponent: Šochman Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-19)
   Táto práca je zameraná na tri samostatné problémy týkajúce sa spracovania obrazu – klasifikáciu, lokalizáciu a segmentáciu ultrazvukových snímkov stenózy krčnej artérie. Prvý zo zmienených problémov bol úspešne vyriešený ...
  • Lokalizace zrakově postižených chodců pomocí dialogového systému 

   Author: Černý Pavel; Supervisor: Balata Jan; Opponent: Vystrčil Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Tato diplomová práce se zabývá lokalizací nevidomých chodců. Práce analyzuje chování GPS signálu ve městě, dostupné podklady GIS a stručně analyzuje mluvené dialogové rozhraní pro slepé na mobilním telefonu. Po 3 iterací ...
  • Manažer sémantických formulářů 

   Author: Marek Kozlovský; Supervisor: Blaško Miroslav; Opponent: Šebek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-19)
   Cílem této práce je navrhnout a implementovat prototyp nástroje pro správu a analýzu formulářů založených na ontologiích. Knihovna SForms, založená na technologiích Sémantického webu, je nástroj pro zobrazování dynamických ...
  • Mapování Internetu — Modelování Interakcí Entit v Komplexních Heterogenních Sítích 

   Author: Šimon Mandlík; Supervisor: Pevný Tomáš; Opponent: Bajer Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
   I přesto, že algoritmy strojového učení již nyní hrají důležitou roli v oboru datových věd, většina současných metod klade nerealistické předpoklady na vstupní data, anebo je jejich aplikace složitá díky nekompatibilním ...
  • Markovské logické sítě s komplexními váhami a algoritmy pro jejich učení 

   Author: Jan Tóth; Supervisor: Kuželka Ondřej; Opponent: Van Bremen Tomothz
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Tato práce se zabývá markovskými logickými sítěmi s komplexními vahami (komplexními markovskými logickými sítěmi, C–MLNs). Ty jsou rozšířením markovských logických sítí, které je plně expresivní v kontextu počtových ...
  • Matching pohledů na scény s planárními povrchy 

   Author: Václav Vávra; Supervisor: Mishkin Dmytro; Opponent: Sattler Torsten
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-18)
   Uvažujeme problém matchování obrázků, které jsou pořízeny pří velké změně zorného úhlu, a výpočet rektifikační homografie s pomocí predikce hloubky z monokulárních obrázků, jak bylo nedávno navrženo Toftem a kol. Metoda ...
  • Matematický model funkce štítné žlázy 

   Author: Ekaterina Fadeeva; Supervisor: Frajták Karel; Opponent: Makletsov Sergey
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
   Štítná žláza je endokrinní orgán s funkcí produkovat hormony, které přispívají k rozvoji celého organismu. Hlavní složkou výměny je jod. Žláza sama o sobě sestává z folikulů - strukturních prvků orgánu, ve kterém se ...
  • Meta-optimalizace solveru systému generálního a hlavního klíče 

   Author: Jumurov Ruslan; Supervisor: Černoch Radomír; Opponent: Šedivý Jan
   Many practical problems are NP-Hard (or NP-Complete), for which best algorithms may guarantee only exponential worth-case time complexity, if P != NP. Typically, these algorithms can not do better, but several types of ...
  • Metaheuristická optimalizace rozvrhu nabíjení a vybíjení elektromobilů 

   Author: Körner Petr; Supervisor: Macaš Martin; Opponent: Mareček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Metodika vývoje webových mapových aplikací 

   Author: Suchý Ondřej; Supervisor: Mařík Radek; Opponent: Kouba Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce se zaměřuje na metodiku vývoje a testování webových aplikací pro práci s mapami. Jejím cílem bylo zjistit, jaké jsou současné trendy pro vývoj interaktivních webových aplikací, porovnat různé alternativy jazyka ...
  • Metody a nástroje pro inteligentní sběrnici ESB 

   Author: Fuksa Michal; Supervisor: Vrba Pavel; Opponent: Klíma Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Metody detekce anomálií pro soubory logů 

   Author: Martin Koryťák; Supervisor: Drchal Jan; Opponent: Šír Gustav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
   Tato práce se věnuje metodám detekce anomálií aplikovaným na soubory logů. Současné metody detekce anomálií obvykle používají tradiční přístup ke zpracování logů. Nejprve se soubory logů zpracují jejich parsováním, které ...
  • Metody detekce anomálií v množinových datech 

   Author: Štěpán Šubík; Supervisor: Šmídl Václav; Opponent: Grill Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
   Detekce anomálií ve vektorových datech je běžný problém strojového učení, ke kterému lze přistupovat jako k úloze odhadu pravděpodobnostního rozložení dat považovaných za normální třídu. Tento přístup je možné použít i v ...