Now showing items 443-462 of 745

  • Paměť v hlubokém učení 

   Author: Tomáš Paleček; Supervisor: Janisch Jaromír; Opponent: Hendrich Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   V předkládané práci zkoumáme neuronové sítě využívající pamět, konkrétněji rekurentní neuronové sítě, plastické neuronové sítě a jejich kombinace. Výše zmíněné sítě testujeme v doménách meta-learning a meta-reinforcement ...
  • Paralelizace logické syntézy 

   Author: Šírek Ondřej; Supervisor: Fišer Petr; Opponent: Schmidt Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Paralelizace metody momentů a na ní založená tvarová syntéza s využitím strojového učení 

   Author: Martin Štrambach; Supervisor: Čapek Miloslav; Opponent: Olcan Dragan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
   Tato práce je zaměřena na popis a implementaci metody momentů v elektromagnetismu pro grafické akcelerátory s technologií CUDA. Je zhodnoceno realné zrychlení oproti již existující implementaci v anténním toolboxu AToM ...
  • Paralelní řešení rozsáhlých soustav lineárních rovnic pomocí LU faktorizace 

   Author: Ullrich Ladislav; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Kruis Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Parallel algorithms for microstrip antennas modeling by the method of moments 

   Author: Giniyatova Dinara; Supervisor: Bureš Miroslav; Opponent: Kokunin Petr Anatolevich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Microstrip antény (MA) jsou široce používány jako součást různých zařízení pro mobilní komunikační systémy: fázované antény, základnové stanice s odvětvovými radiačními vzory, příjem vesmírné rozmanitosti atd. Pro výpočet ...
  • Parametrizovaný generátor náhodných logických obvodů 

   Author: Houžvička Karel; Supervisor: Fišer Petr; Opponent: Kubalík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Pattern recognition with neural networks 

   Author: Regina Latypova; Supervisor: Frajták Karel; Opponent: Makletsov Sergey Vladislavovich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Cílem práce je návrh a vývoj modulu, který vybere optimální aktivační funkci ze zadané parametrické rodiny. Jsou uvažovány umělé neuronové sítě s dopředným posunem různých konfigurací pro problém rozpoznávání vzorů. Jsou ...
  • PCTGen - modul pro podporu analýzy software 

   Author: Lantora Jan; Supervisor: Macek Ondřej; Opponent: Bureš Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-11)
   Tato práce se zabývá návrhem a implementací modulu do nástroje PCTGen, který rozšíří stávající funkcionalitu o podporu analýzy software. Modul bude umožňovat správu požadavků, případů užití a analytických tříd. Pro zachycení ...
  • Periferní komunikace zabezpečovacího zařízení pro železnici 

   Author: Pavlištík Libor; Supervisor: Vít Pavel; Opponent: Kubalík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Periodické rozvrhování s relacemi následností 

   Author: Karolina Rezková; Supervisor: Hanzálek Zdeněk; Opponent: Minaeva Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
   V této práci se zabýváme problémem periodického rozvrhování s relacemi následnosti a jeho souvislostí se specifickým případem dvojdimenzionálního bin packing problému. Prezentujeme vlastní algoritmus, který hledá jeho ...
  • Personalizované plánování tras využívající strojového učení 

   Author: Temirlan Kurbanov; Supervisor: Jakob Michal; Opponent: Kléma Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-15)
   Majorita současných navigačních systému je zaměřená na plánování nejrychlejší cesty. Zatímco důležitost doby cesty nelze popřít, není vždy hlavní prioritou uživatele. Ačkoli existuje limitované množství dostupných úprav ...
  • Planování trajektorie pro skupinu helikoptér v neznamém prostředí s omezením na množství sdílených informací 

   Author: Afzal Ahmad; Supervisor: Spurný Vojtěch; Opponent: Petříček Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
   A system composed of multiple UAVs can solve several complex tasks which are either difficult or unfeasible with a single UAV. Safe and fast operation are crucial when multiple UAVs are simultaneously working in a shared ...
  • Platforma pro sémantické crawlování webu 

   Author: Podlaha Jakub; Supervisor: Křemen Petr; Opponent: Aubrecht Petr
   Tato diplomová práce zkoumá téma semantické extrakce dat. Hlavním cílem této práce je navrhnout nástroj pro zjednodušení procesu anotování a sbírání dat z webových stránek. Nejdříve pro specifikaci řešeného problému a ...
  • Platformy pro kontejnerizaci aplikací a orchestraci kontejnerů 

   Author: Daria Kulynychenko; Supervisor: Šebek Jiří; Opponent: Náplava Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
   Tato práce se zabývá problematikou kontejnerizace aplikací a orchestrace kontejnerů. Během projektu byly prozkoumány populární orchestrátory, jejich vlastnosti a výhody. V rámci práce byly podrobněji popsány vybrané nástroje ...
  • Plánování cest pro elektrická auta s neúplnou informací 

   Author: Lukáš Hromadník; Supervisor: Cuchý Marek; Opponent: Matějka Joel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-15)
   V této práci jsme se zaměřili na řešení problému nalezení optimální cesty pro elektromobily při zadaném konci cesty a při známé poptávce po jednotlivých nabíjecích stanicích. Elektromobily je však při delší cestě potřeba ...
  • Plánování cesty pro neholonomní vozidlo v úlohách dohledu 

   Author: Váňa Petr; Supervisor: Faigl Jan; Opponent: Vonásek Vojtěch
   Diplomová práce se zabývá plánováním cesty pro neholonomní vozidla v úlohách dohledu. V práci uvažujeme vozidlo s omezených poloměrem zatáčení, které modelujeme jako Dubinsovo auto. V práci definujeme problém dohledu jako ...
  • Plánování pohybu šestinohého kráčejícího robotu s volným vzorem chůze 

   Author: David Valouch; Supervisor: Faigl Jan; Opponent: Vonásek Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-31)
   Diplomová práce představuje novou metodu plánování kvazi-statického pohybu kráčejících robotů s volným vzorem chůze v terénech s omezenou oporou nohou. Navrhovaný přístup nevyužívá předepsaného vzoru chůze, což umožňuje ...
  • Plánování trajektorií s omezenou křivostí v úloze pokrývání vzdušnými prostředky 

   Author: Jakub Marek; Supervisor: Faigl Jan; Opponent: Krátký Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-20)
   Tato práce se zabývá úlohou pokrývání daného území rozdělené na dvě fáze za použití Bezpilotního Létajícího Prostředku (UAV) s pevným křídlem. Klasickým přístupem k úloze pokrývání je zachytit celé území najednou. Pokrývání ...
  • Plánování tras elektromobilu s nabíjecími zastávkami a body zájmu 

   Author: Martin Vybíralík; Supervisor: Novák Antonín; Opponent: Nykl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
   Tato diplomová práce se zabývá problémem navigace a plánováním tras pro elektrická vozidla společně s plánovaním zastávek na dobíjení. Je kladen důraz na zachování validnosti výsledných plánů (v průběhu cesty nedojde k ...
  • Podnikový informační systém 

   Author: Hančár Ondrej; Supervisor: Dobiáš Radek; Opponent: Houser Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)