Now showing items 399-418 of 666

  • Paměť v hlubokém učení 

   Author: Tomáš Paleček; Supervisor: Janisch Jaromír; Opponent: Hendrich Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   V předkládané práci zkoumáme neuronové sítě využívající pamět, konkrétněji rekurentní neuronové sítě, plastické neuronové sítě a jejich kombinace. Výše zmíněné sítě testujeme v doménách meta-learning a meta-reinforcement ...
  • Paralelizace logické syntézy 

   Author: Šírek Ondřej; Supervisor: Fišer Petr; Opponent: Schmidt Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Paralelizace metody momentů a na ní založená tvarová syntéza s využitím strojového učení 

   Author: Martin Štrambach; Supervisor: Čapek Miloslav; Opponent: Olcan Dragan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
   Tato práce je zaměřena na popis a implementaci metody momentů v elektromagnetismu pro grafické akcelerátory s technologií CUDA. Je zhodnoceno realné zrychlení oproti již existující implementaci v anténním toolboxu AToM ...
  • Paralelní řešení rozsáhlých soustav lineárních rovnic pomocí LU faktorizace 

   Author: Ullrich Ladislav; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Kruis Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Parallel algorithms for microstrip antennas modeling by the method of moments 

   Author: Giniyatova Dinara; Supervisor: Bureš Miroslav; Opponent: Kokunin Petr Anatolevich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Microstrip antény (MA) jsou široce používány jako součást různých zařízení pro mobilní komunikační systémy: fázované antény, základnové stanice s odvětvovými radiačními vzory, příjem vesmírné rozmanitosti atd. Pro výpočet ...
  • Parametrizovaný generátor náhodných logických obvodů 

   Author: Houžvička Karel; Supervisor: Fišer Petr; Opponent: Kubalík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Pattern recognition with neural networks 

   Author: Regina Latypova; Supervisor: Frajták Karel; Opponent: Makletsov Sergey Vladislavovich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Cílem práce je návrh a vývoj modulu, který vybere optimální aktivační funkci ze zadané parametrické rodiny. Jsou uvažovány umělé neuronové sítě s dopředným posunem různých konfigurací pro problém rozpoznávání vzorů. Jsou ...
  • PCTGen - modul pro podporu analýzy software 

   Author: Lantora Jan; Supervisor: Macek Ondřej; Opponent: Bureš Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-11)
   Tato práce se zabývá návrhem a implementací modulu do nástroje PCTGen, který rozšíří stávající funkcionalitu o podporu analýzy software. Modul bude umožňovat správu požadavků, případů užití a analytických tříd. Pro zachycení ...
  • Periferní komunikace zabezpečovacího zařízení pro železnici 

   Author: Pavlištík Libor; Supervisor: Vít Pavel; Opponent: Kubalík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Personalizované plánování tras využívající strojového učení 

   Author: Temirlan Kurbanov; Supervisor: Jakob Michal; Opponent: Kléma Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-15)
   Majorita současných navigačních systému je zaměřená na plánování nejrychlejší cesty. Zatímco důležitost doby cesty nelze popřít, není vždy hlavní prioritou uživatele. Ačkoli existuje limitované množství dostupných úprav ...
  • Platforma pro sémantické crawlování webu 

   Author: Podlaha Jakub; Supervisor: Křemen Petr; Opponent: Aubrecht Petr
   Tato diplomová práce zkoumá téma semantické extrakce dat. Hlavním cílem této práce je navrhnout nástroj pro zjednodušení procesu anotování a sbírání dat z webových stránek. Nejdříve pro specifikaci řešeného problému a ...
  • Platformy pro kontejnerizaci aplikací a orchestraci kontejnerů 

   Author: Daria Kulynychenko; Supervisor: Šebek Jiří; Opponent: Náplava Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
   Tato práce se zabývá problematikou kontejnerizace aplikací a orchestrace kontejnerů. Během projektu byly prozkoumány populární orchestrátory, jejich vlastnosti a výhody. V rámci práce byly podrobněji popsány vybrané nástroje ...
  • Plánování cest pro elektrická auta s neúplnou informací 

   Author: Lukáš Hromadník; Supervisor: Cuchý Marek; Opponent: Matějka Joel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-15)
   V této práci jsme se zaměřili na řešení problému nalezení optimální cesty pro elektromobily při zadaném konci cesty a při známé poptávce po jednotlivých nabíjecích stanicích. Elektromobily je však při delší cestě potřeba ...
  • Plánování cesty pro neholonomní vozidlo v úlohách dohledu 

   Author: Váňa Petr; Supervisor: Faigl Jan; Opponent: Vonásek Vojtěch
   Diplomová práce se zabývá plánováním cesty pro neholonomní vozidla v úlohách dohledu. V práci uvažujeme vozidlo s omezených poloměrem zatáčení, které modelujeme jako Dubinsovo auto. V práci definujeme problém dohledu jako ...
  • Plánování trajektorií s omezenou křivostí v úloze pokrývání vzdušnými prostředky 

   Author: Jakub Marek; Supervisor: Faigl Jan; Opponent: Krátký Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-20)
   Tato práce se zabývá úlohou pokrývání daného území rozdělené na dvě fáze za použití Bezpilotního Létajícího Prostředku (UAV) s pevným křídlem. Klasickým přístupem k úloze pokrývání je zachytit celé území najednou. Pokrývání ...
  • Podnikový informační systém 

   Author: Hančár Ondrej; Supervisor: Dobiáš Radek; Opponent: Houser Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Podpora přípravy návštěvy nemocnice pro specifické uživatelské skupiny 

   Author: Flek Tomáš; Supervisor: Macík Miroslav; Opponent: Černý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-24)
   Návštěva nemocnice může být daleko více stresující pro jedince se specifickými potřebami v oblastni navigace a orientace, jako jsou lidé se zrakovým postižením nebo senioři. Tato práce představuje nástroj, který poskytuje ...
  • Poloautomatická extrakce informací z webových stránek 

   Author: Pojman Miloslav; Supervisor: Šedivý Jan; Opponent: Kolařík Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Porovnání metod plánovaní cest pro tým robotů 

   Author: Hvězda Jakub; Supervisor: Kulich Miroslav; Opponent: Macek Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato diplomová práce se zabývá tématem multi-agentního plánování. Za tímto účelem bylo vybráno několik algoritmů které byly popsány v první části této práce. Všechny algoritmy byly poté implementovány v C++ a ze zkušeností ...
  • Porovnání skriptovacích jazyků podle efektivity napojení na nativní kód 

   Author: Smrček Petr; Supervisor: Barák Tomáš; Opponent: Lukáč Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-11)
   Tato práce se zabývá schopnostmi různých skriptovacích jazyků komunikovat s nativním kódem. Jsou zkoumány jazyky Lua, JavaScript (implementace V8) a C# (implementace Mono) a je testován jejich výkon pro volání skriptu z ...