Now showing items 552-571 of 629

  • Učení grafonů pomocí neuronových sítí 

   Author: Huy Hoang Vu; Supervisor: Kuželka Ondřej; Opponent: Wang Yuyi
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   V této práci se zabýváme reprezentací grafonů pomocí neuronových sítí. Grafony jsou funkce zachycující strukturu velkých grafů. Neuronové sítě jsou v některých případech dobrými aproximacemi funkcí, proto se pokoušíme je ...
  • Učení hlubokých neuronových sítí v Mathematica 

   Author: Kerhart Martin; Supervisor: Drchal Jan; Opponent: Kubalík Jiří
  • Učení konvolučních neuronových sítí ze slabě anotovaných obrázků tváří 

   Author: Stefan Ćirić; Supervisor: Franc Vojtěch; Opponent: Urban Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-21)
   Predikce věku ze snímků obličejů je dlouhodobě studovaný problém, pro který byla navržena řada různých postupů. V oblastech rozpoznávání tváří a predikci věku dosahují v současné době nejlepších výsledků metody založené ...
  • Učení přechodových funkcí v klasickém plánování pomocí hlubokých neuronových sítí 

   Author: Michaela Urbanovská; Supervisor: Komenda Antonín; Opponent: Shleyfman Alexander
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-21)
   V současné době existují dva silné směry v oblasti umělé inteligence, a to strojové učení a symbolická umělá inteligence. V nedávné době se objevilo několik pokusů o propojení těchto dvou vědeckých směrů. Konkrétně spojením ...
  • Učení reprezentací s omezenou supervizí pro vyhledávání ochranných známek 

   Author: Pavel Šuma; Supervisor: Tolias Georgios; Opponent: Shekhovtsov Oleksandr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-19)
   Tato práce si klade za cíl navrhnout metody pro rozpoznávání vzájemně podobných obrázků ochranných známek. Zakódováním vstupních obrázků do vektorových reprezentací lze podobné ochranné známky najít pomocí jednoduchého ...
  • Učení rozkladu komplexních tkání z expresních profilů a jeho využití při vyhledávání biomarkerů 

   Author: Evžen Šírek; Supervisor: Kléma Jiří; Opponent: Hrubá Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-10)
   Sekvenování RNA je běžně používaná technologie. Často slouží zejména pro měření genové exprese, a následně pro analýzu diferenciální genové exprese. RNA sekvenování se většinou provádí na vzorcích z komplexních tkání, u ...
  • Učení se hraní strategických her reálného času z demonstrací s využitím decentralizovaného MAS 

   Author: Malý Jan; Supervisor: Čertický Michal; Opponent: Synnaeve Gabriel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Přes úsilí vynaložené na výzkum Umělé Inteligence, boti do strategických her reálného času nedokáží ohrozit profesionální lidské hráče. Stále je tu spousta výzev, které výzkumníci musí překonat, aby AI mohla prazit experty. ...
  • Učení segmentace z několika datasetů s odlišnými množinami labelů 

   Author: Elnaz Babayeva; Supervisor: Šulc Milan; Opponent: Šára Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   Diplomová práce se zabývá úlohou segmentace instancí objektů, jejíž cílem je naučit se v obrázku označit pixely oblasti každé instance objektu z definovaných tříd. Moderní konvoluční neuronové sítě vyžadují velké množství ...
  • Universální objednávkový systém 

   Author: Žampa Petr; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Stoklasa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Univerzální aplikační software pro řízení pohonů a výkonové elektroniky 

   Author: Bruna Michal; Supervisor: Žebra František; Opponent: Chludil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Univerzální generátor síťové komunikace 

   Author: Konderla Michal; Supervisor: Černý Viktor; Opponent: Moucha Alexandru
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Univerzální periferní deska s AVR32 

   Author: Šesták Jan; Supervisor: Kubalík Pavel; Opponent: Vaňát Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • USB zařízení dle normy IEEE1667 

   Author: Johanovský Karel; Supervisor: Skrbek Miroslav; Opponent: Buček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Usnadnění orientace nevidomých v hromadné dopravě 

   Author: Vaňkát Michal; Supervisor: Míkovec Zdeněk; Opponent: Balata Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Uživatelské rozhraní pro čtení vědeckých článků 

   Author: Novotný Tomáš; Supervisor: Šedivý Jan; Opponent: Malinka František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Hlavním cílem této práce je usnadnění čtení vědeckých článků publikovaných formátu PDF. Řešením je vytvoření aplikace pro čtení článků, která bude zobrazovat informace o referencích v místě odkazu na referenci v těle článku. ...
  • Uživatelsky přívětivé vyhledávání ve strukturovaných datech 

   Author: Hradec Václav; Supervisor: Obitko Marek; Opponent: Havel Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vektorový editor automatů 

   Author: Kříž Milan; Supervisor: Žďárek Jan; Opponent: Lahoda Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Velká databáze anotovaných sekvencí tváří 

   Author: Jan Hroch; Supervisor: Franc Vojtěch; Opponent: Drbohlav Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-15)
   Tato práce navrhuje metodu na automatické anotování sekvencí tváří nalezených v upoutávkách k filmům. Tato metoda byla aplikovaná na filmové upovtávky stažené z Internet Movie Database (www.imdb.com). Výsledná databáze, ...
  • Velkoškálový výběr atributů 

   Author: Jan Štercl; Supervisor: Khikhlukha Danila; Opponent: Drchal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   Možnosti výpočetních prostředků se neustále zvyšují, ovšem neúměrně k velikosti dat zpracovávaných v oblasti strojového učení, která narůstá ještě rychleji. Tato práce se zabývá výběrem atributů při klasifikaci dat. Teze ...
  • Verzování v mikroslužbové architektuře 

   Author: Vojtěch Svoboda; Supervisor: Chloupek Martin; Opponent: Frajták Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-16)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou verzování v mikroslužbové architektuře. V rámci této práce je navržen způsob verzování jednotlivých služeb pro~udržení jasných verzí včetně externích závislostí, dále je navrženo ...