Now showing items 739-745 of 745

  • Zabezpečená middleware komunikace 

   Author: Hlavan František; Supervisor: Kubr Jan; Opponent: Macejko Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Zabezpečení automaticky generovaných REST služeb 

   Author: Egermajer Martin; Supervisor: Černý Tomáš; Opponent: Čemus Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-11)
   Cílem této práce je návrh a implementace zabezpečovací knihovny pro automaticky generované REST služby. Vytvořil jsem procesor, který na základě modelu rozhodne, zda má přihlášený uživatel právo s daty pracovat (podle rolí ...
  • Získávání informací z rozsáhlých časových dat 

   Author: Skoupý Sebastian; Supervisor: Kléma Jiří; Opponent: Kubalík Jiří
  • Zobecněné směrovací problémy se spojitým okolím 

   Author: Jindřiška Deckerová; Supervisor: Faigl Jan; Opponent: Pěnička Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   V této práci studujeme složité zobecněné směrovací problémy motivované robotickými úlohami jako je plánování pro robotické manipulátory, sběr dat nebo osvětlení objektů autonomními vzdušnými prostředky. Studované směrovací ...
  • Zpracování a analýza prostorových dat pro aktivitní modely mobility 

   Author: Cuchý Marek; Supervisor: Jakob Michal; Opponent: Buk Zdeněk
  • Zpřesňování grafů dopravních sítí na základě GPS záznamů projetých tras 

   Author: Argirova Margarita; Supervisor: Jakob Michal; Opponent: Balata Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
   Cílem této práce je zjistit lokalizaci chybějících hran v road grafu a navrhnout změny v mapě. Mapa Prahy byla vybrána pro implementaci, testování a vizualizaci jako příklad města s velmi základní infrastrukturou pro jízdní ...
  • Zrychlení exaktního algoritmu pomocí metod strojového učení 

   Author: David Procházka; Supervisor: Šůcha Přemysl; Opponent: Mánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-30)
   Tato diplomová práce se zabývá aplikací strojového učení v kombinatorické optimalizaci. Naším cílem je vzít stávající rozvrhovací algoritmus pro 1|rj|∑Uj a vylepšit jej pomocí strojového učení, o což se dosud nikdo nepokusil. ...