Now showing items 177-196 of 745

  • Faktorizace na distribuovaném GPGPU clustru 

   Author: Poláček Karel; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Šoch Michal
  • Federace identit v cloudu 

   Author: Soukup Petr; Supervisor: Kubr Jan; Opponent: Macejko Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Flexibilní uživatelské rozhraní pro ontologické aplikace 

   Author: Dundálek Jakub; Supervisor: Křemen Petr; Opponent: Aubrecht Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Framework na vyhodnocování vlastností testovacích scénářů pro testy konektivity v IoT systémech 

   Author: Matěj Klíma; Supervisor: Bureš Miroslav; Opponent: Vaněk Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Tato diplomová práce se věnuje návrhu a vývoji frameworku pro vyhodnocování účinnosti technik pro návrh testovacích scénářů pro testy IoT zařízení v případě omezeného nebo nedostupného síťového připojení. Vyvíjený framework ...
  • Framework pro rozsáhlé studie strojového učení ve sportech 

   Author: Tadeáš Kyral; Supervisor: Šír Gustav; Opponent: Jindra Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
   Práce pojednává o návrhu a implementaci frameworku pro strojové učení v doméně prediktivní sportovní analýzy. Hlavním cílem framworku je umožnení tvorby příslušných workflows, reprezentujích grafy podléhající operacím, od ...
  • Framework pro synchronizaci datových struktur v distribuovaném prostředí 

   Author: Tomáš Hrabáček; Supervisor: Mudra Martin; Opponent: Smejkal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
   Tato práce se zabývá analýzou možností synchronizace dat v distribuovaném prostředí. Zaměřuje se zejména na způsoby optimistické replikace dat a možností využití konsenzus algoritmů pro tyto účely. Práce dále obsahuje návrh ...
  • Framework pro synchronizaci obecných verzovaných entit v distribuovaném prostředí 

   Author: Pokorný Vladimír; Supervisor: Mudra Martin; Opponent: Klíma Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-25)
   Tato práce se zabývá návrhem a implementací frameworku umožňujícího synchronizaci obecných datových entit včetně jejich verzování. Framework používá architekturu klient-server a důraz je kladen na schopnost pokračování ...
  • Framework pro testování P2P aplikací ve vědecké počítačové síti PlanetLab 

   Author: Bohdal Viktor Bohuslav; Supervisor: Černý Tomáš; Opponent: Kubr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Framework pro zkvalitnění testování softwaru silně závislého na hardwarové konfiguraci a konfiguraci OS 

   Author: Jan Novák; Supervisor: Frajták Karel; Opponent: Komárek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
   Techniky kombinatorického testování s podmínkami jsou široce adoptovány průmyslem s cílem snížit cenu a pracnost systematického testování software při současném zajištění úrovně kvality. Tato práce navrhuje další použití ...
  • Generativní grafové modely pro klamné cíle v Active Directory 

   Author: Ondřej Lukáš; Supervisor: García Sebastián; Opponent: Biondi Fabrizio
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-01)
   Služba Active Directory (AD) je základním stavebním kamenem interních sítí ve většině organizací. Jedná se o službu, která obsahuje informace o uživatelích, prostředcích v síti, kontaktech, přístupových právech k datům a ...
  • Generativní grafové modely pro klamné cíle v Active Directory 

   Author: Ondřej Lukáš; Supervisor: García Sebastián; Opponent: Biondi Fabrizio
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-21)
   Služba Active Directory (AD) je základním stavebním kamenem interních sítí ve většině organizací. Jedná se o službu, která obsahuje informace o uživatelích, prostředcích v síti, kontaktech, přístupových právech k datům a ...
  • Generátor dat s uživatelsky nastavitelnými závislostmi pro testování a prezentaci Business Intelligence systémů 

   Author: Urbančík Jiří; Supervisor: Čepek Miroslav; Opponent: Drchal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Generátor náhodných čísel založený na multiplikativní konvoluční transformaci 

   Author: Nikolai Antonov; Supervisor: Průša Daniel; Opponent: Enikeev Arslan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
   Vytvoření algoritmických generátorů náhodných čísel je důležitým tématem v oblasti matematického modelování, aplikované matematiky a moderní kryptografie. Navzdory skutečnosti, že k řešení tohoto problému bylo navrženo ...
  • Generování aplikací pro OS Android 

   Author: Stehno Vladislav; Supervisor: Brand Stanislav; Opponent: Macík Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Generování kontextem obohacených instrukcí pro cyklistickou navigaci 

   Author: Petr Michalík; Supervisor: Jakob Michal; Opponent: Malý Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
   Lidé běžné popisují trasy s využitím orientačních bodů. V této práci navrhujeme metodu pro automatické obohacení navigačních instrukcí pomocí kontextových informací pro cyklistický navigační systém. Kontextem obohacená ...
  • Generování přirozeného jazyka ze strukturovaných dat 

   Author: Matulík Martin; Supervisor: Šedivý Jan; Opponent: Pichl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Generování přirozeného jazyka je jedna z nejtěžších úloh strojového učení. Jejím cílem je obvykle prezentovat informaci původně uloženou ve strukturované podobě. V této práci implementuji a zkoumám systém založený na ...
  • Generování přirozeného jazyka ze znalostních databází 

   Author: Ondřej Kobza; Supervisor: Marek Petr; Opponent: Spilka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Cílem této diplomové práce je vytvořit nástroj jenž za pomocí strojového učení dokáže verbalizovat data, t.j. ze vstupních dat ve formě RDF trojic dokáže vytvořit odpovídající text v přirozeném jazyce (angličtina) takový, ...
  • Generování šablon pro hodnocení softwarových projektů 

   Author: Šibrava Ondřej; Supervisor: Mlejnek Jiří; Opponent: Komárek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Generování webových aplikací na základě doménového modelu 

   Author: Tůma Jakub; Supervisor: Tamáš Martin; Opponent: Malinský Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Globální P2P Systém pro Sdílení Kybernetických Dat a Kolaborativní Ochranu v Kyberprostoru 

   Author: Martin Řepa; Supervisor: García Sebastián; Opponent: Hynek Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
   Navzdory četnosti a závažnosti kybernetických útoků jsou zatím nejlepším řešením pro sdílení informací o kybernetických hrozbách centralizované systémy sdílených informací nebo centralizované komerční produkty. Neexistuje ...