Now showing items 95-114 of 743

  • Dashboard pro sekundární monitory s automatizací na základě uživatele a jeho chování 

   Author: Tomáš Hodek; Supervisor: Šebek Jiří; Opponent: Žára Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
   Využívání vícero monitoru pro zefektivnění práce je v dnešní době běžné u mnoha uživatelů. Součástí této práce je analýza využívání sekundárních monitorů a jakým způsobem jsou na nich využívány jednotlivé aplikace. Cílem ...
  • Databáze intrakardiálních signálů 

   Author: Hendrich Milan; Supervisor: Křemen Václav; Opponent: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Datová sada pro automatizované ověřování faktů v českém jazyce 

   Author: Herbert Ullrich; Supervisor: Drchal Jan; Opponent: Šír Gustav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Naše práce prozkoumává existující datové sady pro úlohu automatického faktického ověřování textového tvrzení a navrhuje dvě metody jejich získávání v Českém jazyce. Nejprve předkládá rozsáhlý dataset FEVER CS se 127K ...
  • Datově orientovaný konverzační systém 

   Author: Stejskal Jakub; Supervisor: Šedivý Jan; Opponent: Černoch Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Daty podložené přidělování zakázek v taxi službách s autonomními řidiči 

   Author: Zikeš Jan; Supervisor: Jakob Michal; Opponent: Černoch Radomír
   V této práci jsme nejdříve zformalizovali mechanismus propojující taxikáře a pasažéry, který je použit jako součást moderního systém pro rezervace vozidel taxi za pomoci mobilních aplikací. Jako klíčovou a kritickou část ...
  • Daty řízená optimalizace angažovanosti uživatelů mobilních aplikací 

   Author: Linka Jan; Supervisor: Jakob Michal; Opponent: Míkovec Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
   Mobilní aplikace jsou velké průmyslové odvětví s vysokou konkurencí, které proto musí využívattechnikyprooptimizaciangažovanostiuživatelů. Chytrételefonyvšakmohouvyužívat vzdáleného zpracování dat, které umožňuje tuto ...
  • Daty řízený algoritmus pro rozvrhování na jednom stroji 

   Author: Michal Bouška; Supervisor: Novák Antonín; Opponent: Horák Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-18)
   V této práci představuje metodu pro řešení problému Single machine total tardiness problem. Analyzovali jsme užití Deep learning metod, pro Single machine total tardiness problem. Využili jsme rozděl a panuj algoritmu a ...
  • Decentralizované řízení zahlcení komunikace v inteligentních dopravních systémech pro OS Linux 

   Author: Vančura Vít; Supervisor: Sojka Michal; Opponent: Štěpán Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Tato práce se zabývá mechanismy decentralizovaného řízení zahlcení (DCC) při komunikaci inteligentních dopravních systémů (ITS) a jejich návrhem a implementací pro OS Linux s použitím WiFi síťové karty řady Atheros 9000. ...
  • Defragmentace dat na pevném disku 

   Author: Dosoudil Tomáš; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Trdlička Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Demonstrace aplikačního rozhraní pro šifrování pomocí Java Card 

   Author: Fořt Petr; Supervisor: Buček Jiří; Opponent: Hlaváč Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Demonstrace přírodou inspirovaných algoritmů na platformě Adobe Flash 

   Author: Vavroušek David; Supervisor: Buk Zdeněk; Opponent: Čepek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Demonstrace sítě na čipu 

   Author: Šimáček Jan; Supervisor: Schmidt Jan; Opponent: Novotný Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Detekce a klasifikace malwaru z HTTP proxy logu 

   Author: Pytela Marek; Supervisor: Pevný Tomáš; Opponent: Somol Petr
  • Detekce a sledování objektů pomocí konvolučních neuronových-sítí v dopravních scénách 

   Author: Filip Langr; Supervisor: Krček Jan; Opponent: Reinštein Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-21)
   S rozmachem hlubokého učení se sledování uživatelů vozovek z dopravních kamer dostává na výsluní. Tato práce přispívá k tomuto tématu dvěma částmi. Zaprvé, implementujeme rozhraní pro hluboké neuronové sítě, s jehož pomocí ...
  • Detekce anomálií v komplexních IT architekturách 

   Author: Ondřej Borovec; Supervisor: Svatoš Martin; Opponent: Brabec Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-21)
   Detekce problémů a anomálií hraje důležitou roli při správě a tvoření komplexních softwarových řešeních. Brzká detekce potenciálního problémů pomáhá správcům takových systémů rychle reagovat a v důsledku snižovat riziko ...
  • Detekce anomálií v threat intelligence datech 

   Author: Marek Petr; Supervisor: Kopřiva Štěpán; Opponent: Krupička Mikuláš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   V předložené práci studujeme algoritmy,~které se zabývají detekcí anomálií (tzn. identifikací bodů, které se výrazně liší od ostatních). Zaměřujeme se na použití detektorů anomálií v objemných datech vytvořených z threat ...
  • Detekce anomálií z logů 

   Author: Marek Souček; Supervisor: Drchal Jan; Opponent: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-01)
   Tato diplomová práce se zabývá možností aplikovat nedávné pokroky v oblasti zpracování přirozeného jazyka (NLP) na problém detekce anomálií z logů. Konkrétně zkouší, zda lze použít fastText, jakož to pokročilou metodu NLP ...
  • Detekce anomálních rolí hostů v počítačových sítích 

   Author: Kasimov Yury; Supervisor: García Sebastián; Opponent: Grill Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
   Detekce infekcí malwarem je jedním z nejnáročnějších úkolů v oblasti moderní počítačové bezpečnosti. V posledních letech byla jako první detekční přístup běžná detekce anomálií, následně doplněná o výsledky z dalších ...
  • Detekce anomálního chování distribuovaných webových služeb 

   Author: Turcaj Patrik; Supervisor: Mudra Martin; Opponent: Smejkal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom a implementáciou systému na detekciu anomálneho chovania distribuovaných služieb. Práca nadväzuje na existujúci systém monitoringu škálovateľných služieb, z ktorého bude využívať ...
  • Detekce částí lidského těla z velké blízkosti 

   Author: Jan Dočekal; Supervisor: Hoffmann Matěj; Opponent: Neumann Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
   Detekce částí lidského těla je užitečná pro několik aplikací. V poslední době je k dispozici několik řešení založených na hlubokých konvolučních sítích, které rozpoznají lidské pózy z obrázků. Typicky jsou detekovány celá ...