Now showing items 186-205 of 745

  • Generativní grafové modely pro klamné cíle v Active Directory 

   Author: Ondřej Lukáš; Supervisor: García Sebastián; Opponent: Biondi Fabrizio
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-01)
   Služba Active Directory (AD) je základním stavebním kamenem interních sítí ve většině organizací. Jedná se o službu, která obsahuje informace o uživatelích, prostředcích v síti, kontaktech, přístupových právech k datům a ...
  • Generativní grafové modely pro klamné cíle v Active Directory 

   Author: Ondřej Lukáš; Supervisor: García Sebastián; Opponent: Biondi Fabrizio
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-21)
   Služba Active Directory (AD) je základním stavebním kamenem interních sítí ve většině organizací. Jedná se o službu, která obsahuje informace o uživatelích, prostředcích v síti, kontaktech, přístupových právech k datům a ...
  • Generátor dat s uživatelsky nastavitelnými závislostmi pro testování a prezentaci Business Intelligence systémů 

   Author: Urbančík Jiří; Supervisor: Čepek Miroslav; Opponent: Drchal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Generátor náhodných čísel založený na multiplikativní konvoluční transformaci 

   Author: Nikolai Antonov; Supervisor: Průša Daniel; Opponent: Enikeev Arslan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
   Vytvoření algoritmických generátorů náhodných čísel je důležitým tématem v oblasti matematického modelování, aplikované matematiky a moderní kryptografie. Navzdory skutečnosti, že k řešení tohoto problému bylo navrženo ...
  • Generování aplikací pro OS Android 

   Author: Stehno Vladislav; Supervisor: Brand Stanislav; Opponent: Macík Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Generování kontextem obohacených instrukcí pro cyklistickou navigaci 

   Author: Petr Michalík; Supervisor: Jakob Michal; Opponent: Malý Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
   Lidé běžné popisují trasy s využitím orientačních bodů. V této práci navrhujeme metodu pro automatické obohacení navigačních instrukcí pomocí kontextových informací pro cyklistický navigační systém. Kontextem obohacená ...
  • Generování přirozeného jazyka ze strukturovaných dat 

   Author: Matulík Martin; Supervisor: Šedivý Jan; Opponent: Pichl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Generování přirozeného jazyka je jedna z nejtěžších úloh strojového učení. Jejím cílem je obvykle prezentovat informaci původně uloženou ve strukturované podobě. V této práci implementuji a zkoumám systém založený na ...
  • Generování přirozeného jazyka ze znalostních databází 

   Author: Ondřej Kobza; Supervisor: Marek Petr; Opponent: Spilka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Cílem této diplomové práce je vytvořit nástroj jenž za pomocí strojového učení dokáže verbalizovat data, t.j. ze vstupních dat ve formě RDF trojic dokáže vytvořit odpovídající text v přirozeném jazyce (angličtina) takový, ...
  • Generování šablon pro hodnocení softwarových projektů 

   Author: Šibrava Ondřej; Supervisor: Mlejnek Jiří; Opponent: Komárek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Generování webových aplikací na základě doménového modelu 

   Author: Tůma Jakub; Supervisor: Tamáš Martin; Opponent: Malinský Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Globální P2P Systém pro Sdílení Kybernetických Dat a Kolaborativní Ochranu v Kyberprostoru 

   Author: Martin Řepa; Supervisor: García Sebastián; Opponent: Hynek Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
   Navzdory četnosti a závažnosti kybernetických útoků jsou zatím nejlepším řešením pro sdílení informací o kybernetických hrozbách centralizované systémy sdílených informací nebo centralizované komerční produkty. Neexistuje ...
  • Grafická administrace počítačové sítě 

   Author: Hanzlík Michal; Supervisor: Strnad Pavel; Opponent: Moucha Alexandru
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Grafický generátor TCL skriptu pro Cisco Voice Gateway 

   Author: Minářů Vít; Supervisor: Guth Ondřej; Opponent: Leeb Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Hammingova vzdálenost ve stromech a zásobníkové automaty 

   Author: Čihák Slavomír; Supervisor: Janoušek Jan; Opponent: Melichar Bořivoj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Hardwarová akcelerace monitorovacích aplikací 

   Author: Lužnický Jiří; Supervisor: Ubik Sven; Opponent: Kubr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Herne teoretická optimalizace detekce škodlivého chování 

   Author: Samusevich Raman; Supervisor: Lisý Viliam; Opponent: Grill Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-30)
   Klasifikátory založené na strojovém učení se používají v takových bezpečnostních aplikacích jako detekce podvodného chování nebo detekce narušení bezpečnosti počítačových ve snaze předejít detekci. Avšak klasické metody ...
  • Heuristický algoritmus pro Kriegspiel 

   Author: Vojtěch Foret; Supervisor: Šustr Michal; Opponent: Uhrín Matej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Hry představují jednoduchý model problémů reálného světa. Hry s neúplnou informací vylepšují tento model přidáním skryté informace, čímž se přibližují skutečným problémům. Tyto hry jsou však pro počítačové programy náročnější ...
  • Hlasovací systém pro samosprávné orgány vysokých škol 

   Author: Petřík Michal; Supervisor: Dobiáš Radek; Opponent: Balík Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Hlasovací zařízení 

   Author: Vokoun Miroslav; Supervisor: Dobiáš Radek; Opponent: Schmidt Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Hlasová identifikace pohlaví na bázi GMM a její aplikace při rozpoznávání řeči 

   Author: Pytelová Tereza; Supervisor: Pollák Petr; Opponent: Rajnoha Josef