Now showing items 150-169 of 745

  • E - škola 

   Author: Mičko Lubomír; Supervisor: Mannová Božena; Opponent: Bloch Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • E-learningový systém pro střední školy 

   Author: Bukovský Michal; Supervisor: Černý Tomáš; Opponent: Macek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Editor modulu RefactoringNG 

   Author: Stepanov Denis; Supervisor: Troníček Zdeněk; Opponent: Daněček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Editor sémantických webových formulářů 

   Author: Tomáš Klíma; Supervisor: Blaško Miroslav; Opponent: Škoda Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-20)
   Formulář představuje důležitý prostředek pro sběr dat. Vytvořit formulář, který je efektivní a zároveň srozumitelný pro jeho respondenty, není jednoduché, jelikož to vyžaduje znalost cílové skupiny dotazovaných a osvědčených ...
  • Efektivita variant algoritmu minimalizace fiktivní lítosti v různých doménách 

   Author: Jan Rudolf; Supervisor: Lisý Viliam; Opponent: Čermák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-19)
   Algoritmy, které jsou kompetitivně schopné hrát proti lidem populární hry, byly v pozornosti výzkumu v oboru umělé inteligence od počátku. Jako reprezentant her s neúplnou informací byl i dvouhráčový poker. Výzkum algoritmů ...
  • Efektivní algoritmy pro konstrukci relačních marginálních polytopů 

   Author: Jan Kozák; Supervisor: Kuželka Ondřej; Opponent: Wang Yuyi
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-01)
   Cílem práce je navržení efektivních heuristik a/nebo aproximačních algoritmů pro konstrukci relačních marginálních polytopů. Ty jsou geometrickou reprezentací množiny přípustných řešení tzv. relačního marginálního problému, ...
  • Efektivní algoritmy pro konstrukci relačních marginálních polytopů 

   Author: Jan Kozák; Supervisor: Kuželka Ondřej; Opponent: Wang Yuyi
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
   Cílem práce je navržení efektivních heuristických a/nebo aproximačních algoritmů pro konstrukci relačních marginálních polytopů. Ty jsou geometrickou reprezentací množiny přípustných řešení tzv. relačního marginálního ...
  • Efektivní indexování DNA 

   Author: Kopta Martin; Supervisor: Holub Jan; Opponent: Janoušek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Efektivní výpočet podobnosti sekundárních struktur RNA 

   Author: Marek Hrvol; Supervisor: Kléma Jiří; Opponent: Pospíšek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   Tato práce se zaobírá porovnáváním sekundárních struktur RNA pomocí mělkých neuronových sítí. Název nově vytvořené metody je Struc2Vec. Způsob výpočtu je založen na přepisu sekundárních struktur na slova, která jsou následně ...
  • Elektronická edice díla F. X. Šaldy 

   Author: Šenk Filip; Supervisor: Jelínek Ivan; Opponent: Kosák Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Elektronické stavědlo pro dopravní sál FD ČVUT 

   Author: Koutecký Petr; Supervisor: Dobiáš Radek; Opponent: Leso Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Elektronický systém voleb a hlasování (E-voting) 

   Author: Berger Josef; Supervisor: Boháč Leoš; Opponent: Vaněk Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Embedded systém pro zónovou identifikaci osob a zboží s využitím technologie RFID 

   Author: Valíček Ludvík; Supervisor: Neruda Marek; Opponent: Kypus Lukáš
   V této práci je analyzován současný stav technologie RFID a embedded systémů. Pomocí minipočítače Raspberry Pi a komponent Metra Blansko je sestaven RFID systém, identifikující přesun osob a zboží. V praktické části je ...
  • Emulace bezkontaktních čipových karet 

   Author: Lán Radek; Supervisor: Buček Jiří; Opponent: Zahradnický Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Emulace procesoru s instrukční sadou Intel 32bitů a vybraného hardwaru 

   Author: Sojka Zdeněk; Supervisor: Koller Jan; Opponent: Barták Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Emulátor počítačové sítě 

   Author: Jeníček Pavel; Supervisor: Kubr Jan; Opponent: Černý Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Energetický dopad technologie zobrazení webového uživatelského rozhraní na mobilním zařízení 

   Author: Helbich Jan; Supervisor: Černý Tomáš; Opponent: Macík Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Prezentační technologie webu se průběžně vyvíjí a přizpůsobují požadavkům moderních webových aplikací. Dnes jsou webové aplikace škálovatelnými systémy s vysokým výkoném, které zároveň dobře pracují v distribuovaných ...
  • ETHERNET driver pro RealTime systém 

   Author: Cvek Martin; Supervisor: Flígl Stanislav; Opponent: Martínek Radomír
   Cílem této práce je navrhnou a implementovat ovladač pro síťový adaptér obsažený na modulu CML147786CX650HR-128 firmy RTD Embedded Technologies, Inc. Ovladač pracuje pod RT jádrem druhé generace vytvořeným R. Martínkem v ...
  • Ethernetem řízený vstupně-výstupní modul 

   Author: Pešák Michal; Supervisor: Vaňát Tomáš; Opponent: Benáček Pavel
   Cílem této diplomové práce bylo vytvořit modul s galvanicky oddělenými vstupy a výstupy ovláládaný přes ethernet pomocí některého ze standardních protokolů nad síťovým protokolem TPC/IP.U této aplikace je největší důraz ...
  • Evidence informačních zdrojů 

   Author: Bílek Tomáš; Supervisor: Balík Martin; Opponent: Jelínek Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)