Now showing items 819-833 of 833

  • XML pipeline procesor 

   Author: Bucek David; Supervisor: Valenta Michal; Opponent: Galamboš Leo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • XML správa sítě 

   Author: Šimon Pavel; Supervisor: Macejko Peter; Opponent: Medvecký Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Zabezpečená middleware komunikace 

   Author: Hlavan František; Supervisor: Kubr Jan; Opponent: Macejko Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Zabezpečení automaticky generovaných REST služeb 

   Author: Egermajer Martin; Supervisor: Černý Tomáš; Opponent: Čemus Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-11)
   Cílem této práce je návrh a implementace zabezpečovací knihovny pro automaticky generované REST služby. Vytvořil jsem procesor, který na základě modelu rozhodne, zda má přihlášený uživatel právo s daty pracovat (podle rolí ...
  • Zarovnávání multimodálních příznaků 

   Author: Martin Fischer; Supervisor: Petráček Pavel; Opponent: Agishev Ruslan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-24)
   Tato práce se zabývá vztahy mezi prvky detekovanými v datech senzorů s různými modalitami: 2D daty RGB snímků a 3D daty z rotujících LiDARů nebo hloubkových kamer. Popisuje základní příznaky pro obě modality a vybírá ...
  • Získávání informací z rozsáhlých časových dat 

   Author: Skoupý Sebastian; Supervisor: Kléma Jiří; Opponent: Kubalík Jiří
  • Získávání kauzálních znalostí z textových dat 

   Author: Jennifer Za Nzambi; Supervisor: Mikolov Tomáš; Opponent: Šír Gustav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-24)
   Sociální sítě představují nedotčenou zlatou žílu, skrývající zásobu veřejných názorů, postojů a emocí. Pokud bychom ji dokázali plně využít, mohlo by to zásadně změnit způsob, jakým jsou veřejné názory shromažďovány a ...
  • Zkvalitňování fakticity generovaných sumarizací 

   Author: Václav Halama; Supervisor: Drchal Jan; Opponent: Šír Gustav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   Tato práce se zabývá abstraktivní a extraktivní sumarizací textu s důrazem na zlepšení faktické kvality generovaných sumarizací. Byly prozkoumány moderní sumarizační metody a metriky na posouzení kvality sumarizací a byla ...
  • Zlepšení segmentace aterosklerotických plátů a odhad jejich klinicky relevantních parametrů 

   Author: Ondřej Stejskal; Supervisor: Kybic Jan; Opponent: Flach Boris
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-24)
   Cílem této práce bylo zlepšit segmentaci aterosklerotických plátů a na základě těchto zlepšených výsledků segmentace vyhodnotit jejich klinicky relevantní parametry. Pro naši segmentační úlohu jsme vybrali a upravili tři ...
  • Změna chůze šestinohého kráčejícího robotu po poškození končetiny 

   Author: Jan Feber; Supervisor: Szadkowski Rudolf Jakub; Opponent: Hoffmann Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-24)
   K poškození nohy šestinohého kráčejícího robotu, které zamezuje další lokomoci, může při robotizaci lidské práce v nebezpečném prostředí, jakým jsou doly nebo zborcené budovy, snadno dojít. Aby byli lidé vyvarováni nebezpečí, ...
  • Zobecněné směrovací problémy se spojitým okolím 

   Author: Jindřiška Deckerová; Supervisor: Faigl Jan; Opponent: Pěnička Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   V této práci studujeme složité zobecněné směrovací problémy motivované robotickými úlohami jako je plánování pro robotické manipulátory, sběr dat nebo osvětlení objektů autonomními vzdušnými prostředky. Studované směrovací ...
  • Zpracování a analýza prostorových dat pro aktivitní modely mobility 

   Author: Cuchý Marek; Supervisor: Jakob Michal; Opponent: Buk Zdeněk
  • Zpracování dialogových dat z oblasti adiktologické poradenské praxe 

   Author: Patrik Jankuv; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Burda Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-23)
   Magisterská práce se zaměřuje na zpracování dat z dialogů z oblasti poradenské praxe v oblasti závislostí. Hlavním cílem projektu je převést zvukové záznamy konzultací specialistů na závislosti s klienty do textové podoby, ...
  • Zpřesňování grafů dopravních sítí na základě GPS záznamů projetých tras 

   Author: Argirova Margarita; Supervisor: Jakob Michal; Opponent: Balata Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
   Cílem této práce je zjistit lokalizaci chybějících hran v road grafu a navrhnout změny v mapě. Mapa Prahy byla vybrána pro implementaci, testování a vizualizaci jako příklad města s velmi základní infrastrukturou pro jízdní ...
  • Zrychlení exaktního algoritmu pomocí metod strojového učení 

   Author: David Procházka; Supervisor: Šůcha Přemysl; Opponent: Mánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-30)
   Tato diplomová práce se zabývá aplikací strojového učení v kombinatorické optimalizaci. Naším cílem je vzít stávající rozvrhovací algoritmus pro 1|rj|∑Uj a vylepšit jej pomocí strojového učení, o což se dosud nikdo nepokusil. ...