Zobrazují se záznamy 198-217 z 937

  • Interní komunikace ve vybrané organizaci 

   Autor: Procházková Eliška; Vedoucí práce: Cupalová Soňa; Oponent práce: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-13)
   Bakalářská práce Interní komunikace ve vybrané organizaci se zabývá charakterizováním úspěšné komunikace v organizaci. Dále se práce zaměřuje na průzkum souvislostí mezi firemní kulturou a interní komunikací a na definování ...
  • Interpersonální komunikace ve vztahu k profesnímu růstu 

   Autor: Ulmannová Silvie; Vedoucí práce: Adamová Lenka; Oponent práce: Hesterini Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-13)
   Práce se zabývá rolí interpersonální komunikace v rámci řízení podniku. Na vzorku středního podniku se autor pomocí dotazníkového šetření snaží zjistit, jaká je úroveň komunikačních dovedností vedoucích pracovníků a jaký ...
  • Interpersonální konflikty v rámci vztahů na pracovišti 

   Autor: Říhová Soňa; Vedoucí práce: Čekalová Eva; Oponent práce: Úlehlová Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Investiční zlato a jeho prodej retailovým klientům 

   Autor: Kaňka Jakub; Vedoucí práce: Maur Petr; Oponent práce: Škvára Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Jak dosáhnout větší motivace a spokojenosti zaměstnanců 

   Autor: Nitrová Hana; Vedoucí práce: Švábenická Kateřina; Oponent práce: Sypták Leoš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Jak zvládat stres v učitelské profesi 

   Autor: Machatová Ilona; Vedoucí práce: Vobořilová Jarmila; Oponent práce: Stejskal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Jedinec a jeho psychologická proměna v prostředí moderních médií 

   Autor: Voděra Kamil; Vedoucí práce: Dobrovská Dana; Oponent práce: Krejčí Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-04)
   Bakalářská práce Jedinec a jeho psychologická proměna v prostředí moderních médií se zabývá problematikou vlivu médií a masové komunikace na žáky SŠ a úrovní jejich mediální gramotnosti. Teoretická část práce pojednává o ...
  • Kaizen a jeho využití v průmyslovém podniku 

   Autor: Košnarová Magdalena; Vedoucí práce: Cupal Libor; Oponent práce: Kavan Michal
   Bakalářská práce se zabývá využitím kaizenu v průmyslovém podniku. Kaizen může být definován jako přístup k vedení podniku i jako filosofie, podle které lidé žijí. Úzce souvisí se štíhlou výrobou a s produkováním výrobků ...
  • Kariérní a rozvojové plány v podniku XY 

   Autor: Raulímová Viktorie; Vedoucí práce: Tureckiová Michaela; Oponent práce: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Tato bakalářská práce se věnuje kariérním a rozvojovým plánům podniku. Teoretická část obsahuje kapitolu o firemním vzdělávání, kde je představen jeho význam a metody vzdělávání. Další kapitola se zabývá hodnocením zaměstnanců ...
  • Klima školní třídy 

   Autor: Krajník Michal; Vedoucí práce: Dobrovská Dana; Oponent práce: Krejčí Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-04)
   Bakalářská práce pojednává o problematice, zda a jak se liší sociální klima ve třídách s maturitními a nematuritními obory. Jejím cílem je poukázat, jak mezi žáky funguje spolupráce, vnímaná opora a rovný přístup učitele, ...
  • Klima školy 

   Autor: Popelková Pavla; Vedoucí práce: Vobořilová Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-10-06)
  • Klima školy 

   Autor: Talová Jana; Vedoucí práce: Vobořilová Jarmila; Oponent práce: Pavlíková Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Klima školy 

   Autor: Landkammerová Eva; Vedoucí práce: Vobořilová Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Klima školy 

   Autor: Šefrhans Josef; Vedoucí práce: Vobořilová Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-02)
  • Klima třídy na střední škole 

   Autor: Kulichová Veronika; Vedoucí práce: Vobořilová Jarmila; Oponent práce: Holečková Helena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Komparace oceňovacích postupů v účetním systému podniku dle IAS/IFRS 

   Autor: Štichová Linda; Vedoucí práce: Beran Theodor; Oponent práce: Findová Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-04)
   Bakalářská práce je zaměřena na porovnání metod oceňování skupin rozvahových položek mezi Mezinárodními standardy účetního výkaznictví IAS/IFRS a českých účetních principů, a to prostřednictvím aplikace reálné hodnoty na ...
  • Komparace studentů středních škol z pohledu studia na vysoké škole 

   Autor: Novotná Olga; Vedoucí práce: Mrázková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Komunikace a vztahy na pracovišti se zaměřením na týmovou spolupráci 

   Autor: Greizingerová Klára; Vedoucí práce: Šnýdrová Markéta; Oponent práce: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-13)
   Tématem bakalářské práce je komunikace a vztahy pracovišti se zaměřením na týmovou spolupráci. V teoretické části jsou popsány a vysvětleny informace o komunikaci a vztazích na pracovišti, možné hrozby a nástroje na zlepšení ...
  • Komunikace manažera ve vybraném multikulturním podniku 

   Autor: Vakula Anastasiia; Vedoucí práce: Montag Petr; Oponent práce: Cupalová Soňa
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-05)
   Tato práce je zaměřena na role, kompetence a techniky komunikace manažera, který se pohybuje v multikulturním prostředí podniku. Mimo jiné se zabývá interkulturní komunikací a mezikulturními rozdíly. Cílem práce je ...
  • Komunikace na pracovišti a kompetence v komunikaci 

   Autor: Vašíčková Petra; Vedoucí práce: Šnýdrová Markéta; Oponent práce: Holá Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)