Now showing items 198-217 of 981

  • Interkulturní komunikace na pracovišti nadnárodní organizace 

   Author: Dvořák Jiří; Supervisor: Šimonová Klára; Opponent: Barton Monika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Interkulturní komunikace ve vybraných společnostech 

   Author: Hojerová Zuzana; Supervisor: Cupalová Soňa; Opponent: Holá Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Interkulturní problémy na pracovišti v nadnárodní společnosti 

   Author: Aronová Klára; Supervisor: Šimonová Klára; Opponent: Poláčková Šolcová Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-25)
  • Interkultúrna kooperácia zamestnancov v podniku ŠKODA AUTO 

   Author: Kršiak Štefan; Supervisor: Šimonová Klára; Opponent: Nachtmann Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Internetové zdroje pro učitele informačních a komunikačních technologií na základních školách 

   Author: Novák Jan; Supervisor: Andres Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-10-06)
  • Interní komunikace a její problémy uvnitř organizace 

   Author: Fixová Tereza; Supervisor: Montag Petr; Opponent: Hadravová Marcela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Interní komunikace ve firmě, tj. jaký má vliv na firemní kulturu a na výslednou práci společnosti 

   Author: Decker Jakub; Supervisor: Nováková Lenka; Opponent: Velíšková Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Interní komunikace ve vybrané organizaci 

   Author: Procházková Eliška; Supervisor: Cupalová Soňa; Opponent: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-13)
   Bakalářská práce Interní komunikace ve vybrané organizaci se zabývá charakterizováním úspěšné komunikace v organizaci. Dále se práce zaměřuje na průzkum souvislostí mezi firemní kulturou a interní komunikací a na definování ...
  • Interpersonální komunikace ve vztahu k profesnímu růstu 

   Author: Ulmannová Silvie; Supervisor: Adamová Lenka; Opponent: Hesterini Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-13)
   Práce se zabývá rolí interpersonální komunikace v rámci řízení podniku. Na vzorku středního podniku se autor pomocí dotazníkového šetření snaží zjistit, jaká je úroveň komunikačních dovedností vedoucích pracovníků a jaký ...
  • Interpersonální konflikty v rámci vztahů na pracovišti 

   Author: Říhová Soňa; Supervisor: Čekalová Eva; Opponent: Úlehlová Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Investiční zlato a jeho prodej retailovým klientům 

   Author: Kaňka Jakub; Supervisor: Maur Petr; Opponent: Škvára Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Jak dosáhnout větší motivace a spokojenosti zaměstnanců 

   Author: Nitrová Hana; Supervisor: Švábenická Kateřina; Opponent: Sypták Leoš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Jak zvládat stres v učitelské profesi 

   Author: Machatová Ilona; Supervisor: Vobořilová Jarmila; Opponent: Stejskal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Jedinec a jeho psychologická proměna v prostředí moderních médií 

   Author: Voděra Kamil; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Krejčí Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-04)
   Bakalářská práce Jedinec a jeho psychologická proměna v prostředí moderních médií se zabývá problematikou vlivu médií a masové komunikace na žáky SŠ a úrovní jejich mediální gramotnosti. Teoretická část práce pojednává o ...
  • Kaizen a jeho využití v průmyslovém podniku 

   Author: Košnarová Magdalena; Supervisor: Cupal Libor; Opponent: Kavan Michal
   Bakalářská práce se zabývá využitím kaizenu v průmyslovém podniku. Kaizen může být definován jako přístup k vedení podniku i jako filosofie, podle které lidé žijí. Úzce souvisí se štíhlou výrobou a s produkováním výrobků ...
  • Kariérní a rozvojové plány v podniku XY 

   Author: Raulímová Viktorie; Supervisor: Tureckiová Michaela; Opponent: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Tato bakalářská práce se věnuje kariérním a rozvojovým plánům podniku. Teoretická část obsahuje kapitolu o firemním vzdělávání, kde je představen jeho význam a metody vzdělávání. Další kapitola se zabývá hodnocením zaměstnanců ...
  • Klima školní třídy 

   Author: Krajník Michal; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Krejčí Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-04)
   Bakalářská práce pojednává o problematice, zda a jak se liší sociální klima ve třídách s maturitními a nematuritními obory. Jejím cílem je poukázat, jak mezi žáky funguje spolupráce, vnímaná opora a rovný přístup učitele, ...
  • Klima školy 

   Author: Popelková Pavla; Supervisor: Vobořilová Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-10-06)
  • Klima školy 

   Author: Talová Jana; Supervisor: Vobořilová Jarmila; Opponent: Pavlíková Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Klima školy 

   Author: Landkammerová Eva; Supervisor: Vobořilová Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)