Now showing items 141-160 of 937

  • Finanční plánování malého a středního podniku 

   Author: Jeřábek Patrik; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Macák Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-05)
   Bakalářská práce zabývající se finančním plánováním. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. V první se vysvětluje podstata finančního plánování a jeho hlavní rozdíly v dlouhodobém a krátkodobém finančním plánování. Ve ...
  • Finanční plánování v průmyslovém podniku 

   Author: Hadžalová Kateřina; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Vašková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Finanční řízení malého podniku 

   Author: Král Matěj; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Košťálek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-06)
   Bakalářská práce se zabývá tématem finančního řízení malého podniku, jeho financováním a finanční analýzou. Financování a finanční hospodaření mohou být posuzovány a kontrolovány širokým spektrem analýz tak, aby jejich ...
  • Firemní kultura 

   Author: Bímová Andrea; Supervisor: Tureckiová Michaela; Opponent: Scholleová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-12-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá firemní kulturou organizace. Cílem bakalářské práce je navrhnout doporučení, směřující ke změně firemní kultury a tím i k vyšší výkonnosti mezinárodní farmaceutické firmy Amgen s.r.o. V ...
  • Firemní kultura a její vazby na řízení lidských zdrojů 

   Author: Falkiewicz Darek; Supervisor: Šnýdrová Markéta; Opponent: Dědičová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Firemní vzdělávání ve vybraném podniku 

   Author: Horáková Gabriela; Supervisor: Škorňová Eva; Opponent: Dědičová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Flexicurita a matky s dětmi do 15 let 

   Author: Jásková Martina; Supervisor: Poláčková Šolcová Iva; Opponent: Montag Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-06)
   Koncept flexiruty je zaměřen na hledání rovnováhy flexibility a jistoty na trhu práce. Je používaný již v několika vyspělých zemích Evropské unie. Mezi jeho nástroje patří aktivní politika zaměstnanosti spojená s celoživotním ...
  • Fluktuace zaměstnanců ve vybraném podniku 

   Author: Holá Veronika; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Šimonová Klára
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-05)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na problém fluktuace zaměstnanců ve společnosti ROB DESIGN, s.r.o. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. Uvádí příčiny, důsledky a řešení fluktuace a důvody odchodů ...
  • Formy odměňování závislé práce a funkce mzdy v ČR 

   Author: Hodinová Petra; Supervisor: Šnýdrová Markéta; Opponent: Fiedler Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Formy šikany na pracovišti - Mobbing, Bossing 

   Author: Beranová Lucie; Supervisor: Jirkovská Blanka; Opponent: Mynaříková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Tato bakalářská práce pojednává o šikaně na pracovišti. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část popisuje formy, techniky, důsledky, řešení, profil oběti a agresora mobbingu a bossingu. Praktická ...
  • Funkce automobilového trenažéru při výcviku žáků autoškoly 

   Author: Navrátil Ladislav; Supervisor: Semrád Jiří; Opponent: Vališová Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-12-17)
   Práce ukazuje na význam kvalitně koncipované dopravní výchovy při prudkém nárůstu dopravy a dopravní nehodovosti nezkušených řidičů. Za hodnotnou přípravu řidičů považujeme takovou výchovu, která zahrnuje i výcvik na ...
  • Genderová rovnost v zaměstnávání a odměňování 

   Author: Hlaváčová Žaneta; Supervisor: Marčíková Hana; Opponent: Holá Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-04-29)
   Bakalářská práce se bude zabývat problematikou genderu ve dvou klíčových personálních činnostech, a to sice zaměstnávání a odměňování. Vysvětlí základní pojmy a přiblíží, jak gender souvisí s diskriminací či nezaměstnaností. ...
  • Genderové rozdíly ve vedení lidí 

   Author: Havlíčková Michaela; Supervisor: Emrová Lenka; Opponent: Jirkovská Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Bakalářská práce se zabývá genderovými rozdíly ve vedení lidí v konkrétní společnosti. Cílem práce je analyzovat genderové rozdíly ve vedení lidí dvou marketingových oddělení, zjistit spokojenost zaměstnanců s osobním ...
  • Globalizace a její vliv na malé a střední podniky 

   Author: Trumpich Daniel; Supervisor: Marčíková Hana; Opponent: Barton Monika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-13)
   Tato práce se zabývá vlivem globalizace na malé a střední podniky v oblastech marketingu, strategického managementu a moderních technologií. Jejím cílem je zhodnotit vliv globalizace na konkurenceschopnost malých podniků ...
  • Harmonizace pracovního a rodinného života - rodina, kariéra, gender 

   Author: Skvrnová Lucie; Supervisor: Mynaříková Lenka; Opponent: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-04)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou harmonizace pracovního a rodinného života, zejména z pohledu rodiny, kariéry a genderu. Shrnuje základní pojmy a informace z této problematiky. Zabývá se historií, ale také ...
  • Hlavní a doplňková činnost školy 

   Author: Vrátný Pavel; Supervisor: Škrabal Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-22)
  • Hodnocení a motivace zaměstnanců v malé firmě 

   Author: Slavětínský Jiří; Supervisor: Montag Petr; Opponent: Cupalová Soňa
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)
  • Hodnocení a odměňování zaměstnanců 

   Author: Škorpíková Lucie; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Dědičová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-04-30)
   Bakalářská práce "Hodnocení a odměňování zaměstnanců" se zabývá analýzou motivace zaměstnanců společnosti Poradenství, s. r. o., a to zejména motivace k dosahování vyšších výkonů. Na základě zjištěných motivátorů a ostatních ...
  • Hodnocení efektivnosti investice ve firmě 

   Author: Saruultugs Enkh-Uyan; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Šikýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-06)
   Cílem této bakalářské práce na téma "Hodnocení efektivnosti investice ve firmě", je provést zhodnocení efektivnosti nakoupeného strojního zařízení firmou MCS Coca Cola LLC, na základě dat poskytnutých podniku. Teoretické ...
  • Hodnocení investice do solární elektrárny 

   Author: Hoch Tomáš; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Macák Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-05)
   Tématem mé bakalářské práce je "Hodnocení investice do solární elektrárny." V bakalářské práci se zabývám hodnocením investičního projektu v konkrétním podniku, který se specializue na poskytování služeb na realitním ...