Now showing items 121-140 of 981

  • Elektronické podvádění studentů ve škole 

   Author: Kraus Jan; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Vobořilová Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-10)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou podvádění ve škole. Věnuje se tématice tradičního i elektronického podvádění. Cílem bakalářské práce je zjistit, zda dotazovaní žáci středních škol podvádějí za účelem získání nějaké ...
  • (Elektronické) podvádění studentů ve škole 

   Author: Matoušek Jan; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Krejčí Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-06)
   Bakalářská práce se věnuje tematice tradičního i elektronického podvádění na vysokých školách. Teoretická část se zabývá vymezením pojmů a rešerší odborné literatury. Empirická část se zabývá studiem postojů studentů různých ...
  • Elektronický kurz pro výuku hydrauliky na SOŠ 

   Author: Holásek Mirko; Supervisor: Vaněček David; Opponent: Horký Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-25)
   Bakalářská práce se zabývá výukou hydrauliky, která je součástí předmětu Hydrologie a hydraulika na střední odborné škole. Pro podporu a zatraktivnění tohoto předmětu bude vypracován návrh elektronického kurzu. V teoretické ...
  • Emoční inteligence na pracovišti 

   Author: Špetlová Adéla; Supervisor: Poláčková Šolcová Iva; Opponent: Coops Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)
  • Environmentální odpovědnost organizace 

   Author: Nováková Daniela; Supervisor: Cupal Libor; Opponent: Valentová Vendula
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-25)
  • Environmentální prezentace organizace 

   Author: Daníčková Kateřina; Supervisor: Cupal Libor; Opponent: Petrboková Kristýna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Estetická výchova mládeže na středních školách 

   Author: Bártík Josef; Supervisor: Semrád Jiří; Opponent: Škrabal Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Event management 

   Author: Hybešová Pavla; Supervisor: Mynaříková Lenka; Opponent: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na Event management, který se v poslední době velmi rozšířil do business oblasti. Přínosem této práce je vyobrazení všeho podstatného v rámci zajištění kvalitního eventu. V praktické části ...
  • Exkurze a stáž ve Fyzikálním ústavu AVČR,v.v.i. v rámci středoškolské výuky 

   Author: Novotný Michal; Supervisor: Svoboda Emanuel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Exkurze jako podpora ve výuce odborného předmětu 

   Author: Soudná Tereza; Supervisor: Mrázková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Exkurze jako prostředek motivace ve výuce odborného předmětu 

   Author: Musil Jiří; Supervisor: Mrázková Kateřina; Opponent: Jenyš Vlastimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-03)
   Cílem bakalářské práce bylo vytvoření odborných exkurzí pro zvýšení motivace žáků ve výuce odborného předmětu. Tyto exkurze byly začleňovány do výuky různých ročníků dle školního vzdělávacího programu vybrané střední ...
  • Exkurze v předmětech odborné výuky 

   Author: Korejsová Andrea; Supervisor: Mrázková Kateřina; Opponent: Trojanová Mahulena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Faktory ovlivňující nákupní chování spotřebitelů 

   Author: Mouchová Věra; Supervisor: Čekalová Eva; Opponent: Úlehlová Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-04-29)
   Cílem této bakalářské práce je analyzovat faktory ovlivňující nákupní chování spotřebitelů. Věnuje se teoretickému zpracování problematiky nákupního chování, charakterizuje typologie spotřebitelů významné pro psychografickou ...
  • Finanční a právní aspekty fúzí akciových společností 

   Author: Drahuský Marek; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Finanční analýza ČD Cargo, a.s. 

   Author: May Adam; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Heděnec Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Finanční analýza IT společnosti 

   Author: Brůnová Linda; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Šikýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-04-29)
   Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou společnosti XY, s. r. o. Cílem je posouzení finanční situace. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá obecným popisem finanční analýzy, uživatelů ...
  • Finanční analýza podniku 

   Author: Šimsa Petr; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Mrázová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Finanční analýza podniku - Energon Dobříš, s.r.o. 

   Author: Kordule Lukáš; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Mrázová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Finanční analýza v průmyslovém podniku 

   Author: Křehla Jakub; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Findová Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-05)
   Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou skupiny ŠKODA AUTO s hlavním sídlem společnosti v České republice, v Mladé Boleslavi. Finanční analýza bude zpracována na období čtyř let. Od roku 2010 do roku 2013. Práce je ...
  • Finanční analýza ve stavebním podniku 

   Author: Dvořák Aleš; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Mrázová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)