Now showing items 121-140 of 937

  • Environmentální odpovědnost organizace 

   Author: Nováková Daniela; Supervisor: Cupal Libor; Opponent: Valentová Vendula
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-25)
  • Environmentální prezentace organizace 

   Author: Daníčková Kateřina; Supervisor: Cupal Libor; Opponent: Petrboková Kristýna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Estetická výchova mládeže na středních školách 

   Author: Bártík Josef; Supervisor: Semrád Jiří; Opponent: Škrabal Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Event management 

   Author: Hybešová Pavla; Supervisor: Mynaříková Lenka; Opponent: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na Event management, který se v poslední době velmi rozšířil do business oblasti. Přínosem této práce je vyobrazení všeho podstatného v rámci zajištění kvalitního eventu. V praktické části ...
  • Exkurze a stáž ve Fyzikálním ústavu AVČR,v.v.i. v rámci středoškolské výuky 

   Author: Novotný Michal; Supervisor: Svoboda Emanuel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Exkurze jako podpora ve výuce odborného předmětu 

   Author: Soudná Tereza; Supervisor: Mrázková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Exkurze jako prostředek motivace ve výuce odborného předmětu 

   Author: Musil Jiří; Supervisor: Mrázková Kateřina; Opponent: Jenyš Vlastimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-03)
   Cílem bakalářské práce bylo vytvoření odborných exkurzí pro zvýšení motivace žáků ve výuce odborného předmětu. Tyto exkurze byly začleňovány do výuky různých ročníků dle školního vzdělávacího programu vybrané střední ...
  • Exkurze v předmětech odborné výuky 

   Author: Korejsová Andrea; Supervisor: Mrázková Kateřina; Opponent: Trojanová Mahulena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Faktory ovlivňující nákupní chování spotřebitelů 

   Author: Mouchová Věra; Supervisor: Čekalová Eva; Opponent: Úlehlová Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-04-29)
   Cílem této bakalářské práce je analyzovat faktory ovlivňující nákupní chování spotřebitelů. Věnuje se teoretickému zpracování problematiky nákupního chování, charakterizuje typologie spotřebitelů významné pro psychografickou ...
  • Finanční a právní aspekty fúzí akciových společností 

   Author: Drahuský Marek; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Finanční analýza ČD Cargo, a.s. 

   Author: May Adam; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Heděnec Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Finanční analýza IT společnosti 

   Author: Brůnová Linda; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Šikýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-04-29)
   Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou společnosti XY, s. r. o. Cílem je posouzení finanční situace. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá obecným popisem finanční analýzy, uživatelů ...
  • Finanční analýza podniku 

   Author: Šimsa Petr; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Mrázová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Finanční analýza podniku - Energon Dobříš, s.r.o. 

   Author: Kordule Lukáš; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Mrázová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Finanční analýza v průmyslovém podniku 

   Author: Křehla Jakub; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Findová Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-05)
   Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou skupiny ŠKODA AUTO s hlavním sídlem společnosti v České republice, v Mladé Boleslavi. Finanční analýza bude zpracována na období čtyř let. Od roku 2010 do roku 2013. Práce je ...
  • Finanční analýza ve stavebním podniku 

   Author: Dvořák Aleš; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Mrázová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Finanční fondy příspěvkových organizací 

   Author: Malečková Dagmar; Supervisor: Škrabal Milan; Opponent: Hynková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Finanční gramotnost v České republice 

   Author: Kovanda Kryštof; Supervisor: Škvára Miroslav; Opponent: Noveský Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-05)
   Bakalářská práce je zaměřena na téma finanční gramotnost v České republice. Teoretická část mapuje současný stav finanční gramotnosti obyvatel ČR, popisuje negativní dopady plynoucí z finanční negramotnosti a navrhuje ...
  • Finanční gramotnost ve středním vzdělávání 

   Author: Králová Lucie; Supervisor: Škrabal Milan; Opponent: Semrád Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Finanční plánování malého a středního podniku 

   Author: Jeřábek Patrik; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Macák Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-05)
   Bakalářská práce zabývající se finančním plánováním. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. V první se vysvětluje podstata finančního plánování a jeho hlavní rozdíly v dlouhodobém a krátkodobém finančním plánování. Ve ...