Now showing items 199-218 of 535

  • Kongruence na konečných automatech 

   Author: Grimová Nela; Supervisor: Demlová Marie; Opponent: Mařík Radek
   Cílem této práce je seznámení s kongruencemi na konečných automatech, a to zejména se elementární stavovou kongruencí. Jsou zde popsány algoritmy na konstrukci této kongruence a následně jsou diskutovány jejich výsledky ...
  • Konstrukce laserového hloubkového snímače (LPRF) 

   Author: Cmíral Jakub; Supervisor: Krsek Pavel; Opponent: Heller Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-23)
   Implementace a konstrukce laserového hloubkového snímače (LPRF) s rotačním stolkem společně s jeho kalibrací. Byli jsme motivováni dvourukou robotickou manipulací s měkkými předměty bez předem daného tvaru (kus látky). ...
  • Konvergence UCT ve hrách s nedokonalou informací 

   Author: Briedoň Marián; Supervisor: Lisý Viliam; Opponent: Komenda Antonín
   Táto práca sa zaoberá algoritmom the Upper confidence Tree, v skratke UCT, ktorý patrí do velkej rodiny the Monte Carlo Tree Search algoritmov. Zamerali sme sa na zero-sum hry pre dvoch hrácov. Pozorovali sme vlastnosti ...
  • Konvoj na bázi kamery 

   Author: Nováček Vojtěch; Supervisor: Ecorchard Gaël Pierre Marie; Opponent: Krajník Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-29)
   Obsahem této práce je návrh a implementace softwarového řešení pro samostatný pohyb robotů v konvoji v čele s vedoucím vozidlem. Řešení umožňuje operátorovi řídit vedoucí vozidlo, ostatní plně autonomní vozidla ho následujcí ...
  • Konvoluční neuronové sítě pro klasifikaci objektů z LiDARových dat 

   Author: Jiří Zacha; Supervisor: Vacek Patrik; Opponent: Fiala Dominik
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-03)
   Tato bakalářkská práce se zabývá návrhem konvolučních neuronových sítí pro segmentaci dat z LiDARu Scala. Byla použita simulovaná data ze hry GTA V a reálná data od firmy Valeo v podobě point cloudů, které byly převedeny ...
  • Konvoluční neuronové sítě s lokálními kontextovými maskami 

   Author: Jakub Paplhám; Supervisor: Petříček Tomáš; Opponent: Smutný Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Práce navrhuje, implementuje a vyhodnocuje užití modifikované konvoluční operace v konvolučních neuronových sítích, která explicitně uvažuje dodatečný kontext při zpracování dat. Toho je docíleno mechanismem, ve kterém ...
  • Kooperativní filmování pozemního pohybujícího se objektu skupinou bezpilotních helikoptér 

   Author: Velecký Tomáš; Supervisor: Walter Viktor; Opponent: Chudoba Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-04)
   Tato bakalářská práce implementuje algoritmus pro sledování pozemního cíle formací bezpilotních helikoptér (UAV) vybavených běžnou kamerou popsaný F. Poiesim a A. Cavallarem [1]. Byly provedeny úpravy umožňující využití ...
  • Kooperativní formace na dálnici 

   Author: Borovec Ondřej; Supervisor: Schaefer Martin; Opponent: Saska Martin
   Tato bakalářská práce se věnuje výhodám a efektu formací na dálniční dopravu jak v obecném pojetí, tak i pro strukturu dopravy České republiky. Byly prostudovány a detailněji popsány tři přístupy ke kooperaci vozidel ve ...
  • Korekce pohybů hlavy při vyšetření sledování očních pohybů 

   Author: Erlebach Jonáš; Supervisor: Doležal Jaromír; Opponent: Fabián Vratislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Křížení pro diferenciální evoluci s detekcí závislostí 

   Author: Vojtěch Voráček; Supervisor: Pošík Petr; Opponent: Kubalík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-31)
   Diferenciální evoluce je považována za jeden z nejlepších evolučních algoritmů pro spojité black-box optimalizační problémy. Originální verze diferenciální evoluce používá náhodný uniformí operátor křížení, který nebere v ...
  • Kvantová entropie a její zachování 

   Author: Barvínek Jáchym; Supervisor: Hamhalter Jan; Opponent: Sýkora Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Lokalizace bezpilotní helikoptéry analýzou optického toku v obraze 

   Author: Novák Tomáš; Supervisor: Saska Martin; Opponent: Chudoba Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Existuje mnoho technik navigace bezpilotních letadel v prostředích bez dostupnosti GPS. Kalkulace optického toku na palubě pomocí jedné kamery poskytuje uživateli rychle nasaditelné a spolehlivé řešení. Cílem této práce ...
  • Lokalizace hran v obraze za účelem přesného polohování 

   Author: Anna Žigajkova; Supervisor: Krsek Pavel; Opponent: Drbohlav Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Tato práce se zabývá lokalizací hran na snímcích při přesném polohování součástek ve výrobě integrovaných optických modulů. Byl implementován algoritmus na detekci hranových bodů a jejich aproximaci analytickou křivkou. V ...
  • Lokalizace mobilního robotu metodou NDT za využití viditelnosti 

   Author: Matěj Boxan; Supervisor: Smutný Vladimír; Opponent: Petříček Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-09)
   Tato bakalářská práce se zabývá vylepšením existujícího algoritmu pro NDT (Normal distribution transform) SLAM. Import statických struktur z CAD výkresu budovy, které původní řešení využívá, mělo za následek duplikaci ...
  • Lokalizace osob v budově s využitím bezdrátové technologie 

   Author: Trejbal Jan; Supervisor: Košnar Karel; Opponent: Vonásek Vojtěch
   Tato bakalářská práce se zabývá lokalizací osob v budově s využitím bezdrátové technologie. Lokalizace je řešena s využitím skrytých Markovských modelů a porovnávána je s k-NN klasifikací. Pro lokalizaci bylo v rámci práce ...
  • Lokalizace SLAM pro stereokameru 

   Author: Lukáš Majer; Supervisor: Chudoba Jan; Opponent: Petrlík Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
   Tato práce se zabývá aplikací současného mapování a localizace (SLAM) pro stereo kameru s cílem lokalizace mobilního robotu nebo člověka. Nejprve je provedena rešerše dostupných metod, ze kterých je posléze několik otestováno ...
  • Lokalizace zdroje pachu pomocí roje bezpilotních helikoptér 

   Author: Langr Jan; Supervisor: Saska Martin; Opponent: Macaš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Lokalizace zdroje radiace formací bezpilotních helikoptér 

   Author: Štibinger Petr; Supervisor: Saska Martin; Opponent: Rollo Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce se zabývá využitím skupin kooperujících bezpilotních helikoptér při vyhledávání zdrojů ionizujícího záření. Tento inovativní přístup je umožněn kombinací unikátního lehkého detektoru částic Timepix, na jehož ...
  • Lokalizace zdrojů vysílání formací helikoptér vybavených otočnou směrovou anténou 

   Author: Pritzl Václav; Supervisor: Saska Martin; Opponent: Neruda Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Tato práce se zabývá novou technikou lokalizace zdrojů radiového vysílání ve venkovních prostorech pomocí formace bezpilotních helikoptér vybavených otočnou směrovou anténou. Přesná lokalizace zdrojů radiového vysílání má ...
  • Lokalizační systém pro mobilní roboty 

   Author: Tomáš Hromada; Supervisor: Chudoba Jan; Opponent: Vrba Matouš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-02)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací vizuálního lokalizačního systému pro mobilní roboty. Navrhovaný systém využívá jednu nebo více statických kamer k odhadu polohy a rotace vizuálních značek umístěných ...