Now showing items 131-150 of 626

  • Editace obrázků obličejů v latentním prostoru generativních adversarialních sítí 

   Author: Nela Petrželková; Supervisor: Čech Jan; Opponent: Průša Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-31)
   Pokrok v syntéze obrázků obličejů v posledních letech postupuje velmi rychle díky generativním adversariálním sítím. Bylo zjištěno, že manipulace v latetním prostoru generativních adversarálních sítí umožňuje sémanticky ...
  • Editor animací se sledováním pohybu 

   Author: Petr Kubeš; Supervisor: Žára Ondřej; Opponent: Vlach Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-26)
   Tato práce se zaměřuje na design, implementaci a testování webového editoru gif animací. Jeho funkce obsahují mimo jiné možnost přidat obrázky a texty, časovou osu pro editaci viditelnosti přidaných prvků a sledování pohybu ...
  • Efektivní algoritmy pro rozpoznávání obrazu na levných embedded procesorech 

   Author: Martin Jandek; Supervisor: Sojka Michal; Opponent: Kencl Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Ve světě internetu věcí existuje spousta využití nepříliš výkonných, ale za to ma-lých a levných procesorů. Výpočetní vý-kon těchto procesorů je většinu času nevy-užitý a jedním z možných využití volného výpočetního času ...
  • Efektivní detekce vzorů pro vizuálně naváděné přistávání bezpilotního stroje 

   Author: Martin Jahn; Supervisor: Zajačík Michal; Opponent: Štěpán Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-03)
   Systémy, které vužívají bezpilotních letounů, vyžadují, aby tyto letouny byly schopny autonomně přistávat. Tato práce se soustředí na efektivní detekci přistávacích vzorů. Tato práce bude obsahovat návrh vzoru na základě ...
  • Efektivní identifikace redundantních akcí v plánech 

   Author: Jakub Med; Supervisor: Chrpa Lukáš; Opponent: Kuželka Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-02)
   Při hledání plánů je často velmi složité najít ten optimální. Najít jakýkoli plán bývá mnohem snazší. Takto vzniklé plány mohou být často snadno vylepšeny a zkráceny. Jedním ze způsobů optimalizace plánu je identifikování ...
  • Efektivní implementace neuronových sítí pro použití v reálném čase 

   Author: Matěj Suchánek; Supervisor: Čech Jan; Opponent: Hering Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Neuronové sítě jsou v současné době jednou z nejpoužívanějších metod ve strojovém učení, která dala vzniknout vědecké disciplíně známé jako hluboké učení. Dosud byly úspěšně nasazeny v mnoha výzkumných odvětvích, jako jsou ...
  • Efektivní MDP algoritmy v knihovně POMDPs.jl 

   Author: Tomáš Omasta; Supervisor: Mrkos Jan; Opponent: Heim Niklas Maximilian
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-01)
   Markovovy rozhodovací procesy jsou jednou z nejznámějších metod používaných pro modelování a řešení stochastických problémů plánování. Donedávna se problémy složené z maximálně desítek stavů řešily v řádu minut. S rozvojem ...
  • Efektivní RANSAC z nejednoznačných korespondencí 

   Author: Šerých Jonáš; Supervisor: Chum Ondřej; Opponent: Matoušek Martin
   V této bakalářské práci se věnujeme problému robustního odhadu dvoupohledové geometrie z mnohonásobných korespondencí. Způsoby, kterými se standardně získávají tentativní korespondence, zajištují, že se každý zájmový bod ...
  • Efektivní sebe-explorace a tvorba modelu těla u humanoidního robota s umělou kůží 

   Author: Maksym Shcherban; Supervisor: Hoffmann Matěj; Opponent: Rolf Matthias
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Upravili jsme model humanoidního robota NAO v prostředí založeném na ROS a fyzickém simulátoru Gazebo tím, že jsme přidali umělou kůži citlivou na dotek. V tomto prostředí byla provedena série experimentů inspirovaných ...
  • Efektivní výpočty vlastností neorientovaných grafů 

   Author: Jana Zelenková; Supervisor: Genyk-Berezovskyj Marko; Opponent: Ryšavý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
   Bakalárská práce si klade za cíl porovnat nástroje, které umožňují výpočet hodnot vlastností prostých neorientovaných grafu. Zaměřuje se na programy Mathematica a programový balík SageMath. Práce představuje vybrané ...
  • Efektivní výpočty vlastností neorientovaných grafů 

   Author: Jana Zelenková; Supervisor: Genyk-Berezovskyj Marko; Opponent: Ryšavý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-26)
   Bakalárská práce si klade za cíl porovnat nástroje, které umožňují výpočet hodnot vlastností prostých neorientovaných grafu. Zaměřuje se na programy Mathematica a programový balík SageMath. Práce představuje vybrané ...
  • Estimace vzájemné polohy kamerového stereopáru pod vlivem parazitní dynamiky 

   Author: Tomáš Kratochvíl; Supervisor: Walter Viktor; Opponent: Petříček Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
   Tato práce rozšiřuje již existující metodu vzájemné sebelokace bezpilotních helikoptér (dále jen UAV - Unmanned Aerial Vehicles). Systém UVDAR je založen na ultrafialových blikajících LED, které detekuje speciální UV kamera ...
  • Experimentální analýza heuristik kritických cest 

   Author: Šírek Evžen; Supervisor: Fišer Daniel; Opponent: Košnar Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-04)
   Heuristiky kritických cest jsou dobře prozkoumanou oblastí z oboru klasického plánování. Tyto heuristiky jsou označovány jako h^m, kde m je maximální velikost množiny faktů použitých při výpočtu. Tato práce poskytuje ...
  • Experimentální platforma pro rychlé prototypování řídicích algoritmů pro stejnosměrný motor s permanentním magnetem 

   Author: Záhora Jiří; Supervisor: Hurák Zdeněk; Opponent: Kaisrlík Jan
   Tato práce se zabývá návrhem a testováním výukového přípravku k použití ve výuce automatického řízení. V první části práce jsou vysvětleny základní pojmy a metody používané při řízení stejnosměrného motoru, jako jsou ...
  • Experimentální prostředí pro skupinovou robotiku 

   Author: Beránek Matěj; Supervisor: Přeučil Libor; Opponent: Obdržálek David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato práce se zabývá sestrojením experimentálního prostředí pro testování robotických hejn. V práci je shrnuto několik robotických testovacích prostředí a robotických experimentů. Dále je navržen a sestrojen robot se všemi ...
  • Experimentální senzorové moduly pro tvorbu hraček a domácího monitorování 

   Author: David Juřík; Supervisor: Novák Petr; Opponent: Děd Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-08)
   Obsahem práce je návrh a ověření možnosti rychlé tvorby experimentálních senzorových modulů určených převážně pro různé speciální hračky nebo dohled v domácím prostředí. Hlavní cíl je kladen na snadnou konfiguraci a ...
  • Experimenty s ultralehkou membránou v blízkém akustickém poli 

   Author: Ermokhina Angelina; Supervisor: Brothánek Marek; Opponent: Pospíšil Milan
   Tato práce se zabývá bezkontaktním měřením ultralehké membrány pomocí laserového vibrometru a následním zpracováním naměřených hodnot pomocí akustické holografie. Výsledkem bude jak porovnání různých membrán a jednotlivých ...
  • Expertní systém pro určování dominantní projevované emoce z hlasu 

   Author: Jakub Šmíd; Supervisor: Hejda Jan; Opponent: Křivánek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
   Obsahem této práce je analýza metod používaných pro rozpoznávání emocí z hlasu, metod pro extrakci příznaků ze hlasových nahrávek, analýza dostupných anotovaných datasetů pro trénování klasifikátoru a implementace systému ...
  • Extenze problému plánování dopravních tras 

   Author: Klímová Kateřina; Supervisor: Vaněk Ondřej; Opponent: Vokřínek Jiří
  • FlexPRET real-time procesor v heterogenních systémech 

   Author: Prasoon Dwivedi; Supervisor: Košťál Martin; Opponent: da Costa Eduardo Augusto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Systémy se smíšenou kritičností, ve kterých jsou kombinovány úlohy s různou úrovní požadavků na bezpečnost mohou využívat sdílený hardware, aby snížili cenu systému, to však komplikuje návrh systému a jeho verifikaci. ...