Now showing items 150-169 of 626

  • FlexPRET real-time procesor v heterogenních systémech 

   Author: Prasoon Dwivedi; Supervisor: Košťál Martin; Opponent: da Costa Eduardo Augusto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Systémy se smíšenou kritičností, ve kterých jsou kombinovány úlohy s různou úrovní požadavků na bezpečnost mohou využívat sdílený hardware, aby snížili cenu systému, to však komplikuje návrh systému a jeho verifikaci. ...
  • FSS algoritmus přizpůsobený pro řízení roje bezpilotních helikoptér 

   Author: Mráček Jindřich; Supervisor: Saska Martin; Opponent: Benda Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Generátor řešení minimálních problémů 

   Author: Trutman Pavel; Supervisor: Pajdla Tomáš; Opponent: Šára Radim
   Mnoho problémů v počítačovém vidění vede na řešení polynomiálních rovnic. Proto potřebujeme jednoduchý způsob, jak generovat efektivní postupy řešení každého z problémů. Z tohoto důvodu byl představen automatický generátor. ...
  • Generování hladkých trajektorií ve 2D 

   Author: Niedoba Lukáš; Supervisor: Kulich Miroslav; Opponent: Saska Martin
   Bakalářská práce se zaměřuje na plánování cesty robotického vozítka ve známém prostředí. Plánovaná cesta je určena pro robota aproximovaného bodem, popřípadě kruhem. Cílem je najít efektivní cestu s ohledem na energetickou ...
  • Generování strategií pro řešení částečně pozorovatelných stochastických her 

   Author: Erik Vaknin; Supervisor: Bošanský Branislav; Opponent: Ryšavý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
   Cílem této teze je navrhnout a naimplementovat modifikaci algoritmu PG-HSVI (který byl navrhnut k řešení částečně pozorovatelných stochastických her), která by mohla vylepšit jeho schopnost řešit větší problémy. K tomu ...
  • Generování trénovacích dat pro 2D segmentaci 

   Author: Jan Ferbr; Supervisor: Polic Michal; Opponent: Šára Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
   V dnešní době je 2D segmentace aplikována v mnoha různých částech výzkumu.Tyto aplikace zahrnují například zobrazování medikálních obrazů či rozpoznávání objektů.2D segmentace ale vyžaduje desetitisíce anotovaných snímků. ...
  • Generování trénovacích dat pro vizuální vyhledávání pomocí neuronových sítí 

   Author: Albert Möhwald; Supervisor: Jeníček Tomáš; Opponent: Mishkin Dmytro
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-10)
   Denní a noční změny vzhledu obrázků jsou řešeny uměle naučenou augmentací dat. Konvoluční neuronové sítě (CNN) jsou jednou z nejmodernějších technik pro vizuální vyhledávání. Nicméně, výkon hlubokých neuronových sítí je ...
  • Geometrie a tranformace v hlubokých konvolučních neuronových sítích 

   Author: Jakab Tomáš; Supervisor: Vedaldi Andrea; Opponent: Mishkin Dmytro
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Tato práce zkoumá jak klasifikační chyba hlubokých konvolučních sítí (CNN) používaných pro verifikaci obrázků závisí na transformaci mezi dvěma vizuálně podobnými obrázky. Inspirování výzkumem v experimentální psychologii, ...
  • Grafický simulátor architektury RISC-V - dekodér, zpracování instrukcí a emulace systému 

   Author: Max Hollmann; Supervisor: Píša Pavel; Opponent: Štepanovský Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Instruční sada MIPS se na fakultě elektrotechnické ČVUT k výuce předmětů spojených s architekturou počítačů používá již řadu let. Jedná se o jednoduchou instrukční sadu a na jejím vývoji se podílel jeden z autorů populární ...
  • Grafický simulátor architektury RISC-V - pamětový model a vedení projektu 

   Author: Jakub Dupák; Supervisor: Píša Pavel; Opponent: Štepanovský Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-01)
   Předměty spojené s architekturou počítačů vyučované na Fakultě elektrotechnické ČVUT využívají MIPS jako modelovou architekturu pro demonstraci principů činnosti počítačů. Důvodem je její jednoduchost a také fakt, že autorem ...
  • Grafový simplexový algoritmus pro minimalizaci diskrétní energie 

   Author: Dmitrii Mikhailov; Supervisor: Průša Daniel; Opponent: Zimmermann Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Minimalizace diskrétní energie je kombinatorický problém, ve kterém hledáme optimální přiřazení labelů pro uzly daného neorientovaného grafu. Cílem je najít přiřazení s minimální celkovou cenou. Tento problém je široce ...
  • Herně-teoretický model pro patrolování ropovodů 

   Author: Rubeš Petr; Supervisor: Vaněk Ondřej; Opponent: Vokřínek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Heterogenní formace pozemních robotů a bezpilotních helikoptér 

   Author: Spurný Vojtěch; Supervisor: Saska Martin; Opponent: Pčolka Matej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Heuristické evaluační funkce pro šachy s neúplnou informací 

   Author: Matěj Šesták; Supervisor: Seitz Dominik Andreas; Opponent: Kléma Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-10)
   Využití evalučních funkcí v řešení her s úplnou informací vedlo k dosažení nadlidských výkonů v několika hrách, jako šachy nebo Go. V oblasti velkých her s neúplnou informací, výzkum mířil především na poker, který má dobré ...
  • Heuristiky pro hru Scotland yard 

   Author: Daniel Borák; Supervisor: Kovařík Vojtěch; Opponent: Durkota Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-31)
   Scotland Yard se dá charakterizovat jako jednostraně částečně pozorovatelná stochastická hra. Podíváme se na současný výzkum v této a podobných hrách, a navrhneme naše vlastní vylepšení a heuristiky. Na závěr posoudíme ...
  • Heuristiky pro periodické rozvrhování 

   Author: Kateřina Brejchová; Supervisor: Vlk Marek; Opponent: Váňa Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
   V posledních několika desetiletích se masivně zvýšilo využívání elektronických komunikačních systémů, které ovlivňují všechny oblasti lidské činnosti. Díky nízkým nákladům a vysoké efektivitě mohou být tyto modely široce ...
  • Hierarchický přístup k plánování pohybu formací bezpilotních helikoptér v komplexním prostředí 

   Author: Rak Filip; Supervisor: Saska Martin; Opponent: Pčolka Matej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Hlasem ovládaný webový editor kódu 

   Author: Cyril Janeček; Supervisor: Pollák Petr; Opponent: Rajnoha Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
   Tato práce popisuje implementaci hlasově ovládaného editoru kódu, který umožňuje lidem s pohybovým omezením programovat pomocí svého hlasu. Existující aplikace jsou často placené, nebo vyžadují poměrně komplikovanou ...
  • Hledání cest v proteinových strukturách 

   Author: Jankovec Tom; Supervisor: Vonásek Vojtěch; Opponent: Kozlíková Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-24)
   Problematika detekce dutin a tunelů v proteinových molekulových strukturách je intenzivně zkoumaným tématem jak z biochemického tak z informatického hlediska, s širokým spektrem aplikací, kterými jsou například návrh léků ...
  • Hledání častých podmnožin a multi-label klasifikace uživatelských odpovědí na téma wellbeingu 

   Author: Lucie Borovičková; Supervisor: Otáhal Marek; Opponent: Kléma Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-02)
   Tato práce se zabývá automatickou tvorbou vhledů do spokojenosti zaměstnanců s jejich pracovním prostředí a wellbeingem na základě textových odpovědí z dotazníků. Pro zpracování velkého korpusu dat byl vyvinut postup, který ...