Now showing items 83-102 of 626

  • C++ framework pro vývoj webových aplikací 

   Author: Adam Novák; Supervisor: Nagyová Ingrid; Opponent: Havlíček Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Tato práce se zabývala návrhem a implementací frameworku pro vývoj webových aplikací v systémovém jazyce C++. Cílem bylo dosáhnout vysoké rychlosti a efektivní práce s pamětí při zpracovávání uživatelských dotazů. V ...
  • Call centrum pro průzkum spokojenosti zákazníků 

   Author: Dendis Martin; Supervisor: Klíma Martin; Opponent: Filip Michal
   Tato práce je věnována problematice call centra pro odchozí hovory, které se může využívat pro průzkum marketingu a spokojenosti zákazníků s produkty a poskytovanými službami různých společností. Práce se nejprve zabývá ...
  • Call centrum pro soukromou firmu 

   Author: Šamánek Filip; Supervisor: Klíma Martin; Opponent: Filip Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Celoživotní určování polohy mobilního robotu 

   Author: Kapošváry Matěj; Supervisor: Smutný Vladimír; Opponent: Křehnáč Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-25)
   Inspirací pro tuto bakalářskou práci je zákazník z průmyslu, který plánuje vybavit svou továrnu průmyslovými vozíky určenými k přepravování materiálu uvnitř továrny. Celoživotní určování polohy mobilního robota je část ...
  • Celoživotní určování polohy mobilního robotu 

   Author: Nováček David; Supervisor: Smutný Vladimír; Opponent: Chudoba Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Tato bakalářská práce se věnuje celoživotnímu určování polohy mobilního robotu, který bude nasazen v industriálním prostředí k přepravování materiálu či zboží. Mobilní robotika pomocí lokalizace zajišťuje robotu potřebnou ...
  • Chytrá domácnost na míru 

   Author: Vojtěch Lukeš; Supervisor: Novák Petr; Opponent: Děd Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-07)
   Práce se zabývá návrhem a tvorbou systému domácí (dohledové) automatizace s důrazem na snadné přidávání vlastních experimentálních senzorových a akčních koncových modulů založených na mikroprocesorových programovacích ...
  • Cílené vyhledávání informací na webu 

   Author: Myslík Martin; Supervisor: Mařík Radek; Opponent: Jakob Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Časosběrné video obličeje 

   Author: Ondřej Vereš; Supervisor: Čech Jan; Opponent: Franc Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Tato práce popisuje generativní metodu pro tvorbu časosběrných videí obličeje a webovou aplikaci dostupnou na adrese http://cmp.felk.cvut.cz/facialtimelapse, do které uživatel může nahrát sbírku klíčových snímku dané osoby ...
  • Časová parametrizace dráhy manipulátoru 

   Author: Kryštof Teissing; Supervisor: Krsek Pavel; Opponent: Behrens Jan Kristof
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Tato práce se zabývá plánováním pohybu a především časovou parametrizací dráhy průmyslového kolaborativního manipulátoru KUKA LBR iiwa 7. Plánování pohybu je prováděno pomocí knihovny Robotic Operating System a v ní ...
  • Čištění obuvi robotem 

   Author: Číhala Valentýn; Supervisor: Smutný Vladimír; Opponent: Beneš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Tato bakalářská práce se zabývá využitím robota LBR KUKA iiwa 7 na čištění bot. Na začátku práce je popsán použitý robot spolu s jeho řídící jednotkou a vybavením. Část práce se zabývá výpočtem inverzní kinematické úlohy ...
  • Čtečka RFID čipů 

   Author: Vystrčil Martin; Supervisor: Zahradník Pavel; Opponent: Vlček Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Čtení čárových kódů kamerou 

   Author: Kiselev Maksim; Supervisor: Krsek Pavel; Opponent: Sýkora Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tento dokument obsahuje výsledky experimentů nad SDK pro načítání čárových kódů. Experimenty měli za cíl vyzkoušet možností ( přesnost a rychlost) a, případně, stanovit závislost načítání čárových kódů pomocí nalezených ...
  • Datově-řízená sekvenční dynamická cenotvorba v dopravě 

   Author: Ondřej Stejskal; Supervisor: Mrkos Jan; Opponent: Urbanovská Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-01)
   This thesis deals with the problem of sequential dynamic pricing in mobility. It focuses on the domains with a limited number of resources, where the customers are buying products constructed from these resources. When we ...
  • Dáma s umělou inteligencí 

   Author: Doležal Matěj; Supervisor: Štěpánková Olga; Opponent: Vysloužilová Lenka
   1. Zjistěte, jaké základní cíle si kladou aktuálně dostupné programy, které umožňují hrát deskovou hru dáma a využívají umělou inteligenci. 2. Zvažte, jak lze nejlépe využít metody umělé inteligence pro zdokonalení hráčových ...
  • Decentralizovaná lokalizace aktivních RFID čipů skupinou bezpilotních helikoptér 

   Author: Pogran Jakub; Supervisor: Saska Martin; Opponent: Neruda Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Potřeba přesné lokalizace v současnosti stále více roste a to jak pohyblivých, tak statických objektů, věcí, zvířat, atd. Zjistit polohu je často potřeba z důvodu vyhledávání resp. sledování cílů, nebo mapování prostředí.V ...
  • Decentralizovaný model rojového chování Boids v ROS 

   Author: Petráček Pavel; Supervisor: Saska Martin; Opponent: Zimmermann Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce se zabývá návrhem, implementací a experimentálním ověřením systému pro stabilizaci roje bezpilotních a plně autonomních helikoptér s využítím rozšířeného rojového modelu Boids. Za cíl si klade návrh robustního ...
  • Demonstrační úlohy pro systém SyRoTek 

   Author: Lhotský Vojtěch; Supervisor: Kulich Miroslav; Opponent: De Cristóforis Pablo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Dešifrování pomocí MCMC 

   Author: Kocmánek Tomáš; Supervisor: Kroupa Tomáš; Opponent: Kratochvíl Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Detekce a lokalizace netexturovaných objektů pomocí hlubokých neuronových sítí 

   Author: Haluza Pavel; Supervisor: Hodaň Tomáš; Opponent: Kämäräinen Joni
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce zkoumá Faster R-CNN, moderní metodu pro detekci objektů v RGB snímcích, a navrhuje její rozšíření na RGB-D snímky. Jsou diskutována a vyhodnocena řešení následujících problémů: vyplnění chybějících hodnot v ...
  • Detekce a sledování automobilů z automobilu pohybujícím se na kruhovém objezdu 

   Author: Novák Libor; Supervisor: Matas Jiří; Opponent: Urban Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)