Now showing items 249-268 of 626

  • Magnetický senzor polohy 

   Author: Chirtsov Andrey; Supervisor: Ripka Pavel; Opponent: Cerman Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Polohové senzory byly vždy hojně využívány napříč celým průmyslem. Jsou nezbytné pro řízení, kontrolu a diagnostiku pneumatických a hydraulických válců. Dnes nejrozšířenějším způsobem měření pozice pístu je permanentní ...
  • Manipulace robotickým chapadlem využívající taktilní informaci 

   Author: Lucie Vajnerová; Supervisor: Hlaváč Václav; Opponent: Hoffmann Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-02)
   Snažíme se vyřešit klasický dílčí úkol robotické montáže, tj. zasouvání kolíku do díry (peg-in-hole), a to pouze pomocí zpětné vazby z taktilních senzorů a při použití silově/momentově poddajného robotu. Hmatové vnímání ...
  • Mapování prostoru robotickou helikoptérou 

   Author: Ondřej Masopust; Supervisor: Chudoba Jan; Opponent: Žaitlík David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Tato práce se zabývá rozborem a řešením problému mapování okolního prostředí robotické helikoptéry s využitím dálkového senzoru na palubě. Je proveden rozbor typů senzorů potenciálně vhodných pro tuto aplikaci. Z těch byl ...
  • Mapování prostředí radarem 

   Author: Burian Martin; Supervisor: Chudoba Jan; Opponent: Vaněk Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Mapování terénu pozemním robotem 

   Author: Koktan Jiří; Supervisor: Chudoba Jan; Opponent: Dlouhý Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Tato práce se zabývá mapováním a uchováváním informací o okolním terénu pomocí pozemního robotu. Práce nejdříve pojednává o používaných způsobech pro pozemní mapování autonomními roboty. Dále se zabývá programovou částí, ...
  • Mapování vnitřního prostředí autonomní helikoptérou 

   Author: Česenek David; Supervisor: Chudoba Jan; Opponent: Báča Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-23)
   V této práci představujeme řešení pro mapování vnitřního prostředí UAV. Pro implementaci byla použita upravená kvadrokoptéra doplněná o laserový dálkoměr, interciální měřící jednotku (IMU), modul Px4flow s kamerou měřící ...
  • Metody detekce automobilu z 2D LIDAR dat nasbíraných mobilním robotem 

   Author: Jiří Janota; Supervisor: Majer Filip; Opponent: Yan Zhi
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
   Tato práce se zabývá různými přístupy k detekci automobilů parkovacím robotem v reálném světě. Za tímto účelem byly implementovány tři metody strojového učení založené na segmentaci množin bodů (PointNet), segmentaci obrázků ...
  • Metody detekce vyváženosti zpravodajských textů 

   Author: Tomáš Horych; Supervisor: Drchal Jan; Opponent: Šír Gustav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
   Automatická detekce zaujatosti v médiích představuje možnou cestu k objektivnějšímu a faktičtějšímu psaní. Tato práce se zaměřuje na zaujatost médií a zabývá se problémem binární klasifikace zaujatosti médií v českém ...
  • Metody generování strategií pro stochastické hry s nulovým součtem 

   Author: Kryška Marek; Supervisor: Bošanský Branislav; Opponent: Kopřiva Štěpán
   Teorie her se v dnešní době promítá do stálé většího počtu disciplín. Lze její pomocí řešit jak samotné společenské hry, od níž je název teorie her odvozen, tak především ekonomické, hospodářské nebo vojenské cíle. ...
  • Metody generování strategií pro stochastické hry s nulovým součtem 

   Author: Kryška Marek; Supervisor: Bošanský Branislav; Opponent: Kopřiva Štěpán
   Teorie her se v dnešní době promítá do stálé většího počtu disciplín. Lze její pomocí řešit jak samotné společenské hry, od níž je název teorie her odvozen, tak především ekonomické, hospodářské nebo vojenské cíle. ...
  • Metody lokálního plánování pro mobilní robot 

   Author: Kozák Viktor; Supervisor: Kulich Miroslav; Opponent: Faigl Jan
  • Metody návrhu experimentů pro tvorbu zjednodušeného modelu okraje plasmatu 

   Author: Šimon Soldát; Supervisor: Šmídl Václav; Opponent: Urban Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
   Mnoho fyzikálních jevů v různých aplikacích lze spočítat pomocí zákonů fyziky. Takové výpočty mohou ale být výpočetně drahé. Vysoké nároky na výpočetní sílu jsou limitující například při optimalizaci fyzikálního procesu, ...
  • Metody plánování pohybu pro rozkládání hlavolamů 

   Author: Vojtěch Volprecht; Supervisor: Vonásek Vojtěch; Opponent: Košnar Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-06)
   Plánování cesty, známé také jako plánování pohybu, je jedním z nejzákladnějších problémů robotiky. Tato práce kombinuje jak algoritmickou část plánování, tak využití geometrických vlastností prostředí. Mezi geometrické ...
  • Metody pro hierarchickou klasifikaci histopatologických obrazů 

   Author: Aleš Král; Supervisor: Kybic Jan; Opponent: Šochman Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
   V posledních letech bylo vyvinuto mnoho metod pro hierarchickou klasifikaci obrazu, které vykazují uplatnění v oblasti automatizace analýzy histologických obrazů. V této práci jsme implementovali některé existující metody, ...
  • Metody rozpoznávání referenčních značek pro vizuální lokalizaci mobilních robotů 

   Author: Jiří Ulrich; Supervisor: Krajník Tomáš; Opponent: Arvin Farshad
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Tato práce představuje metody pro rozpoznávání referenčních značek vhodné pro externí a palubní lokalizaci založenou na obraze, a rovněž zavádí nový systém pro lokalizaci značek. Nově popsaná referenční značka je schopná ...
  • Metody sumarizace textu v češtině 

   Author: Marian Krotil; Supervisor: Drchal Jan; Opponent: Šír Gustav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
   Transformer architektura a modely, založené na této architektuře, předtrénované na rozsáhlých korpusech textu v posledních letech prokázaly značný úspěch v řešení různých úloh z oblasti Natural Language Processing. Tento ...
  • Metody zpracování obrazu pro dlouhodobou T&R navigaci mobilních robotů 

   Author: Pavel Linder; Supervisor: Broughton George; Opponent: Kusumam Keerthy
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-03)
   Tato práce navazuje na výzkum dlouhodobých `teach-and-repeat' navigací, které jsou využívány u mobilních robotů s úkolem následování cesty. Tento druh navigací představuje alternativu ke SLAM (`Simateneously Mapping And ...
  • Metro-Line Crossing Minimization Problem na turistických trasách KČT 

   Author: Ryšavý Petr; Supervisor: Černoch Radomír; Opponent: Demlová Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Měření a řízení MFC aktuátorů 

   Author: Pilař Tadeáš; Supervisor: Svoboda Filip; Opponent: Knotek Štefan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
   Tato práce se zabývá návrhem a konstrukcí HW a SW pro kontrolu MFC aktuátorů. MFC aktuátor je napájen vysokonapěťovým zesilovačem, který je řízen Arduinem. Pro měření byl navržen měřící přípravek, vyrobený z překližky. ...
  • Měření barevných broušených kamenů 

   Author: Drápela Jakub; Supervisor: Smutný Vladimír; Opponent: Prášek Petr
   Tato práce se zabývá návrhem a kalibrací soustavy pro měření šíření laserového svazku šperkařskými kameny. Zkalibrovaná soustava bude použita k porovnání naměřených výsledků z měřeného kamene s jeho matematickým modelem. ...