Now showing items 227-246 of 552

  • Magnetický senzor polohy 

   Author: Chirtsov Andrey; Supervisor: Ripka Pavel; Opponent: Cerman Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Polohové senzory byly vždy hojně využívány napříč celým průmyslem. Jsou nezbytné pro řízení, kontrolu a diagnostiku pneumatických a hydraulických válců. Dnes nejrozšířenějším způsobem měření pozice pístu je permanentní ...
  • Manipulace robotickým chapadlem využívající taktilní informaci 

   Author: Lucie Vajnerová; Supervisor: Hlaváč Václav; Opponent: Hoffmann Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-02)
   Snažíme se vyřešit klasický dílčí úkol robotické montáže, tj. zasouvání kolíku do díry (peg-in-hole), a to pouze pomocí zpětné vazby z taktilních senzorů a při použití silově/momentově poddajného robotu. Hmatové vnímání ...
  • Mapování prostoru robotickou helikoptérou 

   Author: Ondřej Masopust; Supervisor: Chudoba Jan; Opponent: Žaitlík David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Tato práce se zabývá rozborem a řešením problému mapování okolního prostředí robotické helikoptéry s využitím dálkového senzoru na palubě. Je proveden rozbor typů senzorů potenciálně vhodných pro tuto aplikaci. Z těch byl ...
  • Mapování prostředí radarem 

   Author: Burian Martin; Supervisor: Chudoba Jan; Opponent: Vaněk Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Mapování terénu pozemním robotem 

   Author: Koktan Jiří; Supervisor: Chudoba Jan; Opponent: Dlouhý Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Tato práce se zabývá mapováním a uchováváním informací o okolním terénu pomocí pozemního robotu. Práce nejdříve pojednává o používaných způsobech pro pozemní mapování autonomními roboty. Dále se zabývá programovou částí, ...
  • Mapování vnitřního prostředí autonomní helikoptérou 

   Author: Česenek David; Supervisor: Chudoba Jan; Opponent: Báča Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-23)
   V této práci představujeme řešení pro mapování vnitřního prostředí UAV. Pro implementaci byla použita upravená kvadrokoptéra doplněná o laserový dálkoměr, interciální měřící jednotku (IMU), modul Px4flow s kamerou měřící ...
  • Metody detekce automobilu z 2D LIDAR dat nasbíraných mobilním robotem 

   Author: Jiří Janota; Supervisor: Majer Filip; Opponent: Yan Zhi
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
   Tato práce se zabývá různými přístupy k detekci automobilů parkovacím robotem v reálném světě. Za tímto účelem byly implementovány tři metody strojového učení založené na segmentaci množin bodů (PointNet), segmentaci obrázků ...
  • Metody generování strategií pro stochastické hry s nulovým součtem 

   Author: Kryška Marek; Supervisor: Bošanský Branislav; Opponent: Kopřiva Štěpán
   Teorie her se v dnešní době promítá do stálé většího počtu disciplín. Lze její pomocí řešit jak samotné společenské hry, od níž je název teorie her odvozen, tak především ekonomické, hospodářské nebo vojenské cíle. ...
  • Metody generování strategií pro stochastické hry s nulovým součtem 

   Author: Kryška Marek; Supervisor: Bošanský Branislav; Opponent: Kopřiva Štěpán
   Teorie her se v dnešní době promítá do stálé většího počtu disciplín. Lze její pomocí řešit jak samotné společenské hry, od níž je název teorie her odvozen, tak především ekonomické, hospodářské nebo vojenské cíle. ...
  • Metody lokálního plánování pro mobilní robot 

   Author: Kozák Viktor; Supervisor: Kulich Miroslav; Opponent: Faigl Jan
  • Metody rozpoznávání referenčních značek pro vizuální lokalizaci mobilních robotů 

   Author: Jiří Ulrich; Supervisor: Krajník Tomáš; Opponent: Arvin Farshad
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Tato práce představuje metody pro rozpoznávání referenčních značek vhodné pro externí a palubní lokalizaci založenou na obraze, a rovněž zavádí nový systém pro lokalizaci značek. Nově popsaná referenční značka je schopná ...
  • Metody zpracování obrazu pro dlouhodobou T&R navigaci mobilních robotů 

   Author: Pavel Linder; Supervisor: Broughton George; Opponent: Kusumam Keerthy
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-03)
   Tato práce navazuje na výzkum dlouhodobých `teach-and-repeat' navigací, které jsou využívány u mobilních robotů s úkolem následování cesty. Tento druh navigací představuje alternativu ke SLAM (`Simateneously Mapping And ...
  • Metro-Line Crossing Minimization Problem na turistických trasách KČT 

   Author: Ryšavý Petr; Supervisor: Černoch Radomír; Opponent: Demlová Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Měření a řízení MFC aktuátorů 

   Author: Pilař Tadeáš; Supervisor: Svoboda Filip; Opponent: Knotek Štefan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
   Tato práce se zabývá návrhem a konstrukcí HW a SW pro kontrolu MFC aktuátorů. MFC aktuátor je napájen vysokonapěťovým zesilovačem, který je řízen Arduinem. Pro měření byl navržen měřící přípravek, vyrobený z překližky. ...
  • Měření barevných broušených kamenů 

   Author: Drápela Jakub; Supervisor: Smutný Vladimír; Opponent: Prášek Petr
   Tato práce se zabývá návrhem a kalibrací soustavy pro měření šíření laserového svazku šperkařskými kameny. Zkalibrovaná soustava bude použita k porovnání naměřených výsledků z měřeného kamene s jeho matematickým modelem. ...
  • Měření polohy pomocí kamery pro 3D tiskárny 

   Author: Juranová Kateřina; Supervisor: Zemánek Jiří; Opponent: Sojka Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Měřicí přístroj kruhovitosti součástek 

   Author: Brázdil Jiří; Supervisor: Tereň Ondrej; Opponent: Tomlain Juraj
   Tato práce dokumentuje tvorbu kontrolního zařízení pro přístroj sloužící k měření kruhovitosti součástek. U většiny komponentů použitých při výrobě zařízení se v rámci této práce jedná pouze o jejich úpravu. Práce pojednává ...
  • Měřicí systém se vzdáleným přístupem 

   Author: Holčák Jan; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Podolák Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-04)
   Možnost propojení chytrých zařízení vybavených elektronikou, software, senzory, akčními členy a bezdrátovou komunikací vedlo k rozvoji oboru nazývaného Internet Věcí. Nový obor propojuje vývoj software pro vestavěné systémy ...
  • Mobilní aplikace pro rozpoznávání japonského písma 

   Author: Zdeněk Jan; Supervisor: Zahradník Pavel; Opponent: Vlček Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Model aktivní kontury s klíčovými body pro detekci hranice objektu v obrazu 

   Author: Dvořák Filip; Supervisor: Šára Radim; Opponent: Čech Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-08)
   Táto bakalárska práca pojednáva o problematike a návrhu vhodnej metódy pre obohatenie štandardného modelu aktívnej kontúry o kľúčové body. Kľúčové body sú rozpoznávané detektorom, ktorý funguje na základe klasifikácie ...