Now showing items 161-180 of 626

  • Herně-teoretický model pro patrolování ropovodů 

   Author: Rubeš Petr; Supervisor: Vaněk Ondřej; Opponent: Vokřínek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Heterogenní formace pozemních robotů a bezpilotních helikoptér 

   Author: Spurný Vojtěch; Supervisor: Saska Martin; Opponent: Pčolka Matej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Heuristické evaluační funkce pro šachy s neúplnou informací 

   Author: Matěj Šesták; Supervisor: Seitz Dominik Andreas; Opponent: Kléma Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-10)
   Využití evalučních funkcí v řešení her s úplnou informací vedlo k dosažení nadlidských výkonů v několika hrách, jako šachy nebo Go. V oblasti velkých her s neúplnou informací, výzkum mířil především na poker, který má dobré ...
  • Heuristiky pro hru Scotland yard 

   Author: Daniel Borák; Supervisor: Kovařík Vojtěch; Opponent: Durkota Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-31)
   Scotland Yard se dá charakterizovat jako jednostraně částečně pozorovatelná stochastická hra. Podíváme se na současný výzkum v této a podobných hrách, a navrhneme naše vlastní vylepšení a heuristiky. Na závěr posoudíme ...
  • Heuristiky pro periodické rozvrhování 

   Author: Kateřina Brejchová; Supervisor: Vlk Marek; Opponent: Váňa Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
   V posledních několika desetiletích se masivně zvýšilo využívání elektronických komunikačních systémů, které ovlivňují všechny oblasti lidské činnosti. Díky nízkým nákladům a vysoké efektivitě mohou být tyto modely široce ...
  • Hierarchický přístup k plánování pohybu formací bezpilotních helikoptér v komplexním prostředí 

   Author: Rak Filip; Supervisor: Saska Martin; Opponent: Pčolka Matej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Hlasem ovládaný webový editor kódu 

   Author: Cyril Janeček; Supervisor: Pollák Petr; Opponent: Rajnoha Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
   Tato práce popisuje implementaci hlasově ovládaného editoru kódu, který umožňuje lidem s pohybovým omezením programovat pomocí svého hlasu. Existující aplikace jsou často placené, nebo vyžadují poměrně komplikovanou ...
  • Hledání cest v proteinových strukturách 

   Author: Jankovec Tom; Supervisor: Vonásek Vojtěch; Opponent: Kozlíková Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-24)
   Problematika detekce dutin a tunelů v proteinových molekulových strukturách je intenzivně zkoumaným tématem jak z biochemického tak z informatického hlediska, s širokým spektrem aplikací, kterými jsou například návrh léků ...
  • Hledání častých podmnožin a multi-label klasifikace uživatelských odpovědí na téma wellbeingu 

   Author: Lucie Borovičková; Supervisor: Otáhal Marek; Opponent: Kléma Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-02)
   Tato práce se zabývá automatickou tvorbou vhledů do spokojenosti zaměstnanců s jejich pracovním prostředí a wellbeingem na základě textových odpovědí z dotazníků. Pro zpracování velkého korpusu dat byl vyvinut postup, který ...
  • Hledání leptoquarků pomocí strojového učení v datech z CERN ATLAS experiment 

   Author: Lukáš Viceník; Supervisor: Sopczak André; Opponent: Petousis Vlasios
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
   V této práci vylepšíme hodnotu cross-section limitu pro párovou produkci ska-lárních Leptokvarků třetí generace při roz-padu na top quark a τ -lepton. Událost je vybrána pokud obsahuje dva lehké leptony (elektron nebo muon) ...
  • Hra šachů s KUKA robotem pomocí jazykových instrukcí 

   Author: Marek Jalůvka; Supervisor: Štěpánová Karla; Opponent: Ecorchard Gaël Pierre Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
   Tato práce popisuje hraní šachů s KUKA robotem pomocí jazykových instrukcí. Nejprve jsou popsány jednotlivé technologie použité pro tento projekt, včetně robotické ruky, softwaru pro rozpoznávání hlasu a systému pro detekci ...
  • Hraní obecných her s neúplnou informací pomocí algoritmů výpočetní teorie her 

   Author: Černý Jakub; Supervisor: Bošanský Branislav; Opponent: Durkota Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Hry s po částech afinními užitkovými funkcemi 

   Author: Stanislav Kubiš; Supervisor: Kroupa Tomáš; Opponent: Valla Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Cílem této práce je experimentálně ověřit jestli nekonečná hry o dvou hráčích s nulovým součtem s výplatní funkcí, která je přítomna ve formě po částech afinní funkce má konečné equilibrium. Po částech afinní funkce jsou ...
  • Hry s po částech afinními užitkovými funkcemi 

   Author: Stanislav Kubiš; Supervisor: Kroupa Tomáš; Opponent: Valla Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-26)
   Cílem této bakalářské práce je experimentálně ověřit, zda nekonečná hra o dvou hráčích s nulovým součtem [9, p.89] a s výplatními funkcemi, které jsou reprezentovány ve formě po částech afinních funkcí, má konečnou rovnováhu. ...
  • Hybridizace dálkového senzoru se systémem relativní lokalizace UVDAR 

   Author: Dominik Fischer; Supervisor: Walter Viktor; Opponent: Meiser Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
   V této práci je navrženo rozšíření existujícího systému pro vzájemnou relativní lokalizaci bezpilotních helikoptér (UAV). Stávající systém je založen na počítačovém vidění, a proto je méně přesný při určování vzdálenosti ...
  • Hybridní rozhodovací systém umělé bytosti kombinující plánovač a neuronovou síť 

   Author: Skála Lukáš; Supervisor: Nahodil Pavel; Opponent: Brandejský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Identifikace a řízení dynamických systémů založené na modelech 

   Author: Těžký Jiří; Supervisor: Pčolka Matej; Opponent: Dostál Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Identifikace cyklistických segmentů v GPS trajektoriích 

   Author: Milec David; Supervisor: Žilecký Pavol; Opponent: Černoch Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Pokrok v technologii umožnil vytváření velkého množství prostorových trajektorií, které obsahují mnoho informací o pohybu. Ve své bakalářské práci navrhuji metodu, která klasifikuje uživatelův pohyb do dvou modů s použitím ...
  • Identifikace modelů fyzikálních procesů v silničních tunelech 

   Author: Talíř Vojtěch; Supervisor: Šulc Jan; Opponent: Pořízek Jan
   Tato bakalářská práce se zabývá matematickým popisem fyzikálních jevů v určitých typech tunelu, kde prvním typem je tunel s jednou výjezdovou rampou a druhým typem je tunel bez paralelně napojených ramp. Pro tyto dva případy ...
  • Identifikace škodlivých hostitelů s využitím dílčích detekcí 

   Author: Lukáš Ondřej; Supervisor: García Sebastián; Opponent: Bello Luciano
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Ochrana počítačových sítí je v důsledku širokého spektra typů malware velmi obtížnou disciplínou. Strmý nárůst v počtu zařízení připojených k internetu v posledních letech vede ke zvyšující se poptávce po systémech na ...