Now showing items 497-516 of 552

  • Verifikace korespondencí oblastí zájmu 

   Author: Daněček Radek; Supervisor: Matas Jiří; Opponent: Suk Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Verzovací systém pro překlady dokumentů 

   Author: Maksim Bilan; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Hadáček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-26)
   V této bakalářské práci se zabýváme implementací verzovacího systému pro překlady dokumentů. Takový systém zaručuje konzistenci více instancí dokumentu v různých jazycích. Pomáhá řídit práci překladatelů zavedením verzí a ...
  • Věková závislost akustických charakteristik řeči v opakovaných slabikách 

   Author: Lukášová Tereza; Supervisor: Čmejla Roman; Opponent: Lustyk Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Tato práce se zabývá analýzou možných závislostí mezi akustickými charakteristikami řeči a věkem mluvčího. Přítomnost či absence závislosti je zkoumána pro hodnoty charakteristik, které byly získány z nahrávek řečové ...
  • Virtuální bytosti simulované ve Framsticks 

   Author: Růžička Vít; Supervisor: Buk Zdeněk; Opponent: Tožička Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Virtuální nárazník pro pásového robota z hloubkových dat 

   Author: Zlámal Vít; Supervisor: Svoboda Tomáš; Opponent: Faigl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Pásový robot ovládáný operátorem, který však může přehlédnout překážky a nasledně do nich narazit. Takovéto kolize mohou vést k poškození robota, případně i k jeho ztrátě pokud robot zůstane neovladatelný v nebezpečné ...
  • Vizuální 3D mapování terénu robotickou helikoptérou 

   Author: Tomáš Tichý; Supervisor: Chudoba Jan; Opponent: Štěpán Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Předmětem této práce je vizuální 3D rekonstrukce terénu s využitím robotické helikoptéry za účelem navigace. Jsou použity veřejně dostupné programy k získání 3D dat z fotografií vygenerovaných za pomocí AirSim simulátoru. ...
  • Vizuální lokalizace pro experimentaci v mobilní robotice 

   Author: Pivoňka Tomáš; Supervisor: Přeučil Libor; Opponent: Pajdla Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Cílem práce bylo navrhnout 6DoF vizuální lokalizační systém pro experimentální arénu, která je určena zejména pro pozemní mobilní roboty. Na začátku práce je přehled lokalizačních systémů rozdělených podle fyzikálního ...
  • Vizuální navigace mobilních robotů ve formaci 

   Author: Žákovec Martin; Supervisor: Přeučil Libor; Opponent: Obdržálek David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-23)
   S rostoucím využitím mobilních robotů napříč odvětvími roste potřeba po schopnosti robotu orientovat se s využitím lokální informace namísto GPS signálu, který není vždy dostupný. V této práci je nejprve shrnuta problematika ...
  • Vizuální navigace s použitím hlubokého posilovaného učení 

   Author: Jonáš Kulhánek; Supervisor: Derner Erik; Opponent: Kober Jens
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
   Hluboké posilované učení bylo aplikované na řadu herních prostředí. Aplikace hlubokého posilovaného učení na vizuální navigaci v realistických prostředích je však náročný úkol. Navrhujeme novou učící architekturu schopnou ...
  • Vliv architektury klasifikačního modelu na detekci anomálií v textu 

   Author: Tommaso Gargiani; Supervisor: Lorenc Petr; Opponent: Kuznetsov Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-03)
   Konverzační agenti pracují v různých prostředích. V open world prostředí hraje důležitou roli jak rozpoznávání předdefinovaných in-domain intentů, tak detekce neznámých out-of-domain anomálií. V této práci zkoumáme různé ...
  • Vliv očekávání poroty na výsledek Turingova testu 

   Author: Pech Jiří; Supervisor: Warwick Kevin; Opponent: Vavrečka Michal
   Tato práce se zabývá případy, kdy rozporuplná rozhodnutí vyšetřovatelů v Turingových testech vedla k chybnému zařazení skrytých bytostí. Práce prezentuje přepisy konverzací, ve kterých lidští soudci podlehli svým subjektivním ...
  • Vyhlazování trajektorií vzájemně kooperujících bezpilotních helikoptér 

   Author: Hobza Martin; Supervisor: Saska Martin; Opponent: Hrnčíř Jan
   Tato práce je zaměřena na plánovací a zkracovací algoritmus produkující hladké trajektorie pro roje vzájemně kooperujících bezpilotních helikoptér podléhajících omezením na vzájemné vzdálenosti a kolize s překážkami. Jejich ...
  • Vyhledávání entit a významové rozlišování pomocí dialogu 

   Author: Ta Van Duy; Supervisor: Pichl Jan; Opponent: Hubáček Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Propojování jmenných entit je úloha, ve které se snažíme propojit entity zmíněné v textu s jejich reprezentací ve znalostních databázích jako Wikipedia nebo Freebase. Nicméně, v obecném případě může rozpoznané entitě v ...
  • Vyhledávání obrázků pomocí CNN v TensorFlow2 

   Author: Jekatěrina Jaroslavceva; Supervisor: Chum Ondřej; Opponent: Zimmermann Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
   Tato práce se věnuje vyhledávání největší množiny obrázků příslušící vyhledávanému objektu v rozsáhlých datových kolekcích. Konvoluční neuronové sítě (CNNs) prokázaly svoji schopnost poskytnout efektivní deskriptory pro ...
  • Vyhodnocování opotřebení převodovek robotu měřením vůle 

   Author: Zíka Adam; Supervisor: Smutný Vladimír; Opponent: Hudousek Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Využití dat z chytrého nemocničního lůžka 

   Author: Panušková Charlotte; Supervisor: Macaš Martin; Opponent: Kutílek Patrik
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Stále širší využití technologií ve zdravotnictví bude v budoucnu nevyhnutelné. Jednou z již běžně používaných technologií je inteligentní zdravotní lůžko. Tato práce prezentuje údaje získané z inteligentního zdravotní lůžka ...
  • Využití equation discovery pro panelová data importu a exportu zemí EU 

   Author: Hájíček Josef; Supervisor: Černoch Radomír; Opponent: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Využití GPS záznamů tras pro odhady dojezdových časů v dopravních sítích 

   Author: Slunečko Daniel; Supervisor: Hrnčíř Jan; Opponent: Štolba Michal
   Tématem této práce je využití GPS záznamů tras pro odhady dojezdových časů v dopravních sítích. Problém přiřazení odpovídající cesty v grafu k danému záznamu GPS trasy je formalizován společně s modelem pro odhady dojezdových ...
  • Využití rekurentních sítí pro rozpoznávání textu v obraze 

   Author: Moravová Alena; Supervisor: Šochman Jan; Opponent: Flach Boris
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Rozpoznávání textu patří mezi klasické problémy počítačového zpracování obrazu. Úloha se skládá ze dvou částí: detekce textu v obrazu a klasifikace detekovaného textu. Během detekce textu jsou nalezeny výseky obrazu ...
  • Využití robota LEGO Mindstorms - návrh soutěžních úloh pro ROBOSOUTĚŽ 

   Author: Stěhule Dušan; Supervisor: Hlinovský Martin; Opponent: Kirschner Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-28)
   Teoretická část práce seznamuje čtenáře s historií a aktuálním stavem Lego Mindstorms. Porovnává parametry jednotlivých verzí a detailně představuje nejnovější verzi EV3, včetně všech senzorů a softwarových možností. V ...