Now showing items 1-20 of 622

  • Adaptace velikosti populace v evolučních algoritmech 

   Author: Adéla Šterberová; Supervisor: Pošík Petr; Opponent: Kubalík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-03)
   Jedním z nejdůležitějších parametrů evolučních algoritmů je velikost populace. Tento parametr ovlivňuje do velké míry jejich chování a výsledky. Avšak existuje několik metod jak se nastavení tohoto parametru vyhnout. Jednou ...
  • Adaptivní řízení pomocí neuronových sítí 

   Author: Jan Švrčina; Supervisor: Azayev Teymur; Opponent: Hauser Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-25)
   Online adaptivní řízení systémů s proměnlivými parametry je přetrvávající problém v odvětví řídící techniky. Systémy s proměnlivými parametry jsou dynamické systémy, jejichž vlastnosti jsou závislé na nepozorovatelné ...
  • Agentní model dopravní poptávky 

   Author: Cuchý Marek; Supervisor: Jakob Michal; Opponent: Kalina Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-06)
  • Agentní model pašování drog po moři 

   Author: Tomáš David; Supervisor: Vaněk Ondřej; Opponent: Vonásek Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Agentní simulační model přepravní kontroly ve veřejné dopravě 

   Author: Petr David; Supervisor: Jakob Michal; Opponent: Drchal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Aktivní a pasivní únikové chování skupiny autonomních helikoptér v dynamickém prostředí 

   Author: Bulušek Jan; Supervisor: Saska Martin; Opponent: Faigl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Aktivní učení pro predikci spojitých proměnných 

   Author: Matěj Niederle; Supervisor: Macaš Martin; Opponent: Saska Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-29)
   Při značném kvantu dat ve světě je potřeba obracet se na metody, které by se zaměřovaly na jejich kvalitu. Tato bakalářská práce se věnuje metodě query by committee, která dokáže zvážit a vybrat data která nejvíce zvýší ...
  • Aktivní učení pro predikci spojitých proměnných 

   Author: Matěj Niederle; Supervisor: Macaš Martin; Opponent: Saska Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
   Při značném kvantu dat ve světě je potřeba obracet se na metody, které by se zaměřovaly na jejich kvalitu. Tato bakalářská práce se věnuje metodě query by committee, která dokáže zvážit a vybrat data která nejvíce zvýší ...
  • Aktivní vyhledávání RFID čipů skupinou vzájemně lokalizovaných helikoptér 

   Author: Vrba Matouš; Supervisor: Saska Martin; Opponent: Vojtěch Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   V této práci je představeno nové řešení problému lokalizace RF vysílačů. Cílovou aplikací je hledání objektu, který byl označen vysílačem, v dané oblasti, kde je GPS nedostupná nebo když je vyžadována vyšší přesnost ...
  • Algoritmus generující operace ve vícehodnotové logice 

   Author: Kozák Jan; Supervisor: Petrík Milan; Opponent: Navara Mirko
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Monoidy s lineárním uspořádáním (zkráceně tomonoidy) jsou matematickou strukturou, která může mimo jiné popisovat sémantiku konečných fuzzy logik. Cílem této práce je implementovat v jazyce C/C++ algoritmus popsaný Milanem ...
  • Algoritmus pro numerickou integraci Kuzněcovovy rovnice na GPU 

   Author: Mrňa Jan; Supervisor: Červenka Milan; Opponent: Řezáč Karel
   Tato práce se zabývá návrhem semidiskrétního numerického algoritmu pro řešení Kuzněcovovy rovnice nelineární akustiky pro popis stojatých zvukových vln v akustických rezonátorech a jeho implementaci na grafických kartách ...
  • Algoritmus pro průzkum velkých prostorů pomocí skupiny kooperujících dronů 

   Author: Jan Chleboun; Supervisor: Pereira Do Nascimento Tiago; Opponent: Váňa Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-01)
   V této práci jsou navrženy algoritmy Improved Artificially Weighted Spanning Tree Coverage (IAWSTC) a Cycle Growing With Event Partitioning (CGWEP). Tyto nové přístupy jsou vhodné pro prohledávání prostorů se známými ...
  • Algoritmus s kompromisem mezi kvalitou a časem běhu v útočném grafu pro bezpečnost sítě 

   Author: Babayeva Elnaz; Supervisor: Durkota Karel; Opponent: Schaefer Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Hledání optimální strategii v útočném grafu je považována za NP těžkou úlohu. Correlated Stackelberg Equilibrium (CSE) aproximuje Strong Stackelberg Equilibrium (SSE), který hledá optimální strategie pro dva hráče, obránce ...
  • Algoritmy pro detekci klíčových bodů a jejich vyhodnocení 

   Author: Matěj Mísař; Supervisor: Švarný Petr; Opponent: Chudoba Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
   Detekce klíčových bodů člověka je komplexní úloha, která nalézá využití od animací pro zábavu po interakci člověka a robota. Cílem této práce je porovnat AlphaPose, Detectron2, MMPose a OpenPose algoritmy pro detekci ...
  • Algoritmy pro generování herního pole ve hře minesweeper 

   Author: Cicvárek Jan; Supervisor: Kopřiva Štěpán; Opponent: Čáp Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Minesweeper je videohra z roku 1990. Nalezení řešení jedné její instance nebo důkaz jeho neexistence je NP úplný problém. V této práci prozkoumám algoritmy, které tento problém řeší v polynomiálním nebo exponenciálním čase ...
  • Algoritmy pro generování herního pole ve hře minesweeper 

   Author: Cicvárek Jan; Supervisor: Kopřiva Štěpán; Opponent: Čáp Michal
  • Algoritmy pro navigaci roje bezpilotních helikoptér a sledování dynamického cíle v komplexním prostředí 

   Author: Sekanina Tomáš; Supervisor: Saska Martin; Opponent: Mudrová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Algoritmy pro optimální exploraci a exploitaci v dynamických prostředí 

   Author: Marek Petr; Supervisor: Kopřiva Štěpán; Opponent: Selecký Martin
   V předložené práci studujeme algoritmy, které se zabývají udržováním rovnováhy mezi exploration (průzkum prostředí ve snaze najít optimální strategii) a exploitation (využívání strategie, která přináší největší užitek). ...
  • Algoritmy pro řízení šířky pásma paměťové sběrnice na vícejádrových vestavných platformách s GPU akcelerátory 

   Author: Anton Voznia; Supervisor: Sojka Michal; Opponent: Doležal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-09)
   V této práci jsem popsal problém mezi jádry procesoru při použití jedné sběrnice. Také jsem ukázal různá řešení které už existovaly. Ale hlavně bylo řešení memguard. Popsal jsem tento algoritmus, a porovnal jsem ho s už ...
  • Algoritmy pro vyhýbání se kolizím silničních vozidel 

   Author: Kubeša David; Supervisor: Schaefer Martin; Opponent: Košnar Karel
   Adaptivní tempomaty (Autonomous Cruise Control - ACC) jsou již široce rozšířené v au- tomobilovém průmyslu. Umožnují udržovat vzdálenost mezi za sebou jedoucími vozidly. Tento koncept se již dobře osvědčil na dálnicích ...