Now showing items 1-20 of 396

  • Adaptace velikosti populace v evolučních algoritmech 

   Author: Adéla Šterberová; Supervisor: Pošík Petr; Opponent: Kubalík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-03)
   Jedním z nejdůležitějších parametrů evolučních algoritmů je velikost populace. Tento parametr ovlivňuje do velké míry jejich chování a výsledky. Avšak existuje několik metod jak se nastavení tohoto parametru vyhnout. Jednou ...
  • Agentní model dopravní poptávky 

   Author: Cuchý Marek; Supervisor: Jakob Michal; Opponent: Kalina Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-06)
  • Agentní model pašování drog po moři 

   Author: Tomáš David; Supervisor: Vaněk Ondřej; Opponent: Vonásek Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Agentní simulační model přepravní kontroly ve veřejné dopravě 

   Author: Petr David; Supervisor: Jakob Michal; Opponent: Drchal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Aktivní a pasivní únikové chování skupiny autonomních helikoptér v dynamickém prostředí 

   Author: Bulušek Jan; Supervisor: Saska Martin; Opponent: Faigl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Aktivní vyhledávání RFID čipů skupinou vzájemně lokalizovaných helikoptér 

   Author: Vrba Matouš; Supervisor: Saska Martin; Opponent: Vojtěch Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   V této práci je představeno nové řešení problému lokalizace RF vysílačů. Cílovou aplikací je hledání objektu, který byl označen vysílačem, v dané oblasti, kde je GPS nedostupná nebo když je vyžadována vyšší přesnost ...
  • Algoritmus generující operace ve vícehodnotové logice 

   Author: Kozák Jan; Supervisor: Petrík Milan; Opponent: Navara Mirko
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Monoidy s lineárním uspořádáním (zkráceně tomonoidy) jsou matematickou strukturou, která může mimo jiné popisovat sémantiku konečných fuzzy logik. Cílem této práce je implementovat v jazyce C/C++ algoritmus popsaný Milanem ...
  • Algoritmus pro numerickou integraci Kuzněcovovy rovnice na GPU 

   Author: Mrňa Jan; Supervisor: Červenka Milan; Opponent: Řezáč Karel
   Tato práce se zabývá návrhem semidiskrétního numerického algoritmu pro řešení Kuzněcovovy rovnice nelineární akustiky pro popis stojatých zvukových vln v akustických rezonátorech a jeho implementaci na grafických kartách ...
  • Algoritmus s kompromisem mezi kvalitou a časem běhu v útočném grafu pro bezpečnost sítě 

   Author: Babayeva Elnaz; Supervisor: Durkota Karel; Opponent: Schaefer Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Hledání optimální strategii v útočném grafu je považována za NP těžkou úlohu. Correlated Stackelberg Equilibrium (CSE) aproximuje Strong Stackelberg Equilibrium (SSE), který hledá optimální strategie pro dva hráče, obránce ...
  • Algoritmy pro generování herního pole ve hře minesweeper 

   Author: Cicvárek Jan; Supervisor: Kopřiva Štěpán; Opponent: Čáp Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Minesweeper je videohra z roku 1990. Nalezení řešení jedné její instance nebo důkaz jeho neexistence je NP úplný problém. V této práci prozkoumám algoritmy, které tento problém řeší v polynomiálním nebo exponenciálním čase ...
  • Algoritmy pro generování herního pole ve hře minesweeper 

   Author: Cicvárek Jan; Supervisor: Kopřiva Štěpán; Opponent: Čáp Michal
  • Algoritmy pro navigaci roje bezpilotních helikoptér a sledování dynamického cíle v komplexním prostředí 

   Author: Sekanina Tomáš; Supervisor: Saska Martin; Opponent: Mudrová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Algoritmy pro optimální exploraci a exploitaci v dynamických prostředí 

   Author: Marek Petr; Supervisor: Kopřiva Štěpán; Opponent: Selecký Martin
   V předložené práci studujeme algoritmy, které se zabývají udržováním rovnováhy mezi exploration (průzkum prostředí ve snaze najít optimální strategii) a exploitation (využívání strategie, která přináší největší užitek). ...
  • Algoritmy pro vyhýbání se kolizím silničních vozidel 

   Author: Kubeša David; Supervisor: Schaefer Martin; Opponent: Košnar Karel
   Adaptivní tempomaty (Autonomous Cruise Control - ACC) jsou již široce rozšířené v au- tomobilovém průmyslu. Umožnují udržovat vzdálenost mezi za sebou jedoucími vozidly. Tento koncept se již dobře osvědčil na dálnicích ...
  • Alokace úloh týmu heterogenních bezpilotních prostředků 

   Author: Souček Marek; Supervisor: Rollo Milan; Opponent: Spurný Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Tato práce se zabývá problematikou přidělování úloh v týmu heterogenních bezpilotních prostředků (UAV). Definuje koncept operací pro širokou škálu misí, které mohou být prováděny týmem UAV. Koncept operací zahrnuje mise ...
  • Analýza a sekvenční dolování logistických dat 

   Author: Mihalovič Filip; Supervisor: Kléma Jiří; Opponent: Kouba Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Analýza aktivit z tenzometrických dat chytrého lůžka 

   Author: Diem Huong Nguyen; Supervisor: Macaš Martin; Opponent: Saska Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-03)
   Užití automatizace a dat je nedílnou součástí v současném průmyslu, včetně toho zdravotnického. Vzrůstající popularita umělé inteligence umožnila vytváření pomocných nástrojů, které zvyšují kvalitu diagnóz a péče o pacienty. ...
  • Analýza behaviorálních dat nadaných a průměrně nadaných adolescentů 

   Author: Dvořák Jakub; Supervisor: Štěpánová Karla; Opponent: Sieger Tomáš
   Tato práce se zabývá zpracováním a následnou analýzou behaviorálních dat naměřených v úloze mentální rotace. Na jejich základě následně porovnávám skupinu průměrně nadaných a velmi nadaných adolescentů. Nejprve se zabývám ...
  • Analýza chování Malware v síti pomocí grafu 

   Author: Šmolík Daniel; Supervisor: García Sebastián; Opponent: Catania Carlos
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Existuje mnoho různých rodin malware a každá se vyznačuje jinými vlastostmi. Cílem této práce je zaměřit se na detekování škodlivého chování pomocí odchozí síťové komunikace. Naše hypotéza je, že tato škodlivá komunikace ...
  • Analýza použitelnosti pebble-motion algoritmů pro koordinaci trajektorií v multi-robotickém týmu 

   Author: Vašek Jakub; Supervisor: Čáp Michal; Opponent: Kopřiva Štěpán
   Cílem této práce je navrhnout algoritmus pro koordinaci trajektoriií v multi-robotickém systému. Navržený přístup je založen na převodu problému koordinace trajektorií na problém pebble-motion a následném vyřešení pebble-motion ...