Now showing items 204-223 of 626

  • Jednoduchý elektronický domácí společník 

   Author: Maroš Pechník; Supervisor: Novák Petr; Opponent: Děd Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-08)
   V teoretickej časti je prehľad súčasných hlasových aj robotických asistentov určených do domácnosti. Následuje zhrnutie súčasného stavu v tejto oblasti a vyslovenie potreby na jednoducho konfigurovateľnú aplikáciu s jednotným ...
  • Kalibrace a fúze lidaru a vícekamerového senzoru 

   Author: Martin Fischer; Supervisor: Petráček Pavel; Opponent: Čížek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-07)
   Tato práce se zabývá vývojem metody pro systematickou fúzi mračna bodů naměřeného LiDARem s barevnou informací ze sady kamer. Pro zvýšení robustnosti vyvinutého algoritmu bylo implementováno několik filtračních metod. ...
  • Kalibrace kamery pro robotické pracoviště 

   Author: Lištvan Jaroslav; Supervisor: Krsek Pavel; Opponent: Drbohlav Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Práce se zabývá kalibrací kamery na robotickém pracovišti. Cílem je odhad vnějších a vnitřních parametrů kamery. Tedy zajištění opravy deformace obrazu poskytnutého kamerou a odhadnutí její polohy a orientace v rámci ...
  • Kalibrace kamery pro robotické pracoviště 

   Author: Lištvan Jaroslav; Supervisor: Krsek Pavel; Opponent: Drbohlav Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Práce se zabývá kalibrací kamery na robotickém pracovišti. Cílem je odhad vnějších a vnitřních parametrů kamery. Tedy zajištění opravy deformace obrazu poskytnutého kamerou a odhadnutí její polohy a orientace v rámci ...
  • Kalibrace polohy lidaru pomocí kódovaných odrazných značek 

   Author: Matej Novosad; Supervisor: Matoušek Martin; Opponent: Cvrček Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-24)
   Jak samořídící auta získávají na popularitě, tak roste in zájem o senzory, jež jsou považovány za nejlepší pro danou problematiku. Momentálně jimi jsou LiDARy a kamery. Mít více těchto senzorů na stejné konstrukci vyžaduje ...
  • Kalibrace RGBD kamery Kinect 

   Author: Cvrček Vojtěch; Supervisor: Pajdla Tomáš; Opponent: Svoboda Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Kalibrace robotické kůže humanoidního robota: porovnání a kombinace “sebedotykových” konfigurací a 3D rekonstrukce z fotografií 

   Author: Bohumila Potočná; Supervisor: Hoffmann Matěj; Opponent: Albini Alessandro
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Tato práce se zabývá kalibrací pozice taktilních senzorů na těle robota. Pracuje s umělou kůží sestávající z trojúhelníkových buněk, nasazenou na humanoidního robota Nao. Tento projekt navazuje na předchozí práci, jež ...
  • Kalibrace robotické kůže Nao robota pomocí “sebedotykových” konfigurací 

   Author: Lukáš Rustler; Supervisor: Štěpánová Karla; Opponent: Albini Alessandro
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
   Tato práce je zaměřena na problém automatické kalibrace polohy systému dotykových senzorů na těle robota. V našem případě je kůže tvořena trojúhelníkovými moduly, které jsou nasazeny na humanoidním robotovi Nao. Nemáme k ...
  • Kalibrace více kamer pro autonomní řízení 

   Author: Martin Jaroš; Supervisor: Matoušek Martin; Opponent: Čech Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-07)
   Hlavním tématem této práce je modelování a kalibrace kamer pro autonomní řízení. Práce shrnuje teorii potřebnou pro zjištění interní a externí kalibrace kamer. Tato teorie je využita pro modelování a kalibraci kamer s ...
  • Kalibrace vnitřních parametrů kamery na PT závěsu s využitím jeho pohonů 

   Author: Tejc Marek; Supervisor: Krsek Pavel; Opponent: Krajník Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Kamerový lokalizační systém pro mobilní roboty 

   Author: Valtr Jiří; Supervisor: Vaněk Petr; Opponent: Nitsche Matías
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Karetní hra bridž jako úloha modální logiky 

   Author: Szadkowski Rudolf Jakub; Supervisor: Štěpánková Olga; Opponent: Mařík Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-05)
  • Kategorizace uživatelů na základě historie stahovaných webových dokumentů 

   Author: Jenčík Dušan; Supervisor: Šedivý Jan; Opponent: Lisý Viliam
   Cílem této práce je nalezení metod a postupů vedoucích ke kategorizaci uživatelů dle historie jejich záznamů z procházení internetu. Práce využívá analytické a statistické metody, kterými se snaží nalézt kategorie webových ...
  • Klasifikace dlouhodobých EEG záznamů 

   Author: Vošmik Jiří; Supervisor: Gerla Václav; Opponent: Fabián Vratislav
   Cílem této práce je porovnání výsledků klasifikátorů k-nejblizších sousedů, naivního bayesovského klasifikátoru, support vector machine a skrytých markovských modelů při použití na reálných záznamech EEG. Použité EEG záznamy ...
  • Klasifikace EEG s využitím metod inkrementálního učení 

   Author: Husák Petr; Supervisor: Gerla Václav; Opponent: Cimbálník Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Klasifikace intrapartálních záznamů srdeční frekvence plodu 

   Author: Mohamed Safwat; Supervisor: Spilka Jiří; Opponent: Bakštein Eduard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-26)
   Fetal Heart Rate (FHR) monitoring is used in every day clinical practice to help obstetricians assess fetal health status during delivery. However, the detection of fetal acidosis that allows relevant decisions for operative ...
  • Klasifikace měkkých předmětů skrze mačkání robotickými uchopovači 

   Author: Michal Pliska; Supervisor: Hoffmann Matěj; Opponent: Petrík Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-02)
   Poznávání objektů prostřednictvím manipulace významně doplňuje vizuální vnímání a to především při určování fyzikálních vlastností objektů jako je tuhost, hmotnost nebo drsnost povrchu. Toto platí jak pro lidské, tak pro ...
  • Klasifikace typu fokální kortikální dysplazie z invazivního EEG 

   Author: Ebel Matyáš; Supervisor: Janča Radek; Opponent: Kalina Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Fokální kortikální dysplázie (FCD) je onemocnění charakterizované poruchou vývoje mozkové architektoniky. Jeho projevem bývají epileptické záchvaty. Podle mikroskopické přítomnosti dysplastických neuronů v lézi se rozlišuje ...
  • Klíčování na barevné pozadí pomocí GPU 

   Author: Galajda Roman; Supervisor: Berka Roman; Opponent: Pauš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Tato práce se zabývá problematikou klíčování na barevné pozadí. Popisuje současné metody klíčování a představuje nový způsob řešení klíčovací rovnice využívající výpočetních schopností dnešních grafických karet. Dále ...
  • Knihovna maket objektů (Mock) pro MATLAB 

   Author: Perić Vladimir; Supervisor: Pošík Petr; Opponent: Píše Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)