Now showing items 610-626 of 626

  • Webová aplikace pro kolaborativní mapování dopravních sítí 

   Author: Fránek Jan; Supervisor: Jakob Michal; Opponent: Komárek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-06)
  • Webová aplikace pro převod textového formuláře do hlasové podoby 

   Author: Maksym Polovnikov; Supervisor: Chudáček Václav; Opponent: Macaš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-03)
   Cílem mé bakalářské práce bylo navrhnout, implementovat a otestovat webovou aplikaci pro vytváření a správu webových formulářů, které mohou být přetransformovány do podoby hlasové nebo dialogové aplikace (např. pro platformy ...
  • Webový front-end aplikace pro analýzu studentských dat 

   Author: Václavek Jonáš; Supervisor: Kužílek Jakub; Opponent: Hlosta Martin
   OU Analyse je webová aplikace vyvíjena na Open University ve Velké Británii. Zabývá se predikováním úspěchu studentů v kurzech. V této bakalářské práci je analyzován její dashboard z hlediska výkonu, podpory webových ...
  • Zábavná demonstrace multirobotického systému 

   Author: Bohumil Brož; Supervisor: Svoboda Tomáš; Opponent: Kubík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-30)
   Cílem této práce je vytvořit systém, který umožní jízdu smykem řízených robotů ve formaci po zvolené trajektorii v prostředí, které může obsahovat překážky. Cíl pohybu je čistě estetický, systém by měl sloužit k různým ...
  • Základní služby grafové databáze 

   Author: Roun Tomáš; Supervisor: Genyk-Berezovskyj Marko; Opponent: Drchal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-04)
   Cílem této práce je vyvinout webovou službu nabízející databázi neorientovaných grafů, kterou bude možno efektivně prohledávat na základě vlastností grafů. Tato služba zároveň umožní vypočítávat grafové vlastnosti pro grafy ...
  • Základy symetrií v hlubokém učení 

   Author: Martin Krutský; Supervisor: Šír Gustav; Opponent: Janisch Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-07)
   Mnoho aplikací hlubokého učení se zabývá aproximací funkcí, které obsahují nějakou formu symetrie vzhledem k jejich vstupu. Tento fakt se však často při tvorbě architektury zanedbává, výjimkou jsou pouze hojně rozšířené ...
  • Získávání a reprezentace prostorových znalostí v projektu Replicator 

   Author: Pěnička Robert; Supervisor: Krajník Tomáš; Opponent: Krejsa Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Zjednodušení silničního grafu pro výpočet nejlevnějších toků 

   Author: Daria Lebedeva; Supervisor: Schaefer Martin; Opponent: Otáhal Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
   V této práci se zaměřujeme na problém výpočtu nejlevnějších toků jako na klíčový problém pro řízení dopravního provozu. Tento problém se řeší pravidelně během dne, tj. nejde o nalezení řešení jednou, ale o dlouhodobý proces, ...
  • Zkrášlování rukopisu 

   Author: Vančák Ondřej; Supervisor: Šedivý Jan; Opponent: Drchal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Zobrazení dat uložených v Univerzálním úložišti 

   Author: Kuchař Pavel; Supervisor: Novák Petr; Opponent: Pavlíček Dušan
   Tato práce se zabývá zobrazováním dat uložených v Univerzálním úložišti uživatelsky přívětivou formou a jejich exportem do různých formátů vhodných pro strojové zpracování. Univerzální úložiště je forma databáze sloužící ...
  • Zpracování aktigrafických dat pacientů s bipolární poruchou 

   Author: Miroslav Březík; Supervisor: Schneider Jakub; Opponent: Cuesta-Frau David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-09)
   Náplní této bakářské práce byla explorační analýza aktigrafických dat pacientů s diagnostikovanou bipolární poruchou. Studiem odborné literatury byly shromážděny především fyzické příznaky bipolární poruchy. Dále byly ...
  • Zpracování dlouhodobých biomedicínských signálů 

   Author: Matera Lukáš; Supervisor: Gerla Václav; Opponent: Fabián Vratislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Zpracování obrazu mikrořadiči pro mnohokanálové měření polohy 

   Author: Novák Tomáš; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Havle Otto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Zpracování přirozeného jazyka v klinické doméně 

   Author: Lukáš Radovanský; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Gabrhelík Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
   Tato bakalářská práce prozkoumává možnosti nejnovějších technologií v oblasti zpracování přirozeného jazyka a jejich použití v doméně tabakismu a odvykání kouření. Práce popisuje zpracování přirozeného jazyka v dané doméně ...
  • Zpřístupnění domén klasického plánování pro učení neuronových sítí 

   Author: Radovan Tomala; Supervisor: Urbanovská Michaela; Opponent: Hubáček Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-01)
   Tato práce rozvíjí téma nahrazování standardních přechodových a heuristických funkcí v klasickém plánování hlubokými neuronovými sítěmi. Byly naimplementovány tři nové domény: Peg solitaire, Painting robots a Multiagentní ...
  • Zvyšování rozmanitosti slabých klasifikátorů ve složených klasifikátorech pomocí příznakových grafů 

   Author: Kunc Vladimír; Supervisor: Kléma Jiří; Opponent: Kubalík Jiří
   Jedním z běžných problémů strojového učení na datech genové exprese je nedostatek vzorků --- tyto datasety mají obvykle několik desítek tisíc atributů ale v nejlepším případě jen několik desítek vzorků, navíc, vzorky získané ...
  • Zvýšení efektivity doménově nezávislého plánování pomocí integrace solverů pro Euklidovské podproblémy 

   Author: Bergmann Petr; Supervisor: Komenda Antonín; Opponent: Řimnáč Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Tato práce se zabývá zvýšením efektivity doménově nezávislého plánování. Solver pro hledání tras na mapovém podkladu a solver na problém obchodního cestujícího byly integrovány do úrovně překladače. Tím bylo dosaženo ...