Now showing items 177-196 of 626

  • Identifikace a řízení dynamických systémů založené na modelech 

   Author: Těžký Jiří; Supervisor: Pčolka Matej; Opponent: Dostál Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Identifikace cyklistických segmentů v GPS trajektoriích 

   Author: Milec David; Supervisor: Žilecký Pavol; Opponent: Černoch Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Pokrok v technologii umožnil vytváření velkého množství prostorových trajektorií, které obsahují mnoho informací o pohybu. Ve své bakalářské práci navrhuji metodu, která klasifikuje uživatelův pohyb do dvou modů s použitím ...
  • Identifikace modelů fyzikálních procesů v silničních tunelech 

   Author: Talíř Vojtěch; Supervisor: Šulc Jan; Opponent: Pořízek Jan
   Tato bakalářská práce se zabývá matematickým popisem fyzikálních jevů v určitých typech tunelu, kde prvním typem je tunel s jednou výjezdovou rampou a druhým typem je tunel bez paralelně napojených ramp. Pro tyto dva případy ...
  • Identifikace škodlivých hostitelů s využitím dílčích detekcí 

   Author: Lukáš Ondřej; Supervisor: García Sebastián; Opponent: Bello Luciano
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Ochrana počítačových sítí je v důsledku širokého spektra typů malware velmi obtížnou disciplínou. Strmý nárůst v počtu zařízení připojených k internetu v posledních letech vede ke zvyšující se poptávce po systémech na ...
  • Implementace algoritmu počítačového vidění pro onboard detekci bezpilotních letounů 

   Author: Bauer Lukáš; Supervisor: Saska Martin; Opponent: Kúkelová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
   V posledních letech byl nárust zájmu o řízení formací bezpilotních letounu (UAV) [1]. Bylo zkoumáno mnoho zajímavých uplatnění, včetně monitorování lesních požáru [2], nebo prohledávání požadovaného území. Během těchto ...
  • Implementace audio-knihovny pro zrakově postižené uživatele 

   Author: Rubeš Lukáš; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Kordík Pavel
   Tato práce se zabývá vytvořením aplikace pro komunikaci s on-line knihovou Bookshare pro ne-vidomé a zrakově postižené uživatele. Uživatelé mají přístup do databáze knih a mohou vyhledá-vat díla dle různých kritérií. ...
  • Implementace audio-přehrávače pro zrakově postižené uživatele 

   Author: Hrubý Jaroslav; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Kordík Pavel
  • Implementace fonémového rozpoznávače s nástroji TNet Toolkitu 

   Author: Fiala Jiří; Supervisor: Pollák Petr; Opponent: Tučková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Implementace fúzního obrazu z termokamery pro systém UAV 

   Author: Kovář Petr; Supervisor: Sova Jan; Opponent: Krajník Tomáš
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem řešení fúzního zobrazení pro systém Workswell Thermal Vision Pro. Na základě analýzy situace, která spočívá především v seznámení se s použitou USB3 termokamerou s jádrem FLIR TAU2 ...
  • Implementace neuronové sítě pro autonomní sledování cesty 

   Author: Yevhenii Kubov; Supervisor: Vrba Matouš; Opponent: Agishev Ruslan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-31)
   Tato práce je zaměřená na problematiku sledování lesní cesty pomocí obrázku z monokulární kamery, připevněné na bezpilotní helikoptéře nebo pozemním vozidle. Je představen systém, řešící úlohu navigace podél stezky v lese. ...
  • Implementace rozpoznávače řeči na bázi TANDEM architektury 

   Author: Brich Aleš; Supervisor: Pollák Petr; Opponent: Tučková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Import mapy z výkresu pro mobilního robota 

   Author: Pánek Vojtěch; Supervisor: Smutný Vladimír; Opponent: Ecorchard Gaël Pierre Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na implementaci převodníku z 2D CAD výkresu budovy do NDT (Normal Distribution Transform) reprezentace mapy, kterou využívá mobilní robot pro navigaci ve vnitřních prostorách. Mapa by měla ...
  • Inference na grafu reprezentující počítačovou síť 

   Author: Mandlík Šimon; Supervisor: Pevný Tomáš; Opponent: Šmídl Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
   Inference hodnot neznámých náhodných proměnných v grafu je široce studovaný problém. Grafová reprezentace systému náhodných proměnných je méně svazující, protože do grafu můžou být zakódovány vztahy mezi proměnnými. Tento ...
  • Informační systém pro vícezdrojové financování 

   Author: Chamra Tomáš; Supervisor: Kouba Zdeněk; Opponent: Aubrecht Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Inkrementální učení v úloze klasifikace EEG signálu 

   Author: Murgaš Matej; Supervisor: Gerla Václav; Opponent: Krajča Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • InLoc vizuální lokalizace pro robota ARI 

   Author: Tinatin Verdzeuli; Supervisor: Pajdla Tomáš; Opponent: Zimmermann Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Tento dokument pojednává o implementaci přístupu ke stávajícím funkcím InLoc z prostředí ARI. Nejprve jsme studovali ROS, vizuální lokalizaci InLoc a její modifikace, a softwarové prostředí ARI. Následně jsme implementovali ...
  • Integrace audio knihovny 

   Author: Krýže Petr; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-25)
   Náplní této práce je integrace audioknihovny LibriVox do mobilního prostředí pro nevidomé a zrakově postižené uživatele na platformě Android. Aplikace umožňuje uživatelům vyhledávat, stahovat a přehrávat audioknihy zdarma ...
  • Integrace síťové (IP) pan-tilt-zoom (PTZ) kamery na terénní záchranářský robot 

   Author: Chmel Jakub; Supervisor: Svoboda Tomáš; Opponent: Pahlke Norbert
   Terénní robot pro městské vyhledávácí a záchranné mise (USAR) postrádá vysoce kvalitní pan-tilt-zoom (PTZ) streamované video. Funce PTZ může být simulována pomocí existující virtuální kamery, která používá data z kamery ...
  • Integrované plánování tras a dobíjení pro elektromobily 

   Author: Fišer Tomáš; Supervisor: Jakob Michal; Opponent: Černoch Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
   V této práci jsme se zaměřili na plánování tras pro elektromobily, kde je potřeba využít nabíjecích stanic k dobití baterie. Minimalizujeme cestovní náklady v modelu silniční sítě, kde cena za jednotku energie se může během ...
  • Inteligentní algoritmy pro inspekci benzínových stanic 

   Author: Jandová Kateřina; Supervisor: Kopřiva Štěpán; Opponent: Vonásek Vojtěch
   Efektivní kontroly pohonných hmot na benzinových stanicích jsou důležitým úkolem pro ochranu spotřebitelů. Kontroly benzinových stanic zajišťuje nejen stát, ale i soukromé firmy. V naší práci se zaměřujeme na vytvoření ...