Zobrazují se záznamy 1-20 z 264

   Klíčové slovo
   3D modeling, polygon, rendering, texture, visualization, virtual reality [1]
   3D modelování, polygon, renderování, textura, vizualizace, virtuální realita [1]
   3D reconstruction, camera calibration, depth sensor, LPRF [1]
   3D rekontrukce, kalibrace kamery, hloubkový sensor, LPRF [1]
   3D tisk, Lagrangeova rovnice, neholonomní omezení, nelineární systémy, odhadování, číslicové řízení na více vzorkovacích frekvencích, magnetická manipulace, polohování na základě obrazu. [1]
   Acoustic partical velocity, nearfield, acoustic holography, laser vibrometer, nanofiber [1]
   active contours,snakes,support vector machine,contourdetection,human contour detection [1]
   air hockey, computer vision, OpenCV, stepper motor control, trajectory prediction [1]
   aktívne kontúry,snakes,SVM,hľadanie kontúr,ľudské kontúry,rozpoznávanie v obraze [1]
   Akustická rychlost, blízké pole, akustická holografie, laserový vibrometr, nanovlákna [1]
   analýza grafu, detekce malware, strojové učení, analýza sítě [1]
   Android; nevidomí; on-line knihovna; Bookshare. [1]
   artificial neural networks, evolutionary algorithms, symbolic regression, genetic programming, optimization, conditional probability distribution [1]
   audiobook, Librivox, library, blind, Android [1]
   audiokniha, Librivox, knihovna, nevidomí, Android [1]
   automation, teaching, motor, experiment [1]
   automatizace, výuka, motor, experiment [1]
   autonomně řízená vozidla, multi-agentní simulace, nekooperativní plánování, vyhýbání se kolizím [1]
   Autonomní dohled, Roje bezpilotních helikoptér, Plánování trajektorií, Rychle rostoucí náhodné stromy, Optimalizace roje částic [1]
   autonomní vozidla, koordinace, prioritní plánování, multiagentní hledání cest [1]