Poslední příspěvky

 • Návrh řízení pro hybridní VTOL bezpilotní prostředek 

  Autor: Král Martin; Vedoucí práce: Rollo Milan; Oponent práce: Hromčík Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  Práce se zabývá vytvořením matematického modelu bezpilotního VTOL prostředku pro účely odladění konfiguračních parametrů autopilotu. V rámci práce byla vytvořena simulace v prostředí Matlab & Simulink, umožňující integraci ...
 • Aplikace neuronových sítí ve směrovacích problémech 

  Autor: Drozen Alan; Vedoucí práce: Kulich Miroslav; Oponent práce: Pošík Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  Tato práce se zabývá řešením problému obchodního cestujícího v polygonální doméně s využitím samoorganizujících se map. Pomocí muldimenzionálního škálování je úloha převedena na problém obchodního cestujícího v Euklidovském ...
 • Semidefinitní programování v geometrii počítačového vidění 

  Autor: Trutman Pavel; Vedoucí práce: Pajdla Tomáš; Oponent práce: Šára Radim
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-04)
  Mnoho problémů v počítačovém vidění vede na řešení systémů polynomiálních rovnic. Současné metody na řešení systémů polynomiálních rovnic jsou schopny řešit tyto systémy v oboru komplexních čísel. V počítačovém vidění a ...
 • Prototyp notifikačno-monitorovacího nositelného zařízení 

  Autor: Füzesséry Eduard; Vedoucí práce: Kutíková Anna; Oponent práce: Míkovec Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  Táto práca sa zaoberá procesom vytvorenia prototypu nositeľného zariadenia, ktoré je schopné merať prejdenú vzdialenost a upozorňovat na notifikácie na jeho zápästí. Upozornenia od všetkých užívateľových aplikácií prichádzajú ...
 • Automatická optická inspekce plošných spojů 

  Autor: Kunte Ondřej; Vedoucí práce: Škoviera Radoslav; Oponent práce: Berger Haladová Zuzana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  Tato práce ověřuje hypotézu, zda-li je možné vytvořit systém automatické optické inspekce plošných spojů z běžných materiálů a za pomoci volně dostupných softwarových prostředků. Práce klade důraz na celkovou jednoduchost ...
 • Kalibrace kamery pro robotické pracoviště 

  Autor: Lištvan Jaroslav; Vedoucí práce: Krsek Pavel; Oponent práce: Drbohlav Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  Práce se zabývá kalibrací kamery na robotickém pracovišti. Cílem je odhad vnějších a vnitřních parametrů kamery. Tedy zajištění opravy deformace obrazu poskytnutého kamerou a odhadnutí její polohy a orientace v rámci ...
 • Analýza paralelních mikroelektrodových záznamů 

  Autor: Vošmik Jiří; Vedoucí práce: Sieger Tomáš; Oponent práce: Spilka Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  Lidský mozek je jedna z nejkomplikovanějších známých struktur a jako takový je dlouhodobě zkoumán. Většina výzkumu mozku se zatím zabývala výzkumem chování celých populací neuronů. Detailní výzkum chování jednotlivých ...
 • Kalibrace soustavy kamer 

  Autor: Steidl Stanislav; Vedoucí práce: Pajdla Tomáš; Oponent práce: Šára Radim
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  Kalibrace kamer je zásadní součástí prakticky každé úlohy věnující se 3D rekonstrukci scén. S růstem autonomního průmyslu, roste zároveň i počet kamer, jež jsou připevněny na jednotlivých vozidlech nebo jiných autonomních ...
 • Klasifikace obrázků produktů za použití hlubokých neuronových sítí 

  Autor: Sivák Filip; Vedoucí práce: Reinštein Michal; Oponent práce: Kubínyi Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  Vysoké množství produktu a kategorií dostupných v soucasných elektronických obchodech zpusobují, že validace dat je pracná a drahá. Proto vzniká snaha automatizovat validaci správného umístnení produktu ve své kategorii. ...
 • Coin-Tracking - Oboustranné sledování plochých objektů 

  Autor: Šerých Jonáš; Vedoucí práce: Matas Jiří; Oponent práce: Zimmermann Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  Diplomová práce prezentuje nový typ problému sledování, nazvaný coin-tracking, ve kterém jsou sledované objekty přibližně ploché, což znamená, že je v každém okamžiku vidět pouze jedna z jejich dvou stran, jelikož druhá ...
 • Věková závislost akustických charakteristik řeči v opakovaných slabikách 

  Autor: Lukášová Tereza; Vedoucí práce: Čmejla Roman; Oponent práce: Lustyk Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  Tato práce se zabývá analýzou možných závislostí mezi akustickými charakteristikami řeči a věkem mluvčího. Přítomnost či absence závislosti je zkoumána pro hodnoty charakteristik, které byly získány z nahrávek řečové ...
 • Model aktivní kontury s klíčovými body pro detekci hranice objektu v obrazu 

  Autor: Dvořák Filip; Vedoucí práce: Šára Radim; Oponent práce: Čech Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-08)
  Táto bakalárska práca pojednáva o problematike a návrhu vhodnej metódy pre obohatenie štandardného modelu aktívnej kontúry o kľúčové body. Kľúčové body sú rozpoznávané detektorom, ktorý funguje na základe klasifikácie ...
 • Vývoj SCADA konceptu montážního procesu pro firmu Doosan Bobcat Engineering & Manufacturing (pilotní projekt) 

  Autor: Chhajer Raunak; Vedoucí práce: Němec Přemysl; Oponent práce: Hlinovský Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-15)
  This final diploma work of mine is a Pilot project as part of the 'Leaks-Project' at Doosan-Bobcat EMEA s.r.o, Dobris. The pilot project deals with visualization of the torqueing process of hydraulic valves/hoses at the ...
 • Aplikace hlubokých neuronových sítí pro klasifikaci rukopisů 

  Autor: Kožnarová Zuzana; Vedoucí práce: Christlein Vincent; Oponent práce: Kordík Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-02)
  Práce se zabývá možností zlepšení přesnosti klasifikace pro malé datové sady za použití konvolučních neuronových sítí (CNN). Konkrétně se jedná o klasifikaci typu historických ručně psaných latinských textů. Hlavními tématy ...
 • Algoritmus generující operace ve vícehodnotové logice 

  Autor: Kozák Jan; Vedoucí práce: Petrík Milan; Oponent práce: Navara Mirko
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Monoidy s lineárním uspořádáním (zkráceně tomonoidy) jsou matematickou strukturou, která může mimo jiné popisovat sémantiku konečných fuzzy logik. Cílem této práce je implementovat v jazyce C/C++ algoritmus popsaný Milanem ...
 • Identifikace cyklistických segmentů v GPS trajektoriích 

  Autor: Milec David; Vedoucí práce: Žilecký Pavol; Oponent práce: Černoch Radomír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Pokrok v technologii umožnil vytváření velkého množství prostorových trajektorií, které obsahují mnoho informací o pohybu. Ve své bakalářské práci navrhuji metodu, která klasifikuje uživatelův pohyb do dvou modů s použitím ...
 • Robotická manipulace objektem 

  Autor: Čermák Jan; Vedoucí práce: Smutný Vladimír; Oponent práce: Krsek Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
  Tato bakalářská práce je součástí projektu RadioRoSo, který je zaměřen na autonomní třídění radioaktivního odpadu. Cílem je sbírání radioaktivních pružin za pomoci robotického ramena a strojového vidění. V zachycené scéně ...
 • Detekce 3D objektů pro systémy řízení autonomního vozidla 

  Autor: Novák Libor; Vedoucí práce: Matas Jiří; Oponent práce: Matoušek Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
  Tato diplomová práce představuje plně konvoluční síť pro detekci 2D a 3D bounding boxů aut z obrázků, se speciálním zaměřením na využití v autonomním řízení vozidel. Oproti předcházejícím metodám, které používají neuronové ...
 • Odhadování úmyslů účastníků silničního provozu pomocí Bayesovských sítí 

  Autor: Vobecký Antonín; Vedoucí práce: Škovierová Júlia; Oponent práce: Průša Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
  Tato bakalářská práce se zaobírá predikcí chování účastníků dopravního provozu za použití Bayesovských sítí a je motivována evropským projektem H2020 UP-Drive Automated Urban Parking and Driving. Je důležité pochopit a ...
 • Detekce Malware v HTTPS komunikaci 

  Autor: Střasák František; Vedoucí práce: García Sebastián; Oponent práce: Bartoš Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
  V posledních letech lze zaznamenat nárůst malware, kteří ke své komunikaci používají HTTPS protokol. Tato situace s sebou přináší pro bezpečnostní analytiky řadu nových výzev, protože přenos je šifrován a je těžko rozlišitelný ...

Zobrazit další