Recent Submissions

 • Modelování vlivu demografie na politické preference 

  Author: Švec Kamil; Supervisor: Čertický Michal; Opponent: Šourek Gustav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-28)
  Tato práce se zabývá tvorbou modelu politických preferencí v České Republice na úrovni jednotlivých volebních okrsků. Zahrnuje sběr dat z veřejně dostupných zdrojů, přípravu trénovací množiny, implementaci modelů a jejich ...
 • Systém pro tvorbu dynamických dotazníků 

  Author: Horný Kamil; Supervisor: Burda Václav; Opponent: Gabrhelík Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-28)
  Tato bakalárská práce popisuje webovou aplikaci, urcenou pro tvorbu dynamických formuláru. V první cásti porovnávám nekolik konkurencních aplikací a vysvetluji, proc nemohou být pro náš úcel použity. V další cásti jsou ...
 • Konvoj na bázi kamery 

  Author: Nováček Vojtěch; Supervisor: Ecorchard Gaël Pierre Marie; Opponent: Krajník Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-29)
  Obsahem této práce je návrh a implementace softwarového řešení pro samostatný pohyb robotů v konvoji v čele s vedoucím vozidlem. Řešení umožňuje operátorovi řídit vedoucí vozidlo, ostatní plně autonomní vozidla ho následujcí ...
 • Uživatelské rozhraní grafové databáze 

  Author: Kurbanov Sergej; Supervisor: Genyk-Berezovskyj Marko; Opponent: Komárek Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-28)
  Účelem této bakalářské práce je implementace přívětivého a zároveň mocného uživatelského rozhraní, které i běžným lidem umožní různé manipulace s existující databází grafů. Veliká data v dnešní době hrají velikou roli, a ...
 • Autonomní řízení a modelování rizik pomocí posilovaného učení 

  Author: Petrova Olga; Supervisor: Macek Karel; Opponent: Kulich Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-28)
  Tato diplomová práce je zaměřena na metody snižování rizika při aplikaci posilovaného učení na úlohu autonomního řízení. K řešení problému se používají dva přístupy: inicializace strategie z expertních příkladů a posilované ...
 • Dotykový ovládací panel pro termovizní smartkameru 

  Author: Marek Ján; Supervisor: Kovář Jan; Opponent: Otáhal Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-28)
  Hlavním cílem diplomové práce je najít vhodnou platformu a vyvinout grafickou aplikaci pro dotykový ovládací panel, pro termovizní smart kameru SMARTIS. Aplikace obsahuje dva módy, pro Operátora a Administrátora. V této ...
 • Monte Carlo algoritmy pro hraní šachů s neúplnou informací 

  Author: Foret Vojtěch; Supervisor: Lisý Viliam; Opponent: Komenda Antonín
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-28)
  Tématem této bakalářské práce jsou algoritmy pro hry s neúplnou informací. Tato práce si bere za cíl implementovat některé z již existujících algoritmů používaných na hry s neúplnou informací a testovat jejich použitelnost ...
 • Platforma pro kreslení diagramů konečných automatů 

  Author: Hořovský Tomáš; Supervisor: Genyk-Berezovskyj Marko; Opponent: Průša Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-28)
  Cílem tohoto projektu bylo dokončení knihovny \textbf{JAutomata} pro operace s automaty, vývoj nového skriptovacího jazyka \textbf{JASL}, který popisuje automaty a operace s těmito automaty a implementace interaktivního ...
 • Analýza spánkových EOG signálů 

  Author: Ulitina Svetlana; Supervisor: Gerla Václav; Opponent: Doležal Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-28)
  Závěrečná práce se zabývá analýzou celonočních spánkových EOG signálů a klasifikací segmentů signálů do dvou spánkových stavů: bdělost a REM. Práce zahrnuje popis provedené segmentace signálu a extrakce sady vhodných ...
 • Moderní řízení pohonu pomocí Simatic PLC 

  Author: Machová Karolína; Supervisor: Kozák Martin; Opponent: Kváč Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-28)
  Cílem této bakalářské práce je seznámení s programovacím prostředí TIA Portal a se systémy Simatic PLC, se zaměřením na řadu S7-1500. Následně konfigurace a připojení pohonu, včetně jeho řízení pomocí Simatic S7-1500. ...
 • Detekce cyklu spánek-bdění a spánkových stádií z aktigrafického záznamu 

  Author: Náhlík Michal; Supervisor: Bakštein Eduard; Opponent: Spilka Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-21)
  Cílem této práce je vyhodnotit existující algoritmy používané k detekci spánku a bdění v dlouhodobých aktigrafických záznamech a prozkoumat možnosti identifikace jednotlivých spánkových stádií které se vyskytují v průběhu ...
 • Využití robota LEGO Mindstorms - návrh soutěžních úloh pro ROBOSOUTĚŽ 

  Author: Stěhule Dušan; Supervisor: Hlinovský Martin; Opponent: Kirschner Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-28)
  Teoretická část práce seznamuje čtenáře s historií a aktuálním stavem Lego Mindstorms. Porovnává parametry jednotlivých verzí a detailně představuje nejnovější verzi EV3, včetně všech senzorů a softwarových možností. V ...
 • Robustní vizuální odhadování tepu 

  Author: Špetlík Radim; Supervisor: Čech Jan; Opponent: Perš Janez
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
  Je představena nová metoda odhadu srdeční frekvence, HR-CNN - dvoustupňová konvoluční neuronová síť. Síť je trénována end-to-end alternující optimalizací a je robustní vůči změnám osvětlení a relativnímu pohybu snímaného ...
 • Klasifikace terénu a ohodnocení prostupnosti s využitím exteroceptivních dat 

  Author: Prágr Miloš; Supervisor: Faigl Jan; Opponent: Belter Dominik
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
  Kráčející roboty mohou být v současné době považovány za rostoucí segment autonomní mobilní robotiky se záběrem od industriální inspekce po dlouhodobé operování v nehostinném prostředí. Hlavní výhodou těchto robotů je ...
 • Vývoj vstupní metody pro Android využívající Braillovo písmo 

  Author: Hryzák Ondřej; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Kordík Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
  Tato práce se zabývá možnostmi vstupu Braillova písma na mobilních zařízeních se systémem Android. V úvodní části jsou popsány a porovnány vybrané systémy pro Braillův vstup, a také jednotlivé typy Braillova písma. V další ...
 • Aplikace simplexového algoritmu pro minimalizaci submodulární diskrétní energie s binární proměnnými 

  Author: Tiuzhina Ekaterina; Supervisor: Průša Daniel; Opponent: Čech Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
  Minimalizace diskrétní energie je známý a široce používány model, který je podstatný pro velký počet problémů nizkourovňového počítačového vidění. Vzhledem k tomu, že minimalizace energie může být až NP-těžkým problémem, ...
 • 3D sémantická segmentace RGBD dat pomocí hlubokých konvolučních neuronových sítí 

  Author: Hobza Martin; Supervisor: Zimmermann Karel; Opponent: Krajník Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-18)
  Cílem této práce bylo nastudování problematiky konvolučních neuronových sítí. Jejich využití v oblasti 2D a 3D sémantické segmentace a seznámení se s možnostmi jejich implementace. Výsledkem práce je otestování implementace ...
 • Relativní lokalizace helikoptér z obrazu palubní kamery pomocí neuronových sítí 

  Author: Vrba Matouš; Supervisor: Saska Martin; Opponent: Ecorchard Gaël Pierre Marie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
  Tato práce je zaměřena na problematiku relativní lokalizace a stabilizace bezpilotních helikoptér pomocí kamery. Je představen systém relativní lokalizace, který nevyžaduje žádné značky ani speciální vybavení na bezpilotní ...
 • Vizuální odometrie pro dynamickou rekonstrukci obrazu 

  Author: Pivoňka Tomáš; Supervisor: Přeučil Libor; Opponent: Dlouhý Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-18)
  Cílem této práce bylo navrhnout a experimentálně ověřit metodu pro vizuální odometrii určenou k měření pohybu podvozku automobilu jako součást 3D skeneru podvozků. Tento skener pracující pouze s obrazem z kamer je vyvíjen ...
 • Zpracování radiačních snímků ze sensoru Timepix na satelitu VZLUSAT-1 

  Author: Jílek Martin; Supervisor: Báča Tomáš; Opponent: Granja Carlos
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
  Kosmické prostředí staví vesmírnou techniku i biologické materiály před řadu překážek. Jednou z nich je ionizující záření, které způsobuje poruchy elektronických systémů, degradaci materiálů i radiační poškození živých ...

View more