Recent Submissions

 • Návrh bočního osvětlení pro autonomní multirotorovou helikoptéru 

  Author: Jiří Budil; Supervisor: Žaitlík David; Opponent: Chudoba Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-26)
  Práce se zabývá popisem návrhu bočního osvětlení pro autonomní multirotorovou helikoptéru. Navržený systém předsazuje světelný zdroj mimo dronu a tím umožňuje helikoptéře nasvítit scénu bočně, bez rizika možné kolize vrtulí ...
 • Klasifikace intrapartálních záznamů srdeční frekvence plodu 

  Author: Mohamed Safwat; Supervisor: Spilka Jiří; Opponent: Bakštein Eduard
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-26)
  Fetal Heart Rate (FHR) monitoring is used in every day clinical practice to help obstetricians assess fetal health status during delivery. However, the detection of fetal acidosis that allows relevant decisions for operative ...
 • Systém pro automatickou kontrolu vyřešených matematických rovnic v rastrových obrázcích 

  Author: Daria Tunina; Supervisor: Průša Daniel; Opponent: Čech Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-26)
  V tomto projektu je vyřešen problém rozpoznávání matematických rovnic a ručně psaných číslic na obrázku. Je to populární problém. Tento projekt se liší od ostatních projektů, které byly vyvinuty pro rozpoznávání textu. V ...
 • Verzovací systém pro překlady dokumentů 

  Author: Maksim Bilan; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Hadáček Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-26)
  V této bakalářské práci se zabýváme implementací verzovacího systému pro překlady dokumentů. Takový systém zaručuje konzistenci více instancí dokumentu v různých jazycích. Pomáhá řídit práci překladatelů zavedením verzí a ...
 • Efektivní výpočty vlastností neorientovaných grafů 

  Author: Jana Zelenková; Supervisor: Genyk-Berezovskyj Marko; Opponent: Ryšavý Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-26)
  Bakalárská práce si klade za cíl porovnat nástroje, které umožňují výpočet hodnot vlastností prostých neorientovaných grafu. Zaměřuje se na programy Mathematica a programový balík SageMath. Práce představuje vybrané ...
 • Editor animací se sledováním pohybu 

  Author: Petr Kubeš; Supervisor: Žára Ondřej; Opponent: Vlach Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-26)
  Tato práce se zaměřuje na design, implementaci a testování webového editoru gif animací. Jeho funkce obsahují mimo jiné možnost přidat obrázky a texty, časovou osu pro editaci viditelnosti přidaných prvků a sledování pohybu ...
 • Osobní prostorové zóny v interakci člověka s robotem 

  Author: Adam Rojík; Supervisor: Hoffmann Matěj; Opponent: Sciutti Alessandra
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-26)
  Sociální roboti jsou inteligentní agenti vyvinutí pro interakci s lidmi sociálně přijatelným způsobem. Odvětví interakce člověk-robot se stává stále důležitějším, protože se od robotů očekává, že budou zanechávat pozitivní ...
 • Hry s po částech afinními užitkovými funkcemi 

  Author: Stanislav Kubiš; Supervisor: Kroupa Tomáš; Opponent: Valla Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-26)
  Cílem této bakalářské práce je experimentálně ověřit, zda nekonečná hra o dvou hráčích s nulovým součtem [9, p.89] a s výplatními funkcemi, které jsou reprezentovány ve formě po částech afinních funkcí, má konečnou rovnováhu. ...
 • Slučování informací z více senzorů 

  Author: Václav Plavec; Supervisor: Smutný Vladimír; Opponent: Reinštein Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-26)
  Tato práce se věnuje studiu nejistoty odhadu polohy mobilního robotu Clearpath Robotics Jackal na základě informací z několika senzorů. Nejen odhad polohy, ale i nejistota tohoto odhadu jsou důležité nejen jako primární ...
 • Strategické hry v problémech strojové klasifikace s protivníkem 

  Author: Tomáš Kasl; Supervisor: Kroupa Tomáš; Opponent: Pištěk Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-26)
  Tato práce se soustředí na strojovou klasifikaci protivníka. Prezentuje důvody pro použití teorie her v této klasifikaci a jak takové hry řešit. Dále se soustředí na jeden specifický model hry, jenž má základ ve statistickém ...
 • Stanovení prediktorů pooperační fibrilace síní u pacientů po aortokoronárním bypassu 

  Author: Kristýna Vieweghová; Supervisor: Ježdík Petr; Opponent: Otáhal Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-21)
  Tato diplomová práce se zabývá statistickým zpracováním dat u pacientů po aortokoronárním bypassu (CABG). Cílem této práce je určení prediktorů pooperační fibrilace síní s pomocí multivariantních modelů. Teoretická část ...
 • Klasifikace změn poddajnosti dýchacího systému během mechanické plicní ventilace pomocí elektrické impedanční tomografie 

  Author: Lukáš Mařík; Supervisor: von Platen Philip; Opponent: Roubík Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-21)
  Přestože ARDSnet je dnes preferovanou metodikou protektivní plicní ventilace, individuální nastavení hodnoty pozitivního tlaku na konci výdechu (PEEP) by mohlo omezit riziko poškození plic. ARDSnet stanovuje hodnoty PEEP ...
 • Analýza stresových parametrů pilotů simulátoru Boeingu 

  Author: Martin Blažek; Supervisor: Čmejla Roman; Opponent: Vyšata Oldřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-21)
  Tato práce zabývá analýzou stresových parametru pilotů. V první části je objasněn teoretický pojem stres, lidská fyziologie a biologické procesy vedoucí k měřitelným projevům stresu. Následně jsou zpracovány předešlé ...
 • Lokalizace hran v obraze za účelem přesného polohování 

  Author: Anna Žigajkova; Supervisor: Krsek Pavel; Opponent: Drbohlav Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
  Tato práce se zabývá lokalizací hran na snímcích při přesném polohování součástek ve výrobě integrovaných optických modulů. Byl implementován algoritmus na detekci hranových bodů a jejich aproximaci analytickou křivkou. V ...
 • Ovládání robotu gesty 

  Author: Jakub Rosol; Supervisor: Chudoba Jan; Opponent: Štěpán Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
  Cílem práce je návrh a implementace prototypu řídícího programu pro ovládání mobilního robotu, který bude umožňovat interakci člověka s robotem pomocí gest. Pro práci byl zvolen sensor Microsoft Kinect. Sledování gest je ...
 • Rozpoznávání orientačních bodů pomocí hlubokého učení 

  Author: Ondřej Bouček; Supervisor: Tolias Georgios; Opponent: Mishkin Dmytro
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
  V této práci se zabýváne rozpoznávání instancí pomocí hlubokého učení. Získáváme deskriptory pomocí modelu neuronové sítě, který byl naučený přístupem metric learning. Vytvořili jsme různá upravení k-NN klasifikátorů pro ...
 • Nástroje pro vývoj pokročilých technik řízení teploty pro safety-critical vestavěné systémy 

  Author: Tibor Rózsa; Supervisor: Sojka Michal; Opponent: Štěpán Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-02)
  Softwarové metody snižování teploty ukazují velký potenciál pro výpočetní platformy malých letadel pro avioniku tím, že umožňují zvýšenou spolehlivost, výkon a zmenšení velikosti a hmotnosti bez zvýšení nákladů na hardware. ...
 • Efektivní algoritmy pro rozpoznávání obrazu na levných embedded procesorech 

  Author: Martin Jandek; Supervisor: Sojka Michal; Opponent: Kencl Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
  Ve světě internetu věcí existuje spousta využití nepříliš výkonných, ale za to ma-lých a levných procesorů. Výpočetní vý-kon těchto procesorů je většinu času nevy-užitý a jedním z možných využití volného výpočetního času ...
 • Návrh simulátoru inzulinové pumpy 

  Author: Benjamin Hejl; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Mráz Miloš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
  Předmětem této práce je rozšíření seriózní hry MyDiabetic o senzor kontinuálního monitorování glykémie a inzulinovou pumpu. Práce rozebírá vlastnosti a limitace těchto dvou diabetických pomůcek a popisuje návrh a implementaci ...
 • Plánování časově optimálních trajektorií pro vozidla s omezeným poloměrem zatáčení 

  Author: Kristýna Kučerová; Supervisor: Faigl Jan; Opponent: Pěnička Robert
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
  V této práci navrhujeme novou metodu plánování časově-optimální cesty pro vozidla s omezeným poloměrem zatáčení, proměnnou rychlostí a limitovanou akcelerací. Navrhovaná metoda rozšiřuje model Dubinsova ...

View more