Recent Submissions

 • Tvorba doporučovacího chatbota pro humanoidního robota Pepper 

  Author: Petr Schimperk; Supervisor: Vavrečka Michal; Opponent: Huptych Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
  V dnešní době je rychlý rozvoj ve všech oblastech interakce lidí se stroji. Velkému zájmu se kromě počítačového vidění těší i vývoj konverzačních programů, převážně v podobě osobních asistentů. Konverzační programy lze ...
 • Přenos stylu na 3D model v reálném čase pomocí neuronové sítě 

  Author: Petr Šádek; Supervisor: Sýkora Daniel; Opponent: Sloup Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
  S dnešním vývojem neuronových sítí se stále rozšiřují jejich aplikace. Jednou z nich je přenos výtvarného stylu z jednoho obrázku na druhý. Tedy výsledný obrázek si zachová jasné rysy objektů obsažených v něm, ale změní ...
 • Návrh terapeutické aplikace pro snížení digitálních závislostí 

  Author: Erik Gadireddi; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Lukavská Kateřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
  Cílem této práce bylo jednak seznámit účastníka s problémem digitální závislost a jeho možnými řešeními, a dále vytvořit aplikace pro iOS prostředí, které by rodičům a dětem pomohla vyvarovat se této závislosti. V rámci ...
 • Plánovač pro klasické plánování postavený na RRT 

  Author: Marie Geislerová; Supervisor: Fišer Daniel; Opponent: Vonásek Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
  Problémy klasického plánování se obvykle řeší pomocí algoritmů dopředného prohledávání (forward search) s heuristikou. Přestože obvykle dosahují požadovaných výsledků, v některých případech může problém obsahovat velké ...
 • Analýza aktigrafických a behaviorálních dat 

  Author: Eric Žíla; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Chudáček Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
  Spánek patří mezi nejdůležitější faktory určující lidské zdraví. Sledování spánkového chování a nastavení zdravých spánkových návyků proto mohou nést nedocenitelný užitek. Aktigrafie líčící lidskou aktivitu v průběhu dne ...
 • Kompenzace vlivu matoucích faktorů při klasifikaci RNASeq dat 

  Author: Karina Balagazova; Supervisor: Kléma Jiří; Opponent: Hrubá Petra
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
  Analýza dat genové exprese slouží významným zdrojem informace o chování biologických systémů. Jednou z cest jak tuto informaci získat je kvantifikování a měření genové exprese pomocí technologie RNA sekvenování (RNA-Seq). ...
 • Optimalizace kryptoměnového portfolia 

  Author: Ondřej Komín; Supervisor: Uhrín Matej; Opponent: Drchal Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
  Cílem této práce je analyzovat vývoj hodnoty kryptoměn a navrhnout modely k predikci ceny, které zároveň budou umět vyjádřit nejistotu odhadu. Při analýze problému jsme ukázali na podobnosti procesu náhodné procházky a ...
 • Predikce výsledků ve hře Counter-Strike s pomocí strojového učení 

  Author: Ondřej Švec; Supervisor: Šír Gustav; Opponent: Jindra Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
  Vzestup odvětví esportů spolu s nárůstem popularity strojového učení poskytuje jedinečné příležitosti pro zlepšení aktuálně používaných metod předpovědí výsledků zápasů. Tato práce si klade za cíl poskytnout nový pohled ...
 • Detekce dronů pomocí neuronových sítí z kombinovaných dat RGB kamery a LIDARu 

  Author: Adam Škuta; Supervisor: Vrba Matouš; Opponent: Šalanský Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
  Detekcia dron pomocou neurónových sietí z kombinovaných dát RGB kamery a Light Detecting And Ranging (LiDARu) je popísaná v tejto práci. Viacero spôsobov kombinácie RGB kamery a LiDARu do Red Green Blue Depth (RGBD) obrázkov ...
 • Návrh robotického vzorkovače vody pro autonomní multirotorovou helikoptéru 

  Author: Daniel Štanc; Supervisor: Stoudek Pavel; Opponent: Tomášek Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
  Odebírání vzorků je důležitou součástí monitorování kvality vody. Tradičně jsou vzorky odebírány ručně, což činí tento proces nákladným a zdlouhavým. V této práci je popsán vývoj vzorkovače vody pro bezpilotní multirotorovou ...
 • Objektivizace rozsahu základního pohybu dílčích částí těla při rehabilitaci 

  Author: Marek Syrový; Supervisor: Novák Petr; Opponent: Děd Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-25)
  Tato práce se zabývá vývojem jednoduchého a levného systému pro měření základních dílčích pohybů postavy člověka a sloužícího například k objektivizaci postupu rehabilitačního cvičení. Součástí práce je shrnutí již ...
 • Plánování pohybu pro autonomní mobilní manipulátor vozidel 

  Author: Vadym Ostapovych; Supervisor: Krajník Tomáš; Opponent: Vonásek Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-25)
  Mobilní manipulátory najdou uplatnění v různých každodenních činnostech. Jedním ze způsobů, jak dosáhnout jejich správné činnosti, je implementovat základní strategie pro plánování pohybu, neboť ty robotům umožňují přizpůsobit ...
 • Aplikace strojového učení pro odhad hmotnosti Higgsova bosonu z dat detektoru ATLAS 

  Author: Adam Herold; Supervisor: Kybic Jan; Opponent: Ali Babar
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-25)
  V této práci se zabýváme rekonstrukcí hmotnosti Higgsova bosonu v rozpadovém kanálu 2lSS + 1 tau had v produkci ttH. Na základě rekonstruované hmotnosti separujeme signál od pozadí, kterým je například produkce ttZ. Na ...
 • Robotický hasící systém pro bezpilotní pozemní robot 

  Author: David Puchoň; Supervisor: Žaitlík David; Opponent: Vodička Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-25)
  Tato práce se zabývá návrhem hasicího systému upevněném na autonomním pozemním vozidlem. Systém mírí pomocí sestrojeného manipulátoru se dvěma stupni volnosti na cíl a následně spouští proud vody. Nejdřívě byl navržen ...
 • Visuo-haptické modelování tvaru objektu řízené nejistotou 

  Author: Lukáš Rustler; Supervisor: Hoffmann Matěj; Opponent: Matas Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-18)
  Modelováni tvaru objektu je úloha zabývající se rekonstrukcí objektu z neúplné informace. V nedávné době pokročila rekonstrukce z neúplné, pouze vizuální informace. Nicméně předměty se můžou překrývat nebo být “nepřátelské” ...
 • Automatizace 3D skenování tovární haly pomocí mobilního robotu 

  Author: Jakub Rozlivek; Supervisor: Svoboda Tomáš; Opponent: Faigl Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-18)
  V dnešní době jsou továrny nejprve připraveny v simulovaci jako tzv. digitální dvojčata. Výhodou těchto digitálních dvojčat je, že přípravu a testování celé robotizované výrobní linky lze provést ještě před samotnou výstavbou ...
 • Vizuální rozpoznávání do mnoha tříd s vedlejší informací 

  Author: Rail Chamidullin; Supervisor: Matas Jiří; Opponent: Franc Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-17)
  Práce se zabývá vizuálním rozpoznávání druhů hadů a hub s vedlejší informací do mnoha tříd. V práci je navržena metoda založená na state-of-the-art hlubokých neuronových sítích pro klasifikaci, tj. konvolučních neuronových ...
 • Rekonstrukce trojdimenzionálních modelů zvířat 

  Author: Valeriia Iegorova; Supervisor: Pajdla Tomáš; Opponent: Zimmermann Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-17)
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou 3D rekonstrukce zvířat, která by mohla mít řadu praktických využití v zemědělství nebo počítačové animaci. Poskytuje ucelený přehled literatury a pojednává o existujících metodách ...
 • Zrychlení lokalizace pomocí knihovny InLoc 

  Author: Martin Sebera; Supervisor: Polic Michal; Opponent: Špetlík Radim
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-17)
  Lokalizace je úloha, která řeší odhad pózykamery (tj. střed kamery a rotaci). Tatopráce se zaměřuje na algoritmus InLoc,který implementuje vizuální lokalizaci prozmapovaná vnitřní prostředí. Analyzujepůvodní implementaci ...
 • Rozpoznávání tance z videa 

  Author: Petr Kouba; Supervisor: Matas Jiří; Opponent: Zimmermann Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
  Předkládáme metodu rozpoznávání společenských tanců z videa. Metoda je založena na využití nástroje OpenPose, který odhaduje postoj snímaných tanečníků v jednotlivých snímcích videa. Následně klasifikujeme posloupnosti ...

View more