Poslední příspěvky

 • Modely podmíněné pravděpodobnosti v dopravě 

  Autor: Šinkovec Petr; Vedoucí práce: Drchal Jan; Oponent práce: Kubalík Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-16)
  Modely podmíněné pravděpodobnosti v dopravě jsou základní součástí popisu multiagentních systémů s aplikací v reálném světě. Tyto modely se uplatňují při simulacích širokého spektra záležitostí v dopravní infrastruktuře. ...
 • Využití rekurentních sítí pro rozpoznávání textu v obraze 

  Autor: Moravová Alena; Vedoucí práce: Šochman Jan; Oponent práce: Flach Boris
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
  Rozpoznávání textu patří mezi klasické problémy počítačového zpracování obrazu. Úloha se skládá ze dvou částí: detekce textu v obrazu a klasifikace detekovaného textu. Během detekce textu jsou nalezeny výseky obrazu ...
 • Analýza spánkových polysomnografických dat pokročilými algoritmy zpracování signálu 

  Autor: Cháberová Jana; Vedoucí práce: Mládek Arnošt; Oponent práce: Bělobrádek Radim
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-12-20)
  Tato diplomová práce se zabývá komplexní problematikou spánkové medicíny, se zaměřením především na diagnostiku spánkových poruch pomocí polysomnografie. První část pokrývá základy fyziologie i patofyziologie spánku, ...
 • Model města pro simulátor auta 

  Autor: Čajka Vladimír; Vedoucí práce: Sedláček David; Oponent práce: Bittner Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
  Předmětem této bakalářské práce je vytvoření modelu města jako vnější scény pro VR simulátor interiéru automobilu. Modelování dílčích objektů je prováděno dílem metodou polygonálního a dílem metodou procedurálního modelování. ...
 • Trajektorie pro pokrývání nekonvexních polygonů pomocí UAV za účelem tvorby ortofotomap 

  Autor: Bulušek Jan; Vedoucí práce: Rollo Milan; Oponent práce: Vonásek Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
  Cílem této práce je implementace algoritmů pro pokrývání nekonvexních oblastí s využitím UAV (Unmanned Aerial Vehicle) a jejich experimentální ověření (jak v simulacích, tak na reálném bezpilotním prostředku). Z existujících ...
 • Přenosná oční kamera 

  Autor: Šimánek Tomy; Vedoucí práce: Fabián Vratislav; Oponent práce: Doležal Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
  Předmětem této práce je návrh a realizace systému pro sledování očních pohybů. Jsou zde představena stávající funkční řešení a popsány metody pořízení obrazu. Dále je zde popsána teorie popisující odpovídající problematiku, ...
 • Odometrický senzor na principu optical flow založený na počítači Raspberry Pi 

  Autor: Heinrich Adam; Vedoucí práce: Ecorchard Gaël Pierre Marie; Oponent práce: Saska Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
  Diplomová práce popisuje návrh a implementaci odometrického senzoru vhodného pro malé bezpilotní létající prostředky. Senzor je založen na jednodeskovém počítači s operačním systémem Linux a kameře směřující k zemi. Počítac ...
 • Sledování, učení se a rozpoznávání objektů ve videosekvencích 

  Autor: Naiser Filip; Vedoucí práce: Matas Jiří; Oponent práce: Zimmermann Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
  Sledování většího počtu objektů ve video sekvencích v sobě zahrnuje mnoho nejrůznějších podproblémů, včetně sledování zvířat během biologických experimentů. Jejich automatické, či poloautomatické vyhodnocení, má pro biology ...
 • Mapování změn lidského mozku u neurodegenerativních onemocnění 

  Autor: Němý Milan; Vedoucí práce: Vysloužilová Lenka; Oponent práce: Krupička Radim
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-12-22)
  Tato diplomová práce řeší problematiku zpracování obrazu z magnetické rezonance pacientů s neurodegenerativními onemocněními, zejména pak s Alzheimerovou chorobou. Cílem byl průzkum prostředků pro zpracování obrazu a ...
 • Detekce emotivních výrazů v obličeji 

  Autor: Husák Petr; Vedoucí práce: Čech Jan; Oponent práce: Fogelton Andrej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
  Výrazy v lidské tváři jsou důležitým klíčem k rozpoznání lidských emocí. Tato práce se zabývá typem obličejových výrazů, které vznikají spontánně, bez vědomí člověka. Nazývají se mikro-výrazy a jsou typické svou rychlostí. ...
 • Implementace modelu acidobazické rovnováhy pro interaktivní simulátor 

  Autor: Machek Petr; Vedoucí práce: Ježek Filip; Oponent práce: Heřman Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
  Diplomová práce se zabývá implementací matematického modelu acidobazické rovnováhy krve a intesticia v jazyce Modelica. Tento model byl implementován pomocí dvou různých metod - přístupu založeného na přímém využití ...
 • Odhad a řízení průtoku v pumpou ovládaných otopných systémech 

  Autor: Valtr Jiří; Vedoucí práce: Dostál Jiří; Oponent práce: McGahan Paul
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
  Tato práce se zabývá hmotnostním průtokem v otopných systémech. Rozebírá teorii modelování otopných systémů a teorii fúze dat se zaměřením na metody odhadování stavu. Simulační model otopného systému je vyvinut a implementován ...
 • Automatická tvorba popisu obrázků pomocí konvolučních neuronových sítí 

  Autor: Najman Michal; Vedoucí práce: Kannala Juho; Oponent práce: Chum Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na automatickou tvorbu popisu obrázků (angl. image captioning), konkrétně na tzv. dense captioning. Problematika je ukázána ve světle současných modelů se zaměřením na stavbu DenseCap a ...
 • Taktilní průzkum terénu robotickou rukou 

  Autor: Burian Martin; Vedoucí práce: Svoboda Tomáš; Oponent práce: Hurák Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
  Při záchranných misích mohou senzory robotu Absolem používaného v projektu TRADR selhat díky nepříznivým podmínkám prostředí, jako například kouř nebo prach. Bez senzorických dat je další pohyb robotu obtížný a nebezpečný. ...
 • Analýza a podpora zpracování obrazů kořenového systému rostlin 

  Autor: Pecha Petr; Vedoucí práce: Smutný Vladimír; Oponent práce: Krsek Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
  Tato práce se zabývá návrhem systému snímání obrazů kořenových systémů rostoucích v plochých květináčích s přední průhlednou stěnou a jejich následném zpracování. Cílem bylo navrhnout rychlejší, efektivnější a přesnější ...
 • Distribuované kohezní řízení autonomního roje helikoptér 

  Autor: Charvát Jan; Vedoucí práce: Saska Martin; Oponent práce: Ecorchard Gaël Pierre Marie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
  Tato práce se zabývá distribuovaným kohézním řízení rojů bezrozměrných částic a jeho použitelností pro roje bezpilotních letounů. Podle [11] jsem naimplementoval sadu algoritmů vedoucí ke kohéznímu chování rojů pozemních ...
 • Posouzení stability letounu L410 se zapojeným autopilotem 

  Autor: Majer Filip; Vedoucí práce: Hromčík Martin; Oponent práce: Kabeláč Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
  Tématem práce je sestavení modelu letadla L410 NG v prostředí programu Matlab a navržení autopilota pro řízení podélného pohybu letounu. Pro celkový model posuzujeme jeho stabilitu. Práce vznikla ve spolupráci s firmou ...
 • Individualizovaná detekce relapsu schizofrenních pacientů v programu ITAREPS 

  Autor: Housková Alisa; Vedoucí práce: Bakštein Eduard; Oponent práce: Španiel Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
  Cílem práce je prozkoumat dostupná data z programu ITAREPS, který pomáhá přecházet hospitalizaci schizofrenních pacientů. Pacienti i jejich rodinní příslušníci během programu ITAREPS zasílají SMS zprávy s odpověďmi na 10 ...
 • Integrované plánování tras a dobíjení pro elektromobily 

  Autor: Fišer Tomáš; Vedoucí práce: Jakob Michal; Oponent práce: Černoch Radomír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
  V této práci jsme se zaměřili na plánování tras pro elektromobily, kde je potřeba využít nabíjecích stanic k dobití baterie. Minimalizujeme cestovní náklady v modelu silniční sítě, kde cena za jednotku energie se může během ...
 • Vizuální detekce cesty pro navigaci mobilního robotu 

  Autor: Sushkova Dina; Vedoucí práce: Košnar Karel; Oponent práce: Vonásek Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
  Schopnost najít sjízdnou cestu a zůstat na ní během pohybu je pro mobilního robota nezbytné. V této práci se zaměřuji na vizuální detekci cesty z jednoho obrázku. Naimplementovala jsem metodu založenou na vnitřní vlastnosti ...

Zobrazit další