Poslední příspěvky

 • Algoritmus generující operace ve vícehodnotové logice 

  Autor: Kozák Jan; Vedoucí práce: Petrík Milan; Oponent práce: Navara Mirko
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Monoidy s lineárním uspořádáním (zkráceně tomonoidy) jsou matematickou strukturou, která může mimo jiné popisovat sémantiku konečných fuzzy logik. Cílem této práce je implementovat v jazyce C/C++ algoritmus popsaný Milanem ...
 • Predikce epileptických záchvatů z nitrolebečního EEG 

  Autor: Zoulová Lenka; Vedoucí práce: Macaš Martin; Oponent práce: Bakštein Eduard
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
  Epilepsie je onemocnění mozku vyznačující se opakovanými záchvaty. Tyto záchvaty ztěžují pacientům život a v některých situacích mohou mít fatální následky. Stále neexistuje spolehlivá metoda, která by epilepsii vyléčila ...
 • Detekce tunelů v proteinových strukturách metodami plánování pohybu 

  Autor: Durčák Jindřich; Vedoucí práce: Vonásek Vojtěch; Oponent práce: Kozlíková Barbora
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
  Studium proteinů je hlavní oblastí výzkumu molekulární biologie. Jelikož je struktura a funkce proteinů těsně svázaná, získání informací o jejich prostorové konfiguraci patří mezi hlavní cíle jejich zkoumání. V minulosti ...
 • Vliv nevyváženosti tříd na aktivní učení klasifikátoru spánkového EEG 

  Autor: Grimová Nela; Vedoucí práce: Macaš Martin; Oponent práce: Saifutdinova Elizaveta
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
  Tato diplomová práce se zabývá aktivním učením pro klasifikaci spánkových stavů na EEG datech. Jelikož spánková data jsou obecně nevyvážená, nejdříve sledujeme, jak nevyváženost na syntetických datech ovlivňuje aktivní ...
 • Detekce mraků v satelitních obrazech 

  Autor: Bartoš Matěj; Vedoucí práce: Pajdla Tomáš; Oponent práce: Zimmermann Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-23)
  V posledních letech došlo k enormnímu nárůstu veřejně dostupných satelitních snímků a celkového množství vynešených satelitů, což předložilo náročný problém s daty, jak označit nebo klasifikovat objekty na satelitních ...
 • Analýza chování Malware v síti pomocí grafu 

  Autor: Šmolík Daniel; Vedoucí práce: García Sebastián; Oponent práce: Catania Carlos
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Existuje mnoho různých rodin malware a každá se vyznačuje jinými vlastostmi. Cílem této práce je zaměřit se na detekování škodlivého chování pomocí odchozí síťové komunikace. Naše hypotéza je, že tato škodlivá komunikace ...
 • Rijkeho trubice - Experimentální zařízení pro modelování a řízení v termoakustice 

  Autor: Černý Lukáš; Vedoucí práce: Hurák Zdeněk; Oponent práce: Hengster-Movric Kristian
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Tato práce popisuje návrh a sestavení Rijkeho trubice včetně zavedení zpětné vazby v podobě mikrofonu a reproduktoru. Takto zavedená zpětná vazba byla použita k řízení a stabilizaci systému, což mělo za následek úplné ...
 • SLAM mapování vnitřního prostoru 3D kamerou 

  Autor: Nejedlý Jakub; Vedoucí práce: Chudoba Jan; Oponent práce: Štěpán Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
  Práce se zabývá testováním implementací algoritmu iterative closes point (ICP) pro rekostrukci vnitřního prostředí. Práce se zaměřuje na 2D SLAM a 6D SLAM implementovaný v knihovně MRPT a 6D SLAM implementovaný v nástrojové ...
 • Inteligentní lůžko 

  Autor: Larionov Vladyslav; Vedoucí práce: Lhotská Lenka; Oponent práce: Doležal Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Cílem této práce je studium rys fyzické aktivity v denním cyklu "spánek - bdění", stejně jako studium změn spánku pod vlivem vnějších faktorů pomocí vyvinutého hardware - softwarového monitorovacího systému. K dosažení ...
 • Lokalizace zdroje radiace formací bezpilotních helikoptér 

  Autor: Štibinger Petr; Vedoucí práce: Saska Martin; Oponent práce: Rollo Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Tato práce se zabývá využitím skupin kooperujících bezpilotních helikoptér při vyhledávání zdrojů ionizujícího záření. Tento inovativní přístup je umožněn kombinací unikátního lehkého detektoru částic Timepix, na jehož ...
 • Návrh a tvorba nástroje pro hodnocení kvality procesních modelů 

  Autor: Zídek Jan; Vedoucí práce: Hronza Radek; Oponent práce: Pošík Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
  Tato práce se zaměřuje na oblast výzkumu procesního modelování se zaměřením na míry kvality procesních modelů. Úkolem této práce je navrhnout nástroj pro podporu tohoto probíhajícího výzkumu a pomoci tak automatizovat ...
 • Strojové učení relevantního uvažování s neuro-logickým programováním 

  Autor: Studený Jan; Vedoucí práce: Šourek Gustav; Oponent práce: Drchal Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Tato práce demonstruje schopnosti vylepšeného neuro-logického frameworku podchytit různé úlohy umělé inteligence, které jsou založeny na různorodých metodách uvažování. Základadem k tomuto frameworku je stávající engine ...
 • Šachové algoritmy využívající hluboké neuronové sítě 

  Autor: Hejl Lukáš; Vedoucí práce: Bošanský Branislav; Oponent práce: Kopřiva Štěpán
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Nedávno vyvinutý algoritmus AlphaGo pro hraní hry Go, porazil světového mistra v této hře. Tohoto úspěchu bylo dosaženo pomocí heuristických funkcích založených na hlubokých konvolučních neuronových sítí s využitím algoritmu ...
 • Modelování magnetického pole snímače otáček metodou konečných prvků 

  Autor: Janota Marek; Vedoucí práce: Platil Antonín; Oponent práce: Vopálenský Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Cílem mé bakalářské práce je vytvoření modelu feromagnetických součástí snímače otáček a následná simulace pomocí FEM. FEM (finite element method) je metoda končených prvků, která slouží k numerickému řešení problémů v ...
 • Rekonstrukce kamer a geometrie ze scény v pohybu 

  Autor: Krček Jan; Vedoucí práce: Pajdla Tomáš; Oponent práce: Šára Radim
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Diplomová práce se nejdříve zabývá analýzou C++ knihovny YASFM, se zaměřením na případy, kde výsledné modely generované knihovnou nejsou příliš dobré a zkoumáním důvodů proč k tomu dochází. Výzkum je prováděn formou ...
 • Prohledávání neznámého prostředí mobilním robotem 

  Autor: Kozák Viktor; Vedoucí práce: Kulich Miroslav; Oponent práce: Lhotský Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Tato diplomová práce se zabývá prohledáváním neznámého prostředí mobilním robotem. Robot je vybaven laserovým snímačem a během explorace je tvořena 2D polygonální mapa, tato část práce navazuje na Explorační algoritmy v ...
 • Návrh a realizace řídící jednotky ECU-Front 

  Autor: Stoudek Pavel; Vedoucí práce: Sobotka Jan; Oponent práce: Strapko Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou požadavků, návrhem, výrobou, a programováním řídící jednotky ECU Front pro vůz FSE.06 studentského týmu eForce FEE Prague formula. Jedná se o čtyřvrstvou desku plošných spojů osazenou ...
 • Modelování raketového nosiče ve vzletové fázi 

  Autor: Lustig Matyáš; Vedoucí práce: Hromčík Martin; Oponent práce: Zemánek Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
  Práce pojednává o vývoji platformy pro počítačovou simulaci letu raketových nosičů, jež může být použita i pro návrh a validaci automatického řízení. Dynamický nelineární model sestávající z pohybových rovnic uvažujících ...
 • Peer-to-peer zálohovací systém založený na BitTorrent protokolu 

  Autor: Mansurov Maxat; Vedoucí práce: Uller Miroslav; Oponent práce: Chudoba Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
  Cílem této práce je navrhnout a implementovat prototyp distribuovaného Peer-to-Peer systému pro zálohování dat s použitím protokolu BitTorrent. Návrh systému by měl umožňovat uživatelům přispět svým lokálním volným místem ...
 • Čtení čárových kódů kamerou 

  Autor: Kiselev Maksim; Vedoucí práce: Krsek Pavel; Oponent práce: Sýkora Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Tento dokument obsahuje výsledky experimentů nad SDK pro načítání čárových kódů. Experimenty měli za cíl vyzkoušet možností ( přesnost a rychlost) a, případně, stanovit závislost načítání čárových kódů pomocí nalezených ...

Zobrazit další