Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 242

  • Modely podmíněné pravděpodobnosti v dopravě 

   Autor: Šinkovec Petr; Vedoucí práce: Drchal Jan; Oponent práce: Kubalík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-16)
   Modely podmíněné pravděpodobnosti v dopravě jsou základní součástí popisu multiagentních systémů s aplikací v reálném světě. Tyto modely se uplatňují při simulacích širokého spektra záležitostí v dopravní infrastruktuře. ...
  • Využití rekurentních sítí pro rozpoznávání textu v obraze 

   Autor: Moravová Alena; Vedoucí práce: Šochman Jan; Oponent práce: Flach Boris
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Rozpoznávání textu patří mezi klasické problémy počítačového zpracování obrazu. Úloha se skládá ze dvou částí: detekce textu v obrazu a klasifikace detekovaného textu. Během detekce textu jsou nalezeny výseky obrazu ...
  • Model města pro simulátor auta 

   Autor: Čajka Vladimír; Vedoucí práce: Sedláček David; Oponent práce: Bittner Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
   Předmětem této bakalářské práce je vytvoření modelu města jako vnější scény pro VR simulátor interiéru automobilu. Modelování dílčích objektů je prováděno dílem metodou polygonálního a dílem metodou procedurálního modelování. ...
  • Automatická tvorba popisu obrázků pomocí konvolučních neuronových sítí 

   Autor: Najman Michal; Vedoucí práce: Kannala Juho; Oponent práce: Chum Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na automatickou tvorbu popisu obrázků (angl. image captioning), konkrétně na tzv. dense captioning. Problematika je ukázána ve světle současných modelů se zaměřením na stavbu DenseCap a ...
  • Distribuované kohezní řízení autonomního roje helikoptér 

   Autor: Charvát Jan; Vedoucí práce: Saska Martin; Oponent práce: Ecorchard Gaël Pierre Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
   Tato práce se zabývá distribuovaným kohézním řízení rojů bezrozměrných částic a jeho použitelností pro roje bezpilotních letounů. Podle [11] jsem naimplementoval sadu algoritmů vedoucí ke kohéznímu chování rojů pozemních ...
  • Posouzení stability letounu L410 se zapojeným autopilotem 

   Autor: Majer Filip; Vedoucí práce: Hromčík Martin; Oponent práce: Kabeláč Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
   Tématem práce je sestavení modelu letadla L410 NG v prostředí programu Matlab a navržení autopilota pro řízení podélného pohybu letounu. Pro celkový model posuzujeme jeho stabilitu. Práce vznikla ve spolupráci s firmou ...
  • Integrované plánování tras a dobíjení pro elektromobily 

   Autor: Fišer Tomáš; Vedoucí práce: Jakob Michal; Oponent práce: Černoch Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
   V této práci jsme se zaměřili na plánování tras pro elektromobily, kde je potřeba využít nabíjecích stanic k dobití baterie. Minimalizujeme cestovní náklady v modelu silniční sítě, kde cena za jednotku energie se může během ...
  • Vývoj robotické buňky pro manipulaci s plastovými rourami 

   Autor: Hajdúšek Lukáš; Vedoucí práce: Smutný Vladimír; Oponent práce: Křehnáč Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Cieľom tejto bakalárskej práce je návrh a realizácia robotickej bunky spolu s koncepčným riešením priemyselného manipulátora. Robotická bunka obsahuje priemyselného robota so 6 osami a dopravníkový systém. Úlohou priemyselného ...
  • Systém pro personální lokalizaci 

   Autor: Bláha Richard; Vedoucí práce: Přeučil Libor; Oponent práce: Havlík Jiří
   V této práci řeším v průmyslu stále narůstající potřebu spolehlivého a přesného lokalizačního systému pro vnitřní prostředí. Nejdříve ukážeme jednotlivé možnosti navigace, které vzešly z posledních několika let výzkumu. ...
  • Koherentní rojové chování bezpilotních helikoptér s minimálními výpočetními a komunikačními nároky 

   Autor: Brandtner Daniel; Vedoucí práce: Saska Martin; Oponent práce: Mudrová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-12)
   Tato práce navrhuje rozšíření Minimalistického koherentního rojového algorithmu vyvinutého J. Nembrinim a kolektiv pro roj MAV (Micro Areal Vehicle) - bezpilotních helikoptér. Zreprodukovali jsme nejdůležitější body tohoto ...
  • Experimenty s ultralehkou membránou v blízkém akustickém poli 

   Autor: Ermokhina Angelina; Vedoucí práce: Brothánek Marek; Oponent práce: Pospíšil Milan
   Tato práce se zabývá bezkontaktním měřením ultralehké membrány pomocí laserového vibrometru a následním zpracováním naměřených hodnot pomocí akustické holografie. Výsledkem bude jak porovnání různých membrán a jednotlivých ...
  • Distribuované řízení pole světelných zdrojů 

   Autor: Pučejdl Krištof; Vedoucí práce: Hurák Zdeněk; Oponent práce: Sojka Michal
   Obsahem této bakalářské práce je návrh, stavba a testování prototypu experimentální elektromechanické platformy, jež sestává ze skupiny samostatně programovatelných jednotek, které na sebe mohou vzájemně působit silou a ...
  • Experimentální platforma pro rychlé prototypování řídicích algoritmů pro stejnosměrný motor s permanentním magnetem 

   Autor: Záhora Jiří; Vedoucí práce: Hurák Zdeněk; Oponent práce: Kaisrlík Jan
   Tato práce se zabývá návrhem a testováním výukového přípravku k použití ve výuce automatického řízení. V první části práce jsou vysvětleny základní pojmy a metody používané při řízení stejnosměrného motoru, jako jsou ...
  • Detekce objektů v satelitních snímcích vysokého rozlišení 

   Autor: Azayev Teymur; Vedoucí práce: Reinštein Michal; Oponent práce: Kubínyi Michal
   Vzhledem k velkému množství dostupných satelitních snímků téměř z jakékoliv časti zeměkoule se potkáváme s úkolem interpretace těchto dat k extrakcí užitečních informací. V této práci se díváme na způsob automatizace detekce ...
  • Měřicí přístroj kruhovitosti součástek 

   Autor: Brázdil Jiří; Vedoucí práce: Tereň Ondrej; Oponent práce: Tomlain Juraj
   Tato práce dokumentuje tvorbu kontrolního zařízení pro přístroj sloužící k měření kruhovitosti součástek. U většiny komponentů použitých při výrobě zařízení se v rámci této práce jedná pouze o jejich úpravu. Práce pojednává ...
  • Vizuální lokalizace pro experimentaci v mobilní robotice 

   Autor: Pivoňka Tomáš; Vedoucí práce: Přeučil Libor; Oponent práce: Pajdla Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Cílem práce bylo navrhnout 6DoF vizuální lokalizační systém pro experimentální arénu, která je určena zejména pro pozemní mobilní roboty. Na začátku práce je přehled lokalizačních systémů rozdělených podle fyzikálního ...
  • Prediktivní řízení bezpilotní helikoptéry v prostředí s překážkami 

   Autor: Bouček Jan; Vedoucí práce: Saska Martin; Oponent práce: Chudoba Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Tato práce se zabývá sledováním trajektorie a vyhýbáním se překážkám pro bezpilotní vícerotorové helikoptéry. Cílem této práce je návrh a realizace prediktivního regulátoru přímo na palubě letounu pro plně samostatný let. ...
  • Optimální řízení akumulátorového úložiště v budově 

   Autor: Žaitlík David; Vedoucí práce: Wolf Petr; Oponent práce: Hrzina Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na regulaci čtvrthodinového maxima v budově UCEEB pomocí bateriového úložiště. V práci jsou popsány základní technologie používané ve fotovoltaických systémech. Práce obsahuje rozbor ...
  • Plánování trajektorie bezpilotního prostředku pro inspekci 3D objektů 

   Autor: Chloupek Martin; Vedoucí práce: Rollo Milan; Oponent práce: Saska Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Cílem této práce je navrhnout a implementovat systém pro plánování trajektorií bezpilotního prostředku. Z mračna bodů, získaného zařízením LIDAR, vytvoříme polygonální model pomocí algoritmu BPA. Polygonální model použijeme ...
  • Vývoj integračního adaptéru pro IBM RTC a Blueworks Live 

   Autor: Bakeyev Ruslan; Vedoucí práce: Samek Martin; Oponent práce: Průša Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Tato bakalářská práce popisuje jeden z moderních způsobů integrace dat mezi cloudovými a tradičními infrastrukturami. Jedná se o standardy vyvinuté OSLC (Open Services for Lifecycle Collaboration) komunitou. Pro zajištění ...