Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 302

  • Kalibrace kamery pro robotické pracoviště 

   Autor: Lištvan Jaroslav; Vedoucí práce: Krsek Pavel; Oponent práce: Drbohlav Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Práce se zabývá kalibrací kamery na robotickém pracovišti. Cílem je odhad vnějších a vnitřních parametrů kamery. Tedy zajištění opravy deformace obrazu poskytnutého kamerou a odhadnutí její polohy a orientace v rámci ...
  • Věková závislost akustických charakteristik řeči v opakovaných slabikách 

   Autor: Lukášová Tereza; Vedoucí práce: Čmejla Roman; Oponent práce: Lustyk Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Tato práce se zabývá analýzou možných závislostí mezi akustickými charakteristikami řeči a věkem mluvčího. Přítomnost či absence závislosti je zkoumána pro hodnoty charakteristik, které byly získány z nahrávek řečové ...
  • Model aktivní kontury s klíčovými body pro detekci hranice objektu v obrazu 

   Autor: Dvořák Filip; Vedoucí práce: Šára Radim; Oponent práce: Čech Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-08)
   Táto bakalárska práca pojednáva o problematike a návrhu vhodnej metódy pre obohatenie štandardného modelu aktívnej kontúry o kľúčové body. Kľúčové body sú rozpoznávané detektorom, ktorý funguje na základe klasifikácie ...
  • Aplikace hlubokých neuronových sítí pro klasifikaci rukopisů 

   Autor: Kožnarová Zuzana; Vedoucí práce: Christlein Vincent; Oponent práce: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-02)
   Práce se zabývá možností zlepšení přesnosti klasifikace pro malé datové sady za použití konvolučních neuronových sítí (CNN). Konkrétně se jedná o klasifikaci typu historických ručně psaných latinských textů. Hlavními tématy ...
  • Algoritmus generující operace ve vícehodnotové logice 

   Autor: Kozák Jan; Vedoucí práce: Petrík Milan; Oponent práce: Navara Mirko
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Monoidy s lineárním uspořádáním (zkráceně tomonoidy) jsou matematickou strukturou, která může mimo jiné popisovat sémantiku konečných fuzzy logik. Cílem této práce je implementovat v jazyce C/C++ algoritmus popsaný Milanem ...
  • Kalibrace kamery pro robotické pracoviště 

   Autor: Lištvan Jaroslav; Vedoucí práce: Krsek Pavel; Oponent práce: Drbohlav Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Práce se zabývá kalibrací kamery na robotickém pracovišti. Cílem je odhad vnějších a vnitřních parametrů kamery. Tedy zajištění opravy deformace obrazu poskytnutého kamerou a odhadnutí její polohy a orientace v rámci ...
  • Škálovatelná reprezentace neuronových sítí 

   Autor: Pavlíček David; Vedoucí práce: Buk Zdeněk; Oponent práce: Basterrech Sebastian
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na metody nepřímého kódování neuronových sítí pro evoluční algoritmy s důrazem na škálovatelnost sítě. Je implementován algoritmus HyperGP k evoluci sítí použitých k řízení pohybu robota ...
  • Automatizovaně řízená firma pro sledování vozidel 

   Autor: Havlíček Jakub; Vedoucí práce: Starý Oldřich; Oponent práce: Prstek Juraj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato práce se zabývá návrhem společnosti zajišťující službu sledování vozidel v reálném čase. Problematika je řešena ze dvou pohledů, a to jak ekonomického, tak i technického. Mezi unikátní vlastnosti produktu patří efektivně ...
  • Čtení čárových kódů kamerou 

   Autor: Kiselev Maksim; Vedoucí práce: Krsek Pavel; Oponent práce: Sýkora Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tento dokument obsahuje výsledky experimentů nad SDK pro načítání čárových kódů. Experimenty měli za cíl vyzkoušet možností ( přesnost a rychlost) a, případně, stanovit závislost načítání čárových kódů pomocí nalezených ...
  • Návrh a realizace řídící jednotky ECU-Front 

   Autor: Stoudek Pavel; Vedoucí práce: Sobotka Jan; Oponent práce: Strapko Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou požadavků, návrhem, výrobou, a programováním řídící jednotky ECU Front pro vůz FSE.06 studentského týmu eForce FEE Prague formula. Jedná se o čtyřvrstvou desku plošných spojů osazenou ...
  • Algoritmy pro generování herního pole ve hře minesweeper 

   Autor: Cicvárek Jan; Vedoucí práce: Kopřiva Štěpán; Oponent práce: Čáp Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Minesweeper je videohra z roku 1990. Nalezení řešení jedné její instance nebo důkaz jeho neexistence je NP úplný problém. V této práci prozkoumám algoritmy, které tento problém řeší v polynomiálním nebo exponenciálním čase ...
  • Peer-to-peer zálohovací systém založený na BitTorrent protokolu 

   Autor: Mansurov Maxat; Vedoucí práce: Uller Miroslav; Oponent práce: Chudoba Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Cílem této práce je navrhnout a implementovat prototyp distribuovaného Peer-to-Peer systému pro zálohování dat s použitím protokolu BitTorrent. Návrh systému by měl umožňovat uživatelům přispět svým lokálním volným místem ...
  • Rozšiřování knihovny pro grafové algoritmy 

   Autor: Rezková Karolína; Vedoucí práce: Genyk-Berezovskyj Marko; Oponent práce: Valla Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na open-source knihovnu pro grafové algoritmy jGraphT. Nejprve porovnává tuto knihovnu s dalšími dostupnými knihovnami, které se taktéž soustředí na matematické grafy. Následně seznamuje ...
  • Detekce Malware v HTTPS komunikaci 

   Autor: Střasák František; Vedoucí práce: García Sebastián; Oponent práce: Bartoš Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   V posledních letech lze zaznamenat nárůst malware, kteří ke své komunikaci používají HTTPS protokol. Tato situace s sebou přináší pro bezpečnostní analytiky řadu nových výzev, protože přenos je šifrován a je těžko rozlišitelný ...
  • Analýza chování Malware v síti pomocí grafu 

   Autor: Šmolík Daniel; Vedoucí práce: García Sebastián; Oponent práce: Catania Carlos
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Existuje mnoho různých rodin malware a každá se vyznačuje jinými vlastostmi. Cílem této práce je zaměřit se na detekování škodlivého chování pomocí odchozí síťové komunikace. Naše hypotéza je, že tato škodlivá komunikace ...
  • Konstrukce laserového hloubkového snímače (LPRF) 

   Autor: Cmíral Jakub; Vedoucí práce: Krsek Pavel; Oponent práce: Heller Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-23)
   Implementace a konstrukce laserového hloubkového snímače (LPRF) s rotačním stolkem společně s jeho kalibrací. Byli jsme motivováni dvourukou robotickou manipulací s měkkými předměty bez předem daného tvaru (kus látky). ...
  • Celoživotní určování polohy mobilního robotu 

   Autor: Nováček David; Vedoucí práce: Smutný Vladimír; Oponent práce: Chudoba Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Tato bakalářská práce se věnuje celoživotnímu určování polohy mobilního robotu, který bude nasazen v industriálním prostředí k přepravování materiálu či zboží. Mobilní robotika pomocí lokalizace zajišťuje robotu potřebnou ...
  • Magnetický senzor polohy 

   Autor: Chirtsov Andrey; Vedoucí práce: Ripka Pavel; Oponent práce: Cerman Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Polohové senzory byly vždy hojně využívány napříč celým průmyslem. Jsou nezbytné pro řízení, kontrolu a diagnostiku pneumatických a hydraulických válců. Dnes nejrozšířenějším způsobem měření pozice pístu je permanentní ...
  • Klíčování na barevné pozadí pomocí GPU 

   Autor: Galajda Roman; Vedoucí práce: Berka Roman; Oponent práce: Pauš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Tato práce se zabývá problematikou klíčování na barevné pozadí. Popisuje současné metody klíčování a představuje nový způsob řešení klíčovací rovnice využívající výpočetních schopností dnešních grafických karet. Dále ...
  • Virtuální nárazník pro pásového robota z hloubkových dat 

   Autor: Zlámal Vít; Vedoucí práce: Svoboda Tomáš; Oponent práce: Faigl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Pásový robot ovládáný operátorem, který však může přehlédnout překážky a nasledně do nich narazit. Takovéto kolize mohou vést k poškození robota, případně i k jeho ztrátě pokud robot zůstane neovladatelný v nebezpečné ...