Now showing items 1-20 of 706

  • Algebraické a stavové vlastnosti kvantových logik 

   Author: Dominika Burešová; Supervisor: Pták Pavel; Opponent: Svozil Karl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-30)
   Tento text přispívá k teorii kvantových logik (algebraické teorii ortomodulárních uspořádaných množin). Kapitola 1 představuje základní pojmy kvantových teorií a jejich vztah s kvantovými logikami. Kapitola 2 formálně ...
  • Systém pro správu osobního života 

   Author: Jan Daniel; Supervisor: Mannová Božena; Opponent: Suchánek Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   Práce je zaměřena na problematiku osobního rozvoje, který se zaměřujíce na zvýšení sebeuvědomění, sledování životních cílů, osobních výzev a dlouhodobých aspirací. V rámci této práce byla provedena analýza existujících ...
  • Bezkolizní řízení robotické helikoptéry 

   Author: Štěpán Vejvoda; Supervisor: Chudoba Jan; Opponent: Petrlík Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na vývoj bezkolizního systému pro robotickou helikoptéru a jeho integraci do MRS UAV systému. V teoretické části práce jsou rozebrány různé způsoby získávání dat pomocí senzorů a problematika ...
  • Strategie obránce v bezpečnostních hrách s neznámými akcemi útočníka 

   Author: David Čech; Supervisor: Bošanský Branislav; Opponent: Kuželka Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   V této práci zkoumáme problém, se kterým se potýkají administrátoři počítačových sítí při snaze chránit svou síť před nepřátelskými útoky. Předpokládáme, že má obránce sítě možnost bránit útočníkově postupu pomocí falešných ...
  • Hodnocení reakcí čtenářů na obsah mediálních zpráv 

   Author: Jakub Ambroz; Supervisor: Mařík Radek; Opponent: Drchal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   Tato bakalářská práce poskytuje základní přehled o extrakci dat z webu (web scraping), zpracování přirozeného jazyka (NLP) a analýze sentimentu - se zaměřením na lexikony sentimentu. Byl vytvořen soubor dat s články a ...
  • Izolace byznysové logiky reprezentované pomocí ETL procesů za pomoci strojového učení 

   Author: Juraj Žilt; Supervisor: Hála Petr; Opponent: Wang Yuanhong
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   Moderní společnost si v dnešní době může udržet svou existenci pouze díky kvalitním datům a jejich analýze. Data se obvykle sbírají a analyzují několik desetiletí. Bohužel spolu s daty na různých platformách roste i počet ...
  • Pokročilé metody rozpoznávání sentimentu 

   Author: Stanislav Lamoš; Supervisor: Pichl Jan; Opponent: Kuznetsov Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   Analýza sentimentu určuje polaritu sentimentu vzhledem k danému dokumentu, větě či aspektu. Výstup této klasifikace nám dává informaci o emoční zabarvenosti daného textu. V této práci provádíme množství experimentů a ...
  • Rozpoznání toxického obsahu v konverzačních systémech 

   Author: Adam Černý; Supervisor: Konrád Jakub; Opponent: Kuznetsov Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   Systémy konverzační umělé inteligence, jako jsou chatboti, nabírají na popularitě v mnoha odvětvích průmyslu a jsou často používány pro pomoc s péčí o zákazníky, orientací uživatelů na webové stránce či pro jiné úlohy ...
  • Srovnání mapovacích algoritmů pro jejich nasazení na robotech s nejistou pózou 

   Author: Omar Msalha; Supervisor: Vrba Matouš; Opponent: Pecka Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   Nejistota pózy je jedním z hlavních problémů týkajících se mapování obsazenosti prostředí pomocí bezpilotních letounů (UAV). Tato práce se zaměřuje na metody používající LiDAR a momentální state of the art. Tyto mapovací ...
  • Měřící bójka a mechanismus pro její vyzvednutí bezpilotní helikoptérou 

   Author: Ondřej Franek; Supervisor: Šrámek Martin; Opponent: Pučejdl Krištof
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   Bezpilotní letecká vozidla (UAV) získala v poslední době na popularitě v různých aplikacích. Jednou z nich může být vyzvedávání bójek z vodní hladiny. Tradiční metody vyzvedávání bójek mohou být nebezpečné, časově náročné ...
  • Systém pro správu divadla 

   Author: Miroslav Falcmann; Supervisor: Mannová Božena; Opponent: Náplava Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením systému pro správu divadla, který by usnadnil stávající problematiku domluvy s herci, tvorby fermanu či zápisu zaměstnanců na směny. Současně se zaměřuje na možné využití umělé ...
  • Multimodální detektor polohy a rychlosti vozidel v provozu 

   Author: Vojtěch Tilhon; Supervisor: Pecka Martin; Opponent: Prágr Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   Detekce vozidel je rychle se rozvíjející disciplínou v oboru počítačového vidění s uplatněním nejen v oblasti samořiditelných dopravních prostředků, ale také autonomních pohyblivých robotů. K rozpoznávání se v praxi často ...
  • Aplikace pro správu osobních financí 

   Author: Kryštof Piorecký; Supervisor: Mannová Božena; Opponent: Bernhauer David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   Cílem práce je zanalyzovat, navrhnout a implementovat aplikaci pro správu osobních financí. Aplikace bude dostupná ve formě progresivní webové aplikace. To umožní možnost nainstalovat aplikaci na mobilních systémech, které ...
  • Ovládání průmyslového robotu za pomoci systému pro virtuální realitu 

   Author: Ondřej Mikoláš; Supervisor: Smutný Vladimír; Opponent: Rustler Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   Tato práce se zabývá vytvořením aplikace pro ovládání chapadla robota Kuka LBR iiwa 7 pomocí pohybů ovladače HTC Vive, který operátor drží v ruce. Návrhované ovládání je zaměřeno na jednoduchost, pochopitelnost a intuitivnost. ...
  • Prostředí pro vyhodnocování robotických experiment 

   Author: Tomáš Verner; Supervisor: Kulich Miroslav; Opponent: Vonásek Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   Tato práce implementuje prostředí pro vyhodnocování výsledků robotických experimentů, pro které se dá takové prostředí označit za dosud neprobádané téma, jelikož momentálně žádný takový program není k mání. Aplikace se ...
  • Kinematická kalibrace a optimalizace pohybu průmyslového robotu 

   Author: Matěj Vetchý; Supervisor: Smutný Vladimír; Opponent: Maršík Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-14)
   Tato práce se skládá ze dvou částí. V první části se zaměřujeme na kalibraci kinematiky robotické sestavy, která se skládá z robota YASKAWA GP 180-120 a lineárního pojezdu, na který je robot přidělán. Robotická sestava je ...
  • Zkoumání vizuální lokalizace založené na semi-generalizovaném odhadu pozice kamery 

   Author: Alena Smutná; Supervisor: Kúkelová Zuzana; Opponent: Albl Čeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-14)
   Cílem této práce bylo prozkoumat chování řešiče $E_{5+1}$ pro problém semi-generalizovaného odhadu pozice kamery. Byly navrženy a provedeny experimenty zkoumající, jak je přesnost odhadu pozice ovlivněna vzdáleností ...
  • Optimalizace vyhledávání leptoquarků pomocí strojového učení v datech z CERN ATLAS experiment 

   Author: Janick Böhm; Supervisor: Sopczak André; Opponent: Petousis Vlasios
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-14)
   The Leptoquark is among the undiscovered particles which are being searched for in the Large Hadron Collider. Monte Carlo simulated events of proton-to-proton collisions corresponding to the Leptoquark are studied with the ...
  • Autonomní přejezd silnice mobilním robotem 

   Author: Jan Vlk; Supervisor: Pecka Martin; Opponent: Spurný Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-14)
   V této práci je naším úkolem navrhnout, implementovat a vyhodnotit algoritmus pro bezpečný přejezd silnic s mobilním robotem střední velikosti. První část úkolu je zjistit, zda je bezpečné přejít silnici v místě, kde se ...
  • Kalibrace polohy robotu v buňce 

   Author: Filip Gregor; Supervisor: Smutný Vladimír; Opponent: Zikmund Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-14)
   Tato práce se zabývá kalibrováním polohy průmyslového manipulátoru v pracovní buňce. Systém bude využívat kameru pevně připojenou k chapadlu manipulátoru. V práci je zvolen vhodný druh kalibračních značek a postup snímání ...