Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 298

  • Algoritmus generující operace ve vícehodnotové logice 

   Autor: Kozák Jan; Vedoucí práce: Petrík Milan; Oponent práce: Navara Mirko
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Monoidy s lineárním uspořádáním (zkráceně tomonoidy) jsou matematickou strukturou, která může mimo jiné popisovat sémantiku konečných fuzzy logik. Cílem této práce je implementovat v jazyce C/C++ algoritmus popsaný Milanem ...
  • Analýza chování Malware v síti pomocí grafu 

   Autor: Šmolík Daniel; Vedoucí práce: García Sebastián; Oponent práce: Catania Carlos
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Existuje mnoho různých rodin malware a každá se vyznačuje jinými vlastostmi. Cílem této práce je zaměřit se na detekování škodlivého chování pomocí odchozí síťové komunikace. Naše hypotéza je, že tato škodlivá komunikace ...
  • Rijkeho trubice - Experimentální zařízení pro modelování a řízení v termoakustice 

   Autor: Černý Lukáš; Vedoucí práce: Hurák Zdeněk; Oponent práce: Hengster-Movric Kristian
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce popisuje návrh a sestavení Rijkeho trubice včetně zavedení zpětné vazby v podobě mikrofonu a reproduktoru. Takto zavedená zpětná vazba byla použita k řízení a stabilizaci systému, což mělo za následek úplné ...
  • SLAM mapování vnitřního prostoru 3D kamerou 

   Autor: Nejedlý Jakub; Vedoucí práce: Chudoba Jan; Oponent práce: Štěpán Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Práce se zabývá testováním implementací algoritmu iterative closes point (ICP) pro rekostrukci vnitřního prostředí. Práce se zaměřuje na 2D SLAM a 6D SLAM implementovaný v knihovně MRPT a 6D SLAM implementovaný v nástrojové ...
  • Inteligentní lůžko 

   Autor: Larionov Vladyslav; Vedoucí práce: Lhotská Lenka; Oponent práce: Doležal Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Cílem této práce je studium rys fyzické aktivity v denním cyklu "spánek - bdění", stejně jako studium změn spánku pod vlivem vnějších faktorů pomocí vyvinutého hardware - softwarového monitorovacího systému. K dosažení ...
  • Lokalizace zdroje radiace formací bezpilotních helikoptér 

   Autor: Štibinger Petr; Vedoucí práce: Saska Martin; Oponent práce: Rollo Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce se zabývá využitím skupin kooperujících bezpilotních helikoptér při vyhledávání zdrojů ionizujícího záření. Tento inovativní přístup je umožněn kombinací unikátního lehkého detektoru částic Timepix, na jehož ...
  • Návrh a tvorba nástroje pro hodnocení kvality procesních modelů 

   Autor: Zídek Jan; Vedoucí práce: Hronza Radek; Oponent práce: Pošík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Tato práce se zaměřuje na oblast výzkumu procesního modelování se zaměřením na míry kvality procesních modelů. Úkolem této práce je navrhnout nástroj pro podporu tohoto probíhajícího výzkumu a pomoci tak automatizovat ...
  • Strojové učení relevantního uvažování s neuro-logickým programováním 

   Autor: Studený Jan; Vedoucí práce: Šourek Gustav; Oponent práce: Drchal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce demonstruje schopnosti vylepšeného neuro-logického frameworku podchytit různé úlohy umělé inteligence, které jsou založeny na různorodých metodách uvažování. Základadem k tomuto frameworku je stávající engine ...
  • Šachové algoritmy využívající hluboké neuronové sítě 

   Autor: Hejl Lukáš; Vedoucí práce: Bošanský Branislav; Oponent práce: Kopřiva Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Nedávno vyvinutý algoritmus AlphaGo pro hraní hry Go, porazil světového mistra v této hře. Tohoto úspěchu bylo dosaženo pomocí heuristických funkcích založených na hlubokých konvolučních neuronových sítí s využitím algoritmu ...
  • Modelování magnetického pole snímače otáček metodou konečných prvků 

   Autor: Janota Marek; Vedoucí práce: Platil Antonín; Oponent práce: Vopálenský Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Cílem mé bakalářské práce je vytvoření modelu feromagnetických součástí snímače otáček a následná simulace pomocí FEM. FEM (finite element method) je metoda končených prvků, která slouží k numerickému řešení problémů v ...
  • Návrh a realizace řídící jednotky ECU-Front 

   Autor: Stoudek Pavel; Vedoucí práce: Sobotka Jan; Oponent práce: Strapko Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou požadavků, návrhem, výrobou, a programováním řídící jednotky ECU Front pro vůz FSE.06 studentského týmu eForce FEE Prague formula. Jedná se o čtyřvrstvou desku plošných spojů osazenou ...
  • Modelování raketového nosiče ve vzletové fázi 

   Autor: Lustig Matyáš; Vedoucí práce: Hromčík Martin; Oponent práce: Zemánek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Práce pojednává o vývoji platformy pro počítačovou simulaci letu raketových nosičů, jež může být použita i pro návrh a validaci automatického řízení. Dynamický nelineární model sestávající z pohybových rovnic uvažujících ...
  • Peer-to-peer zálohovací systém založený na BitTorrent protokolu 

   Autor: Mansurov Maxat; Vedoucí práce: Uller Miroslav; Oponent práce: Chudoba Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Cílem této práce je navrhnout a implementovat prototyp distribuovaného Peer-to-Peer systému pro zálohování dat s použitím protokolu BitTorrent. Návrh systému by měl umožňovat uživatelům přispět svým lokálním volným místem ...
  • Čtení čárových kódů kamerou 

   Autor: Kiselev Maksim; Vedoucí práce: Krsek Pavel; Oponent práce: Sýkora Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tento dokument obsahuje výsledky experimentů nad SDK pro načítání čárových kódů. Experimenty měli za cíl vyzkoušet možností ( přesnost a rychlost) a, případně, stanovit závislost načítání čárových kódů pomocí nalezených ...
  • Robotická manipulace objektem 

   Autor: Čermák Jan; Vedoucí práce: Smutný Vladimír; Oponent práce: Krsek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Tato bakalářská práce je součástí projektu RadioRoSo, který je zaměřen na autonomní třídění radioaktivního odpadu. Cílem je sbírání radioaktivních pružin za pomoci robotického ramena a strojového vidění. V zachycené scéně ...
  • Následování člověka mobilním robotem 

   Autor: Zelenskyy Mykhaylo; Vedoucí práce: Chudoba Jan; Oponent práce: Smutný Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   V práci je probírána problematika následování člověka mobilním robotem. Pro detekci vizuální značky, dle které je člověk sledován, je použit korelační algoritmus a detektor ArUco markerů. Pro řízení robotu je použit diskrétní ...
  • Mapování terénu pozemním robotem 

   Autor: Koktan Jiří; Vedoucí práce: Chudoba Jan; Oponent práce: Dlouhý Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Tato práce se zabývá mapováním a uchováváním informací o okolním terénu pomocí pozemního robotu. Práce nejdříve pojednává o používaných způsobech pro pozemní mapování autonomními roboty. Dále se zabývá programovou částí, ...
  • Automatizovaně řízená firma pro sledování vozidel 

   Autor: Havlíček Jakub; Vedoucí práce: Starý Oldřich; Oponent práce: Prstek Juraj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato práce se zabývá návrhem společnosti zajišťující službu sledování vozidel v reálném čase. Problematika je řešena ze dvou pohledů, a to jak ekonomického, tak i technického. Mezi unikátní vlastnosti produktu patří efektivně ...
  • Sledování člověka robotem 

   Autor: Brandštýl František; Vedoucí práce: Přeučil Libor; Oponent práce: Obdržálek David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Cílem této práce bylo navrhnout robotický systém pro sledování člověka. V úvodní části práce je přehled lokalizačních systémů používaných v robotice. U každé skupiny je uveden základní princip funkce i příklady použití. ...
  • Experimentální prostředí pro skupinovou robotiku 

   Autor: Beránek Matěj; Vedoucí práce: Přeučil Libor; Oponent práce: Obdržálek David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato práce se zabývá sestrojením experimentálního prostředí pro testování robotických hejn. V práci je shrnuto několik robotických testovacích prostředí a robotických experimentů. Dále je navržen a sestrojen robot se všemi ...