Now showing items 1-20 of 566

  • Tvorba doporučovacího chatbota pro humanoidního robota Pepper 

   Author: Petr Schimperk; Supervisor: Vavrečka Michal; Opponent: Huptych Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
   V dnešní době je rychlý rozvoj ve všech oblastech interakce lidí se stroji. Velkému zájmu se kromě počítačového vidění těší i vývoj konverzačních programů, převážně v podobě osobních asistentů. Konverzační programy lze ...
  • Přenos stylu na 3D model v reálném čase pomocí neuronové sítě 

   Author: Petr Šádek; Supervisor: Sýkora Daniel; Opponent: Sloup Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
   S dnešním vývojem neuronových sítí se stále rozšiřují jejich aplikace. Jednou z nich je přenos výtvarného stylu z jednoho obrázku na druhý. Tedy výsledný obrázek si zachová jasné rysy objektů obsažených v něm, ale změní ...
  • Návrh terapeutické aplikace pro snížení digitálních závislostí 

   Author: Erik Gadireddi; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Lukavská Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
   Cílem této práce bylo jednak seznámit účastníka s problémem digitální závislost a jeho možnými řešeními, a dále vytvořit aplikace pro iOS prostředí, které by rodičům a dětem pomohla vyvarovat se této závislosti. V rámci ...
  • Plánovač pro klasické plánování postavený na RRT 

   Author: Marie Geislerová; Supervisor: Fišer Daniel; Opponent: Vonásek Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
   Problémy klasického plánování se obvykle řeší pomocí algoritmů dopředného prohledávání (forward search) s heuristikou. Přestože obvykle dosahují požadovaných výsledků, v některých případech může problém obsahovat velké ...
  • Analýza aktigrafických a behaviorálních dat 

   Author: Eric Žíla; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Chudáček Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
   Spánek patří mezi nejdůležitější faktory určující lidské zdraví. Sledování spánkového chování a nastavení zdravých spánkových návyků proto mohou nést nedocenitelný užitek. Aktigrafie líčící lidskou aktivitu v průběhu dne ...
  • Kompenzace vlivu matoucích faktorů při klasifikaci RNASeq dat 

   Author: Karina Balagazova; Supervisor: Kléma Jiří; Opponent: Hrubá Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
   Analýza dat genové exprese slouží významným zdrojem informace o chování biologických systémů. Jednou z cest jak tuto informaci získat je kvantifikování a měření genové exprese pomocí technologie RNA sekvenování (RNA-Seq). ...
  • Optimalizace kryptoměnového portfolia 

   Author: Ondřej Komín; Supervisor: Uhrín Matej; Opponent: Drchal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
   Cílem této práce je analyzovat vývoj hodnoty kryptoměn a navrhnout modely k predikci ceny, které zároveň budou umět vyjádřit nejistotu odhadu. Při analýze problému jsme ukázali na podobnosti procesu náhodné procházky a ...
  • Predikce výsledků ve hře Counter-Strike s pomocí strojového učení 

   Author: Ondřej Švec; Supervisor: Šír Gustav; Opponent: Jindra Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
   Vzestup odvětví esportů spolu s nárůstem popularity strojového učení poskytuje jedinečné příležitosti pro zlepšení aktuálně používaných metod předpovědí výsledků zápasů. Tato práce si klade za cíl poskytnout nový pohled ...
  • Detekce dronů pomocí neuronových sítí z kombinovaných dat RGB kamery a LIDARu 

   Author: Adam Škuta; Supervisor: Vrba Matouš; Opponent: Šalanský Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
   Detekcia dron pomocou neurónových sietí z kombinovaných dát RGB kamery a Light Detecting And Ranging (LiDARu) je popísaná v tejto práci. Viacero spôsobov kombinácie RGB kamery a LiDARu do Red Green Blue Depth (RGBD) obrázkov ...
  • Návrh robotického vzorkovače vody pro autonomní multirotorovou helikoptéru 

   Author: Daniel Štanc; Supervisor: Stoudek Pavel; Opponent: Tomášek Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
   Odebírání vzorků je důležitou součástí monitorování kvality vody. Tradičně jsou vzorky odebírány ručně, což činí tento proces nákladným a zdlouhavým. V této práci je popsán vývoj vzorkovače vody pro bezpilotní multirotorovou ...
  • Objektivizace rozsahu základního pohybu dílčích částí těla při rehabilitaci 

   Author: Marek Syrový; Supervisor: Novák Petr; Opponent: Děd Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-25)
   Tato práce se zabývá vývojem jednoduchého a levného systému pro měření základních dílčích pohybů postavy člověka a sloužícího například k objektivizaci postupu rehabilitačního cvičení. Součástí práce je shrnutí již ...
  • Plánování pohybu pro autonomní mobilní manipulátor vozidel 

   Author: Vadym Ostapovych; Supervisor: Krajník Tomáš; Opponent: Vonásek Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-25)
   Mobilní manipulátory najdou uplatnění v různých každodenních činnostech. Jedním ze způsobů, jak dosáhnout jejich správné činnosti, je implementovat základní strategie pro plánování pohybu, neboť ty robotům umožňují přizpůsobit ...
  • Aplikace strojového učení pro odhad hmotnosti Higgsova bosonu z dat detektoru ATLAS 

   Author: Adam Herold; Supervisor: Kybic Jan; Opponent: Ali Babar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-25)
   V této práci se zabýváme rekonstrukcí hmotnosti Higgsova bosonu v rozpadovém kanálu 2lSS + 1 tau had v produkci ttH. Na základě rekonstruované hmotnosti separujeme signál od pozadí, kterým je například produkce ttZ. Na ...
  • Robotický hasící systém pro bezpilotní pozemní robot 

   Author: David Puchoň; Supervisor: Žaitlík David; Opponent: Vodička Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-25)
   Tato práce se zabývá návrhem hasicího systému upevněném na autonomním pozemním vozidlem. Systém mírí pomocí sestrojeného manipulátoru se dvěma stupni volnosti na cíl a následně spouští proud vody. Nejdřívě byl navržen ...
  • Automatické generování herních úrovní 

   Author: Vladyslav Yazykov; Supervisor: Janisch Jaromír; Opponent: Šír Gustav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Tato práce zkoumá novou (podle naších znalostí) formulaci generování herních úrovní. Náš generátor úrovní dostává složitost v rozsahu $ [0, 1] $ a generuje herní úroveň této obtížnosti. Dále tento úkol rozšiřujeme na ...
  • InLoc vizuální lokalizace pro robota ARI 

   Author: Tinatin Verdzeuli; Supervisor: Pajdla Tomáš; Opponent: Zimmermann Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Tento dokument pojednává o implementaci přístupu ke stávajícím funkcím InLoc z prostředí ARI. Nejprve jsme studovali ROS, vizuální lokalizaci InLoc a její modifikace, a softwarové prostředí ARI. Následně jsme implementovali ...
  • Nástroj pro podporu rozhodování při elektrifikaci vozového parku 

   Author: Vít Šenfeld; Supervisor: Schaefer Martin; Opponent: Rigaki Maria
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   S rozšiřováním elektromobility narůstající počet lidí a firem zvažuje, že nahradí své současné konvenční automobily elektromobilem. Tito potenciální uživatelé potřebují zjistit, zda lze uspokojit jejich současné jízdní ...
  • Grafový simplexový algoritmus pro minimalizaci diskrétní energie 

   Author: Dmitrii Mikhailov; Supervisor: Průša Daniel; Opponent: Zimmermann Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Minimalizace diskrétní energie je kombinatorický problém, ve kterém hledáme optimální přiřazení labelů pro uzly daného neorientovaného grafu. Cílem je najít přiřazení s minimální celkovou cenou. Tento problém je široce ...
  • Plánovač pro klasické plánování postavený na RRT 

   Author: Marie Geislerová; Supervisor: Fišer Daniel; Opponent: Vonásek Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Problémy klasického plánování se obvykle řeší pomocí algoritmů dopředného prohledávání (forward search) s heuristikou. Přestože obvykle dosahují požadovaných výsledků, v některých případech může problém obsahovat velké ...
  • Učení modelu zesilovače hudebního nástroje pomocí neuronových sítí 

   Author: Jakub Lukeš; Supervisor: Vacek Patrik; Opponent: Hurych David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Kytarové zesilovače hrají klíčovou roli v rockové hudbě kvůli tzv. overdrive a jiným efektům, které jsou unikátní pro každý model. Představují zásadní investici do vybavení hudebníků, především pokud se jedná o elektronkové ...