Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 353

  • Aplikace simplexového algoritmu pro minimalizaci submodulární diskrétní energie s binární proměnnými 

   Autor: Tiuzhina Ekaterina; Vedoucí práce: Průša Daniel; Oponent práce: Čech Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
   Minimalizace diskrétní energie je známý a široce používány model, který je podstatný pro velký počet problémů nizkourovňového počítačového vidění. Vzhledem k tomu, že minimalizace energie může být až NP-těžkým problémem, ...
  • Detekce relapsů schizofrenie v programu ITAREPS 

   Autor: Božović Predrag; Vedoucí práce: Bakštein Eduard; Oponent práce: Chudáček Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Schizofrenie je jednou z nejzávažnějších psychiatrických poruch, která postihuje přibližně 0,5-1 % populace ve vyspělých zemích, s příznaky jako zkreslení reality, bludy a halucinace, má ničivý dopad na životy pacientů, ...
  • Detekce došlapu šestinohého kráčejícího robotu 

   Autor: Kubík Jiří; Vedoucí práce: Faigl Jan; Oponent práce: Walas Krzysztof
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   V této práci zkoumáme možná využití inerciálních měření k detekci došlapů šestinohých kráčejících robotů. S využitím relativně levných akcelerometrů je možné vytvořit detektor došlapů, který ummožňuje šestinohému robotovi ...
  • Využití symetrií při řešení minimálních problémů v počítačovém vidění 

   Autor: Korotynskiy Viktor; Vedoucí práce: Pajdla Tomáš; Oponent práce: Kúkelová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
   Mnoho problémů v počítačovém vidění vyžaduje vyřešení soustavy polynomiálních rovnic. Praktické systémy s konečným počtem řešení mohou mít velký počet řešení (více než 100). Čím více má soustava řešení, tím obtížnější je ...
  • Údržba map pro dlouhodobou navigaci mobilních robotů 

   Autor: Halodová Lucie; Vedoucí práce: Krajník Tomáš; Oponent práce: Pěnička Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Tato práce se zabývá metodami, které umožňují vytvářet a udržovat mapy pro dlouhodobou navigaci mobilních robotů v proměnlivém prostředí, které podléhá změnám světelných podmínek, počasí i procesům spojeným se střídáním ...
  • Planární akustická manipulace s kulovými objekty na pevném povrchu 

   Autor: Kollarčík Adam; Vedoucí práce: Gurtner Martin; Oponent práce: Dostál Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   V této práci se věnuji tvorbě platformy pro distribuovanou akustickou manipulaci a jejímu použití pro zpětnovazební řízení polohy kuličky v rovině. S objekty manipuluji pomocí tlakových bodů. Tyto tlakové body se generují ...
  • Detekce artefaktů v multikanálovém spánkovém PSG 

   Autor: Kudryakova Maria; Vedoucí práce: Saifutdinova Elizaveta; Oponent práce: Macaš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   V této práci je navržena metoda automatické detekce artefaktu ve spánkovém PSG, která je založená na klasifikaci segmentů s různými délkami.V rámci ní navržen nový způsob multikanálové adaptivní segmentace. Pro porovnání ...
  • Ochrana kritických infrastruktur před napadením s využitím bezpilotních prostředků 

   Autor: Kúdelka Jan; Vedoucí práce: Rollo Milan; Oponent práce: Walter Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-04)
   V posledních letech se zvýšila míra používání dronů a také jejich přístupnost veřejnosti. Tudíž se drony staly problémem pro celou řadu lidí, jelikož mohou být jednoduše využity k ilegálním aktivitám. Tyto aktivity zahrnují ...
  • Využití robota LEGO Mindstorms EV3 - návrh a realizace robota "Ball-riding robot" pro propagační účely fakulty 

   Autor: Malý Jakub; Vedoucí práce: Hlinovský Martin; Oponent práce: Kirschner Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
   Tato bakalářská práce prezentuje metody pro modelování a ovládání pohybu Ball-riding robotu. K sestavení robotu je použita LEGO Mindstorm EV3 stavebnice. Robot je poháněn třemi všesměrovými koly a jakožto koule k balancování ...
  • Využití robota LEGO Mindstorms EV3 - návrh robota hrajícího na piano pro propagaci FEL 

   Autor: Němec Martin; Vedoucí práce: Hlinovský Martin; Oponent práce: Kirschner Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
   Tato práce je zaměřena na konstrukci a programování robota hrajícího na piano za použití stavebnice Lego Mindstorms EV3. Program robota s názvem PianoPlay je psán v jazyce Java a je spouštěn v prostředí LeJOS EV3. Dále je ...
  • Robotická manipulace z paluby bezpilotní helikoptéry 

   Autor: Horyna Jiří; Vedoucí práce: Báča Tomáš; Oponent práce: Čížek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-04)
   Tato práce se zabývá návrhem, konstrukcí a řízením manipulátoru z paluby bezpilotní helikoptéry. Manipulace za letu způsobuje poruchy v řízení bezpilotní helikoptéry, které pokud nejsou žádoucí, snižují přesnost letu a tím ...
  • Lokalizace zdrojů vysílání formací helikoptér vybavených otočnou směrovou anténou 

   Autor: Pritzl Václav; Vedoucí práce: Saska Martin; Oponent práce: Neruda Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Tato práce se zabývá novou technikou lokalizace zdrojů radiového vysílání ve venkovních prostorech pomocí formace bezpilotních helikoptér vybavených otočnou směrovou anténou. Přesná lokalizace zdrojů radiového vysílání má ...
  • Kooperativní filmování pozemního pohybujícího se objektu skupinou bezpilotních helikoptér 

   Autor: Velecký Tomáš; Vedoucí práce: Walter Viktor; Oponent práce: Chudoba Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-04)
   Tato bakalářská práce implementuje algoritmus pro sledování pozemního cíle formací bezpilotních helikoptér (UAV) vybavených běžnou kamerou popsaný F. Poiesim a A. Cavallarem [1]. Byly provedeny úpravy umožňující využití ...
  • Plánování a optimalizace odečtových tras s využitím geografických informací 

   Autor: Stěhule Dušan; Vedoucí práce: Rollo Milan; Oponent práce: Zajíc Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-04)
   Cílem této práce je seznámit se s algoritmy řešícími problematiku plánování odečtových tras, omezení vyplývající z jejich geografického rozložení a časová omezení pro jednotlivé odečty. Dále se seznámit s algoritmy pro ...
  • Import mapy z výkresu pro mobilního robota 

   Autor: Pánek Vojtěch; Vedoucí práce: Smutný Vladimír; Oponent práce: Ecorchard Gaël Pierre Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na implementaci převodníku z 2D CAD výkresu budovy do NDT (Normal Distribution Transform) reprezentace mapy, kterou využívá mobilní robot pro navigaci ve vnitřních prostorách. Mapa by měla ...
  • Průběžná kalibrace kamer na automobilu 

   Autor: Tulin Leonid; Vedoucí práce: Pajdla Tomáš; Oponent práce: Matoušek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
   Kalibrace kamer je úkolem urcení orientace a umístení kamery v prostoru s použitím snímku udelaných pomocí této kamery. Zatím se tento úkol obvykle reší offline kalibracními metodami. V této práce analyzujeme strukturu ...
  • Výuková aplikace s rozšířenou realitou ve vnitřním prostředí 

   Autor: Velemínský Adam; Vedoucí práce: Malý Ivo; Oponent práce: Janovský Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Tato bakalářská práce se zabývá vývojem Výukové aplikace s rozšířenou realitou pro mobilní systém Android. Aplikace je vyvíjena v herním enginu Unity3D s rozšířením Vuforia, poskytující rozšířenou realitu. V práci jsem ...
  • Plánování pro tým kooperujících mobilních robotů 

   Autor: Rybecký Tomáš; Vedoucí práce: Kulich Miroslav; Oponent práce: Macek Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na téma plánování trajektorií pro skupiny kooperujících agentů. Obsahuje popis několika postupů doplněných o experimenty srovnávající jejich vlastnosti. Za tím účelem byly všechny algoritmy ...
  • Odhad rychlosti na segmentech silniční sítě 

   Autor: Koryťák Martin; Vedoucí práce: Fiedler David; Oponent práce: Kunc Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-04)
   Tato bakalárská práce se zabývá problémem predikce rychlosti vozidla na silnicních segmentech. Rychlostní modely jsou v dnešní dobe duležité pri plánování optimální trasy a v logistice, využití lze také nalézt v aplikacích ...
  • Distribuované algoritmy pro trénink rozhodovacích lesů v úloze klasifikace síťového provozu 

   Autor: Starosta Radek; Vedoucí práce: Brabec Jan; Oponent práce: Cvrček Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-04)
   V této práci se zaměřujeme na zlepšení výkonu distribuovaného trénování náhodných lesů v knihovně Spark MLlib. Trénovací proces optimalizujeme přidáním fáze lokálního trénování, ve které dotrénujeme podstromy pro dostatečně ...