Now showing items 475-494 of 626

  • Sada nástrojů pro návrh a provádění simulačních experimentů 

   Author: Jeníček Tomáš; Supervisor: Jakob Michal; Opponent: Vrba Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Samoorganizující se struktury pro problém obchodního cestujícího v polygonální doméně 

   Author: Sushkov Roman; Supervisor: Kulich Miroslav; Opponent: Faigl Jan
   Tato práce se zabývá řešením problému obchodního cestujícího v polygonální doméně samoorganizujícími se strukturami. Hlavní myšlenka spočívá v transformaci polygonální domény do metrického prostoru vyšší dimenze, což ...
  • Sběr a zobrazení dat v projektu Formula Student Electric 

   Author: Klíma Jakub; Supervisor: Novák Petr; Opponent: Houf Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Sdružené detekční modely pro LiDARové mraky bodů 

   Author: Šimon Pokorný; Supervisor: Vacek Patrik; Opponent: Hurych David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-02)
   Řešíme problém z oblasti počítačového vidění, kde se zaměřujeme na sdružené detekční metody neuronových sítí pro Li- DARové mraky bodů. Neuronové sítě jsou často naučené na konkrétní situace, což v některých případech ...
  • Sebelokalizace bezpilotní helikoptéry v úloze inspekce stožárů elektrického vedení 

   Author: Jan Kočí; Supervisor: Petrlík Matěj; Opponent: Chudoba Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
   V této práci je představena metoda lokalizace založená na fúzi měřenı́ GNSS a Li-DAR pro zlepšenı́ přesnosti odhadu polohy v okolı́ stožárů vysokého napětı́. Studium autonomnı́ch bezpilotnı́ch prostředků (UAV) se stalo ...
  • Sekvence pro identifikaci stavu konečných automatů 

   Author: Soucha Michal; Supervisor: Mařík Radek; Opponent: Demlová Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Sémantické parsování otázek 

   Author: Matulík Martin; Supervisor: Baudiš Petr; Opponent: Šourek Gustav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   V této práci zkoumám Xser, systém pro odpovídání na otázky čerpající ze strukturovaných dat. Tento systém funguje ve dvou částech. Nejdříve použije shift-reduce parser pro sestrojení struktury reprezentující otázku. Poté ...
  • Sémantický správce dokumentů 

   Author: Marek Jaroš; Supervisor: Ledvinka Martin; Opponent: Klímek Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-09)
   Tato bakalářská práce navazuje na vývoj správce dokumentů s názvem Document Manager, který byl vytvořený jako součást bakalářské práce Martina Malinova. Document Manager je jednoduchý správce dokumentů, který ukládá informace ...
  • Shluková analýza časových řad pro panelová data importu a exportu zemí EU 

   Author: Horák Karel; Supervisor: Černoch Radomír; Opponent: Hadáček Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Shlukování RNA-seq reads podle genové exprese 

   Author: Hana Mertanová; Supervisor: Ryšavý Petr; Opponent: Horák Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
   Technológie na sekvenovanie produkujú veľké množstvo bioinformatických dát. Z týchto dát je možné získať celé spektrum informácií, ako napríklad štruktúru DNA, stav buniek a veľa ďalších. V tejto práci uvedieme základné ...
  • Simulace pohybu a řízení letadel v oblasti letiště 

   Author: Hnídek Tomáš; Supervisor: Šišlák David; Opponent: Chudoba Jan
  • Simulace pracoviště operátora bezpilotních prostředků 

   Author: Hoftych Dominik; Supervisor: Rollo Milan; Opponent: Čmolík Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Pro bezpečné pilotování letadla je nutné, aby pilot dokázal detekovat a případně se vyhýbat okolním letadlům. U bezpilotních prostředků, kdy se pilot nenachází v kabině letadla, je nezbytné zobrazovat okolní leteckou dopravu ...
  • Simulace realistických lokálních 3D map z geometrického modelu 

   Author: Hollmannová Dita; Supervisor: Svoboda Tomáš; Opponent: Bittner Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Terénní robot by se měl dokázat samostatně pohybovat přes obtížný terén. Učení jízdy přes překážky probíhá v simulovaném prostředí. Simulovaný senzor, který předává robotovi informace o terénu, má vždy o okolí perfektní ...
  • Simulační model rezidenčního plynového kotle 

   Author: Vobr David; Supervisor: Dostál Jiří; Opponent: Zábojník Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Tato práce se zabývá rozšířením stávajícího simulátoru budovy o model rezidenčního plynového kotle. Model kotle je simulován v prostředí Simulink. Vlastnosti paliva a vzduchu vstupujícího do spalovací komory jsou popsány ...
  • Simulační nástroj pro lokální elektrické distribuční sítě 

   Author: Prokopenko Oleg; Supervisor: Vrba Pavel; Opponent: Macaš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Simulátor jednobuněčného mikroorganizmu 

   Author: Senčuk Kristian; Supervisor: Dvorožňák Marek; Opponent: Sedláček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou real time simulací jednobuněčných mikroorganizmů. Seznamuje čtenáře se stávajícími řešeními a popisuje inovativní metody použité při implementaci hratelné simulace, která ...
  • Simulátor jízdy na kole 

   Author: Dobřichovský Richard; Supervisor: Felkel Petr; Opponent: Barák Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Skryté proměnné v matematických modelech kvantových struktur 

   Author: Petr Matěj; Supervisor: Navara Mirko; Opponent: Pták Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Cílem této práce je seznámení s teorií skrytých proměnných a stavem programů zabývajících se výpočty na kvantových strukturách. Dále je popsána implementace algoritmu, který pro danou kvantovou strukturu (ortomodulární ...
  • Slabě supervisovaná příprava LiDARových dat pro detekci 3D objektů 

   Author: Petr Šebek; Supervisor: Svoboda Tomáš; Opponent: Hurych David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-01)
   Navrhli jsme dvě lokální metody pro rozšíření datasetu: Vložení a Simulace pohybu. Vložení přidává do mračna bodů nové objekty. Tato metoda pomáhá nejvíce na nevyvážených datasetech, kde dokáže zvýšit zastoupení malých ...
  • SLAM mapování vnitřního prostoru 3D kamerou 

   Author: Nejedlý Jakub; Supervisor: Chudoba Jan; Opponent: Štěpán Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Práce se zabývá testováním implementací algoritmu iterative closes point (ICP) pro rekostrukci vnitřního prostředí. Práce se zaměřuje na 2D SLAM a 6D SLAM implementovaný v knihovně MRPT a 6D SLAM implementovaný v nástrojové ...