Now showing items 544-563 of 626

  • Učení a predikce Metasploit exploit ranku z dostupných dat zranitelností 

   Author: Gavenčiak Karel; Supervisor: Durkota Karel; Opponent: Šourek Gustav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Prioritizace vulnerabilit je důležitou součástí práce systémových bezpečnostních administrátorů. Cílem této práce je, zaměřit se na odhadnutí risku, jaký každá vulnerabilita představuje, pomocí předpovídání jejího příslušného ...
  • Učení časových sekvencí chování pro umělé tvory 

   Author: Sekereš Pavol; Supervisor: Nahodil Pavel; Opponent: Brandejský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Učení modelu zesilovače hudebního nástroje pomocí neuronových sítí 

   Author: Jakub Lukeš; Supervisor: Vacek Patrik; Opponent: Hurych David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Kytarové zesilovače hrají klíčovou roli v rockové hudbě kvůli tzv. overdrive a jiným efektům, které jsou unikátní pro každý model. Představují zásadní investici do vybavení hudebníků, především pokud se jedná o elektronkové ...
  • Učení řídicího algoritmu na datově získaném modelu 

   Author: Aleksandr Barinov; Supervisor: Azayev Teymur; Opponent: Klaučo Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
   Cílem teto práce je empiricky demonstrovat, že založená na neuronových sitích řidicí strategie naučena na datově získaném nelineárním dynamickém systému může dosahnout lepšího přenosu ze simulace do skutečného světa néž ...
  • Učení s neúplnou informací pro detekci a rozpoznávání textu v obrazech 

   Author: Klára Janoušková; Supervisor: Matas Jiří; Opponent: Neumann Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-10)
   V této práci představujeme metodu využívající slabě anotované obrázky pro vylepšení systémů pro extrakci textu. Slabá antoace spočívá v seznamu textů, které se v daném obrázku mohou vyskytovat, ale nevíme kde. Metoda používá ...
  • Učení se reprezentací peripersonálního prostoru pomocí “spiking” neuronových sítí 

   Author: Jiří Štěpanovský; Supervisor: Hoffmann Matěj; Opponent: Bakštein Eduard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Pro správnou orientaci pohybu těla v prostoru musí mozek neustále analyzovat pozici svého těla vůči poloze blízkých předmětů. Toto povědomí o okolním prostoru vyžaduje neustálé sjednocování senzorických podnětů z několika ...
  • Učení se strategií ve stochastických hrách s nulovým součtem 

   Author: Futschik David; Supervisor: Bošanský Branislav; Opponent: Hrstka Ondřej
   Dvouhráčové nekonečné stochastické hry s nulovým součtem a ohodnocením v koncových stavech jsou důležitým typem her s velkým počtem aplikací, ale jedná se o méně studovanou třídu her. Z tohoto důvodu neexistuje mnoho ...
  • Učení složitých závislostí v textu pomocí relačních neurálních modelů 

   Author: Boris Rakovan; Supervisor: Šír Gustav; Opponent: Drchal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
   Velké jazykové modely založené na neuronových sítích dosáhly v nedávné době pozoruhodných výsledků napříč mnoha úkoly z oblasti zpracování přirozeného jazyka (NLP). Přesto se ukázalo, že je pro tyto modely problematické ...
  • Učení strukturovaného algoritmu pro chůze hexapoda 

   Author: Jiří Hronovský; Supervisor: Azayev Teymur; Opponent: Szadkowski Rudolf Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-31)
   Tato práce se zaměřuje na generování chůzí hexapoda pomocí učení strukturovaného algoritmu skládajícího se z neuronové sítě, která generuje řídící parametry ručně navrženého generátoru pohybu. Navrhovaná metoda je porovnána ...
  • Učení v zobecněných normálních hrách se sekvenčními strategiemi 

   Author: Šilhavý Prokop; Supervisor: Bošanský Branislav; Opponent: Vaněk Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Práce formalizuje zobecněné hry v normální formě se sekvenčními strategiemi a představuje koncepty pro hledání Nashova ekvilibria v těchto hrách. Tento herní model je identický s hrami v normální formě se sekvenčními ...
  • Umělá inteligence pro robustní analýzu signálu z piezoelektrických biosenzorů 

   Author: Lukáš Frána; Supervisor: Fabián Vratislav; Opponent: Horák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Piezoelektrické biosenzory lze využít k detekci toxických materiálů ve komplexních vzorcích. Diskutovány budou různé techniky pro analýzu signálu z těchto senzorů. Budou představeny metody pro přípravu dat, redukci šumu a ...
  • USAC++ 

   Author: Maksym Ivashechkin; Supervisor: Matas Jiří; Opponent: Kybic Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
   Robustní odhad je důležitý otevřený problém, který má aplikace ve mnoha oblastech. Jedním z nejpopulárnějších robustních algoritmů pro odhad je RANdom SAmple Consensus, který je schopen efektivně poskytnout dobrý odhad s ...
  • Uvolněná kvantizace a binarizace neuronových sítí 

   Author: Martin Mráz; Supervisor: Shekhovtsov Oleksandr; Opponent: Azayev Teymur
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-31)
   Kvantované neuronové sítě (QNNs) pomáhají implementovat rozsáhlé modely na zařízeních s omezenými hardwarovými zdroji. Cílem této práce je porovnat a zlepšit metody pro trénování QNNs, aby se zmenšil rozdíl mezi kvantizovanými ...
  • Uživatelské rozhraní a automatická detekce poruch pro podporu experimentů s více helikoptérami 

   Author: Klučka Martin; Supervisor: Saska Martin; Opponent: Košnar Karel
   Cílem práce je navrhnout a implementovat grafické uživatelské rozhraní, které usnadní experimentální práci se skupinou současně letících helikoptér. Systém umožní jednoduché povelování skupiny i jednotlivých jedinců a ...
  • Uživatelské rozhraní grafové databáze 

   Author: Kurbanov Sergej; Supervisor: Genyk-Berezovskyj Marko; Opponent: Komárek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-28)
   Účelem této bakalářské práce je implementace přívětivého a zároveň mocného uživatelského rozhraní, které i běžným lidem umožní různé manipulace s existující databází grafů. Veliká data v dnešní době hrají velikou roli, a ...
  • Údržba map pro dlouhodobou navigaci mobilních robotů 

   Author: Halodová Lucie; Supervisor: Krajník Tomáš; Opponent: Pěnička Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Tato práce se zabývá metodami, které umožňují vytvářet a udržovat mapy pro dlouhodobou navigaci mobilních robotů v proměnlivém prostředí, které podléhá změnám světelných podmínek, počasí i procesům spojeným se střídáním ...
  • Úloha pokrývání oblastí vzdušnými robotickými prostředky 

   Author: Marek Jakub; Supervisor: Faigl Jan; Opponent: Selecký Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Tato práce se zabývá úlohou pokrývání dané konvexní plochy obklopené překážkami Bezpilotním Létajícím Prostředkem (UAV) s pevným křídlem. Cílem pokrývací úlohy je nalézt nejkratší pokrývací trajektorii, která je vhodná pro ...
  • Úlohy interpretace obličeje na obrázcích nízké kvality 

   Author: Šubrtová Adéla; Supervisor: Čech Jan; Opponent: Urban Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
   Automatický odhad věku a pohlaví má potenciální reálné aplikace (např. sledovaní osob, komerční profilování, apod.). Často jsou ale k dispozici pouze obrázky s nízkým rozlišením. Cílem této práce je porovnat základní ...
  • Únikové chování ve vzájemně lokalizovaných rojích miniaturních dronů 

   Author: Filip Novák; Supervisor: Saska Martin; Opponent: Zajačík Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-25)
   Tato práce se zabývá návrhem, implementací a ověřením systému pro únik roje bezpilotních helikoptér od pohybující se překážky. Systém je založen na rojovém modelu Boids s implementací algoritmu únikového chování a je schopen ...
  • Verifikace korespondencí oblastí zájmu 

   Author: Daněček Radek; Supervisor: Matas Jiří; Opponent: Suk Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)