Now showing items 271-290 of 552

  • Navigace a stabilizace roje bezpilotních helikoptér ve složitém prostředí 

   Author: Všetečka Petr; Supervisor: Saska Martin; Opponent: Kulich Miroslav
   Tato práce se zabývá navigací rojů bezpilotních helikoptér ve složitých prostředích, zejména uvnitř budov. Je založena na distribuovaném algoritmu pro dosažení statického cíle a schopném vyhnout se kulovým překážkám. Do ...
  • Navigace a stabilizace roje bezpilotních helikoptér ve složitém prostředí 

   Author: Všetečka Petr; Supervisor: Saska Martin; Opponent: Kulich Miroslav
   Tato práce se zabývá navigací rojů bezpilotních helikoptér ve složitých prostředích, zejména uvnitř budov. Je založena na distribuovaném algoritmu pro dosažení statického cíle a schopném vyhnout se kulovým překážkám. Do ...
  • Navigace mobilního robotu ve venkovním prostředí 

   Author: Heinrich Adam; Supervisor: Chudoba Jan; Opponent: Rollo Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Navigace pacientů s Alzheimerovou nemocí pomocí chytrého telefonu 

   Author: Hejč Aleš; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Bezdíček Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Navigační systém mobilního robotu ve venkovním prostředí 

   Author: Stejskal Martin; Supervisor: Chudoba Jan; Opponent: Faigl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Následování člověka mobilním robotem 

   Author: Zelenskyy Mykhaylo; Supervisor: Chudoba Jan; Opponent: Smutný Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   V práci je probírána problematika následování člověka mobilním robotem. Pro detekci vizuální značky, dle které je člověk sledován, je použit korelační algoritmus a detektor ArUco markerů. Pro řízení robotu je použit diskrétní ...
  • Nástroj pro doporučování nabíjení pro řidiče elektrických taxi 

   Author: Martin Vybíralík; Supervisor: Cuchý Marek; Opponent: Šišlák David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá optimalizací strategie řidiče elektrického taxi ve smyslu plánování nabíjení, přibližování se klientům či čekání na klienty na potenciálně výhodných místech. Cílí především na doporučování ...
  • Nástroj pro podporu rozhodování při elektrifikaci vozového parku 

   Author: Vít Šenfeld; Supervisor: Schaefer Martin; Opponent: Rigaki Maria
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   S rozšiřováním elektromobility narůstající počet lidí a firem zvažuje, že nahradí své současné konvenční automobily elektromobilem. Tito potenciální uživatelé potřebují zjistit, zda lze uspokojit jejich současné jízdní ...
  • Nástroj pro podporu rozhodování v plánování a rozvrhování výroby 

   Author: Mathia Peter; Supervisor: Vrba Pavel; Opponent: Klíma Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Nástroj pro porovnání souborů SW nástrojů pro programování a konfiguraci PLC 

   Author: Nedvěd Miroslav; Supervisor: Vrba Pavel; Opponent: Obitko Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Návrh a implementace řídicího algoritmu pro model závodního vozidla 

   Author: Mrosko Michal; Supervisor: Haubert Tomáš; Opponent: Kučera Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Návrh a realizace řídící jednotky ECU-Front 

   Author: Stoudek Pavel; Supervisor: Sobotka Jan; Opponent: Strapko Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou požadavků, návrhem, výrobou, a programováním řídící jednotky ECU Front pro vůz FSE.06 studentského týmu eForce FEE Prague formula. Jedná se o čtyřvrstvou desku plošných spojů osazenou ...
  • Návrh a tvorba nástroje pro hodnocení kvality procesních modelů 

   Author: Zídek Jan; Supervisor: Hronza Radek; Opponent: Pošík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Tato práce se zaměřuje na oblast výzkumu procesního modelování se zaměřením na míry kvality procesních modelů. Úkolem této práce je navrhnout nástroj pro podporu tohoto probíhajícího výzkumu a pomoci tak automatizovat ...
  • Návrh a vývoj metod hodnocení pohybové aktivity 

   Author: Hourová Michaela; Supervisor: Kutílek Patrik; Opponent: Macaš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Práce se zabývá metodami hodnocení kinematických veličin pohybu končetin, které se zavádějí do lékařské praxe pro hodnocení pohybové aktivity končetin během klinického vyšetření a dlouhodobé rehabilitace. Cílem práce je ...
  • Návrh algoritmů pro odhad stavu zásobníkových ohřívačů vody 

   Author: Hubík Martin; Supervisor: Novák Ondřej; Opponent: Janeček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Návrh bočního osvětlení pro autonomní multirotorovou helikoptéru 

   Author: Jiří Budil; Supervisor: Žaitlík David; Opponent: Chudoba Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-26)
   Práce se zabývá popisem návrhu bočního osvětlení pro autonomní multirotorovou helikoptéru. Navržený systém předsazuje světelný zdroj mimo dronu a tím umožňuje helikoptéře nasvítit scénu bočně, bez rizika možné kolize vrtulí ...
  • Návrh elektromagnetického uchytovače pro bezpilotní helikoptéry 

   Author: Ashwin Suresh Nedungadi; Supervisor: Saska Martin; Opponent: Macaš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-28)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem uchopovacího mechanismu pro úkoly uchopení a montáže antény autonomní bezpilotní antény vozidla (UAV). Navrhovaná konstrukce je zaměřena na řešení feromagnetických uchopení UAV a má ...
  • Návrh metodiky testu srozumitelnosti řeči obdobné ITU-T P.807 s paralelní zátěží s využitím virtuální reality 

   Author: Urbanovská Michaela; Supervisor: Holub Jan; Opponent: Sedláček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Srozumitelnost řeči je důležitým faktorem a subjektivní testy, které se provádějí ve standardizovaném laboratorním prostředí jako je doporučeno v ITU-T P.807 [2], nevykazují stejné výsledky jako testy, které jsou prováděny ...
  • Návrh pravděpodobnostních modelů pro opravu textových vstupů. 

   Author: Novák Antonín; Supervisor: Šedivý Jan; Opponent: Kadlec Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Návrh průmyslového robotu pro kladení uhlíkového vlákna 

   Author: Tereza Uhrová; Supervisor: Smutný Vladimír; Opponent: Toušek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-01)
   Využití kompozitních materiálů se v posledních dekádách rychle rozšiřuje. Náš robot je založen na standardním navíjecím stroji a byl rozšířen o planární manipulátor se třemi stupni volnosti. Otestovali a vybrali jsme senzor ...