Now showing items 533-552 of 626

  • Teleoperace mobilního robotu 

   Author: Jarolímek Martin; Supervisor: Chudoba Jan; Opponent: Rollo Milan
   V bakalářské práci se zabývám možnostmi dálkového ovládání mobilního robotu a sestrojením prototypu mobilního robotu. Robot je zkonstruován jako malý průzkumný pásový robot. Základem je počítač Raspberry Pi a deska Arduino. ...
  • Teorie grafů a kvantové struktury 

   Author: Václav Voráček; Supervisor: Navara Mirko; Opponent: Pták Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
   S příchodem kvantové teore klasická logika přestala být dostatečnou pro popis fyzikálních událostí, protože distributivní zákon výrokové logiky vede ke sporům v kvantové teorii. To vedlo k vytvoření kvantových logik. ...
  • Tester komunikace IO Link 

   Author: Lebedynskyj Serhij; Supervisor: Burget Pavel; Opponent: Hamáček Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Testování transferu doménových zón 

   Author: Daniel Hubáček; Supervisor: Novák Jiří; Opponent: Špaček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-31)
   DNS je jednou z páteřních technologií dnešního internetu. Pro zaručení stability, bezpečnosti a nízké odezvy jsou tyto systémy distribuovány přes více serverů. U každého distribuovaného systému je ovšem důležité mít ...
  • TimeToGo - Mobilní aplikace pro navigaci a organizaci času 

   Author: Musil Jan; Supervisor: Míkovec Zdeněk; Opponent: Balata Jan
   On Time (přejmenováno z TimeToGo) je aplikace pro Android, která pomáhá lidem chodit včas. Podporuje uživatele v tom, aby si správně nastavil přesný čas odchodu z domova, a následně jej hlídá, aby plán skutečně dodržel. ...
  • Topologické mapy příznaků z obrazu 

   Author: Kopenec Jiří; Supervisor: Štěpán Petr; Opponent: Sojka Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Transfer learning pro klasifikaci textu 

   Author: Pavel Janata; Supervisor: Čermák Jiří; Opponent: Selecký Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
   Nedávné vývoje v jazykových modelech vedly k posunu v transfer learning metodách ve zpracování přirozeného jazyka. Jazykové modely předtrénované na rozsáhlých obecných datasetech dosahují nejlepších výsledků v celé řadě ...
  • Transfer learning v přenosu zkušeností s terénem mezi rozdílnými roboty 

   Author: Josef Zelinka; Supervisor: Prágr Miloš; Opponent: Pecka Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
   Pro autonomní roboty nasazené v neznámemém prostředí je výhodné odhadovat prostupnost okolního terénu, jelikož správné odhadnutí prostupnosti může pomoci k naplánování lepší cesty vedoucí skrz terén. Tvorba modelu pro odhad ...
  • Trojdimenzionální rekonstrukce dvou pohybujících se těles 

   Author: Petr Hrubý; Supervisor: Pajdla Tomáš; Opponent: Kúkelová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
   Trojdimenzionální rekonstrukce více pohybujících se těles (MBSfM) je problém rekonstrukce scény, která není statická. Tento problém zatím nemá obecné řešení. V této práci navrhujeme řešení relaxované verze tohoto problému, ...
  • Tvorba doporučovacího chatbota pro humanoidního robota Pepper 

   Author: Petr Schimperk; Supervisor: Vavrečka Michal; Opponent: Huptych Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
   V dnešní době je rychlý rozvoj ve všech oblastech interakce lidí se stroji. Velkému zájmu se kromě počítačového vidění těší i vývoj konverzačních programů, převážně v podobě osobních asistentů. Konverzační programy lze ...
  • Tvorba GUI pro nástroj FreeSurfer 

   Author: Burešová Karolína; Supervisor: Štěpánková Olga; Opponent: Sporka Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Učení a predikce Metasploit exploit ranku z dostupných dat zranitelností 

   Author: Gavenčiak Karel; Supervisor: Durkota Karel; Opponent: Šourek Gustav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Prioritizace vulnerabilit je důležitou součástí práce systémových bezpečnostních administrátorů. Cílem této práce je, zaměřit se na odhadnutí risku, jaký každá vulnerabilita představuje, pomocí předpovídání jejího příslušného ...
  • Učení časových sekvencí chování pro umělé tvory 

   Author: Sekereš Pavol; Supervisor: Nahodil Pavel; Opponent: Brandejský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Učení modelu zesilovače hudebního nástroje pomocí neuronových sítí 

   Author: Jakub Lukeš; Supervisor: Vacek Patrik; Opponent: Hurych David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Kytarové zesilovače hrají klíčovou roli v rockové hudbě kvůli tzv. overdrive a jiným efektům, které jsou unikátní pro každý model. Představují zásadní investici do vybavení hudebníků, především pokud se jedná o elektronkové ...
  • Učení řídicího algoritmu na datově získaném modelu 

   Author: Aleksandr Barinov; Supervisor: Azayev Teymur; Opponent: Klaučo Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
   Cílem teto práce je empiricky demonstrovat, že založená na neuronových sitích řidicí strategie naučena na datově získaném nelineárním dynamickém systému může dosahnout lepšího přenosu ze simulace do skutečného světa néž ...
  • Učení s neúplnou informací pro detekci a rozpoznávání textu v obrazech 

   Author: Klára Janoušková; Supervisor: Matas Jiří; Opponent: Neumann Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-10)
   V této práci představujeme metodu využívající slabě anotované obrázky pro vylepšení systémů pro extrakci textu. Slabá antoace spočívá v seznamu textů, které se v daném obrázku mohou vyskytovat, ale nevíme kde. Metoda používá ...
  • Učení se reprezentací peripersonálního prostoru pomocí “spiking” neuronových sítí 

   Author: Jiří Štěpanovský; Supervisor: Hoffmann Matěj; Opponent: Bakštein Eduard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Pro správnou orientaci pohybu těla v prostoru musí mozek neustále analyzovat pozici svého těla vůči poloze blízkých předmětů. Toto povědomí o okolním prostoru vyžaduje neustálé sjednocování senzorických podnětů z několika ...
  • Učení se strategií ve stochastických hrách s nulovým součtem 

   Author: Futschik David; Supervisor: Bošanský Branislav; Opponent: Hrstka Ondřej
   Dvouhráčové nekonečné stochastické hry s nulovým součtem a ohodnocením v koncových stavech jsou důležitým typem her s velkým počtem aplikací, ale jedná se o méně studovanou třídu her. Z tohoto důvodu neexistuje mnoho ...
  • Učení složitých závislostí v textu pomocí relačních neurálních modelů 

   Author: Boris Rakovan; Supervisor: Šír Gustav; Opponent: Drchal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
   Velké jazykové modely založené na neuronových sítích dosáhly v nedávné době pozoruhodných výsledků napříč mnoha úkoly z oblasti zpracování přirozeného jazyka (NLP). Přesto se ukázalo, že je pro tyto modely problematické ...
  • Učení strukturovaného algoritmu pro chůze hexapoda 

   Author: Jiří Hronovský; Supervisor: Azayev Teymur; Opponent: Szadkowski Rudolf Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-31)
   Tato práce se zaměřuje na generování chůzí hexapoda pomocí učení strukturovaného algoritmu skládajícího se z neuronové sítě, která generuje řídící parametry ručně navrženého generátoru pohybu. Navrhovaná metoda je porovnána ...