Now showing items 368-387 of 626

  • Paralelizace algoritmu pro řešení her s neúplnou informací 

   Author: Svatoš Martin; Supervisor: Lisý Viliam; Opponent: Kopřiva Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Paralelizace GRASP heuristiky na GPU 

   Author: Lukeš Jakub; Supervisor: Dvořák Michal; Opponent: Zemánek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Peer-to-peer zálohovací systém založený na BitTorrent protokolu 

   Author: Mansurov Maxat; Supervisor: Uller Miroslav; Opponent: Chudoba Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Cílem této práce je navrhnout a implementovat prototyp distribuovaného Peer-to-Peer systému pro zálohování dat s použitím protokolu BitTorrent. Návrh systému by měl umožňovat uživatelům přispět svým lokálním volným místem ...
  • Periferní modul pro řízení stejnosměrných motorů pro platformu Zynq 

   Author: Nepivoda Tomáš; Supervisor: Píša Pavel; Opponent: Zemánek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem periferního modulu k platformě Zynq, který obsahuje výkonové prvky k řízení stejnosměrného motoru a zpracovává signály z inkrementálního senzoru. Vývojová deska MicroZed implementuje ...
  • Planární akustická manipulace s kulovými objekty na pevném povrchu 

   Author: Kollarčík Adam; Supervisor: Gurtner Martin; Opponent: Dostál Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   V této práci se věnuji tvorbě platformy pro distribuovanou akustickou manipulaci a jejímu použití pro zpětnovazební řízení polohy kuličky v rovině. S objekty manipuluji pomocí tlakových bodů. Tyto tlakové body se generují ...
  • Planární segmentace sekvence hloubkových map 

   Author: Voda Miroslav; Supervisor: Matoušek Martin; Opponent: Čech Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Platforma pro aplikace virtuální reality 

   Author: Jakub Hlusička; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Pastýřík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-08)
   Vynález webu (World Wide Web) vyvolal převrat ve způsobu, jakým lidstvo sdílí informace. Přes jeho úspěch obsahuje web mnoho hluboce zakořeněných nedostatků. V této práci zkoumám tyto nedostatky a vymýšlím řešení pro ...
  • Platforma pro kreslení diagramů konečných automatů 

   Author: Hořovský Tomáš; Supervisor: Genyk-Berezovskyj Marko; Opponent: Průša Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-28)
   Cílem tohoto projektu bylo dokončení knihovny \textbf{JAutomata} pro operace s automaty, vývoj nového skriptovacího jazyka \textbf{JASL}, který popisuje automaty a operace s těmito automaty a implementace interaktivního ...
  • Plánovač pro klasické plánování postavený na RRT 

   Author: Marie Geislerová; Supervisor: Fišer Daniel; Opponent: Vonásek Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Problémy klasického plánování se obvykle řeší pomocí algoritmů dopředného prohledávání (forward search) s heuristikou. Přestože obvykle dosahují požadovaných výsledků, v některých případech může problém obsahovat velké ...
  • Plánovač pro klasické plánování postavený na RRT 

   Author: Marie Geislerová; Supervisor: Fišer Daniel; Opponent: Vonásek Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
   Problémy klasického plánování se obvykle řeší pomocí algoritmů dopředného prohledávání (forward search) s heuristikou. Přestože obvykle dosahují požadovaných výsledků, v některých případech může problém obsahovat velké ...
  • Plánování a optimalizace odečtových tras s využitím geografických informací 

   Author: Stěhule Dušan; Supervisor: Rollo Milan; Opponent: Zajíc Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-04)
   Cílem této práce je seznámit se s algoritmy řešícími problematiku plánování odečtových tras, omezení vyplývající z jejich geografického rozložení a časová omezení pro jednotlivé odečty. Dále se seznámit s algoritmy pro ...
  • Plánování cest s nejistou průchodností hran 

   Author: Jan Macháček; Supervisor: Cuchý Marek; Opponent: Matějka Joel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-01)
   Ačkoliv mapové podklady nejsou dokonalé, většina algoritmů plánování cest nebere v úvahu průchodnost jednotlivých úseků cesty. Pro některé uživatele (např. pro lidi na vozíku nebo lidi s kočárky) přitom možné překážky na ...
  • Plánování cest v heterogenních dopravních sítích 

   Author: Grubhoffer Tomáš; Supervisor: Hrnčíř Jan; Opponent: Čáp Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Plánování cest v úloze rozkládání objektů 

   Author: Petr Ježek; Supervisor: Vonásek Vojtěch; Opponent: Rudorfer Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-03)
   Plánování cest v úloze rozkládání objektů je důležitým prvkem při plánování pohybu a manipulaci robotů a zpracovávání a recyklaci End-of-life produktů. Tato práce se zaměřuje na návrh vhodných plánovacích algoritmů pro 2D ...
  • Plánování časově optimálních trajektorií pro vozidla s omezeným poloměrem zatáčení 

   Author: Kristýna Kučerová; Supervisor: Faigl Jan; Opponent: Pěnička Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   V této práci navrhujeme novou metodu plánování časově-optimální cesty pro vozidla s omezeným poloměrem zatáčení, proměnnou rychlostí a limitovanou akcelerací. Navrhovaná metoda rozšiřuje model Dubinsova ...
  • Plánování inspekce budovy s požárem pomocí autonomního bezpilotního prostředku 

   Author: Jaroslav Janoš; Supervisor: Pěnička Robert; Opponent: Váňa Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-04)
   Cı́lem této práce je vytvořit vhodnou metodu pro plánovánı́ inspekčnı́ trasy pro detekci požáru v budovách či podobných objektech autonomnı́m vzdušným prostředkem. Hlavnı́m předpokladem této metody je, že oheň se šı́řı́ ...
  • Plánování pohybu bezpilotního prostředku v úloze psaní textu 

   Author: Arseniy Tkachev; Supervisor: Pěnička Robert; Opponent: Kulich Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-09)
   Tato práce se zabývá plánováním přes více cílů pro bezpilotní vzdušné prostředky v úloze psaní textu. Motivací je použití bezpilotní helikoptéry k preciznímu sprejování nápisů například na střechy průmyslových budov. Problém ...
  • Plánování pohybu formace mobilních robotů 

   Author: Prouza Milan; Supervisor: Vonásek Vojtěch; Opponent: Benda Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Plánování pohybu mobilního robotu v průmyslovém prostředí 

   Author: Adam Ukleh; Supervisor: Smutný Vladimír; Opponent: Košnar Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-09)
   Hlavným cieľom bakalárskej práce bolo navrhnúť a skonštruovať roadmapu, po ktorej by sa mobilný robot dokázal bezkolízne pohybovať. Roadmapu sme reprezentovali ako orientovaný graf. V závere práce sme sa venovali priradeniu ...
  • Plánování pohybu modulárních robotů s uvažováním poruch modulů 

   Author: Lamper Daniel; Supervisor: Vonásek Vojtěch; Opponent: Košnar Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   V tejto práci sú skúmané metódy plánovania pohybu pre modulárne roboty s uvažovanou poruchou modulov. Metódy založené na Central Pattern Chenerator (CPG) boly použitý pre generovanie signálov pre pohyb . Particle Swarm ...