Now showing items 430-449 of 626

  • Randomizované plánování pohybu s využitím knihoven trajektorií 

   Author: Michal Minařík; Supervisor: Vonásek Vojtěch; Opponent: Rudorfer Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
   Plánování pohybu je jedním z podstatných problémů robotiky. Tato práce kombinuje pokroky v plánování pohybu a hodnocení podobnosti objektů za účelem zrychlení plánování ve statických prostředích. První část této práce ...
  • Realizace autonomního systému pro pásový mobilní robot 

   Author: Michal Werner; Supervisor: Báča Tomáš; Opponent: Chudoba Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-04)
   Tato práce se zabývá návrhem řídícího systému pro pásový robot. Nejprve stručně představuje úlohu Simultánní Lokalizace A Mapování (SLAM) a popisuje hlavní přístupy k jejímu řešení. Hlavní částí této práce je pak návrh ...
  • Rehabilitace jemné motoriky rukou 

   Author: Kufnerová Alena; Supervisor: Novák Petr; Opponent: Děd Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Rekonstrukce prostředí z monokulární kamery 

   Author: Polic Michal; Supervisor: Štěpán Petr; Opponent: Sojka Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Relační strojové učení v klasifikaci objektů katastrálních map 

   Author: Trnka Tomáš; Supervisor: Černoch Radomír; Opponent: Rozman Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Reprezentace a generování adversariálních řetězců 

   Author: Marek Galovič; Supervisor: Bošanský Branislav; Opponent: Šmídl Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-07)
   V analýze správania malwaru je zoznam vytvorených alebo otvorených súborov často silný príznak pre klasifikačný problém, v ktorom sa rozhoduje či je daný súbor bezpečný alebo nebezpečný. Autori malwaru sa snažia uniknúť ...
  • Reprezentace proprioceptivních vstupů humanoidního robota iCub pomocí samoorganizujích se map 

   Author: Bednárová Naďa; Supervisor: Hoffmann Matěj; Opponent: Farkaš Igor
   Cieľom tejto bakalárskej práce je vytvorenie biologicky inšpirovanej reprezentácie proprioceptívnych vstupov pre humanoidného robota iCub, študovaním a modelovaním procesov, ktoré sú zodpovedné za vývoj takýchto oblastí v ...
  • Rijkeho trubice - Experimentální zařízení pro modelování a řízení v termoakustice 

   Author: Černý Lukáš; Supervisor: Hurák Zdeněk; Opponent: Hengster-Movric Kristian
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce popisuje návrh a sestavení Rijkeho trubice včetně zavedení zpětné vazby v podobě mikrofonu a reproduktoru. Takto zavedená zpětná vazba byla použita k řízení a stabilizaci systému, což mělo za následek úplné ...
  • Robotická manipulace objektem 

   Author: Čermák Jan; Supervisor: Smutný Vladimír; Opponent: Krsek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Tato bakalářská práce je součástí projektu RadioRoSo, který je zaměřen na autonomní třídění radioaktivního odpadu. Cílem je sbírání radioaktivních pružin za pomoci robotického ramena a strojového vidění. V zachycené scéně ...
  • Robotická manipulace z paluby bezpilotní helikoptéry 

   Author: Horyna Jiří; Supervisor: Báča Tomáš; Opponent: Čížek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-04)
   Tato práce se zabývá návrhem, konstrukcí a řízením manipulátoru z paluby bezpilotní helikoptéry. Manipulace za letu způsobuje poruchy v řízení bezpilotní helikoptéry, které pokud nejsou žádoucí, snižují přesnost letu a tím ...
  • Robotický hasící systém pro bezpilotní dron 

   Author: Ondřej Procházka; Supervisor: Žaitlík David; Opponent: Janů Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-09)
   Tato práce obsahuje návrh a realizaci robotického hasícího systému upevněného na autonomní dron. Hasící systém je schopný směřovat paprsek vody do určené pozice ohně, která je detekována pomocí senzorů. Manipulátor se dvěma ...
  • Robotický hasící systém pro bezpilotní pozemní robot 

   Author: David Puchoň; Supervisor: Žaitlík David; Opponent: Vodička Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-24)
   Tato práce se zabývá návrhem hasicího systému upevněném na autonomním pozemním vozidlem. Systém mírí pomocí sestrojeného manipulátoru se dvěma stupni volnosti na cíl a následně souští proud vody. Nejdřívě byl navržen ...
  • Robotický hasící systém pro bezpilotní pozemní robot 

   Author: David Puchoň; Supervisor: Žaitlík David; Opponent: Vodička Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-25)
   Tato práce se zabývá návrhem hasicího systému upevněném na autonomním pozemním vozidlem. Systém mírí pomocí sestrojeného manipulátoru se dvěma stupni volnosti na cíl a následně spouští proud vody. Nejdřívě byl navržen ...
  • Robotický manipulátor pro bezpilotní dron 

   Author: David Štych; Supervisor: Žaitlík David; Opponent: Chudoba Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Tato práce se zaměřuje na design a vývoj tříosého robotického manipulátoru. Práce postupně rozebírá danou problematiku. V první části práce je představena konstrukce manipulátoru dle požadavků a popis použitého hardwaru ...
  • Robustní a rychlá registrace obrazů metodou "Local All Pass" 

   Author: David Kunz; Supervisor: Kybic Jan; Opponent: Sovka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Registrace obrázků je důležitou součástí mnoha praktických aplikací v poli lékařského zobrazování, v počítačovém vidění, v kartografii atd. V této bakalářské práci představuji novou metodu registrace založenou na metodě ...
  • Robustní plánování ve známé mapě pro robotickou platformu 

   Author: David Otgonsuren Rico; Supervisor: Rouček Tomáš; Opponent: Košnar Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-02)
   Cı́lem této bakalářské práce je vytvořit systém který dokáže navigovat robota po známé mapě pomocı́ obrazu kamery a odometrie. Je-li dán cı́l, systém k němu najde nejbližšı́ hranu grafu, který reprezen-tuje mapu. Graf je ...
  • Robustní postupy řízení formací robotů 

   Author: Novotný Martin; Supervisor: Přeučil Libor; Opponent: Obdržálek David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Předmětem této práce je vytvořit algoritmus pro řízení formace mobilních pozemních robotů na základě známé relativní polohy. Úkolem formace je následovat vedoucí robot, který bude ovládán člověkem. Řídící algoritmus by ...
  • Robustní realizace plánů v multi-agentních systémech 

   Author: Josef Weis; Supervisor: Kulich Miroslav; Opponent: Andreychuk Anton
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
   Multi-agentní plánování cest (Multi-Agent Path Finding) je problém spočívající v hledání bezkolizního plánu skládajícího se z cest pro větší počet agentů, ve kterém se agenti mezi sebou nekolidují. Realizace těchto cest ...
  • Robustní výpočet ohniskových vzdáleností 

   Author: Rybkin Oleh; Supervisor: Pajdla Tomáš; Opponent: Šára Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Problém automatického výpočtu ohniskových vzdáleností dvou kamer z odpovídajících obrázků je stále obtížnou úlohou pro komunitu 3D rekonstrukce. Pro vyřešení tohoto problému byla navržena řada metod. Má se ale za to, že ...
  • Rojové chování bezpilotních helikoptér používající nepřímou výměnu informace pozorováním pracovního prostoru 

   Author: Martin Křížek; Supervisor: Horyna Jiří; Opponent: Chudoba Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Tato práce se soustředí na návrh, implementaci a ověření řídícího systému a systému pro relativní lokalizaci roje bezpilotních autonomních helikoptér v lesním prostředí. Základem lokalizačního systému je ICP algoritmus. ...