Now showing items 95-114 of 626

  • Datově-řízená sekvenční dynamická cenotvorba v dopravě 

   Author: Ondřej Stejskal; Supervisor: Mrkos Jan; Opponent: Urbanovská Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-01)
   This thesis deals with the problem of sequential dynamic pricing in mobility. It focuses on the domains with a limited number of resources, where the customers are buying products constructed from these resources. When we ...
  • Dáma s umělou inteligencí 

   Author: Doležal Matěj; Supervisor: Štěpánková Olga; Opponent: Vysloužilová Lenka
   1. Zjistěte, jaké základní cíle si kladou aktuálně dostupné programy, které umožňují hrát deskovou hru dáma a využívají umělou inteligenci. 2. Zvažte, jak lze nejlépe využít metody umělé inteligence pro zdokonalení hráčových ...
  • Decentralizovaná lokalizace aktivních RFID čipů skupinou bezpilotních helikoptér 

   Author: Pogran Jakub; Supervisor: Saska Martin; Opponent: Neruda Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Potřeba přesné lokalizace v současnosti stále více roste a to jak pohyblivých, tak statických objektů, věcí, zvířat, atd. Zjistit polohu je často potřeba z důvodu vyhledávání resp. sledování cílů, nebo mapování prostředí.V ...
  • Decentralizovaný model rojového chování Boids v ROS 

   Author: Petráček Pavel; Supervisor: Saska Martin; Opponent: Zimmermann Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce se zabývá návrhem, implementací a experimentálním ověřením systému pro stabilizaci roje bezpilotních a plně autonomních helikoptér s využítím rozšířeného rojového modelu Boids. Za cíl si klade návrh robustního ...
  • Demonstrační úlohy pro systém SyRoTek 

   Author: Lhotský Vojtěch; Supervisor: Kulich Miroslav; Opponent: De Cristóforis Pablo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Dešifrování pomocí MCMC 

   Author: Kocmánek Tomáš; Supervisor: Kroupa Tomáš; Opponent: Kratochvíl Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Detekce a lokalizace netexturovaných objektů pomocí hlubokých neuronových sítí 

   Author: Haluza Pavel; Supervisor: Hodaň Tomáš; Opponent: Kämäräinen Joni
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce zkoumá Faster R-CNN, moderní metodu pro detekci objektů v RGB snímcích, a navrhuje její rozšíření na RGB-D snímky. Jsou diskutována a vyhodnocena řešení následujících problémů: vyplnění chybějících hodnot v ...
  • Detekce a sledování automobilů z automobilu pohybujícím se na kruhovém objezdu 

   Author: Novák Libor; Supervisor: Matas Jiří; Opponent: Urban Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Detekce artefaktů v multikanálovém spánkovém PSG 

   Author: Kudryakova Maria; Supervisor: Saifutdinova Elizaveta; Opponent: Macaš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   V této práci je navržena metoda automatické detekce artefaktu ve spánkovém PSG, která je založená na klasifikaci segmentů s různými délkami.V rámci ní navržen nový způsob multikanálové adaptivní segmentace. Pro porovnání ...
  • Detekce diabetické retinopatie pomocí neuronových sítí 

   Author: Vojtěch Poříz; Supervisor: Kybic Jan; Opponent: Flach Boris
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Diabetická retinopatie je závažné onemocnění oka, které způsobuje slepotu a zasahuje většinu populace diabetiků. Navenek se projevuje většinou až v pokročilých stádiích, kdy už je oko nevratně poškozeno. Prevencí jsou ...
  • Detekce dopravních kuželů z lidarových dat 

   Author: Daniel Štorc; Supervisor: Čech Jan; Opponent: Průša Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
   Bakalářksá práce se zaměřuje na návrh detektoru dopravních kuželek z LiDARových dat pro autnomní formuli, která se účastní soutěže Formula Student. V práci je rozebírán vliv pravidel soutěže na návrh detektoru. Dále je ...
  • Detekce došlapu šestinohého kráčejícího robotu 

   Author: Kubík Jiří; Supervisor: Faigl Jan; Opponent: Walas Krzysztof
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   V této práci zkoumáme možná využití inerciálních měření k detekci došlapů šestinohých kráčejících robotů. S využitím relativně levných akcelerometrů je možné vytvořit detektor došlapů, který ummožňuje šestinohému robotovi ...
  • Detekce dronů a jejich relativní lokalizace pomocí RGB a termální kamery 

   Author: Aimira Baitieva; Supervisor: Vrba Matouš; Opponent: Meiser Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-06)
   Tato práce se zabývá návrhem, implementací a testováním programu pro detekci a lokalizaci bezpilotních létajících prostředků (UAV) s využitím RGB a termálních fotografií a fúzních algoritmů. Detekce a relativní lokalizace ...
  • Detekce dronů pomocí neuronových sítí z kombinovaných dat RGB kamery a LIDARu 

   Author: Adam Škuta; Supervisor: Vrba Matouš; Opponent: Šalanský Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
   Detekcia dron pomocou neurónových sietí z kombinovaných dát RGB kamery a Light Detecting And Ranging (LiDARu) je popísaná v tejto práci. Viacero spôsobov kombinácie RGB kamery a LiDARu do Red Green Blue Depth (RGBD) obrázkov ...
  • Detekce incidentů nad SIEM událostmi 

   Author: Poliak Petr; Supervisor: Kopřiva Štěpán; Opponent: Pevný Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
   Tato práce je zaměřená na návrh pipeline (s několika klasifikátory), která bude schopná zpracovat řadu SIEM logů a klasifikovat pochybné chování. Zároveň řešíme problém učení z nevyváženého datasetu, protože poskytlá data ...
  • Detekce Malware v HTTPS komunikaci 

   Author: Střasák František; Supervisor: García Sebastián; Opponent: Bartoš Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   V posledních letech lze zaznamenat nárůst malware, kteří ke své komunikaci používají HTTPS protokol. Tato situace s sebou přináší pro bezpečnostní analytiky řadu nových výzev, protože přenos je šifrován a je těžko rozlišitelný ...
  • Detekce objektů pro verifikaci algoritmů autonomního systému 

   Author: Jašek Otakar; Supervisor: Svoboda Tomáš; Opponent: Hurych David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   V této práci jsme vytvořili framework pro jednoduché vyhodnocení a trénování konvolučních neuronových sítí typu Faster R-CNN. Přetrénovali jsme sítě architektur VGG16 a ZFNet jak na našich interních datech z datasetu obětí, ...
  • Detekce objektů v satelitních snímcích vysokého rozlišení 

   Author: Azayev Teymur; Supervisor: Reinštein Michal; Opponent: Kubínyi Michal
   Vzhledem k velkému množství dostupných satelitních snímků téměř z jakékoliv časti zeměkoule se potkáváme s úkolem interpretace těchto dat k extrakcí užitečních informací. V této práci se díváme na způsob automatizace detekce ...
  • Detekce objektů z hloubkové kamery 

   Author: Lukáš Kunt; Supervisor: Štěpán Petr; Opponent: Košnar Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-04)
   Tato práce se zabývá detekcí objektů z hloubkové složky RGB-D dat, jejichž zdrojem je stereokamera Intel Realsense. Nejprve je provedena rešerše dostupných metod pro hledání normálového vektoru plochy v mračnech bodů, ...
  • Detekce podvodů v platbách kreditní kartou 

   Author: Vonášek Josef; Supervisor: Kopřiva Štěpán; Opponent: Selecký Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
   Vývoj informačních technologií pomalu posouvá část našeho každodenního života do elektronické podoby. Globální povaha internetu spolu s jeho anonymitou z něj činí ideální nástroj pro páchání podvodů, což každoročně vede k ...