Now showing items 159-178 of 535

  • Implementace algoritmu počítačového vidění pro onboard detekci bezpilotních letounů 

   Author: Bauer Lukáš; Supervisor: Saska Martin; Opponent: Kúkelová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
   V posledních letech byl nárust zájmu o řízení formací bezpilotních letounu (UAV) [1]. Bylo zkoumáno mnoho zajímavých uplatnění, včetně monitorování lesních požáru [2], nebo prohledávání požadovaného území. Během těchto ...
  • Implementace audio-knihovny pro zrakově postižené uživatele 

   Author: Rubeš Lukáš; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Kordík Pavel
   Tato práce se zabývá vytvořením aplikace pro komunikaci s on-line knihovou Bookshare pro ne-vidomé a zrakově postižené uživatele. Uživatelé mají přístup do databáze knih a mohou vyhledá-vat díla dle různých kritérií. ...
  • Implementace audio-přehrávače pro zrakově postižené uživatele 

   Author: Hrubý Jaroslav; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Kordík Pavel
  • Implementace fonémového rozpoznávače s nástroji TNet Toolkitu 

   Author: Fiala Jiří; Supervisor: Pollák Petr; Opponent: Tučková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Implementace fúzního obrazu z termokamery pro systém UAV 

   Author: Kovář Petr; Supervisor: Sova Jan; Opponent: Krajník Tomáš
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem řešení fúzního zobrazení pro systém Workswell Thermal Vision Pro. Na základě analýzy situace, která spočívá především v seznámení se s použitou USB3 termokamerou s jádrem FLIR TAU2 ...
  • Implementace rozpoznávače řeči na bázi TANDEM architektury 

   Author: Brich Aleš; Supervisor: Pollák Petr; Opponent: Tučková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Import mapy z výkresu pro mobilního robota 

   Author: Pánek Vojtěch; Supervisor: Smutný Vladimír; Opponent: Ecorchard Gaël Pierre Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na implementaci převodníku z 2D CAD výkresu budovy do NDT (Normal Distribution Transform) reprezentace mapy, kterou využívá mobilní robot pro navigaci ve vnitřních prostorách. Mapa by měla ...
  • Inference na grafu reprezentující počítačovou síť 

   Author: Mandlík Šimon; Supervisor: Pevný Tomáš; Opponent: Šmídl Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
   Inference hodnot neznámých náhodných proměnných v grafu je široce studovaný problém. Grafová reprezentace systému náhodných proměnných je méně svazující, protože do grafu můžou být zakódovány vztahy mezi proměnnými. Tento ...
  • Informační systém pro vícezdrojové financování 

   Author: Chamra Tomáš; Supervisor: Kouba Zdeněk; Opponent: Aubrecht Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Inkrementální učení v úloze klasifikace EEG signálu 

   Author: Murgaš Matej; Supervisor: Gerla Václav; Opponent: Krajča Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Integrace audio knihovny 

   Author: Krýže Petr; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-25)
   Náplní této práce je integrace audioknihovny LibriVox do mobilního prostředí pro nevidomé a zrakově postižené uživatele na platformě Android. Aplikace umožňuje uživatelům vyhledávat, stahovat a přehrávat audioknihy zdarma ...
  • Integrace síťové (IP) pan-tilt-zoom (PTZ) kamery na terénní záchranářský robot 

   Author: Chmel Jakub; Supervisor: Svoboda Tomáš; Opponent: Pahlke Norbert
   Terénní robot pro městské vyhledávácí a záchranné mise (USAR) postrádá vysoce kvalitní pan-tilt-zoom (PTZ) streamované video. Funce PTZ může být simulována pomocí existující virtuální kamery, která používá data z kamery ...
  • Integrované plánování tras a dobíjení pro elektromobily 

   Author: Fišer Tomáš; Supervisor: Jakob Michal; Opponent: Černoch Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
   V této práci jsme se zaměřili na plánování tras pro elektromobily, kde je potřeba využít nabíjecích stanic k dobití baterie. Minimalizujeme cestovní náklady v modelu silniční sítě, kde cena za jednotku energie se může během ...
  • Inteligentní algoritmy pro inspekci benzínových stanic 

   Author: Jandová Kateřina; Supervisor: Kopřiva Štěpán; Opponent: Vonásek Vojtěch
   Efektivní kontroly pohonných hmot na benzinových stanicích jsou důležitým úkolem pro ochranu spotřebitelů. Kontroly benzinových stanic zajišťuje nejen stát, ale i soukromé firmy. V naší práci se zaměřujeme na vytvoření ...
  • Inteligentní algoritmy pro monitorování životního prostředí v blízkosti ropovodů pomocí bezpilotních systémů 

   Author: Ondráček Jakub; Supervisor: Vaněk Ondřej; Opponent: Vokřínek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Inteligentní heliport pro bezpilotní helikoptéry 

   Author: Kunte Ondřej; Supervisor: Ecorchard Gael Pierre Marie; Opponent: Saska Martin
   Obsahem této práce je návrh a fyzická realizace mechanického zařízení - heliportu. Toto zařízení umožňuje přistání bezpilotních helikopter, dronů menších rozměrů či vrtulových RC modelů s kolmým vzletem. Zařízení je schopno ...
  • Inteligentní lůžko 

   Author: Larionov Vladyslav; Supervisor: Lhotská Lenka; Opponent: Doležal Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Cílem této práce je studium rys fyzické aktivity v denním cyklu "spánek - bdění", stejně jako studium změn spánku pod vlivem vnějších faktorů pomocí vyvinutého hardware - softwarového monitorovacího systému. K dosažení ...
  • Interaktivní eroze 

   Author: Hrůša David; Supervisor: Beneš Bedřich; Opponent: Žára Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Predstavujeme uživatelskou aplikaci pro simulaci interaktivní eroze, jež aplikuje její tri základní typy: termální, kinetickou a hydraulickou. Je postavena na principu vrstvové reprezentace a umožnuje definovat a spravovat ...
  • Intermodální plánování cest s využitím metaplánovacího přístupu 

   Author: Preněk Ondřej; Supervisor: Jakob Michal; Opponent: Faigl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
   Nízká efektivita v centru měst a vysoké přepravní náklady pomocí aut jsou faktory, které ovlivnily rostoucí popularitu intermodální dopravy v posledních letech. Kombinací více již existujících singlmodálních plánovačů jsme ...
  • IoT technologie pro automatizaci domácnosti 

   Author: Tomáš Kestřánek; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Vojtěch Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
   Ve své teoretické části práce vymezuje pojmy Internet věcí a chytrá domácnost. Obsahuje přehled komerčních řešení chytré domácnosti a produktů spolu s technologiemi, díky kterým lze navrhnout řešení vlastní. Praktická část ...