Now showing items 101-120 of 990

  • Dnešní mládež a drogy 

   Author: Dvořáková Aneta; Supervisor: Vobořilová Jarmila; Opponent: Dobrovská Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
   Bakalářská práce je zaměřena na velmi diskutované téma drogy, jejich vliv na dnešní mládež a možnou drogovou prevenci. Objevují se nové druhy návykových látek, metody jejich výroby a způsoby užívání. Cílem této bakalářské ...
  • Dopady reformy důchodů na vybrané segmenty obyvatel České republiky 

   Author: Suchá Kateřina; Supervisor: Horáček Filip; Opponent: Škvára Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Drogová závislost a možnosti psychologické intervence 

   Author: Kopalová Pavla; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Krejčí Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-19)
  • Drogová závislost u studentů středních odborných škol a možnosti její prevence 

   Author: Kadlec Jan; Supervisor: Lorenzová Jitka; Opponent: Vališová Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá pohledy školních metodiků primární prevence na problematiku týkající se prevence drogové závislosti u středoškoláků. V teoretické části jsou shrnuty poznatky o návykových látkách a jejich ...
  • E- learning v práci finančního poradce 

   Author: Vídeňka Jan; Supervisor: Vaněček David; Opponent: Skočdopole Narovec Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • E-learning a modernizace vyučování 

   Author: Pečený Petr; Supervisor: Semrád Jiří; Opponent: Škrabal Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • E-learning v rozvoji zaměstnanců 

   Author: Havlová Taťána; Supervisor: Zloch Tomáš; Opponent: Roška Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-25)
  • Efektivita náboru zaměstnanců pomocí assessment centra vs. personálním oddělením 

   Author: Kindlová Monika; Supervisor: Montag Petr; Opponent: Žák Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-25)
  • Efektivní komunikace v podniku a využití elektronických komunikačních nástrojů 

   Author: Kopecká Pavla; Supervisor: Coops Kateřina; Opponent: Šikýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-04-30)
   Bakalářská práce řeší téma efektivní komunikace v podniku a využívání elektronických komunikačních prostředků. Cílem práce je specifikovat základní pojmy týkající se podnikové komunikace, analyzovat aktuální komunikační ...
  • Efektivní komunikace v procesu náboru zaměstnance 

   Author: Císařová Eliška; Supervisor: Montag Petr; Opponent: Cupalová Soňa
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-21)
  • Ekonomická globalizace a její důsledky na společnost 

   Author: Kysela Stanislav; Supervisor: Cupal Libor; Opponent: Mrázová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-14)
  • Ekonomická globalizace a její vliv na malé a střední podniky 

   Author: Vraník Pavel; Supervisor: Jirkovská Blanka; Opponent: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Tato práce se věnuje dopadům globalizace na malé a střední podniky, zejména v personální a obchodní oblasti. Vedlejšími tématy je definice globalizace, problematika malých a středních podniků a specifika řízení lidských ...
  • Ekonomické zhodnocení převozu paliva vzduchem, takzvaný fueltanking 

   Author: Červenka Martin; Supervisor: Frynta Jiří; Opponent: Kameník Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Elektronická komunikace na pracovišti - Korporace a startup 

   Author: Borodin Pierre; Supervisor: Coops Kateřina; Opponent: Šikýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-05)
   Tato bakalářská práce řeší téma Elektronické komunikace na pracovišti - Korporaci a startupu. Práce se zabývá využívaním nástrojů pro elektronickou komunikaci. Teoretická část je věnována komunikaci, procesům v komunikaci, ...
  • Elektronická komunikace v prostředí střední školy 

   Author: Mašková Karolína; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Krejčí Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Elektronická komunikace ve firmě 

   Author: Knapová Kristýna; Supervisor: Kaiser Jiří; Opponent: Štech Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-14)
  • Elektronická komunikace ve školství 

   Author: Žák Zdeněk; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Krejčí Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-19)
  • Elektronické podvádění studentů 

   Author: Liška David; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Vobořilová Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Předložená bakalářská práce je zaměřena na problematiku studentského elek-tronického podvádění na střední škole. Cílem práce je zjistit, jaké formy elektro-nického podvádění studenti používají, s jakou frekvencí se k ...
  • Elektronické podvádění studentů na vysoké škole 

   Author: Soukupová Kristýna; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Vobořilová Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-03)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku elektronického podvádění na vysoké škole. Cílem práce bylo zjistit, jaké formy elektronic-kého podvádění studenti využívají, jak často se uchylují k podvádění a jak si toto ...
  • Elektronické podvádění studentů ve škole 

   Author: Červená Marie; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Krejčí Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-05)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou elektronického podvádění studentů na vysoké škole. Zjišťuje jeho příčiny a etické postoje související s podváděním na jedné z fakult ČVUT. Práce má teoreticko-empirický charakter, ...