Now showing items 1221-1240 of 1468

  • Validace procesních diagramů v metodě BORM 

   Author: Bambas Jaroslav; Supervisor: Pergl Robert; Opponent: Podloucký Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá procesními diagramy metody BORM. Hlavním cílem je provedení syntaktické a sémantické analýzy ORD diagramů metody BORM, následné definování pravidel pro validní procesní diagram a navržení ...
  • Validátor anonymizačních modelů 

   Author: Kateřina Kindlová; Supervisor: Mlejnek Jiří; Opponent: Rybola Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací validátoru anonymizačního modelu do nástroje GEM Winch. Rozšíření je napsané do konzolové aplikace Winch Actor v programovacím jazyce Groovy. Analytická část se zabývá ...
  • Validátor regulárních výrazů realizovaný jako Webassembly 

   Author: Filip Figuli; Supervisor: Štěpán Pavel; Opponent: Bařinka Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Informačné systémy narástli na popularite a je po nich všeobecne dnes najväčší dopyt. Ich vývoj však nieje jednoduchý a často obnáša celý tým programátorov, ktorý sa špecifikújú na časti takéhoto systému od vizuálneho ...
  • Vektorový grafický editor v prostředí webového klienta 

   Author: Kvasnička Michal; Supervisor: Řehořek Tomáš; Opponent: Franek Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Verifikace OntoUML modelů na platformě OpenPonk 

   Author: Marek Bělohoubek; Supervisor: Pergl Robert; Opponent: Blizničenko Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Tato práce se zaměřuje na vytvoření nového frameworku, který bude použit pro verifikaci OntoUML modelů na platformě OpenPonk. Pro to je nutné nejdříve popsat a analyzovat jazyk OntoUML a platformu OpenPonk. Na základě této ...
  • Veřejná část aplikace pro dětské domovy 

   Author: Baierl Jakub; Supervisor: Kačer Martin; Opponent: Matyáš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Věnná města českých královen - analýza projektu a rizik 

   Author: Denis Drda; Supervisor: Pavlíčková Petra; Opponent: Chludil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   Práce se zaměřuje na analýzu vzniklého projektu "Věnná města českých královen" (VMČK). Dále pojednává o následném návrhu řešení procesů v projektu spolu s doporučeními dalšího postupu pro lepší fungování projektu VMČK. ...
  • Věnná města českých královen - API pro ditribuci grafických modelů 

   Author: Martin Čapek; Supervisor: Chludil Jiří; Opponent: Pauš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Tato práce popisuje návrh a vývoj REST API pro editor virtuální reality. První část je věnována analýze funkčním požadavkům editoru virtuální reality a nefunkčním požadavkům na API, analýze nástrojů pro návrh API a stanovení ...
  • Věnná města českých královen - Digitalizace historického oblečení 

   Author: Alena Žižková; Supervisor: Chludil Jiří; Opponent: Grulich Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-11)
   Bakalářská práce se zabývá digitalizací historického oblečení, které je oblékáno na generované postavy. Oblečené postavy budou využity v rámci projektu Věnná města českých královen. Práce analyzuje vývoj historického ...
  • Věnná města Českých Královen - Import 3D modelů do Unreal Engine 4 

   Author: Tadeáš Bušek; Supervisor: Chludil Jiří; Opponent: Pauš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-11)
   Tato práce se zabývá vývojem zásuvného modulu, který bude zajišťovat import 3D modelů z databáze projektu Věnná města českých královen do Unreal Engine 4. Součástí práce je analýza projektu Věnná města českých královen a ...
  • Věnná města českých královen - Interakce v historickém městě ve virtuální realitě 

   Author: Klára Matoušková; Supervisor: Chludil Jiří; Opponent: Pauš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-11)
   Tato práce se zabývá analýzou a návrhem historických interakcí ve virtuální realitě. V práci analyzuji hardwarové zařízení virtuální reality. Zmíním různé typy výstupních a vstupních zařízení včetně podrobnější analýzy HTC ...
  • Věnná města českých královen - jádro 

   Author: Daniel Vančura; Supervisor: Chludil Jiří; Opponent: Pauš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-02)
   Ve své práci se věnuji analýze a návrhu nové verze stěžejní části projektu Věnná města českých královen, tj. datovému úložišti a k němu příslušícím komunikačním API. Jedním z konečných cílů projektu je tvorba a zobrazení ...
  • Věnná města českých královen - Lokalizační modul 

   Author: Lukáš Melcher; Supervisor: Pauš Petr; Opponent: Chludil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-19)
   Tato práce rozebírá možnosti využití metod strojového zpracování obrazu pro určení pozice pomocí knihovny OpenCV. Diskutuje rovněž využitelnost metody pro účely virtuální a rozšířené reality. Na základě rozpoznání známých ...
  • Věnná města českých královen - Mobilní klient 

   Author: Tomáš Kiec; Supervisor: Chludil Jiří; Opponent: Pauš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
   Tato bakalářská práce navazuje na prototyp aplikace rozšířené reality projektu Věnná měst českých královen, na kterém se FIT ČVUT podílí. Zabývá se analýzou současného návrhu a možností jeho využití v této práci, návrhem ...
  • Věnná města českých královen - pokročilý export grafických formátů 

   Author: Filip Ruta; Supervisor: Chludil Jiří; Opponent: Richtr Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu existujících problémů při importu a exportu mezi používanými 3D grafickými programy. V teoretické části se zabývá zejména jejich využitím, specifikacemi a uvádí, v jakých ...
  • Věnná města Českých Královen - Prototyp klienta v herním enginu Unreal Engine 4 

   Author: Hanna Korniushyna; Supervisor: Chludil Jiří; Opponent: Pauš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací historické scény ve virtuální realitě na základě dat z datového úložiště. Dalším z cílů této práce je modifikace zásuvného modulu pro generování budov v ...
  • Věnná města českých královen - Schvalovací systém pro 3D modely ve virtuální realitě 

   Author: Marek Klofáč; Supervisor: Chludil Jiří; Opponent: Pauš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou, implementací a nasledným testováním dříve navrženého schvalovacího procesu pro kontrolu kvality 3D modelu od Ing. Michala Martínka. Vzhledem k tomu, že výsledkem je aplikace ve ...
  • Věnná města českých královen - Uživatelské rozhraní mobilního klienta 

   Author: Lukáš Brhlík; Supervisor: Chludil Jiří; Opponent: Pauš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-19)
   Má bakalářská práce je součástí projektu Věnná města českých královen. Cílem tohoto projektu je mimo jiné tvorba mobilní aplikace pro zařízení s operačním systémem Android, zaměřující se na zobrazování historických verzí ...
  • Věnná města českých královen - Úprava 3D modelů ve virtuální realitě 

   Author: Patrik Křepinský; Supervisor: Chludil Jiří; Opponent: Pauš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   V analytické části práce zpočátku popisuje zařízení HTC Vive a HTC Vive Pro, v této kapitole popisuje některé praktiky a časté problémy s virtuální realitou. Následně je popis některých technik manipulace a vizualizace 3D ...
  • Věnná města českých královen - Validace kvality meshe 3D modelů 

   Author: Viktor Káčer; Supervisor: Chludil Jiří; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-11)
   Táto práca sa zaoberá základmi 3D modelov a ich elementmi, ako sú vrcholy, hrany a plochy, ktorých vzájomné usporiadanie sa nazýva geometria. Vysvetlené sú spôsoby, ako je možné geometriu modelov reprezentovať a v akých ...