Now showing items 370-389 of 1468

  • Generating Plutus Smart Contracts from DEMO Process Models 

   Author: Ondřej Šelder; Supervisor: Skotnica Marek; Opponent: Pergl Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-30)
   Technologie blockchain v budoucnu změní způsob, jakým dnes lidé uzavírají smlouvy. Tento decentralizovaný automatizovaný systém podporuje koncept smart kontraktů, kódů, které rozšiřují možnosti blockchainu. Jedním z ...
  • Generátor databáze stavebních bloků přírodních látek 

   Author: Jan Přívratský; Supervisor: Novák Jiří; Opponent: Suchánek Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou webové aplikace BBDGNC pro generování stavebních bloků přírodních látek. BBDGNC poskytuje elegantní řešení rozpadu peptidových sekvencí na jednotlivé stavební bloky pomocí vyhledávání ...
  • Generátor dungeonů 

   Author: Illia Brylov; Supervisor: Bernhauer David; Opponent: Richtr Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Techniky procedurálního generování jsou hojně používané v herním průmyslu. Nejvíc se tyto techniky zužitkují při vytváření map. Tato práce uvádí čtenáře do problematiky procedurálního generování map ve videohrách a popisuje ...
  • Generátor fantasy interiérů 

   Author: Michal Pilař; Supervisor: Richtr Radek; Opponent: Chludil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
   Počítačové hry jsou součástí lidských životů již desítky let. Zatímco dříve měla o počítačové hry zájem pouze úzká skupina lidí, dnes je toto odvětví schopné konkurovat filmovému průmyslu - ať už počtem lidí podílejících ...
  • Generátor herního systému pro turnaje s rozdílnými výkonnostními kategoriemi 

   Author: Šup Daniel; Supervisor: Bartík Matěj; Opponent: Vynikarová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Práce se zaměřuje na návrh uživatelského rozhraní pro pořádání turnajů a vygenerování rozpisu zápasů. Cílem práce je webová aplikace pro pořádání turnajů s různými kategoriemi s kvalitním uživatelským rozhraním. Při řešení ...
  • Generátor myšlenkových map z WooWoo dokumentů 

   Author: Matěj Frnka; Supervisor: Kalvoda Tomáš; Opponent: Guth Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Tato práce se zabývá vytvořením nástroje pro automatickou tvorbu myšlenkových map z WooWoo souborů napsaných podle specifikace FIT-šablona. Vytvořená myšlenková mapa slouží jako studijní materiál zobrazující vybrané pojmy ...
  • Generátor prezentací se stromovou strukturou 

   Author: Černý Marek; Supervisor: Pavelka Jiří; Opponent: Bařinka Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-17)
   Bakalářská práce se zabývá tvorbou nástroje, jenž uživatelům umožňuje vytváření webových prezentací s hierarchickou strukturou. Prezentace je generována z obsahu, který lze vytvářet v aplikacích Google Dokumenty, Word nebo ...
  • Generátor testovacích dat 

   Author: Karel Ševčík; Supervisor: Mlejnek Jiří; Opponent: Rybola Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Práce se věnuje vývoji aplikace pro generování testovacích dat. Cílem práce je navrhnout a implementovat prototyp, který bude podporovat generování dat do databází Oracle a SQL Server a bude v budoucnosti rozšiřitelný o ...
  • Generátor vstupních dat pro validaci Bash skriptů 

   Author: Borský Jiří; Supervisor: Muzikář Zdeněk; Opponent: Průša Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
   Tato bakalářská práce popisuje vývoj generátoru vstupních dat pro validaci Bash skriptů. Tento generátor je součástí nově přepracovánaného projektu Learnshell, který bude sloužit ke zlepšení výuky na FIT ČVUT v Praze. V ...
  • Generátor výsledků Ankety ČVUT - verze 3.0 - nové WWW rozhraní 

   Author: Běhalová Karolína; Supervisor: Valenta Michal; Opponent: Klouda Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Generátor zadání testů z lineární algebry 

   Author: Pokorný Tomáš; Supervisor: Matyáš Petr; Opponent: Kalvoda Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Generování a vizualizace hudby 

   Author: Maksym Botsuliak; Supervisor: Richtr Radek; Opponent: Kroha Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-11)
   Tato práce se zabývá vývojem prostředí pro generování a vizualizaci hudebních skladeb. Zaměřuje se zejména na výběr kombinací algoritmů tvorby hudby z využitím softwarového syntetizátoru (pro syntéz hudby). Proces vývoje ...
  • Generování kalendářových událostí z dat dle Otevřených formálních norem 

   Author: Matouš Dlabal; Supervisor: Klímek Jakub; Opponent: Bařinka Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Tato práce se zaměřuje na zpracování dat dle otevřených formálních norem (OFN), což jsou standardy pro zveřejňování dat, definované Ministerstvem vnitra. Cílem je vytvořit nástroj umožnující generování kalendářových událostí ...
  • Generování reportů z BORM procesních diagramů 

   Author: Valášek Jan; Supervisor: Podloucký Martin; Opponent: Pergl Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Tato práce se zaměřuje na návrh, analýzu a implementaci exportovacího ná-stroje, který provádí konverzi BORM procesních diagramů do textové podoby. Nástroj je implementován v jazyce Smalltalk v prostředí Pharo, jako součást ...
  • Generování zdrojového kódu z UML 

   Author: Vopařil Vojtěch; Supervisor: Ryant Ivan; Opponent: Vogel Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Globální osvětlovací modely 

   Author: Matěj Hoffmann; Supervisor: Richtr Radek; Opponent: Chludil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-11)
   Tato práce se zabývá teorií přenosu světla a metodami řešícími globální osvětlování a následné implementaci jedné z těchto metod. V první části se práce nejprve věnuje teoretickým podkladům z oblasti počítačové grafiky, ...
  • Glosář 

   Author: Olivie Abigail Franklová; Supervisor: Bernhauer David; Opponent: Vančura Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Práce se zaměřuje na návrh a implementaci softwaru pro udržování a sdílení informací a znalostí. Literární rešerše se věnuje analýze podobných aplikací a dále popisuje rozdíly mezi GraphQL, SOAP a REST. V práci byl vytvořen ...
  • Glub - OpenGL konfigurátor 

   Author: Jakub Drgoň; Supervisor: Chludil Jiří; Opponent: Matoušek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Cieľom tejto práce je zjednodušiť kompiláciu grafických aplikácií, ktoré sú postavené na technológií OpenGL. Keďže doposiaľ neexistuje riešenie, ktoré by dovolilo užívateľom nakonfigurovať OpenGL projekt len niekoľkými ...
  • GoDeliver - implementace klientské části modulu Administrace 

   Author: Matouš Škoda; Supervisor: Glazar Filip; Opponent: Borkovcová Monika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Bakalářská práce se zabývá implementací klientské části webového administračního rozhraní logistického systému GoDeliver. Aplikace slouží jako kompletní administrační rozhraní pro dispečery společností, umožňující kontrolu ...
  • Grafické rozvrhování diagramů v nástroji DynaCASE 

   Author: Uhnák Peter; Supervisor: Pergl Robert; Opponent: Podloucký Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-12)
   V této práci se věnujeme problematice automatického grafického rozvrhování diagramů běžných v softwarovém a business inženýrství, specificky UML diagramům tříd a BORM OR diagramům. Představujeme nejmodernější techniky ...