Now showing items 710-729 of 1468

  • Najdi-lékárnu.cz: klient pro iOS 

   Author: Vlasák Jakub; Supervisor: Troníček Zdeněk; Opponent: Hunka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
  • Najdi-lékárnu.cz: klient pro Windows Phone 

   Author: Kaštánek Petr; Supervisor: Troníček Zdeněk; Opponent: Hunka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
  • Našeptávání a validace e-mailových adres 

   Author: Beňadik Štrba; Supervisor: Herold Jan; Opponent: Malec Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Bakalárska práca sa zaoberá službou, ktorá bude pomáhať užívateľom zadávať vo webových formulároch e-mailové adresy a po zadaní zisťovať ich existenciu. Výsledná služba bude rozšírením existujúcej služby smartform, ktorá ...
  • Nativní podpora vlastních analytických funkcí v PostgreSQL 

   Author: Pavel Špecht; Supervisor: Stěhule Pavel; Opponent: Valenta Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Hlavní téma práce spočívá v nalezení způsobu, jak vytvořit window funkce v procedurálním jazyce PL/pgSQL, který je součástí databázového systému PostgreSQL. Nejdříve je představen koncept agregačních a window funkcí doplněný ...
  • Navigační systém pro hendikepované uživatele 

   Author: Fixová Kateřina; Supervisor: Macík Miroslav; Opponent: Míkovec Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Nástroj pro analýzu chování umělých neuronových sítí 

   Author: Steklý Vít; Supervisor: Řehořek Tomáš; Opponent: Petr Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Nástroj pro analýzu poslaneckých projevů 

   Author: Jan Horyna; Supervisor: Kuchař Jaroslav; Opponent: Svitáková Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   Dnešní doba se označuje jako doba informační. Informace jsou velmi cenné, je jich ale tolik, že dochází k informačnímu zahlcení. V politice mají navíc různé strany a hnutí na stejnou věc různé názory, takže se množství ...
  • Nástroj pro extrakci metadat z databáze DB2 

   Author: Špak Miroslav; Supervisor: Valenta Michal; Opponent: Toušek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-11)
   Práce se zabývá analýzou metadat databáze IBM DB2, návrhem nástroje pro jejich extrakci a jeho implementací. Nejdříve se věnuje popisu struktury metadat a jejímu srovnání se dvěma zástupci konkurenčních databází. Dále řeší ...
  • Nástroj pro extrakci metadat z databáze Netezza 

   Author: Laskov Boris; Supervisor: Valenta Michal; Opponent: Toušek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-04-26)
   Pro statickou analýzu SQL skriptů je třeba získat detailní informaci o objektech, které jsou ve skriptech odkazováné. Této informaci říkáme metadata. Struktura metadat se v různých databázích liší. Cílem této práce je ...
  • Nástroj pro extrakci metadat z databáze SAP Hana 

   Author: Ondřej Hlaváč; Supervisor: Trávníček Jan; Opponent: Toušek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   Statická analýza SQL skriptů vyžaduje informace o objektech uložených v instanci relační databáze, se kterou skript pracuje. Těmto objektům se říká metadata. Tato práce je zaměřena na analýzu metadat v databázi SAP Hana. ...
  • Nástroj pro forenzní analýzu serverových logů 

   Author: Lejnar Jan; Supervisor: Baier Jan; Opponent: Polách Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-15)
   Tato práce se zabývá forenzní analýzou serverových logů, jak v nich obsažené údaje propojit a využít. Cílem je navrhnout modulární nástroj, který dokáže vytvořit přehled událostí v definovaném časovém intervalu. V přehledu ...
  • Nástroj pro generování příkladů z lineární algebry 

   Author: Hajník Samuel; Supervisor: Matyáš Petr; Opponent: Kalvoda Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Nástroj pro hromadnou správu síťových zařízení 

   Author: Merta Lukáš; Supervisor: Mlejnek Jiří; Opponent: Rybola Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Tato práce se zabývá možností konfigurace více síťových prvků s využitím responzivního we-bového uživatelského rozhraní, které je použitelné na všech zařízeních. Zaměřuje se na správu uživatelských účtů a konfiguraci ...
  • Nástroj pro hromadnou správu síťových zařízení 

   Author: Merta Lukáš; Supervisor: Mlejnek Jiří; Opponent: Rybola Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
   Tato práce se zabývá možností konfigurace více síťových prvků s využitím responzivního webového uživatelského rozhraní, které je použitelné na všech zařízeních. Zaměřuje se na správu uživatelských účtů a konfiguraci síťového ...
  • Nástroj pro konfiguraci a monitorování 

   Author: Václav Kubernát; Supervisor: Čejka Tomáš; Opponent: Kundrát Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Tato práce se zabývá návrhem a implementací interaktivní konzolové aplikace sloužící ke konfiguraci síťových zařízení. Tento program slouží jako alternativa k dostupným, méně intuitivním, řešením. Toho dosahuje přívětivým ...
  • Nástroj pro optimalizaci výkonu Rails aplikací 

   Author: Ezr Ondřej; Supervisor: Bartoň Tomáš; Opponent: Jirůtka Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Hlavním cílem této práce je implementovat nástroj pro analýzu a monitorování výkonu webových aplikací napsaných ve frameworku Ruby on Rails. Práce nejprve analyzuje základní výkonnostní problémy webových aplikací. ...
  • Nástroj pro správu, sdílení a vizualizaci sportovních cvičení a tréninkových plánů 

   Author: Suchan Martin; Supervisor: Štěpán Pavel; Opponent: Klouda Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
   Cílem bakalářské práce je usnadnit práci trenérům, kteří připravují cvičení a tréninkové plány pro své týmy. Jak cvičení, tak i tréninkové plány mohou mezi sebou sdílet. Jednotlivá cvičení vytvářejí pomocí speciálního ...
  • Nástroj pro tvorbu budovatelských her ve Flashi 

   Author: Turečková Šárka; Supervisor: Jirkovský Vojtěch; Opponent: Čejka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Nástroj pro tvorbu interaktivní fikce 

   Author: Zdeněk Havelka; Supervisor: Glazar Filip; Opponent: Bernhauer David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Předmětem této práce je vývoj nástroje pro tvorbu interaktivní fikce, a to od fáze analýzy problému, přes návrh a implementaci, až po testování. V průběhu celého vývoje je kladen důraz na uživatelskou příjemnost a na snadnou ...
  • Nástroj pro vizualizaci datového toku formátu MIDI pro živá vystoupení 

   Author: Petrov Vadim; Supervisor: Sporka Adam; Opponent: Chludil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Tato práce se zabývá tematikou hudebních vizualizací. Analyzuje předchozí technická řešení a jejich synchronizační možnosti a implementuje systém generující vizuální odezvu na datový proud formátu MIDI v reálném čase. Tento ...