Now showing items 412-431 of 1468

  • Idea map - aplikace pro vnitrofiremní podporu rozvoje a sběru nápadů 

   Author: Hykl Václav; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Štěpán Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-12)
   Práce se zabývá návrhem a ukázkovou implementací aplikace umožňující zaměstnancům vyjádřit se k různým problémům managementu a firmy. Motivací je posílit vztahy a kulturu uvnitř firem. Výsledný systém zajišťuje sběr, ...
  • Imerzivní herní a grafická aplikace s bojovými virtuálními objekty 

   Author: Šimon Jajko; Supervisor: Klán Petr; Opponent: Pavlíček Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
   Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou 3D aplikace pro virtuální realitu a historických objektů, které budou v jejím světě použity pro komplexní fyzikální interakce a herní prvky. Cílem je tento proces zdokumentovat a ...
  • Implementace actor modelu pro programovací jazyk OCaml 

   Author: Narek Vardanjan; Supervisor: Křikava Filip; Opponent: Špaček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
   Aktor model je abstrakce pro konkurentní programování, která pracuje s aktory, nezávislými jednotkami. Tyto jednotky vznikají, aby si mezi sebou posílaly zprávy a následně podle nich měnily svůj stav. Zprávy aktor zpracovává ...
  • Implementace algoritmů ověřování splnitelnosti 

   Author: Zavadil Martin; Supervisor: Starý Jan; Opponent: Trlifajová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Implementace CRM systému s podporou fundraisingu ve vybrané neziskové organizaci 

   Author: Černý David; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Humpolec Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-14)
   Tato práce se zabývá implementací informačního systému Salesforce v neziskové organizaci Na počátku o.p.s. Literární rešerše si klade za cíl popsat neziskový sektor a možnosti financování neziskových organizací včetne ...
  • Implementace CRM systému společnosti Salesforce pro vybranou neziskovou organizaci 

   Author: Furmánek Michal; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Struska Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá implementací CRM systému společnosti Salesforce v prostředí vybrané neziskové organizace. Práce obsahuje všechny kroky vedoucí k nasazení CRM systému. Je popsána analýza neziskové organizace ...
  • Implementace datové vrstvy pro anonymizační nástroj 

   Author: Schuh Matěj; Supervisor: Mlejnek Jiří; Opponent: Rybola Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Tato Bakalářská práce je zaměřena na problematiku anonymizace osobních a citlivých údajů v informačních systémech. Vzhledem k aktuálním i vycházejícím nařízením je anonymizace nedílnou součástí ochrany těchto údajů, které ...
  • Implementace DI kontejneru 

   Author: Butta Samuel; Supervisor: Daněček Jiří; Opponent: Špaček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-17)
   Při tvorbě netriviálních programů téměř v libovolném jazyce programátor dříve či později narazí na problém s předáváním závislostí mezi třídami. Řešením je použití různých návrhových vzorů, které mohou pomoci vyvarovat se ...
  • Implementace IT řešení pro volejbalový svaz 

   Author: Martin Kop; Supervisor: Pavlíček Josef; Opponent: Glazar Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
   Bakalářská práce se zabývá mobilni aplikaci, zaměřenou na přiznivce vo-lejbalu. Aplikace se skládá ze dvou části. Část, zahrnutá v této práci, je věnována architektuře, infrastruktuře a práci s daty. Druhá část, zpracovaná ...
  • Implementace klienta a serveru pro ovládání a interpretaci robota Karel 

   Author: Ćirić Stefan; Supervisor: Trávníček Jan; Opponent: Polách Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-16)
   Obsahem této práce je implementace systému klient-server pro robota Karla. Systém bude implementován na čipu Arduino ESP8266 WiFi, na který se uživatelé připojí pomocí WiFi a budou tak schopni komunikovat s robotem ...
  • Implementace knihovny a aplikace pro ovládání LCD monitorů NEC X463UN 

   Author: Faistaver Patrik; Supervisor: Melnikov Jiří; Opponent: Chludil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-09)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací knihovny v jazyce C++ pro ovládání LCD monitorů NEC X463UN. Knihovna bude umožňovat nastavování parametrů monitorů, jako je jas, kontrast, podsvícení a další. Sou- částí ...
  • Implementace kompresní metody DCA v jazyce Java 

   Author: Novák Jakub; Supervisor: Polách Radomír; Opponent: Baier Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Tato práce se zabývá vlastnostmi semi-adaptivní verze kompresní metody DCA. V práci je popsán samotný algoritmus, jeho implementace, některá vylepšení a výsledky experimentů. Předmětem práce bylo nastudovat a následně ...
  • Implementace kompresních metod LZ77, LZ78, LZW v jazyce Java 

   Author: Zemek Ladislav; Supervisor: Polách Radomír; Opponent: Baier Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem, analýzou, implementací a testováním tří kompresních metod LZ77, LZ78 a LZW do knihovny SCT. Knihovna je koncipována tak, aby v budoucnu nabídla uživatelům velkou škálu kompresních ...
  • Implementace modulu pro analýzu sentimentu 

   Author: Dočekalová Anna; Supervisor: Jiřina Marcel; Opponent: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Tato práce se zabývá analýzou sentimentu česky psaných textů. Byla provedena rešerše v současnosti používaných metod pro češtinu. Na jejím základě bylo navrženo řešení využívající strojového učení a také byl navržen seznam ...
  • Implementace modulu pro podporu modelu AM ve Formetis DEMO Processor 

   Author: Skotnica Marek; Supervisor: Pergl Robert; Opponent: van Kervel Steven J.H.
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Implementace modulu pro zpracování datových struktur 

   Author: Klíma Jakub; Supervisor: Malík Ondřej; Opponent: Ryant Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem, implementací a testováním modulu pro stávající produkční aplikaci, napsaného v jazyce C#. Modul provádí zpracování, třídění a další operace s rozsáhlými datovými strukturami, které ...
  • Implementace nového modulu do mobilní aplikace Dronetag ve Flutteru pro plánování, správu a koordinaci flotily dronů 

   Author: Albert Moravec; Supervisor: Brchl Lukáš; Opponent: Matoušek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Tato práce se soustředí na analýzu, návrh, implementaci a testování řešení pro správu dronů. Řešení by mělo umožňovat seskupení dronů a pilotů v rámci organizace a koordinaci letů s více piloty. Jsou vybrána a následně ...
  • Implementace nového modulu do webové aplikace Dronetag pro plánování, správu a koordinaci flotily dronů 

   Author: Michal Skipala; Supervisor: Brchl Lukáš; Opponent: Malec Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na implementaci modulu pro správu flotily do existující aplikace Dronetag použitím moderních frontend webových technologií - převážně TypeScript a React. Tento modul umožňuje uživatelům ...
  • Implementace portálu o higgsových bosonech pro experty a veřejnost 

   Author: Peter Žáčik; Supervisor: Sopczak André; Opponent: Špaček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Tato práce prezentuje implementaci webového portálu věnovaného výzkumu Higgsových bozonů. Pomocí API dokumentového serveru CERN-u a metod web scrapingu je vytvořena souhrnná databáze více než 1000 relevantních článků. ...
  • Implementace procesu obhajoby dizertační práce v BPM 

   Author: Ubr Jakub; Supervisor: Tvrdík Pavel; Opponent: Jiřina Marcel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
   Tato práce se zabývá popisem notace BPMN a analýzou, modelováním, implementací a testováním procesu obhajoby dizertační práce na FIT ČVUT. Proces je implementován na platformě IBM Business Process Manager..