Now showing items 839-858 of 1468

  • Parametricky vygenerovaný 3D model hradu 

   Author: Petra Svíčková; Supervisor: Richtr Radek; Opponent: Chludil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Procedurální generování obsahu je stále se rozvíjející oblast, která již teď nabízí množství způsobů, jak tvořit obsah do her i filmů. Tato práce se zabývá představením základních metod generování obsahu obecně, stejně ...
  • Parser AsciiDocu v JavaScriptu 

   Author: Komoráš Radek; Supervisor: Jirůtka Jakub; Opponent: Trávníček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Tato práce se zabývá analýzou jazyka AsciiDoc, resp. jeho implementací Asciidoctor, a návrhem formální gramatiky, která je využita pro vytvoření syntaktického analyzéru v jazyce Javascript. Pro zápis gramatiky je zvolen ...
  • Pattern matching v C11 

   Author: Jan Jindráček; Supervisor: Křikava Filip; Opponent: Trávníček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
   Pattern matching je mechanismus který se využívá ve velkém množství programovacích jazyků, kde je využit jako způsob jak prověřit, jestli daný výraz, objekt, a nebo proměnná má vlastnosti nebo obsah specifikovaný daným ...
  • Párování plateb a výpočet dlužné částky v UMŠ Lvíčata 

   Author: Lacný Jakub; Supervisor: Smítka Jiří; Opponent: Pavlíčková Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Cílem práce je zanalyzovat potřeby Univerzitní mateřské a základní školy Lvíčata a na jejich základě vytvořit webovou aplikaci určenou k evidenci plateb a jejich párování s jednotlivými žáky. Výsledkem je aplikace, která ...
  • Personalizace uživatelských rozhraní pro vizualizaci dat 

   Author: Endršt Martin; Supervisor: Kordík Pavel; Opponent: Řehořek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
   Tato bakalářská práce se zabývá zkoumáním využitelnosti interaktivní evoluce k personalizaci zobrazení dat. Během řešení byly nejprve prozkoumány některé aplikace využívající interaktivní evoluci a analyzován jejich přístup ...
  • PicTrvl - mobilní aplikace na vyhledávání míst 

   Author: Matyáš Procházka; Supervisor: Glazar Filip; Opponent: Malec Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
   Tato práce se zabývá analýzou, návrhem a následnou realizací mobilní multiplatformní aplikace na vyhledávání turisticky atraktivních míst. Existující produkty trpí omezenou nabídkou počtem i typem míst. Tato aplikace přináší ...
  • Plasmoid pro Remember the milk 

   Author: Dvořák Karel; Supervisor: Guth Ondřej; Opponent: Bařinka Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   Tato práce pojednává o návrhu a implementaci miniaplikace na plochu určené k organizaci úkolů využívající služby Remember the milk. Na základě požadavků a výsledků analýzy je navržena nová miniaplikace eliminující problémy ...
  • Platforma pro chytrou domácnost využívající WIFI spojení jednotek s RaspberryPI 

   Author: Tomáš Trejdl; Supervisor: Kubalík Pavel; Opponent: Daňhel Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Chytrá domácnost je pojem, který označuje moderní domácnosti, kde lze spotřebiče, osvětlení nebo jiná elektronická zařízení ovládat na dálku prostřednictvím počítačové sítě a automatizovat jejich funkce. Tato práce se ...
  • Platforma pro komunikace mezi Android a Arduino 

   Author: Juraj Filan; Supervisor: Polách Radomír; Opponent: Jirkovský Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   Táto bakalárska práca opisuje proces tvorby platformy pre komunikáciu medzi mobilným zariadením Android a väčším množstvom zariadení Arduino pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth. Hlavnou témou práce je analýza, návrh ...
  • Platforma pro podporu interaktivního městského mobiliáře využívající procesor ESP32 

   Author: Jakub Topič; Supervisor: Kubalík Pavel; Opponent: Miškovský Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem, implementací a testováním systému pro podporu interaktivního městského mobiliáře. Hlavní částí tohoto systému je prototyp řídicí jednotky založené na procesoru ESP32, která v ...
  • Platforma pro soutěže AI agentů 

   Author: Ondřej Vaniš; Supervisor: Bernhauer David; Opponent: Jelínek Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Tato práce se zabývá návrhem a vytvořením platformy pro soutěžení AI agentů v tahových strategických hrách. Pro řešení byla zvolena klient--server architektura. Kód AI agenta běží na straně klienta a připojuje se k hernímu ...
  • Platformová 2D hra pro OS Android v Unity3D 

   Author: Šveigr Michal; Supervisor: Balík Miroslav; Opponent: Klán Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Tato práce seznamuje čtenáře s herním enginem Unity3D a popisuje vývoj 2D platformové hry pomocí tohoto enginu. V rámci přípravy na vývoj této hry byl vypracován herní návrhový dokument (game design document), který popisuje ...
  • Plánování směn 

   Author: Rafaj Tomáš; Supervisor: Vogel Josef; Opponent: Halaška Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Počítačová hra - realtime strategie inspirovaná hrou Starcraft 

   Author: Jakub Hrabálek; Supervisor: Balík Miroslav; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
   Cílem bakalářské práce je zejména implementace počítačové hry žárnu strategie v reálném čase. Jsou popsány základní mechaniky a principy hry. Práce se zabývá analýzou a návrhem hry a popisem řešení problémů a algoritmů, ...
  • Podnikatelský plán pro firmu dodávající e-learningový portál 

   Author: Polák Jiří; Supervisor: Buchtela David; Opponent: Chludil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Tato bakalářská práce popisuje nejprve teorii pro vypracování podnikatelského plánu. Teoretická část slouží jako souhrn požadavků pro jeho vytvoření. V druhé části je vypracován příklad takového plánu prakticky. Praktická ...
  • Podnikatelský plán pro založení podniku v IT/ICT odvětví 

   Author: Ulrich Jakub; Supervisor: Hynoušová Zuzana; Opponent: Buchtela David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Podnikatelský plán vybudování tenisového areálu 

   Author: Jakub Prchal; Supervisor: Buchtela David; Opponent: Pavlíčková Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
   Cílem této bakalářské práce je vytvoření konkrétního podnikatelského plánu na vybudování tenisového areálu. Součástí práce je také seznámení čtenáře s jednotlivými částmi, které se vyskytují v podnikatelském záměru a popsání ...
  • Podnikatelský záměr tvorby a zavedení podnikových informačních systémů 

   Author: Filip Nezbeda; Supervisor: Buchtela David; Opponent: Pavlíčková Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
   Cílem této bakalářské práce je vypracování podnikatelského plánu pro založení softwarové společnosti, která se zaměřuje na tvorbu informačních systémů. Dalším cílem je analýza přínosu informačních systému pro společnosti ...
  • Podnikový systém pro výrobce vazníkových krovů 

   Author: Karel Křesťan; Supervisor: Šedek Pavel; Opponent: Daněček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Náplní této práce je analýza požadavků výrobců vazníkových krovů na software zajišťující podporu při plánování výrobního procesu a následná implementace softwaru tyto požadavky splňujícího. V práci jsem se zaměřil na analýzu ...
  • Podobnostní vyhledávání klavírních skladeb 

   Author: Mai Duc Anh; Supervisor: Novák Jiří; Opponent: Starý Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-16)
   Práce se zabývá problematikou podobnostního vyhledávání klavírních skladeb a porovnáváním zvukových stop. Popisuje možnosti získání dat ze zvukových nahrávek a způsoby jejich porovnání. Na základě současných metod navrhuje ...