Now showing items 7-26 of 1468

  • ACS-Manager: aplikace pro správu pravidel přístupu do místností 

   Author: Pěch Michal; Supervisor: Kadlec Tomáš; Opponent: Špaček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   Tato bakalářská práce si dává za cíl vytvořit aplikaci pro správu pravidel vstupu do místností, díky kterým bude možné provádět autorizaci osob. Jejím obsahem je analýza a návrh řešení, na základě kterého je vytvořena ...
  • Adaptace algoritmu prohledávání s konflikty pro alternativní účelové funkce 

   Author: Berker Katipoglu; Supervisor: Surynek Pavel; Opponent: Valenta Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-30)
   Hledání cesty pro více agentů (MAPF) je důležitým typem problému plánování v umělé inteligenci. Existuje mnoho aplikací MAPF a každá aplikace má své vlastní priority, což dává MAPF mnoho různých variací. S rostoucím zájmem ...
  • Adaptivní webové rozhraní pro zápis biologických dat 

   Author: Pilař Petr; Supervisor: Harabiš Filip; Opponent: Valenta Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Náplní této práce je analyzovat problematiku zdlouhavého sběru biologických dat v terénu. Na základě analýzy procesů navrhnout webovou aplikaci, která bude responzivní a uživatelsky přívětivá. V části návrhu se práce věnuje ...
  • Administrační rozhraní systému pro automatizované hodnocení úloh z programování 

   Author: Jiří Zikán; Supervisor: Růžička Jakub; Opponent: Chrastina Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-02)
   Bakalářská práce se zabývá využitím metod softwarového inženýrství při vývoji aplikace administračního rozhraní systému SharpTest zaměřujícího se na automatizované hodnocení úloh z programování. Hlavním cílem práce je ...
  • Administrátorská část rezervačního systému učeben FIT 

   Author: Turcaj Patrik; Supervisor: Guth Ondřej; Opponent: Kalvoda Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Cieľom tejto bakalárskej práce je analyzovať, navrhnúť a implementovať Administrátorskú časť rezervačného systému pre FIT. Aplikácia získava dáta zo školských systémov a poskytuje ich formou webovej služby. Implementácia ...
  • Adsorpční stripping voltametrie 

   Author: Podhájecký Viktor; Supervisor: Novotný Martin; Opponent: Jedlinský Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-05)
  • Aktuální stav cloud technologií 

   Author: Antony Martin; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Troníček Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-05)
  • Aktuální stav na trhu s CRM systémy v prostředí cloudu 

   Author: Mráz Ondřej; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Hronza Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Algoritmy hledání optimální cesty na 2D mřížce 

   Author: Danihelka Jan; Supervisor: Starosta Štěpán; Opponent: Matyáš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Algoritmy pro jazyk výrokové logiky 

   Author: Šmíd Ondřej; Supervisor: Starý Jan; Opponent: Trlifajová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Algoritmy pro řešení problému barvení grafu 

   Author: Streitová Kristýna; Supervisor: Matyáš Petr; Opponent: Kolář Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Analysis of Data from a Network of Pixel Detectors 

   Author: Fiedler Petr; Supervisor: Sopczak André; Opponent: Pavlíček Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Tato práce se zabýva návrhem a implementací balíčku skriptů, sloužících k automatizaci nahrávání dat pomocí middleware Rucio ze serveru atlastpx2.utef.cvut.cz, patřící Ústavu technické a experimentální fyziky na Českém ...
  • Analytický modul do LearnShellu pro studenty a cvičící 

   Author: Tomáš Kalabis; Supervisor: Žitný Jakub; Opponent: Kašpar Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a vývojem analytického modulu do systému LearnShell pro studenty a učitele. Nejprve jsou analyzované možnosti a následně je navrhnuto řešeni pomoci funkčnich a nefunkčnich požadavků. ...
  • Analyzátor finančních transakcí 

   Author: Žalúdek Dávid; Supervisor: Dufek Jan; Opponent: Vašata Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   Práca sa zaoberá analýzou, návrhom, implementáciou a testovaním stand-alone aplikácie na spracovanie bankových výpisov. V práci sú tiež porovnané a zhodnotené už existujúce riešenia. Výsledkom práce je aplikácia s jednoduchým ...
  • Analyzátor finančních transakcí 

   Author: Brka Michal; Supervisor: Dufek Jan; Opponent: Zahradnický Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   Práca je zameraná na návrh a implementáciu aplikácie, ktorá pomôže užívateľom získať rýchly prehľad o finančných transakciách na bankových účtoch prostredníctvom grafových a mapových vizualizátorov. Čitateľ sa postupne ...
  • Analyzátor finančních transakcí 

   Author: Žalúdek Dávid; Supervisor: Dufek Jan; Opponent: Vašata Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-04)
   Práca sa zaoberá analýzou, návrhom, implementáciou a testovaním stand-alone aplikácie na spracovanie bankových výpisov. V práci sú tiež porovnané a zhodnotené už existujúce riešenia. Výsledkom práce je aplikácia s jednoduchým ...
  • Analýza a implementace metodiky UWE pro vývoj klientských webových aplikací 

   Author: Patrik Jantošovič; Supervisor: Pergl Robert; Opponent: Slifka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   Tato bakalářska práce se zabýva analýzov a implementací UML-based Web Engineering metodologie. Po prozkoumání modelovacích nástrojů je metodologie realizována v programu Enterprise Architect, za použití MDG technológie ...
  • Analýza a implementace plánovacích strategií pro výběr garantované reklamy 

   Author: Jakub Dvořák; Supervisor: Bouška Josef; Opponent: Novák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Problém garantované reklamy je problém online stochastického výběru vhodného kandidáta v bipartitním grafu. Tato práce se zaměřuje na existující algoritmy řešící tento problém, konkrétně SHALE, PropAlloc a Advert. V práci ...
  • Analýza a kompletace webové aplikace RAT 

   Author: Brabenec Miroslav; Supervisor: Hunka Jiří; Opponent: Valenta Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Cílem této práce je zrevidovat stav školní webové aplikace RAT. Na základě analýzy aplikace jsou navrženy úpravy a opravy, které mají zlepšit použitelnost aplikace. V textu je řešena problematika stavu aplikace a problematika ...
  • Analýza a možnosti zlepšení webových stránek s vazbou na informační systém 

   Author: Klíma Adam; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Kroha Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)