Recently added

Now showing items 1-20 of 933

  • Webový informační systém pro asistenci rekreačním lodím 

   Author: Veverková Markéta; Supervisor: Jirkovský Vojtěch; Opponent: Kadlec Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
   Cílem této bakalářské práce je implementace nové verze již existujícího webového informačního systému Code0. Tento systém je používán francouzskou společností Marine Assistance, jež se specializuje na asistenci rekreačním ...
  • Vizualizace interiéru pro interaktivní prezentaci 

   Author: Bilák Tomáš; Supervisor: Richtr Radek; Opponent: Chludil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
   Cieľom tejto bakalárskej práce je vytvoriť čo možno najvernejší model vybraného interiéru fakulty s ohľadom na použitie vo webovom rozhraní. Práca sa zaoberá známymi technikami spracovania vizuálnych dát do 3D prostredia ...
  • Automatický docházkový systém s rozpoznáváním tváří 

   Author: Bořil Filip; Supervisor: Černý Viktor; Opponent: Holý Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
   Tato bakalářská práce řeší tvorbu docházkového systému, který pro získávání dat docházky využívá automatické rozpoznávání tváří. Systém je určený pro malé a střední firmy pro usnadnění evidence docházky a správu dovolené. ...
  • Kvalifikace technických a obsahových vlastností webových stránek 

   Author: Havrda Tomáš; Supervisor: Pavelka Jiří; Opponent: Buchtela David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
   Cílem bakalářské práce je zdokumentování a návrh vhodné formy interpretace výstupu webového analytického nástroje WCA. Nejdříve byl proveden průzkum existujících řešení včetně analýzy obchodních modelů. Následovaly uživatelské ...
  • Detekce statických snímků a animací ze záznamu obrazovky 

   Author: Burkoň Richard; Supervisor: Pulc Petr; Opponent: Polách Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
   Bakalářská práce se zabývá zpracováním záznamu prezentací. Výsledný program analyzuje kontinuální záznam obrazovky s jednotlivými slidy prezentace, který byl pořízen například pomocí programů třetích stran pro záznam ...
  • Informační systém pro podporu setkávání komunity Taizé. 

   Author: Jakl Tomáš; Supervisor: Podloucký Martin; Opponent: Trlifajová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
   Cílem této práce je analýza, návrh a implementace druhé části webové aplikace pro podporu celoevropského komunitního setkání. Tato druhá část rozšiřuje aplikaci o správu uživatelů, oprávnění, hromadné dopravy a ubytování.
  • Léková encyklopedie 2 

   Author: Růžička Jiří; Supervisor: Klímek Jakub; Opponent: Špaček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
   Tato bakalářská práce se zabývá vývojem druhé verze webové aplikace Léková encyklopedie, která zobrazuje informace o léčivých přípravcích, účinných látkách a jejich vlastnostech. Práce se věnuje celému procesu vývoje ...
  • Android aplikace DayWork.cz: návrh UI a aplikace pro firmy 

   Author: Novotný Kryštof; Supervisor: Pergl Robert; Opponent: Blizničenko Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
   První část mojí práce se zabývá návrhem UI pro Android aplikaci Daywork.cz a obecnými návrhovými doporučeními pro system Android. V další části mé práce se zabývám vývojem aplikace Daywork.cz pro firemní klienty. Zde krátce ...
  • Komunikace bezkontaktních karet v Androidu 

   Author: Karlíková Nikola; Supervisor: Buček Jiří; Opponent: Kodýtek Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
   V bakaláˇrské práci jsem se soustˇredila na prozkoumání a implementaci pˇrepojovacího útoku na bezkontaktní platby pomocí NFC technologie, internetového pˇripojení a mobilních telefon°u pouˇzívající systém AndroidTM. ...
  • Integrace Revizního procesu do Google Docs 

   Author: Friedrich Tadeáš; Supervisor: Bařinka Lukáš; Opponent: Jirkovský Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
   Tato práce řeší současny proces tvorby a úpravy webovych stránek FIT ČVUT v Praze a to především schvalovací části toho procesu. Cílem práce je tento proces zefektivnit. Tohoto cíle práce dosahuje analyzou procesu, ...
  • Generátor vstupních dat pro validaci Bash skriptů 

   Author: Borský Jiří; Supervisor: Muzikář Zdeněk; Opponent: Průša Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
   Tato bakalářská práce popisuje vývoj generátoru vstupních dat pro validaci Bash skriptů. Tento generátor je součástí nově přepracovánaného projektu Learnshell, který bude sloužit ke zlepšení výuky na FIT ČVUT v Praze. V ...
  • Studie proveditelnosti implementace metrologického SW v prostredí Cloud Computing II 

   Author: Hudcovič Ondrej; Supervisor: Koval Martin; Opponent: Valenta Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
   Cieľom tejto práce je analyzovať možnosti implementácie softvéru legálnej metrológie v prostredí Cloud Computing. Príručka WELMEC Guide 7.2 definujue štruktúru a parametre metrologického softvéru v kategóriách dlhodobého ...
  • Systém vyhledávání a filtrováni pro HelpStone.org 

   Author: Pilař Jindřich; Supervisor: Steklý Vít; Opponent: Gattermayer Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
   Práce popisuje implementaci vyhledávání neziskových, vícejazyčných projektů na mezinárodní platformě HelpStone.org. Hlavním tématem je vyhledávání ve strukturovaných a textových datech, které mají varianty v mnoha, ...
  • Systém pro zpracování firemní listové pošty 

   Author: Máca Ondřej; Supervisor: Špaček Petr; Opponent: Štěpán Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
   Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením webového systému pro správu firemní listové pošty. Systém je tvořen transformací stávajícího systému a eliminuje původní návrhové nedostatky. Transformace je provedena za využití ...
  • Nástroj pro hromadnou správu síťových zařízení 

   Author: Merta Lukáš; Supervisor: Mlejnek Jiří; Opponent: Rybola Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
   Tato práce se zabývá možností konfigurace více síťových prvků s využitím responzivního webového uživatelského rozhraní, které je použitelné na všech zařízeních. Zaměřuje se na správu uživatelských účtů a konfiguraci síťového ...
  • Opendata slovenské státní správy 

   Author: Šprlák Juraj; Supervisor: Starý Jan; Opponent: Gattermayer Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Témou tejto bakalárskej práce sú otvorené dáta a ich praktické využitie. Te-oretická časť práce uvádza otvorené dáta, opisuje ich hlavné atribúty, pred-stavuje svetových lídrov v otváraní dát, prezentuje niektoré z ...
  • Systém pro správu výkresových štítků 

   Author: Bučko Tomáš; Supervisor: Špaček Petr; Opponent: Bernhauer David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Predmetom tejto práce je analýza existujúceho webového systému nasadeného v podniku, eliminácia prípadných nedostatkov, a následný návrh a implementácia nového, vylepšeného systému. Výsledkom práce je nový systém, ktorý ...
  • Mobilní nástroj pro správu skupin lidí 

   Author: Panský Petr; Supervisor: Baier Jan; Opponent: Klouda Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Tato práce se zabývá tvorbou mobilní aplikace pro platformu Android. Aplikace slouží ke správě skupin a jejich osob. Práce obsahuje analýzu požadavků, návrh, implementaci a testování aplikace. Součástí práce je i návrh a ...
  • Systém pro sběr a prezentaci geografických dat 

   Author: Musil Tadeáš; Supervisor: Daněček Jiří; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Cílem bakalářské práce je analyzovat problematiku vývoje multiplatformních aplikací. Z této analýzy vybrat konkrétní technologie a ty použít pro vytvoření vzorové aplikace. Aplikace je zaměřena na sportovní trasy. Uživatel ...
  • Možnosti praktického využití technologie Blockchain 

   Author: Trnka Dušan; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Skotnica Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Blockchain je novovznikajúca technológia, ktorá prináša nový spôsob ako vytvoriť decentralizovanú a autonómnu databázu. Túto technológiu je možné zaregistrovať predovšetkým v súvislosti s kryptomenami, no blockchain prináša ...