Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 651

  • Webová aplikace pro vedení projektů 

   Autor: Horák Lukáš; Vedoucí práce: Gattermayer Josef; Oponent práce: Součková Monika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-02-23)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací webové aplikace určené k vedení projektů a s ním související administrací v rámci podnikání. Aplikace je určená pro nezávislé profesionály, neboli podnikatele, kteří ...
  • Analýza podnikových účetních systémů na českém trhu 

   Autor: Spolek Jan; Vedoucí práce: Buchtela David; Oponent práce: Vogel Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-15)
   Tato práce se zabývá analýzou podnikových účetních systémů na českém trhu. V první části je vymezení pojmů a základní popis stavu trhu s podnikovými systémy. Následně jsou zde definovány skupiny uživatelů a jejich požadavky. ...
  • Analýza, návrh a simulace výherního hracího přístroje 

   Autor: Novák Martin; Vedoucí práce: Hunka Jiří; Oponent práce: Buchtela David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-12)
   Smyslem této práce je rozbor problematiky návrhu výherního hracího přístroje určeného pro trh Spolkové republiky Německo. Návrh je zpracován v souladu s technickými požadavky definovanými směrnicí TR5 pro výherní hrací ...
  • Mobilní aplikace pro trénink tance (iOS) 

   Autor: Ševela Jan; Vedoucí práce: Gattermayer Josef; Oponent práce: Kadlec Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-15)
   Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou mobilní hudební aplikace, která bude sloužit pro ulehčení tréninku tance. Aplikace je řešena pro iOS zařízení a tvořena pomocí moderního programovacího jazyku Swift. Práce se zabývá ...
  • Nástroj pro správu, sdílení a vizualizaci sportovních cvičení a tréninkových plánů 

   Autor: Suchan Martin; Vedoucí práce: Štěpán Pavel; Oponent práce: Klouda Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
   Cílem bakalářské práce je usnadnit práci trenérům, kteří připravují cvičení a tréninkové plány pro své týmy. Jak cvičení, tak i tréninkové plány mohou mezi sebou sdílet. Jednotlivá cvičení vytvářejí pomocí speciálního ...
  • Analýza možnosti elektronizace podnikových procesů 

   Autor: Kim Alexey; Vedoucí práce: Hronza Radek; Oponent práce: Buchtela David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
   Tato práce řeší problematiku elektronizace podnikového procesu v BPM nástroji Camunda a následné vyčíslení nákladů na údržbu a uživatelskou podporu. Nejprve čtenář bude seznámen s oblasti procesního řízení, způsoby modelování ...
  • Webová aplikace pro podporu agilních metodik distribuovaných týmů 

   Autor: Vondrášek Pavel; Vedoucí práce: Marek Lukáš; Oponent práce: Pavlíčková Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-15)
   Obsahem této bakalářské práce je návrh a implementace webové aplikace GoAgile, která bude obsahovat nástroje používané agilními metodikami projektového řízení. Mimo jiné zkoumá požadavky distribuovaných týmu na jednotlivé ...
  • BigCloud - uživatelské rozhraní pro služby SaaS a PaaS 

   Autor: Máca Jindřich; Vedoucí práce: Chludil Jiří; Oponent práce: Latýn Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
   Cílem práce je analyzovat stávající řešení webového uživatelského rozhraní IaaS služeb projektu Big Cloud i nově požadované SaaS a PaaS služby. Následně na základě těchto analýz navrhnout, implementovat a otestovat moduly ...
  • CMS pro ČVUT navigátor 

   Autor: Kodera Jan; Vedoucí práce: Chludil Jiří; Oponent práce: Latýn Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-11)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku návrhu a implementace serverové části informačního systému ČVUT Navigator. Systém je navržen pro podporu navigace uvnitř budov a uzavřených kampusů, s cílem prvotního ...
  • Informační systém pro online správu osobních financí 

   Autor: Horák Martin; Vedoucí práce: Vozárová Pavla; Oponent práce: Buchtela David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-17)
   Tato bakalářská práce se zabývá online správou osobních financí a řeší problém špatného hospodaření s financemi českých občanů. Cílem práce je analyzovat trh s dosavadní nabídkou aplikací pro správu financí, zjistit potřebné ...
  • Webový systém řízení lidských zdrojů v podniku 

   Autor: Zahradníček Jakub; Vedoucí práce: Buchtela David; Oponent práce: Vogel Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-15)
   Práce se zabývá návrhem a implementací webového systému personální a mzdové evidence. Součástí práce je rovněž teoretická část shrnující legislativu ČR týkající se tématu práce. Systém je implementován v jazyce PHP za ...
  • KDE plasmoid pro Twitter 

   Autor: Mařík Marek; Vedoucí práce: Guth Ondřej; Oponent práce: Trávníček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
   Cílem práce je navrhnout, implementovat a otestovat desktopový klient pro sociální síť Twitter. Tento klient je určený pro desktopové prostředí KDE Plasma 5 jako miniaplikace která je připnutá na ploše počítače. Aplikace ...
  • Mobilní lexikon zvířat pro ZOO Praha 

   Autor: Chu Anh Minh; Vedoucí práce: Gattermayer Josef; Oponent práce: Žehra Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-11)
   Prace se zabyva vyvojem mobilni aplikace, bezicim na operacnim systemu iOS za pomoci portalu opendata.praha, platformy poskytovane bezplatne od treti strany. Ma za cil atraktivni formou prezentovat zvirata, ktera se vyskytuji ...
  • Aplikace KOSeek pro iOS 

   Autor: Turlybekov Alzhan; Vedoucí práce: Gattermayer Josef; Oponent práce: Jirkovský Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-17)
   Tato bakalářská práce popisuje vytvoření mobilní aplikace KOSeek pro iOS. Aplikace slouží studentům k vyhledávání kontaktů ve škole, informacím o studijním oddělení, o předmětech a harmonogramu školního roku. KOSeek pro ...
  • Návrh a implementace webové aplikace pro gamifikaci vzdělávacího procesu 

   Autor: Schmied Petr; Vedoucí práce: Valenta Michal; Oponent práce: Balík Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-17)
   Práce si klade za cíl analyzovat běžně používané prvky, koncepty a postupy motivující hráče k hraní her a na jejich základě vytvořit prototyp webové aplikace pro usnadnění procesu vzdělávání jeho reprezentací v zábavné ...
  • Aplikace pro analýzu síťových toků technologie VoIP/SIP 

   Autor: Jánský Tomáš; Vedoucí práce: Čejka Tomáš; Oponent práce: Benáček Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-17)
   Stále častější využití technologie Voice over Internet Protocol (VoIP) v internetové telefonii s sebou přináší řadu bezpečnostních rizik. Častým cílem útočníků je signalizační protokol Session Initiation Protocol (SIP). ...
  • Propojení chytré televize s chytrým telefonem 

   Autor: Hromadník Lukáš; Vedoucí práce: Veselý Dominik; Oponent práce: Černý Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Cílem práce je prozkoumání možností propojení chytré televize Apple TV a chytrého telefonu. Dalším cílem aplikace je implementace prototypu, který bude jednu vybranou technologii z průzkumu implementovat. Prototyp aplikace ...
  • Funkční analýza a grafický návrh projektu Divadlo 

   Autor: Dvořáková Veronika; Vedoucí práce: Chludil Jiří; Oponent práce: Žikovský Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Tato bakalářská práce má za cíl navrhnout on-line zázemí pro divadelní nadšence. Prostřednictvím webového portálu a mobilních aplikací by budoucí realizace dle tohoto návrhu měla umožnit pohodlné procházení divadelních ...
  • Portál pro podporu tvorby článků na wikipedia.org 

   Autor: Makeš Václav; Vedoucí práce: Klouda Karel; Oponent práce: Kalvoda Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-20)
   Práce je zaměřena na řešení problému detekce a návrhu oprav chybných a chybějících dat z internetové encyklopedie Wikipedia. Výsledkem práce je automatický systém jenž stahuje, ukládá a analyzuje články české mutace ...
  • Elektronický obchod pro framework Laravel 

   Autor: Novotný Tomáš; Vedoucí práce: Gattermayer Josef; Oponent práce: Špaček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-17)
   Cílem této práce je vytvoření implementace balíčku pro PHP framework Laravel, který do aplikace přidá základní funkčnost klasického internetového obchodu.