Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 774

  • Implementace klienta a serveru pro ovládání a interpretaci robota Karel 

   Autor: Ćirić Stefan; Vedoucí práce: Trávníček Jan; Oponent práce: Polách Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-16)
   Obsahem této práce je implementace systému klient-server pro robota Karla. Systém bude implementován na čipu Arduino ESP8266 WiFi, na který se uživatelé připojí pomocí WiFi a budou tak schopni komunikovat s robotem ...
  • MCTS knihovna pro plánování pohybu jednotek v real-time strategické hře StarCraft 

   Autor: Viazovskyi Mykyta; Vedoucí práce: Čertický Michal; Oponent práce: Trávníček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-16)
   Existuje společnost vývojářů umělé inteligence, kteří zkouší své nápady a pilně pracují, aby vytvořili neporazitelného protivníka pro živou strategickou hru Starcraft, což dokázali v Šachách a Go. Tato práce předvádí využití ...
  • Vizualizace cest v grafu 

   Autor: Pokorný Matěj; Vedoucí práce: Bařinka Lukáš; Oponent práce: Bittner Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   S vizualizací cest v grafu se dnes setkáváme v mnoha oblastech lidského bádání i každodenního života. Ať už pomáhá řidiči v podobě GPS navigace nebo administrátorovi při analýze zatížení sítě, je její správnost a přehlednost ...
  • Aplikace pro odhad sklizně rostliny Čirok 

   Autor: Šebek Róbert; Vedoucí práce: Žehra Marek; Oponent práce: Gattermayer Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
   Během výměnného pobytu na Kansas State University, jsem měl příležitost spolupracovat s vědci z fakulty Agronomie, kteří mě seznámili se svým výzkumem zaměřeným na rostlinu čirok. Pro odhad sklizně této plodiny měli vyvinutý ...
  • Výuková aplikace pro systémy virtuální reality 

   Autor: Hlaváč Marián; Vedoucí práce: Chludil Jiří; Oponent práce: Pauš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Tato práce se zabývá zefektivněním procesu seznámení uživatelů s virtuální realitou v prostředí nově vzniklých heren virtuální reality. Za cíl si klade předat informace, které sděluje obsluha zákazníkům, rychlou a zároveň ...
  • Detekce počtu mláďat v ptačích hnízdech za pomoci nástrojů rozpoznání obrazu 

   Autor: Šuma Pavel; Vedoucí práce: Pavlíček Josef; Oponent práce: Pauš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   Práce se zaměřuje na rozpoznávání objektů v obraze, konkrétně ptačích mláďat. První část popisuje potřebné metody počítačového vidění ke předzpracování obrazu, jeho segmentaci a rozpoznávání objektů na základě jejich ...
  • MobChar - balíček pro Dračí doupě 3.0 

   Autor: Weberová Šárka; Vedoucí práce: Rybola Zdeněk; Oponent práce: Dombek Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   CílemtétobakalářsképrácejerozšířeníbalíčkuDračídoupěproaplikaciMobChar. MobChar umožňuje hráčům her na hrdiny spravovat svoje postavy. JednáseoaplikacipromobilníoperačnísystémAndroid.BalíčekDračídoupě se zaměřuje na českou ...
  • Sdílený zpěvník 

   Autor: Srogončíková Jana; Vedoucí práce: Pavelka Jiří; Oponent práce: Buchtela David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Práce se zabývá mapováním oblasti hudebních aplikací a porovnává požadavky cílových skupin uživatelů se současným stavem. Hlavním cílem je navrhnout aplikaci, která co možná nejvíce usnadní lidem práci s hudebními texty a ...
  • Nástroj pro extrakci metadat z databáze DB2 

   Autor: Špak Miroslav; Vedoucí práce: Valenta Michal; Oponent práce: Toušek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-11)
   Práce se zabývá analýzou metadat databáze IBM DB2, návrhem nástroje pro jejich extrakci a jeho implementací. Nejdříve se věnuje popisu struktury metadat a jejímu srovnání se dvěma zástupci konkurenčních databází. Dále řeší ...
  • Nástroj pro forenzní analýzu serverových logů 

   Autor: Lejnar Jan; Vedoucí práce: Baier Jan; Oponent práce: Polách Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-15)
   Tato práce se zabývá forenzní analýzou serverových logů, jak v nich obsažené údaje propojit a využít. Cílem je navrhnout modulární nástroj, který dokáže vytvořit přehled událostí v definovaném časovém intervalu. V přehledu ...
  • Framework pro vyhodnocování úspěšnosti algoritmů častých sekvencí v doporučovacích systémech 

   Autor: Bajer Michal; Vedoucí práce: Řehořek Tomáš; Oponent práce: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   Tato bakalářská práce pojednává o analýze sekvenčních dat, hledání častých vzorů v časově uspořádaných datech a jeho využití k doporučování produktů zákazníkům internetových obchodů na základě jejich historie nákupů. Cílem ...
  • Nástroj pro extrakci metadat z databáze Netezza 

   Autor: Laskov Boris; Vedoucí práce: Valenta Michal; Oponent práce: Toušek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-04-26)
   Pro statickou analýzu SQL skriptů je třeba získat detailní informaci o objektech, které jsou ve skriptech odkazováné. Této informaci říkáme metadata. Struktura metadat se v různých databázích liší. Cílem této práce je ...
  • Zásuvné moduly aplikace Dráček III - výuka fyziky 

   Autor: Štěpán Jaroslav; Vedoucí práce: Chludil Jiří; Oponent práce: Richtr Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-20)
   Práce navazuje na předchozí projekty Dráček, které mají za cíl podpořit výuku v základních školách pomocí moderních technologií. Cílem práce je upravit stávající aplikace pro systém Android a vytvořit pět nových modulů ...
  • Knihovna funkcí pro OS Android umožňující řízení vývojového kitu Arduino 

   Autor: Šmíd Filip; Vedoucí práce: Kubalík Pavel; Oponent práce: Daněček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   Bakalářská práce se zabývá možnostmi řízení vývojového kitu Arduino pomocí zařízení s operačním systémem Android. Dále popisuje technologie a nástroje dostupné pro vývoj řešení popsaného problému. Cílem práce je analýza ...
  • Webová aplikace pro návrh kolejiště modelové železnice 

   Autor: Egrtová Martina; Vedoucí práce: Jiřina Marcel; Oponent práce: Dobiáš Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   Předmětem této práce je implementace webové aplikace, která by umožňovala interaktivní grafický návrh kolejiště modelové železnice. Hlavním cílem je usnadnit práci při návrhu částí modelu železničních drah a poskytnutí ...
  • BigCloud - Modul obchodníka 

   Autor: Vlčková Michaela; Vedoucí práce: Chludil Jiří; Oponent práce: Latýn Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-12)
   Cieľom práce je umožnenie obchodnému zástupcovi firmy SIC s. r. o., vykonávanie jeho povinností v rámci užívateľského prostredia aplikácie BigCloud. Aplikácia BigCloud umožnuje jej užívateľom využívať širokú škálu služieb ...
  • Analýza nástrojů pro automatické testování mobilních aplikací a her 

   Autor: Steimarová Aneta; Vedoucí práce: Buchtela David; Oponent práce: Pavlíčková Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-15)
   Tato bakalářská práce řeší problém výběru správného nástroje pro automatické testování mobilních aplikací a her určených pro zařízení s operačním systémem Android. Součástí bakalářské práce je sestavení přehledu aktuálně ...
  • Aplikace pro získávání dat z logů 

   Autor: Stejskal Michal; Vedoucí práce: Vogel Josef; Oponent práce: Zahradnický Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-11)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a vývojem systému pro prohledávání a agregaci log souborů a generováním událostí na základě nalezených dat. V první části je popsána architektura tohoto systému, příkladové případy ...
  • Kolaborativní tvorba LaTeX dokumentů s podporou Gitu 

   Autor: Chalupa Filip; Vedoucí práce: Kalvoda Tomáš; Oponent práce: Guth Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-15)
   Předmětem této bakalářské práce je analýza tvorby LaTeXových dokumentů v týmu a řešení odhalených problémů. Následující text popisuje fázi zkoumání, návrh řešení a popis jeho implementace v podobě aplikace, pro kterou je ...
  • Detekce a sledování pohybu osob v kamerových záznamech 

   Autor: Ongarbayev Sultan; Vedoucí práce: Jiřina Marcel; Oponent práce: Gattermayer Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Hlavním cílem teto práce je navrhnout a implementovat softwarovou aplikaci, která umožní detekovat a následně sledovat osoby v kamerových záznamech z několika kamer. Uživatel této aplikace bude mít možnost nahrát videa z ...