Now showing items 1-20 of 1344

  • Mobilní aplikace pro vizualizaci pražské hromadné dopravy 

   Author: Galymzhan Dosmagambet; Supervisor: Sušický Marek; Opponent: Valenta Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-03-10)
   Role veřejné dopravy je v současné době zásadní. Je přítomen v každém moderním městě a je možné jej maximálně využít pro socioekonomický rozvoj. Proto si tato bakalářská práce klade za cíl vytvořit mobilní aplikaci OS ...
  • BillSaver - Technicka analýza a proof of concept 

   Author: Patrik Malý; Supervisor: Pešek David; Opponent: Mlejnek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
   Tato bakalářská práce se zabývá technickou a ekonomickou stránkou projektu BillSaver, který má za úkol vytvořit jednotný elektronický účtenkový systém, s přehledem jednotlivých pokožek na účtence a dostupný z mobilní ...
  • Imerzivní herní a grafická aplikace s bojovými virtuálními objekty 

   Author: Šimon Jajko; Supervisor: Klán Petr; Opponent: Pavlíček Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
   Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou 3D aplikace pro virtuální realitu a historických objektů, které budou v jejím světě použity pro komplexní fyzikální interakce a herní prvky. Cílem je tento proces zdokumentovat a ...
  • Rodinný organizér 

   Author: Pavel Lipenský; Supervisor: Blizničenko Jan; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací rodinného organizéru. V práci je provedeno porovnání s konkurenčními řešeními, analýza použitých technologií a návrh uživatelského rozhraní. Dále je popsán celý postup ...
  • Asterion - backend vizualizace časových os 

   Author: Tomáš Růžička; Supervisor: Richtr Radek; Opponent: Bernhauer David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
   Asterion je fiktivní svět psaný hráči pen&paper her na hrdiny. Spisovatelé se musejí orientovat ve sledu událostí, pokud se chtějí vyhnout nesrovnalostem. Projekt spojený s touto prací se snaží vytvořit aplikaci ...
  • Konfigurovatelný terminál pro rychlou komunikaci s externím zařízením s pomocí sériové linky 

   Author: Juraj Kožík; Supervisor: Kubalík Pavel; Opponent: Miškovský Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
   Tato práce se zabývá rychlou komunikací pomocí sériového portu. Cílem práce je analýza, návrh a implementace aplikace, které je základem třída pro jednoduchou komunikaci na sériovém portu. Zároveň umožní uživateli některá ...
  • Web portal pro EFB 

   Author: Abdullah Abdullah; Supervisor: Rybola Zdeněk; Opponent: Hunka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
   Cílem bakalářské práce je vytvořit aplikaci webového portálu pro Egyptskou banku potravin (EFB), která bude sloužit jako platforma pro spravování dat a komunikaci mezi zaměstnanci v rámci společnosti. To zahrnuje analýzu ...
  • Refaktoring a úprava aplikace pro virtualizaci WBS ze systému Youtrack 

   Author: Michal Duba; Supervisor: Jinoch Vlastimil; Opponent: Pavlíček Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
   Tato bakalářská práce upravuje, rozšiřuje a optimalizuje existující aplikaci virtualizující WBS ze systému Youtracků. Nejdůležitějším přínosem práce je úspora času uživatelům při využívání této aplikace a možnost aplikaci ...
  • Návrh a realizace virtuálního klubového a tréninkového centra 

   Author: Ondřej Úlehla; Supervisor: Klán Petr; Opponent: Pavlíček Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
   Tato bakalářská práce popisuje proces analýzy, návrhu a následné implementace virtuálního klubového centra se sportovními aktivitami. Analýza se zabývá stávajícími studiemi a implementacemi virtuálních klubových center. V ...
  • Rozšíření projektu SoundPi o aspekty sociálních sítí a integraci výstupů strojového účení 

   Author: Egemen Erogul; Supervisor: Valenta Michal; Opponent: Borkovcová Monika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
   Tato práce se zabývá rozšířením webové aplikace AuxBox o další funkce, které přináší nové případy užití aplikace, poskytují lepší navigaci, interaktivnější prostředí a zavádí do aplikace prvky sociálních sítí. Dále se ...
  • Studie proveditelnosti projektu LookAlike 

   Author: Mykyta Filonchuk; Supervisor: Buchtela David; Opponent: Pavlíčková Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
   Bakalářská práce je zaměřena na přípravu studie proveditelnosti mobilní aplikace LookAlike, která by měla usnadnit řešení jednoho z hlavních problémů člověka: „Co si dnes obléknout?“. Součástí je popis problematik a zkoumání ...
  • Zápisník s tvorbou vlastních šablon 

   Author: Elena Patceva; Supervisor: Blizničenko Jan; Opponent: Suchánek Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
   Tato bakalářská práce se zabývá vývojem webové aplikace pro správu poznámek různého typu. Poznámkové bloky se vytváří podle šablon, a to buď veřejně předpřipravených nebo soukromě vytvořených. Začátek práce je věnován ...
  • Nové UX pro zadávaní zkoušek v LearnShellu 

   Author: Thanh Hung Le; Supervisor: Žitný Jakub; Opponent: Bařinka Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
   Tato práce řeší návrh, implementaci a testovaní nového řešení pro správu testů v aplikaci LearnShell. Ve stávajícím řešení chybí uživatelksé rozhraní pro tvorbu a správu testů. Řešení tohoto problému začalo analýzou back ...
  • Implementace tahové strategie s inteligentní logikou ve virtuální realitě 

   Author: Karen Akopian; Supervisor: Klán Petr; Opponent: Pauš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
   Tato práce popisuje proces navrhování a implementace tahové strategické hry s využitím herního robota. Cílem této práce je představit chytrého robota, který by hrál proti člověku. Výsledkem této práce je implementovaná hra ...
  • Analýza využití návrhových vzorů a principů v aplikaci Home Assistant pomocí metod reverzního inženýrství 

   Author: Marie Chodounská; Supervisor: Suchánek Marek; Opponent: Valenta Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Práce se zaměřuje na analýzu návrhu open-source aplikace Home Assistant. Home Assistant je systém pro správu chytrých domácnosti. Propojuje jednotlivé prvky chytré domácnosti a umožňuje jejich konfiguraci a správu. Aplikace ...
  • Interakce v muzeu historie ve virtuální realitě. 

   Author: Adam Polívka; Supervisor: Chludil Jiří; Opponent: Richtr Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací interakcí v muzeu ve virtuální realitě. V práci analyzuji druhy dostupného hardwaru pro platformu virtuální reality. Podrobněji rozeberu zařízení HTC Vive, ...
  • Věnná města Českých Královen - webový vizualizátor 3D modelů 

   Author: Martin Púčala; Supervisor: Chludil Jiří; Opponent: Pauš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Táto práca sa pozerá na možnosti zobrazovania obsahu rozšírenej reality na mobilných zariadeniach v prostredí webového prehliadača. To znamená dostupnosť len obmedzených hardwarových i softwarových prostriedkov. Je ...
  • Vizualizace zvuku pomoci LED panelu 

   Author: Ondřej Švejstil; Supervisor: Richtr Radek; Opponent: Melnikov Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Předmětem práce je vizualizace hudby na panelu sestaveném ze sériově zapojených adresovatelných RGB LEDs. Tento panel je ovládaný jednodeskovým mikrokontrolerem, který je jedním z témat teoretické části práce. Další úseky ...
  • Sedm statečných - optimalizace animací 

   Author: Petr Hromják; Supervisor: Richtr Radek; Opponent: Bernhauer David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá animacemi postav. V práci jsou předvedeny základní principy a postupy tvorby 3D modelu postav a jejich následné animace. Z animačních metod je blíže rozvedena kosterní animace, s čímž souvisí ...
  • Real-time scheduling algorithms applicable for embedded systems 

   Author: Aykut Sahin; Supervisor: Kubátová Hana; Opponent: Klímek Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Tato závěrečná práce je podrobně zaměřena/úzce orientovaná na plánovací algoritmy, tedy plánování procesů. Tyto algoritmy se používají pří plánování procesů u operačních systémů, pracujících v reálném čase a jsou zásadní ...