Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 918

  • Opendata slovenské státní správy 

   Autor: Šprlák Juraj; Vedoucí práce: Starý Jan; Oponent práce: Gattermayer Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Témou tejto bakalárskej práce sú otvorené dáta a ich praktické využitie. Te-oretická časť práce uvádza otvorené dáta, opisuje ich hlavné atribúty, pred-stavuje svetových lídrov v otváraní dát, prezentuje niektoré z ...
  • Systém pro správu výkresových štítků 

   Autor: Bučko Tomáš; Vedoucí práce: Špaček Petr; Oponent práce: Bernhauer David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Predmetom tejto práce je analýza existujúceho webového systému nasadeného v podniku, eliminácia prípadných nedostatkov, a následný návrh a implementácia nového, vylepšeného systému. Výsledkom práce je nový systém, ktorý ...
  • Mobilní nástroj pro správu skupin lidí 

   Autor: Panský Petr; Vedoucí práce: Baier Jan; Oponent práce: Klouda Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Tato práce se zabývá tvorbou mobilní aplikace pro platformu Android. Aplikace slouží ke správě skupin a jejich osob. Práce obsahuje analýzu požadavků, návrh, implementaci a testování aplikace. Součástí práce je i návrh a ...
  • Systém pro sběr a prezentaci geografických dat 

   Autor: Musil Tadeáš; Vedoucí práce: Daněček Jiří; Oponent práce: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Cílem bakalářské práce je analyzovat problematiku vývoje multiplatformních aplikací. Z této analýzy vybrat konkrétní technologie a ty použít pro vytvoření vzorové aplikace. Aplikace je zaměřena na sportovní trasy. Uživatel ...
  • Možnosti praktického využití technologie Blockchain 

   Autor: Trnka Dušan; Vedoucí práce: Náplava Pavel; Oponent práce: Skotnica Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Blockchain je novovznikajúca technológia, ktorá prináša nový spôsob ako vytvoriť decentralizovanú a autonómnu databázu. Túto technológiu je možné zaregistrovať predovšetkým v súvislosti s kryptomenami, no blockchain prináša ...
  • Dráček IV - Uživatelské rozhraní 

   Autor: Sivák Dominik; Vedoucí práce: Chludil Jiří; Oponent práce: Richtr Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou, návrhom, implementáciou a testovaním úprav aplikácie, ktorá slúži ako jadro v modulárnom systéme aplikácií. Táto aplikácia je súčasťou projektu Dráček, ktorého cieľ je poskytnúť ...
  • Generátor herního systému pro turnaje s rozdílnými výkonnostními kategoriemi 

   Autor: Šup Daniel; Vedoucí práce: Bartík Matěj; Oponent práce: Vynikarová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Práce se zaměřuje na návrh uživatelského rozhraní pro pořádání turnajů a vygenerování rozpisu zápasů. Cílem práce je webová aplikace pro pořádání turnajů s různými kategoriemi s kvalitním uživatelským rozhraním. Při řešení ...
  • Rozšíření Pico CMS pro autentizaci 

   Autor: Tůma Pavel; Vedoucí práce: Dostál Jiří; Oponent práce: Kokeš Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Tato práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací rozšíření minimalistického systému Pico CMS, navrženého pro správu webových stránek. Rozšíření umožní autentizaci uživatelů a konfigurovatelné omezení jejich přístupu ...
  • Aplikace pro prezentaci dat z hodnocení výzkumných organizací 

   Autor: Švagr Pavel; Vedoucí práce: Klouda Karel; Oponent práce: Starosta Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Tématem bakalářská práce je zpracování otevřených dat z hodnocení vědeckých výsledků v České republice publikovaných Radou pro výzkum, vývoj a inovace. Práce se zabývá analýzou datových souborů, při které odhaluje nejzávažnější ...
  • WYSIWYG tvorba webových formulářů 

   Autor: Buša Radek; Vedoucí práce: Skotnica Marek; Oponent práce: Pergl Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Tato práce se věnuje tvorbě prototypu webové aplikace pro navrhování webových formulářů na základě modelů podnikových procesů. Z takové aplikace by mohla mít užitek každá společnost, která by chtěla vymodelovat své podnikové ...
  • Testovací systém příkazů a skriptů v jazyce bash 

   Autor: Jílek Karel; Vedoucí práce: Muzikář Zdeněk; Oponent práce: Šoch Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Práce se zabývá kompletní tvorbou systému na kontrolu skriptů v jazyce Bash (online judge) -- od analýzy a sběru požadavků, přes návrh, implementaci prototypu, jeho testování, až po případné nasazení do produkce. Asi ...
  • Automatizace procesů vývoje mobilních aplikací 

   Autor: Lála Tomáš; Vedoucí práce: Czinner Michal; Oponent práce: Pavlíčková Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Tato práce se zabývá analýzou a realizací služeb pro automatizaci procesů. Součástí bakalářské práce je identifikace jednotlivých procesů v životním cyklu vývoje mobilní aplikace. Práce představuje i pracovní postup, který ...
  • Opponent Modelling knihovna pro StarCraft AI 

   Autor: Bohuslav Tomáš; Vedoucí práce: Čertický Michal; Oponent práce: Vynikarová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Tato práce se zabývá knihovnou pro modelování protivníka za použití umělé inteligence a strojového učení. Knihovna je navržena pro umělou inteligenci hrající počítačovou hru Starcraft, ovšem nabízená řešení základních ...
  • Analysis of Data from a Network of Pixel Detectors 

   Autor: Fiedler Petr; Vedoucí práce: Sopczak André; Oponent práce: Pavlíček Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Tato práce se zabýva návrhem a implementací balíčku skriptů, sloužících k automatizaci nahrávání dat pomocí middleware Rucio ze serveru atlastpx2.utef.cvut.cz, patřící Ústavu technické a experimentální fyziky na Českém ...
  • Modul pro tvorbu úvazků a výběr volitelných předmětů pro informační systém střední školy 

   Autor: Vožeh Jan; Vedoucí práce: Matyáš Petr; Oponent práce: Polách Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Cílem práce je zanalyzovat potřeby Střední školy a vyšší odborné školy reklamní a umělecké tvorby Michael a do připravovaného infromačního systému naprogramovat modul pro tvorbu úvazků učitelů a výběr volitelných předmětů ...
  • Mobilní nástroj pro analýzu podnikových procesů založený na metodice DEMO 

   Autor: Nymsa Petr; Vedoucí práce: Skotnica Marek; Oponent práce: Pergl Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Práce se zabývá problematikou vizualizace podnikových procesů v reálném čase a následné zpracování nasbíraných dat do grafických přehledů. Hlavním témeatem je zaměření se na metodiku DEMO, která přináší jiný způsob a také ...
  • Dráček IV - serverová část 

   Autor: Kameník Martin; Vedoucí práce: Chludil Jiří; Oponent práce: Richtr Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Práce se zabývá tvorbou nového serveru pro výukový systém Dráček. Cílem celéhoprojektuDráčekjevytvořenívýukovéaplikacepromobilnízařízenípro podporu výuky na základních školách. Pro účel ukládání dat využívá aplikace speciální ...
  • Ontologická analýza změnového řízení ICT projektu 

   Autor: Král Ondřej; Vedoucí práce: Pergl Robert; Oponent práce: Náplava Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Bakalářská práce seznamuje čtenáře s pojmem ontologie, jeho pojetím v informatice a představuje základy jazyka OntoUML pro ontologicky zaměřené konceptuální modelování, založené na ontologii UFO. Dále popisuje principy, ...
  • Návrh a implementace hry pro výuku etického hackování 

   Autor: Hrdlička Mikuláš; Vedoucí práce: Růžička Jakub; Oponent práce: Kokeš Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem, implementací a tvorbou úloh pro platformu na výuku etického hackování. Pro zatraktivnění interakce s platformou je využito poznatků z teorie herního designu, a pro úlohy je použitý ...
  • Dávková změna vlastníka souborů v Google Drive 

   Autor: Kopecký Jan; Vedoucí práce: Pavelka Jiří; Oponent práce: Kutil Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Cílem této práce je najít, navrhnout a implementovat vhodné řešení pro dávkovou změnu vlastnictví souborů na Google Drive. Změna vlastnictví souborů je důležitá pro rovnoměrné rozvrstvení souborů mezi nějakou skupinou ...