Now showing items 1-20 of 1330

  • Věnná města Českých Královen - webový vizualizátor 3D modelů 

   Author: Martin Púčala; Supervisor: Chludil Jiří; Opponent: Pauš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Táto práca sa pozerá na možnosti zobrazovania obsahu rozšírenej reality na mobilných zariadeniach v prostredí webového prehliadača. To znamená dostupnosť len obmedzených hardwarových i softwarových prostriedkov. Je ...
  • VoxelMaze I. - grafika a osvětlení 

   Author: Nina Grechushkina; Supervisor: Richtr Radek; Opponent: Bernhauer David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá grafickou částí hry VoxelMaze a optimalizací grafických procesů. Tato hra je výsledkem týmové práce. Ostatní členové týmu pracují na dalších částech hry, jako je návrh úrovní, skriptování ...
  • VoxelMaze I. - animace a optimalizaze UX 

   Author: Mariia Korshunova; Supervisor: Richtr Radek; Opponent: Bernhauer David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Hlavní cílem této bakalářské práce je navrhnout a implementovat uživatelské rozhraní pro aplikaci VoxelMaze, která vznikla v týmu studentů oboru Počítačová grafika v rámci předmětu BI-SP1.2. Rozhraní hry VoxelMaze, původně ...
  • Sedm statečných - optimalizace animací 

   Author: Petr Hromják; Supervisor: Richtr Radek; Opponent: Bernhauer David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá animacemi postav. V práci jsou předvedeny základní principy a postupy tvorby 3D modelu postav a jejich následné animace. Z animačních metod je blíže rozvedena kosterní animace, s čímž souvisí ...
  • Vizualizace zvuku pomoci LED panelu 

   Author: Ondřej Švejstil; Supervisor: Richtr Radek; Opponent: Melnikov Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Předmětem práce je vizualizace hudby na panelu sestaveném ze sériově zapojených adresovatelných RGB LEDs. Tento panel je ovládaný jednodeskovým mikrokontrolerem, který je jedním z témat teoretické části práce. Další úseky ...
  • Generátor testovacích dat 

   Author: Karel Ševčík; Supervisor: Mlejnek Jiří; Opponent: Rybola Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Práce se věnuje vývoji aplikace pro generování testovacích dat. Cílem práce je navrhnout a implementovat prototyp, který bude podporovat generování dat do databází Oracle a SQL Server a bude v budoucnosti rozšiřitelný o ...
  • XpenseTracker - aplikace pro správu osobních financí 

   Author: Jamaladdin Azizov; Supervisor: Rybola Zdeněk; Opponent: Blizničenko Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   The goal of the thesis is the creation of an application programming interface (API) for managing personal finances. This includes the analysis of the XpenseTracker application after the BIE-SP2 subject, analysis and further ...
  • Real-time scheduling algorithms applicable for embedded systems 

   Author: Aykut Sahin; Supervisor: Kubátová Hana; Opponent: Klímek Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Tato závěrečná práce je podrobně zaměřena/úzce orientovaná na plánovací algoritmy, tedy plánování procesů. Tyto algoritmy se používají pří plánování procesů u operačních systémů, pracujících v reálném čase a jsou zásadní ...
  • Analýza využití návrhových vzorů a principů v aplikaci Home Assistant pomocí metod reverzního inženýrství 

   Author: Marie Chodounská; Supervisor: Suchánek Marek; Opponent: Valenta Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Práce se zaměřuje na analýzu návrhu open-source aplikace Home Assistant. Home Assistant je systém pro správu chytrých domácnosti. Propojuje jednotlivé prvky chytré domácnosti a umožňuje jejich konfiguraci a správu. Aplikace ...
  • Interakce v muzeu historie ve virtuální realitě. 

   Author: Adam Polívka; Supervisor: Chludil Jiří; Opponent: Richtr Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací interakcí v muzeu ve virtuální realitě. V práci analyzuji druhy dostupného hardwaru pro platformu virtuální reality. Podrobněji rozeberu zařízení HTC Vive, ...
  • Optimalizace e-shopu stylka.cz 

   Author: Dávid Ruják; Supervisor: Hunka Jiří; Opponent: Borkovcová Monika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Táto bakalárska práca sa zaoberá optimalizáciou e-shopu stylka.cz v rámci neplateného vyhľadávania. Literárna rešerš pozostáva z dvoch častí. Prvá časť sa zaoberá stručnou históriou internetových vyhľadávačov, následne sú ...
  • Anketa ČVUT - redesign vyplňovacího modulu 

   Author: Nam Nguyen Hai; Supervisor: Valenta Michal; Opponent: Halaška Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Táto práca sa venuje redesignu vyplňovacieho modulu Anketa ČVUT, ktorá slúži na zber spätnej väzby od študentov na univerzite. Pretože pôvodný modul obsahuje chyby a nedostatky, tím Anketa ČVUT sa ho rozhodol prepísať do ...
  • Studie proveditelnosti nasazení elektronického volebního systému 

   Author: Yana Paluyan; Supervisor: Buchtela David; Opponent: Vynikarová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   V současné době se po celém světě aktivně vyvíjí teoretický a praktický základ elektronických hlasovacích systémů. Tato práce je zaměřena na analýzu stávajících elektronických hlasovacích systémů za účelem identifikace ...
  • Asterion - backend vizualizace časových os 

   Author: Tomáš Růžička; Supervisor: Richtr Radek; Opponent: Bernhauer David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Asterion je fiktivní svět psaný hráči pen&paper her na hrdiny. Spisovatelé se musejí orientovat ve sledu událostí, pokud se chtějí vyhnout nesrovnalostem. Projekt spojený s touto prací se snaží vytvořit aplikaci pro ...
  • Knihovna pro konstrukci staticky typovaných PostgreSQL dotazů v jazyce Scala 

   Author: Petr Hron; Supervisor: Létal Vojtěch; Opponent: Daněček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Hlavní téma této práce je vývoj a implementace knihovny pro vytváření staticky typovaných SQL dotazů v jazyce Scala, společně s průzkumem existujících Scala knihoven, které se zabývají vytvářením SQL dotazů. Nejprve jsou ...
  • dbs.fit.cvut.cz - Refaktoring testů I 

   Author: Martin Hanzl; Supervisor: Hunka Jiří; Opponent: Glazar Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Tato bakalářská práce se zaobírá úpravou a přepisem části testů v portálu dbs.fit.cvut.cz. Konkrétně se zaměřuje na zlepšení zpětné vazby při zobrazování výsledků testů studentům. Práce začíná analýzou současného řešení s ...
  • Optimalizace komponent webových stránek 

   Author: Tien Toan Ha; Supervisor: Jirovský Václav; Opponent: Bařinka Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Současná verze webové stránky Uniqway není ideální z hlediska udržitelnosti kódu. Mnohé komponenty jsou příliš rozsáhlé a nepříliš čitelné. Cílem této bakalářské práce je tedy implementovat nové komponenty, které nahradí ...
  • Eco web 

   Author: Roman Soběslav; Supervisor: Karella Tomáš; Opponent: Kuchař Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Cílem této práce je analyzovat veřejně dostupná ekologická data a~zvolit vhodná pro vizualizaci dat. Dále se zabývá analýzou již existujících řešení. Práce se následně zabývá návrhem a~implementací jednotlivých částí pro ...
  • Návrh uživatelského rozhraní pro výukovou aplikaci Maturity 

   Author: Zhanna Turylo; Supervisor: Pavlíček Josef; Opponent: Suchánek Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem uživatelského rozhraní mobilní aplikace pro přípravu k maturitním zkouškám a analýzou podobných aplikací z hlediska designu zaměřeného na člověka. V práci se provádí analýza pravidel ...
  • Analýza funkčnosti existujícího informačního systému a vyhodnocení možností jeho budoucího rozvoje 

   Author: František Novák; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Pergl Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá zpětnou analýzou funkčnosti existujícího informačního systému. Nejprve jsou popsány postupy při analýze a přebudování systému a jazyk UML. Je provedena analýza procesů systému a její vyhodnocení ...