Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 638

  • Aplikace KOSeek pro iOS 

   Autor: Turlybekov Alzhan; Vedoucí práce: Gattermayer Josef; Oponent práce: Jirkovský Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-17)
   Tato bakalářská práce popisuje vytvoření mobilní aplikace KOSeek pro iOS. Aplikace slouží studentům k vyhledávání kontaktů ve škole, informacím o studijním oddělení, o předmětech a harmonogramu školního roku. KOSeek pro ...
  • Návrh a implementace webové aplikace pro gamifikaci vzdělávacího procesu 

   Autor: Schmied Petr; Vedoucí práce: Valenta Michal; Oponent práce: Balík Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-17)
   Práce si klade za cíl analyzovat běžně používané prvky, koncepty a postupy motivující hráče k hraní her a na jejich základě vytvořit prototyp webové aplikace pro usnadnění procesu vzdělávání jeho reprezentací v zábavné ...
  • Aplikace pro analýzu síťových toků technologie VoIP/SIP 

   Autor: Jánský Tomáš; Vedoucí práce: Čejka Tomáš; Oponent práce: Benáček Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-17)
   Stále častější využití technologie Voice over Internet Protocol (VoIP) v internetové telefonii s sebou přináší řadu bezpečnostních rizik. Častým cílem útočníků je signalizační protokol Session Initiation Protocol (SIP). ...
  • Propojení chytré televize s chytrým telefonem 

   Autor: Hromadník Lukáš; Vedoucí práce: Veselý Dominik; Oponent práce: Černý Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Cílem práce je prozkoumání možností propojení chytré televize Apple TV a chytrého telefonu. Dalším cílem aplikace je implementace prototypu, který bude jednu vybranou technologii z průzkumu implementovat. Prototyp aplikace ...
  • Funkční analýza a grafický návrh projektu Divadlo 

   Autor: Dvořáková Veronika; Vedoucí práce: Chludil Jiří; Oponent práce: Žikovský Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Tato bakalářská práce má za cíl navrhnout on-line zázemí pro divadelní nadšence. Prostřednictvím webového portálu a mobilních aplikací by budoucí realizace dle tohoto návrhu měla umožnit pohodlné procházení divadelních ...
  • Portál pro podporu tvorby článků na wikipedia.org 

   Autor: Makeš Václav; Vedoucí práce: Klouda Karel; Oponent práce: Kalvoda Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-20)
   Práce je zaměřena na řešení problému detekce a návrhu oprav chybných a chybějících dat z internetové encyklopedie Wikipedia. Výsledkem práce je automatický systém jenž stahuje, ukládá a analyzuje články české mutace ...
  • Elektronický obchod pro framework Laravel 

   Autor: Novotný Tomáš; Vedoucí práce: Gattermayer Josef; Oponent práce: Špaček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-17)
   Cílem této práce je vytvoření implementace balíčku pro PHP framework Laravel, který do aplikace přidá základní funkčnost klasického internetového obchodu.
  • Analýza, návrh a implementace jednobodové autentizace pro portál Webgarden 

   Autor: Chudomský Jan; Vedoucí práce: Alexandr Lukáš; Oponent práce: Jirkovský Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-13)
   Tato práce se zabývá návrhem a realizací jednobodové autentizace na portálu Webgarden. Práce představuje řešení problému klasické autentizace, kdy si uživatel musí pamatovat přihlašovací údaje ke každé službě, kterou chce ...
  • Webová aplikace pro sledování nutričních hodnot 

   Autor: Nguyen Thanh Cong; Vedoucí práce: Gattermayer Josef; Oponent práce: Novák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-17)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací moderní webové aplikace pro sledování nutričních hodnot. Součástí je i návrh a implementace REST API a databáze. Vyvíjí se v nejnovějších technologiích včetně ...
  • Aplikace pro porovnávání algoritmů počítačového vidění 

   Autor: Kubišta Adam; Vedoucí práce: Chludil Jiří; Oponent práce: Richtr Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-16)
   Tato práce vytvořila nástroj pro porovnávání algoritmů počítačového vidění se zaměřením na rozpoznávání překážek. Práce analyzuje robotické vozítko, které je součástí inventáře SAGElabu na ČVUT. Data ze senzorů tohoto ...
  • Babylon: Samoorganizující se parametrický model starověkého města 

   Autor: Laube Daniel; Vedoucí práce: Richtr Radek; Oponent práce: Chludil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
   Práce se zabývá vytvořením a vizualizací samoorganizujícího se modelu města (Babylonu), s možností využití ve strategické hře, tematicky zasazené do období stavby Babylonské věže. Vytvořený model je optimalizován pomocí ...
  • Portál ITStudentHelp 

   Autor: Kabela Jan; Vedoucí práce: Kolář Josef; Oponent práce: Halaška Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
   Tato bakalářská práce je součástí projektu zabývajícího se realizací webového portálu ITStudentsHelp. Tento portál by měl zprostředkovávat pomoc zákazníkům s problémy v oblasti IT. Tato pomoc bude realizována z větší části ...
  • Mobilní aplikace pro vyšívání na platformě Android 

   Autor: Lagoda Alina; Vedoucí práce: Vynikarová Dana; Oponent práce: Buchtela David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-09)
   Tato bakalářská práce se zabývá vývojem mobilní aplikace pro operační systém Android, která umožní generování schémat pro vyšívání z obrázků a následně jejich interaktivní zpracování. Aplikace si klade za cíl přinést nové ...
  • Podobnostní vyhledávání klavírních skladeb 

   Autor: Mai Duc Anh; Vedoucí práce: Novák Jiří; Oponent práce: Starý Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-16)
   Práce se zabývá problematikou podobnostního vyhledávání klavírních skladeb a porovnáváním zvukových stop. Popisuje možnosti získání dat ze zvukových nahrávek a způsoby jejich porovnání. Na základě současných metod navrhuje ...
  • Soukromé vzdálené úložiště se sdílením souborů 

   Autor: Zípek Jan; Vedoucí práce: Balík Miroslav; Oponent práce: Vitvar Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-16)
   Bakalářská práce popisuje vývoj služby vzdáleného úložiště. Cílem bylo vytvořit bezpečnou službu vzdáleného úložiště s jednoduchou serverovou částí a klientem s podporou OS GNU/Linux a Microsoft Windows. Služba byla ...
  • Informační systém pro řízení finanční bilance zaměstnanců podniku 

   Autor: Čejka Pavel; Vedoucí práce: Buchtela David; Oponent práce: Vynikarová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-17)
   Tato práce se zabývá návrhem a implementací programu, který slouží ke kontrole výdajů spojené se zaměstnanci podniku. Program pomůže malým až středně velkým podnikům monitorovat výši výdajů a odhalit takové možnosti ...
  • Míry kvality procesních modelů 

   Autor: Neumann Marek; Vedoucí práce: Hronza Radek; Oponent práce: Náplava Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Tato práce se zabývá výzkumem měr kvality procesních modelů v notaci BPMN. Teoretická část práce představuje oblast procesního řízení a s ní související problematiku tvorby procesních modelů pro účely analýzy business ...
  • Návrh a implementace backendu pro hru Backgammon 

   Autor: Lipert Václav; Vedoucí práce: Dolejš Jan; Oponent práce: Mlejnek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-17)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací backendového systému pro hru Backgammon pro firmu BGLab. Analýza je tvořena na základě požadavků definovaných zástupci firmy BGLab. Cílem je navrhnout a ...
  • Webová aplikace pro zpracování inventarizačních dat 

   Autor: Pavelek Martin; Vedoucí práce: Černý Viktor; Oponent práce: Trofimova Yelena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
   Tato bakalářská práce se zabývá archivací výsledků inventur prováděných na prodejnách s oděvním zbožím firmy Vermont Holding a.s. Autor se v úvodu věnuje průzkumu postupů na jednotlivých prodejnách i kancelářských odděleních ...
  • Hra s rozšířenou realitou pro Android 

   Autor: Žákovská Uršuľa; Vedoucí práce: Žehra Marek; Oponent práce: Klímek Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-17)
   Hlavním cílem této práce je analyzovat Rozšířenou realitu (AR) a její implementaci na mobilních platformách. Byl proveden rozbor dvou hlavních přístupů pro mobilní AR i revize současných řešení na trhu. Vzhledem k tomu, ...