Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 790

  • Detekce objektů v ptačích hnízdech pomocí neuronových sítí 

   Autor: Havlůj Jan; Vedoucí práce: Pavlíček Josef; Oponent práce: Pauš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-10)
   Tato práce se zabývá návrhem a tvorbou softwarové knihovny pro detekci objektů v obraze použitím neuronových sítí. V první části jsme seznámeni s cílem práce a detailní specifikací požadavků. Druhá část se věnuje teorii ...
  • Webová aplikace pro sledování SW projektů 

   Autor: Valenta Adam; Vedoucí práce: Petřík Michal; Oponent práce: Podloucký Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
   Práce se zabývá návrhem a implementací webové aplikace, která má za cíl zlepšit již existující zadavatelem (Profinit EU, s.r.o.) používané řešení pro řízení rozsahu projektů a sledování odvedené práce. Požadavkem řešení ...
  • Modulární webová aplikace pro správu serverů 

   Autor: Novotná Viktorie; Vedoucí práce: Pavlíčková Petra; Oponent práce: Štěpán Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Tato práce řeší problém evidence zákazníků a serverů v hostingové společnosti, přesněji roztříštěnost již existující evidence do mnoha nespolupracujících systémů. Tento problém práce řeší vytvořením nového informačního ...
  • Mobilní aplikace pro internetový magazín Dotekomanie.cz na platformě iOS 

   Autor: Lupač Jiří; Vedoucí práce: Vaculík Přemysl; Oponent práce: Valenta Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou, návrhem a následným vývojem mobilní aplikace pro webový magazín Dotekománie.cz. Aplikace je cílená na čtenáře tohoto magazínu, kteří používají mobilní telefon s operačním systémem ...
  • 10K SAGE2 Dashboard: Sada widgetů pro velkoplošnou obrazovku 

   Autor: Meduna Radek; Vedoucí práce: Richtr Radek; Oponent práce: Chludil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-10)
   Tato bakalářská práce se věnuje analýze, návrhu a následné implementaci widgetů na platformě SAGE2. Cílem je stanovení konkrétních doporučení pro tvorbu aplikací pro SAGE2. Práce se zaměřuje zejména na kvalitní návrh a ...
  • Analyzátor finančních transakcí 

   Autor: Žalúdek Dávid; Vedoucí práce: Dufek Jan; Oponent práce: Vašata Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-04)
   Práca sa zaoberá analýzou, návrhom, implementáciou a testovaním stand-alone aplikácie na spracovanie bankových výpisov. V práci sú tiež porovnané a zhodnotené už existujúce riešenia. Výsledkom práce je aplikácia s jednoduchým ...
  • Specifika použití vybraných nástrojů pro modelování byznys procesů v oblasti logistiky 

   Autor: Černý Hynek; Vedoucí práce: Náplava Pavel; Oponent práce: Vozárová Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou procesního řízení a procesního modelování v oblasti logistiky. V práci jsou představeny dvě techniky modelování podnikových procesů (notace BPMN a metodika DEMO), které jsou následně ...
  • Aplikace pro podporu výuky angličtiny 

   Autor: Přibyl Michal; Vedoucí práce: Balík Miroslav; Oponent práce: Trlifajová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
   Výsledkem této práce bude aplikace, která podpoří výuku anglického jazyka. Aplikace zjednoduší učení se cizího jazyka tím, že se uživatelé budou moci učit jeho různé oblasti, jako je slovní zásoba, výslovnost a poslech na ...
  • Webový katalog LEGO dílů pro 3D tisk 

   Autor: Hübner David; Vedoucí práce: Hrončok Miroslav; Oponent práce: Klímek Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-30)
   Tato bakalářská práce se věnuje návrhu a implementaci webového katalogu LEGO dílů a stavebnic pro 3D tisk. Rešeršní část práce nejprve představuje knihovnu LDraw poskytující 3D modely dílů LEGO. Dále jsou představeny možné ...
  • Tvorba mobilní iOS aplikace pro neziskovou TV 

   Autor: Lenský David; Vedoucí práce: Vondra Tomáš; Oponent práce: Valenta Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-03)
   Tato práce se zabývá návrhem a implementací aplikace pro mobilní zařízení se systémem iOS pro projekt CATVUSA. Jedná se o projekt propagující Českou republiku v USA, převážně formou videí o ČR. Účelem práce je zprostředkovat ...
  • RPG hra s prvky rozšířené reality - serverová část 

   Autor: Čech Jakub; Vedoucí práce: Balík Miroslav; Oponent práce: Valenta Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-03)
   Má bakalářská práce se zabývá procesem vývoje funkčního prototypu hry na hrdiny pro mobilní zařízení. Hra je určena pro více hráčů a obsahuje prvky rozšířené reality. Celý projekt je rozdělen na dvě části. První částí je ...
  • Modernizace e-shopu a jeho napojení na informační systém 

   Autor: Konáš Jan; Vedoucí práce: Náplava Pavel; Oponent práce: Vogel Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-30)
   Tato bakalářská práce se v teoretické části zabývá analýzou a návrhem informačních systémů a využitím jazyka UML při těchto činnostech. Na ni navazuje praktická část, ve které probíhá analýza vybraného e-shopu a jeho ...
  • Rovinový řez trojúhelníkovou sítí 

   Autor: Očenášek Michael; Vedoucí práce: Hrončok Miroslav; Oponent práce: Klouda Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-14)
   Tato bakalářská práce pojednává o návrhu a implementaci knihovny, která umožňuje provést rovinný řez 3D modelem. K práci s těmito modely využívá jejich reprezentaci v nástroji ADMesh. Dalším cílem této práce je rozšířit o ...
  • Hromadná správa aplikací ovládajících 3D tiskárny 

   Autor: Makarius Jiří; Vedoucí práce: Hrončok Miroslav; Oponent práce: Skotnica Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-28)
   Cílem této bakalárské práce je vytvorit webovou aplikaci pro ovládání více 3D tiskáren používajících OctoPrint. Zvolené rešení je server napsaný v jazyce Python ve webovém frameworku Flask a uživatelské rozhraní napsané ...
  • Stahování a zpracování dat o cenách z internetových obchodů jako nástroj pro zpřesnění predikce inflace 

   Autor: Vokoun Jan; Vedoucí práce: Vozárová Pavla; Oponent práce: Gattermayer Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-05)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na možnost využití dat o cenách zboží na internetu pro tvorbu krátkodobé predikce jednotlivých složek inflace. V první části této práce jsou nejprve popsány jednotlivé složky inflace, dále ...
  • Pokladní a registrační systém pro bary 

   Autor: Štěrba Stanislav; Vedoucí práce: Balík Miroslav; Oponent práce: Šoch Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-29)
   Tato bakalářká práce se zabývá návrhem a tvorbou pokladního systému pro firmu CB Electric s.r.o. Vytvořený pokladní systém je navržen pro dotykové ovládání, hlídá počet položek na skladě a je schopen odesílat data Elektronické ...
  • Implementace klienta a serveru pro ovládání a interpretaci robota Karel 

   Autor: Ćirić Stefan; Vedoucí práce: Trávníček Jan; Oponent práce: Polách Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-16)
   Obsahem této práce je implementace systému klient-server pro robota Karla. Systém bude implementován na čipu Arduino ESP8266 WiFi, na který se uživatelé připojí pomocí WiFi a budou tak schopni komunikovat s robotem ...
  • MCTS knihovna pro plánování pohybu jednotek v real-time strategické hře StarCraft 

   Autor: Viazovskyi Mykyta; Vedoucí práce: Čertický Michal; Oponent práce: Trávníček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-16)
   Existuje společnost vývojářů umělé inteligence, kteří zkouší své nápady a pilně pracují, aby vytvořili neporazitelného protivníka pro živou strategickou hru Starcraft, což dokázali v Šachách a Go. Tato práce předvádí využití ...
  • Rovinový řez trojúhelníkovou sítí 

   Autor: Očenášek Michael; Vedoucí práce: Hrončok Miroslav; Oponent práce: Klouda Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   Tato bakalářská práce pojednává o návrhu a implementaci knihovny, která umožnuje provést rovinný řez 3D modelem. K práci s těmito modely využívá jejich reprezentaci v nástroji ADMesh. Dalším cílem této práce je rozšířit o ...
  • Analyzátor finančních transakcí 

   Autor: Žalúdek Dávid; Vedoucí práce: Dufek Jan; Oponent práce: Vašata Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   Práca sa zaoberá analýzou, návrhom, implementáciou a testovaním stand-alone aplikácie na spracovanie bankových výpisov. V práci sú tiež porovnané a zhodnotené už existujúce riešenia. Výsledkom práce je aplikácia s jednoduchým ...