Now showing items 1-20 of 1468

  • Informační systém nemocnice 

   Author: Elisavet Nafanailidou; Supervisor: Dostál Jiří; Opponent: Suchánek Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
   Tato práce nabízí řešení projektu "Hospital information system". Hlavním cílem práce je přispět ke zvýšení efektivity nemocnice a k přechodu na novou úroveň péče a léčby pacientů. V teoretické části práce se čtenář bude ...
  • Hydraulická eroze 

   Author: Victor Kataev; Supervisor: Richtr Radek; Opponent: Pauš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
   Tato práce se zaměřuje na studium a implementaci simulace hydraulické eroze v počítačové grafice. Výsledkem této práce je plně 3D aplikace, která simuluje a vizualizuje dopady způsobené kapalinou na terén. Pro simulaci ...
  • Systém pro podporu vedení závěrečných prací 

   Author: Fidan Guliyeva; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Suchánek Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
   Tato bakalářská práce ukazuje celý proces vývoje webové aplikace určené pro podporu vedení závěrečných prací. Pro vývoj webové aplikace byl zvolen pro-gramovací jazyk Python a také byly použity webframy Flask a Bootstrap ...
  • Prototyp hry ve virtuální realitě s využitím různých typů senzorů pohybu 

   Author: Oleksandr Khokhych; Supervisor: Pauš Petr; Opponent: Nováček Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá psaním VR hry na Unreal Engine 4 s použitím různých senzorů ke sledování pohybu. Hlavním cílem této práce je analyzovat technologie a metody sledovacích systémů používaných ve VR aplikacích ...
  • Aplikace pro monitoring cen nemovitostí 

   Author: Ondřej Malach; Supervisor: Blizničenko Jan; Opponent: Dobiáš Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
   Tato práce se zabývá návrhem a implementací nástroje, který automatizovaně monitoruje ceny českých nemovitostí a na jejich základě sestavuje index. Hlavní myšlenkou je vytvoření interaktivní webové aplikace, skrze kterou ...
  • Webová aplikace Meet me now! 

   Author: Vladyslav Kalachykov; Supervisor: Malec Oldřich; Opponent: Glazar Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací funkčního prototypu aplikace pro tvorbu a vyhledávaní událostí. Na základě analýzy stávajících řešení a relevantních technologií byla vytvořena jednostránková webová ...
  • Unity modul pro MultiLeap knihovnu 

   Author: Radoslav Kondáč; Supervisor: Nováček Tomáš; Opponent: Kotál Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
   Táto bakalárska práca skúma možnosti interakcie užívateľa s virtuálnymi svetmi a scénami vytvorenými v hernom engine Unity, primárne za použitia Leap Motion senzorov a knižnice MultiLeap. Výsledkami práce sú plugin pre ...
  • Využití ontologické analýzy pro zajištění sémantické interoperability heterogenních dat 

   Author: Artěmij Danilov; Supervisor: Pergl Robert; Opponent: Suchánek Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na použití ontologické analýzy k zajištění sémantické propojitelnosti heterogenních dat v rámci různých klíčových domén. Součástí práce je ontologická analýza domén a datových sad v rámci ...
  • Zpěvník pro náboženská shromáždění - mobilní aplikace 

   Author: Ondřej Wrzecionko; Supervisor: Matoušek Jan; Opponent: Kašpar Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-17)
   Práce se zabývá analýzou, návrhem, implementací, testováním a nasazením iOS a macOS aplikace zpěvníku pro náboženská shromáždění a podpůrného serveru poskytujícího REST API pro tuto mobilní aplikaci. Mobilní aplikace je ...
  • Systém pro sportovní kluby 

   Author: Lukáš Paukert; Supervisor: Glazar Filip; Opponent: Malec Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-17)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací webové aplikace, která bude sloužit sportovním klubům, a to především těm, jež se věnují orientačnímu běhu. Prototyp aplikace je vytvořen v programovacím jazyku PHP s ...
  • Informační systém pro fyzioterapeuty - serverová část 

   Author: Jakub Volák; Supervisor: Glazar Filip; Opponent: Erben Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-17)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a vývojem serverové části webového informačního systému pro soukromé fyzioterapeuty. Na začátku práce je proveden sběr informací a požadavků od fyzioterapeutů pomocí internetového ...
  • Rezervační systém klubu Silicon Hill - klientská část 

   Author: Matej Stieranka; Supervisor: Glazar Filip; Opponent: Štěpán Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-17)
   Táto práca sa zaoberá návrhom a implementáciou klientskej časti rezervačného systému pre klub Silicon Hill. V práci je obsiahnutý popis funkčných a nefunkčných požiadavok na aplikáciu, analýza existujúcich riešení, či návrh ...
  • Optimalizace výkonu backendu služby pro sdílení vozidel Uniqway 

   Author: Hoang Nam Tran; Supervisor: Ravas Filip; Opponent: Dojčinovski Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-17)
   Práce se zabývá optimalizací výkonu serverové aplikace služby pro sdílení vozidel. Serverová aplikace propojuje všechny klientské aplikace této služby a obsluhuje stovky požadavků v reálném čase. Je proto zapotřebí, aby ...
  • Informační systém pro pneuservis 

   Author: Jorge Zuňiga; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Louda Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-17)
   Práce je zaměřená na informační systémy a jejich využití pro malé podniky. Hlavním cílem práce je provést analýzu pneuservisu Láva Design a následnou implementaci informačního systému na platformě Salesforce. Nejdříve se ...
  • Aplikace pro sledování přehrávané hudby v okolí 

   Author: Igor Súlovský; Supervisor: Glazar Filip; Opponent: Buchtela David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-17)
   Táto bakalárska práca sa zaoberá implementáciou progresívnej webovej aplikácie, ktorá umožňuje používateľom vidieť ostatných používateľov v ich okolí a to, čo počúvajú na Spotify. Súčasťou je aj testovanie aplikácie. Práca ...
  • Frontend administrace e-shopů 

   Author: Jan Babák; Supervisor: Hunka Jiří; Opponent: Kudrna Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-17)
   Cílem práce je navrhnout a implementovat nový frontend pro Administraci e-shopů patřící firmě Jagu s. r. o. Administrace je specifická tím, že slouží k administraci několika e-shopů. Nová Administrace vzniká ve spolupráci ...
  • Framework pro konfigurovatelnou analýzu videa 

   Author: Benedek Molnár; Supervisor: Hejda Jan; Opponent: Vitvar Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-17)
   Předmětem bakalářské práce je návrh a vytvoření konfigurovatelného frameworku (systému) v~programátorském prostředí Python pro analýzu externích dat--videa. Prezentovaný úspěšně navržený a naprogramovaný systém kontinuálně ...
  • Webová aplikace pro spolehlivostní modely 

   Author: Daniel Vrátil; Supervisor: Daňhel Martin; Opponent: Kohlík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-17)
   Cílem práce bylo vytvoření nového nástroje pro modelování spolehlivostních modelů ve formě webové aplikace. Práce je zaměřena především na Markovské a blokové spolehlivostní modely, pro které je aplikace navržena. Dále je ...
  • Aplikace pro verifikaci zpráv 

   Author: Aydar Mannanov; Supervisor: Glazar Filip; Opponent: Matoušek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-17)
   Tato práce se zaměřuje na návrh a implementaci webové aplikace pro ověřování zpráv (tzv. tweetů) ze sociální sítě Twitter. Hlavním účelem této aplikace je zabránit tomu, aby se ve webovém prostoru objevovaly falešné zprávy. ...
  • Přínosy CRM systémů pro neziskový sektor 

   Author: Dominika Slaninová; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Pergl Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-17)
   Cieľom tejto bakalárskej práce je analyzovať využitie CRM systému v neziskovom sektore a následne implementovať CRM systém, ktorý má využitie pri evidencii ľudí v núdzi a s tým spojenými procesmi. Teoretická časť sa venuje ...