Now showing items 1-20 of 1608

  • Algoritmy související se zobecněnými palindromy v SageMath 

   Author: Ivan Romanenko; Supervisor: Starosta Štěpán; Opponent: Kroha Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-08)
   Palindrom je slovo, které se čte stejně zleva doprava i zprava doleva. Palindromický defekt slova $w$ je rozdíl mezi $|w| + 1$ a počtem dvojic odlišných palindromických podřetězců slova $w$. Koncepty palindromu a palindromického ...
  • Post-Apocalyptic Model and Training for Survival in Virtual Reality 

   Author: Duc Hoang Duong; Supervisor: Klán Petr; Opponent: Vesecký Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-08)
   Tato práce se zabývá virtuálními modely přežití v post-apokalyptickém světě v předem daných scénářích. Použité technologie jsou ve stručnosti vysvětleny společně s historií post-apokalytického myšlení napříč dějinami a ...
  • Mapa verejných zákaziek 

   Author: Marek Drozdík; Supervisor: Mareš Martin; Opponent: Matoušek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-08)
   Verejné zákazky sú jedným z kľúčových nástrojov pre transparentné a efektívne hospodárenie s verejnými financiami. Práca si kladie za cieľ vytvoriť webovú aplikáciu, ktorá získava dáta o verejných zákazkách v Českej republike ...
  • Web pěveckého sboru Gaudium Praha 

   Author: Veronika Vlková; Supervisor: Horáček Jan; Opponent: Nováček Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-08)
   Cílem této práce je vytvoření webové aplikace pro pěvecký sbor. Zaměřila jsem se především na co největší jednoduchost používání, což ocení především starší generace. K nalezení řešení byla použita analýza několika webových ...
  • Rozšíření interního firemního systému o modul pro doporučování zaměstnanců 

   Author: Šimon Vávra; Supervisor: Štěpán Pavel; Opponent: Evan Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a vývojem modulu interního informačního systému softwarové firmy Profinit EU s.r.o. Při analýze požadavků a návrhu procesů vychází autor práce ze schůzek se zaměstnanci z personálního ...
  • Parametrické modelování halových konstrukcí 

   Author: Robin Blažek; Supervisor: Štěpán Pavel; Opponent: Hron Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem aplikace sloužící k parametrickému modelování halových konstrukcí v inženýrském softwaru Tekla Structures. V teoretické části práce je provedena analýza dostupných aplikací, které ...
  • A tool for improving focus on tasks 

   Author: Dinh Tu Hoang; Supervisor: Chludil Jiří; Opponent: Pavlíček Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-08)
   Cílem této práce je vytvořit desktopovou aplikaci pro operační systém Windows, která zlepšuje soustředění a zabraňuje prokrastinaci při práci. Práce obsahuje analýzu konkurenčních aplikací a potenciálních uživatelů. Součástí ...
  • Reaktivní technologie v jazyce Java 

   Author: Patrik Hanes; Supervisor: Glazar Filip; Opponent: Daněček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-08)
   Hlavnou úlohou tejto práce je vysvetliť' a popísať' reaktívny programovací paradigmat, a jeho uplatnenie v oblasti webových aplikácií. Práca sa zameriava na tvorbu serverových aplikácií v programovacom jazyku Java. Okrem ...
  • Multiplatformní mobilní aplikace pro rozvrh na FIT ČVUT v Praze 

   Author: Oleksandr Petrov; Supervisor: Suchánek Marek; Opponent: Blizničenko Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-08)
   Tato práce se zabývá vývojem multiplatformní mobilní aplikace pro správu rozvrhu na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze. Cílem práce byla analýza a implementace mobilní aplikace, která usnadní a zpříjemní studentům ...
  • Návrh a implementace webové aplikace pro obsazování míst v kanceláři 

   Author: Jan Dunder; Supervisor: Pergl Robert; Opponent: Zeman Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-08)
   Tato bakalářská práce se věnuje návrhu a implementaci webové aplikace pro efektivní obsazování míst v kancelářích, reagující na potřeby firem v éře flexibilních pracovních režimů a rostoucích nákladů na kancelářské prostory. ...
  • Chůze ve velké výšce ve virtuální realitě 

   Author: František Vančát; Supervisor: Pauš Petr; Opponent: Richtr Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-08)
   Bakalářská práce se zaměřuje na tvorbu aplikace využívající virtuální realitu. V této aplikaci uživatel chodí po prkně ve velké výšce. Součástí práce je průzkum podobných existujících her, včetně dotazníku, jehož výsledky ...
  • Konceptualizace kompetencí studia na FIT ČVUT 

   Author: Martina Chomyšinová; Supervisor: Pergl Robert; Opponent: Buchtela David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-08)
   Tato práce je součástí snahy vytvořit interaktivní mapu studia na FIT ČVUT. Jejím cílem je vytvořit konceptuální model průchodu studiem, který spojuje vyučované předměty, kompetence a povolání. Ten bude sloužit jako podklad ...
  • Mobilní aplikace pro matchmaking hráčů badmintonu 

   Author: Patrik Benk; Supervisor: Suchánek Marek; Opponent: Sůvová Denisa
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-08)
   Tato práce se zabývá vývojem mobílní aplikace pro matchmaking hráčů badmintonu. Vývoj je řízen klasickým vodopádovým modelem, přičemž i struktura práce odpovídá jeho rozdělení na jednotlivé vývojové fáze. Nejdříve je jasně ...
  • Webová aplikace pro domácí evidenci spotřeby energií 

   Author: Dávid Jenčo; Supervisor: Rybola Zdeněk; Opponent: Mlejnek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením jádra webové aplikace HouseKeeper týkající se správy uživatelských domácností a zejména pak vytvořením modulu pro správu energií do této aplikace. Pro řešení byla použita kombinace ...
  • HoloLens OCR capabilities for the chemical lab environment 

   Author: Petr Havel; Supervisor: Dubec Martin; Opponent: Novák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-08)
   Tato diplomová práce se věnuje možnostem využití rozšířené reality v chemických laboratořích, konkrétně zaznamenávání poznámek vědců s využitím HoloLens 2. Po analýze trhu, vědeckého výzkumu a konzultacích s uživateli jsme ...
  • Webová aplikace pro správu domácího inventáře 

   Author: Nicolas Stefan Maskaľ; Supervisor: Rybola Zdeněk; Opponent: Mlejnek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-08)
   Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom a vývojom aplikácie HouseKeeper - [?]aplikácie na komplexnú správu domácností, ich inventára a energií. Aplikácia umožňuje sledovanie zásob rôznych produktov a kusov, ich členenie ...
  • Mapa skladu - dokončení 

   Author: Jan Šuráň; Supervisor: Hunka Jiří; Opponent: Malec Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-08)
   Bakalářská práce se věnuje dokončení projektu mapy skladu ve skladovém systému Atlantis. Nejprve analyzuje problematiku a současný stav projektu mapy skladu. Dále se věnuje návrhu úprav a rozšíření frontendové části editoru ...
  • Ontologické modelování dat pro projekt Datového inkubátoru 

   Author: Šimon Matouš; Supervisor: Pergl Robert; Opponent: Suchánek Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
   Tato bakalářská práce se zabývá ontologickou analýzou klíčových domén a jejich datových sad a navazující tvorbou ontologických konceptuálních modelů v jazyce OntoUML pomocí nástroje OpenPonk a dále jejich propojením s ...
  • Mobilní aplikace pro výuku hudby 

   Author: Václav Kobera; Supervisor: Borský Jiří; Opponent: Balík Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a vývojem prototypu mobilní aplikace pro zařízení s operačním systémem Android, která má povzbudit mladé houslisty ke cvičení mimo pravidelné výukové hodiny s učiteli. Klíčovou ...
  • Egidio - platforma pro řešení katastrof 

   Author: Filip Ballek; Supervisor: Sušický Marek; Opponent: Kuchař Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
   Důvodem k vytvoření práce byla snaha pomoci lidem, kteří chtějí nabídnout či poptat pomoc během jedné z mnoha katastrof, které se na planetě Zemi každý rok dějí. V práci byla vytvořena platforma, která má potenciál učinit ...