Now showing items 572-591 of 1468

  • Latex export pro Dokuwiki 

   Author: Kučera Adam; Supervisor: Pergl Robert; Opponent: Rybola Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Léková encyklopedie 2 

   Author: Růžička Jiří; Supervisor: Klímek Jakub; Opponent: Špaček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
   Tato bakalářská práce se zabývá vývojem druhé verze webové aplikace Léková encyklopedie, která zobrazuje informace o léčivých přípravcích, účinných látkách a jejich vlastnostech. Práce se věnuje celému procesu vývoje ...
  • License manager - webová aplikace 

   Author: Viktor Holý; Supervisor: Hunka Jiří; Opponent: Malec Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-11)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou požadavků na novou aplikaci pro prodej konfigurovatelného softwaru, návrhem takové aplikace a implementováním jejího prototypu. Na začátku práce je uskutečněna analýza požadavků ...
  • LightLog software pro zpracovaní logů aplikací 

   Author: Dominik Dosoudil; Supervisor: Glazar Filip; Opponent: Jirůtka Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Cílem bakalářské práce je navržení a implementace paměťově a procesorově efektivního agregátoru log zpráv aplikací systému. Nejprve je obecně popsán vyznam logování a jeho stav v operačním systému Linux, následně je popsána ...
  • Linka bezpečí 

   Author: Pavel David; Supervisor: Hunka Jiří; Opponent: Valenta Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Linked Data a Question Answering modul pro chatbota 

   Author: Vojtěch Kulovaný; Supervisor: Kuznetsov Stanislav; Opponent: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-02)
   Tato bakalářská práce si klade za cíl vytvořit ukázkový modul získání dat pro chatbota pomocí Linked Data. Po získání žádosti by měl být schopen získat data z internetu za pomoci SPARQL query a navrátit je.
  • Linky - Grafická knihovna 

   Author: Jiří Košata; Supervisor: Chludil Jiří; Opponent: Berka Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Práce se zabývá analýzou současného stavu projektu světelné fasády Linky z pohledu technického zázemí, které je dostupné vývojářům k integraci s jejich aplikacemi či grafickými vizualizacemi. Analytická část práce popisuje ...
  • Linky - jádro systému 

   Author: Libor Plíšek; Supervisor: Chludil Jiří; Opponent: Berka Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Projekt Linky je interaktivní světelná instalace na jižní straně fasády budovy FEL ČVUT v Praze. Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou softwarového jádra, které umožňuje správný chod světelné fasády. Jádro poskytuje ...
  • Linky - webový portál 

   Author: Tomáš Vošický; Supervisor: Chludil Jiří; Opponent: Berka Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Bakalářská práce se zabývá webovým portálem pro správu a propagaci interaktivní světelné instalace Linky umístěné na budově Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického. Správcům webového portálu je umožněno ...
  • Lokalizační server pro firmu Zentity 

   Author: Plíšek Dominik; Supervisor: Buchtela David; Opponent: Valenta Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Magitech - Generátor dungeonů 

   Author: Jiří Macháček; Supervisor: Matoušek Jan; Opponent: Vesecký Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
   Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou procedurálního generátoru herních prostředí - dungeonů - pro hru Magitech. V práci jsou analyzovány metody procedurálního generování obsahu, které mohou být použity pro generování ...
  • Magitech - Modul interakce hráče s nehráčskými postavami 

   Author: Štěpán Vejvoda; Supervisor: Matoušek Jan; Opponent: Glazar Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Tato práce se zabývá vývojem systému interakce mezi hráčem a NPC pro hru MagiTech. Na základě analýzy her stejného žánru jsou navrženy jednotlivé moduly, které tvoří celý systém. Práce také obsahuje komentář k implementaci ...
  • Manažerské rozšíření portálu Spolupráce s průmyslem 

   Author: Khol David; Supervisor: Fišer Aleš; Opponent: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-09)
   Práce se zabývá tvorbou rozšíření portálu Spolupráce s průmyslem, pomocí kterého by vedení univerzity získávalo statistické informace o využívání systému uživateli a o přínosu uživatelů pro systém. Práce nastiňuje vnitřní ...
  • MANTA - aplikace pro management test analýzy 

   Author: Lenka Pohanová; Supervisor: Benda Miroslav; Opponent: Štěpán Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-30)
   Práce tvoří jádro budoucí aplikace pro firmu CETIN. Nahradí dosavadní Excel tabulku webovou aplikací. Hlavní prvek aplikace je tedy tabulka, která zachovává potřebnou funkcionalitu Excel tabulky, a to možnost podbarvit ...
  • Mapa síťového okolí 

   Author: Harašta Vojtěch; Supervisor: Starý Jan; Opponent: Černý Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením jednotné aplikace, spustitelnlé na většině systémů unixového typu, která dokáže zmapovat síťové okolí za použití základních protokolů jako je ICMP, ARP a jiné. Dále aplikace nabízí ...
  • Mapa skladu - frontend 

   Author: Vojtěch Kopecký; Supervisor: Hunka Jiří; Opponent: Malec Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Práce se zaměřuje na proces analýzy, návrhu, vývoje a testování vhodného uživatelského rozhraní pro tvorbu mapy skladu, s důrazem na použitelnost a uživatelskou přívětivost. Vzniklý frontend mapového editoru využívá ...
  • Mapování rastrové grafiky na lidskou tvář ve smíšené realitě 

   Author: Adam Pončák; Supervisor: Pauš Petr; Opponent: Chludil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-18)
   Táto práca sa zaoberá problematikou vytvárania jednoduchých tvárových filtrov za pomoci knižnice OpenCV. Cieľom je vytvoriť prototyp aplikácie schopnej tvorby a mapovania rastrovej grafiky na orientačné body tváre v zmiešanej ...
  • Matematická hra na frameworku XNA 

   Author: Nohavica Jan; Supervisor: Matyáš Petr; Opponent: Kalvoda Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Maticová kalkulačka pro výpočet vlastních čísel 

   Author: Matouš Bílek; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Langr Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem, implementací a otestováním kalkulačky několika největších vlastních čísel velkých řídkých nesymetrických reálných matic. Literární rešerše se proto zabývá popisem restartované ...
  • MCTS knihovna pro plánování pohybu jednotek v real-time strategické hře StarCraft 

   Author: Viazovskyi Mykyta; Supervisor: Čertický Michal; Opponent: Trávníček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-16)
   Existuje společnost vývojářů umělé inteligence, kteří zkouší své nápady a pilně pracují, aby vytvořili neporazitelného protivníka pro živou strategickou hru Starcraft, což dokázali v Šachách a Go. Tato práce předvádí využití ...