Novinky

Faculty of Information Technology

Podkomunita v komunitě

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Rozšíření produktu Semanta o zpracování metadat platformy IBM Cognos BI 

  Autor: Kroupa Vladimír; Vedoucí práce: Voňka David; Oponent práce: Valenta Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-17)
  Zásadní prvek v rozhodování současných firem představuje reporting. Reporting je vytváření informačních sestav nad daty, které má podnik k dispozici. Běžná velká firma má tisíce reportů, vytvořených z velké části v ...
 • Návrh a implementace software pro interaktivní práci s objekty MBI pomocí jazyka MBIQL 

  Autor: Stránský Vojtěch; Vedoucí práce: Valenta Michal; Oponent práce: Pour Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-21)
  Cílem této diplomové práce je navrhnout a implementovat software, který umožní interaktivní procházení a dotazování objektů MBI (Management Byznys Informatiky) pomocí jazyka MBIQL. Na základě analýzy a návrhu je vytvořena ...
 • Implementace klienta a serveru pro ovládání a interpretaci robota Karel 

  Autor: Ćirić Stefan; Vedoucí práce: Trávníček Jan; Oponent práce: Polách Radomír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-16)
  Obsahem této práce je implementace systému klient-server pro robota Karla. Systém bude implementován na čipu Arduino ESP8266 WiFi, na který se uživatelé připojí pomocí WiFi a budou tak schopni komunikovat s robotem ...
 • MCTS knihovna pro plánování pohybu jednotek v real-time strategické hře StarCraft 

  Autor: Viazovskyi Mykyta; Vedoucí práce: Čertický Michal; Oponent práce: Trávníček Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-16)
  Existuje společnost vývojářů umělé inteligence, kteří zkouší své nápady a pilně pracují, aby vytvořili neporazitelného protivníka pro živou strategickou hru Starcraft, což dokázali v Šachách a Go. Tato práce předvádí využití ...
 • Vylepšení emulátoru bezkontaktní čipové karty v FPGA 

  Autor: Titov Denis; Vedoucí práce: Jeřábek Stanislav; Oponent práce: Buček Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-16)
  Tato pr´ace popisuje vylepˇsen´i pˇridan´a k jiˇz existuj´ic´imu emul´atoru ˇcipov´ych karet v FPGA. Byla pˇrid´ana moˇznost rekonfigurace emul´atoru za bˇehu a tak´e podpora pro propriet´arn´i protokoly podle normy ISO/IEC ...
 • Nasazení SSO řešení 

  Autor: Gajdoš Martin; Vedoucí práce: Stegura Jiří; Oponent práce: Čermáková Dana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-15)
  Hlavným cieľom mojej práce je zaintegrovať single sign-on riešenie do existujúcej infraštruktúry firmy Ataccama Software, s.r.o. Aktuálne toto prostredie pozostáva z webových aplikácií, kde do každej sa musia užívatelia ...
 • Vizualizace cest v grafu 

  Autor: Pokorný Matěj; Vedoucí práce: Bařinka Lukáš; Oponent práce: Bittner Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
  S vizualizací cest v grafu se dnes setkáváme v mnoha oblastech lidského bádání i každodenního života. Ať už pomáhá řidiči v podobě GPS navigace nebo administrátorovi při analýze zatížení sítě, je její správnost a přehlednost ...
 • Aplikace pro odhad sklizně rostliny Čirok 

  Autor: Šebek Róbert; Vedoucí práce: Žehra Marek; Oponent práce: Gattermayer Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
  Během výměnného pobytu na Kansas State University, jsem měl příležitost spolupracovat s vědci z fakulty Agronomie, kteří mě seznámili se svým výzkumem zaměřeným na rostlinu čirok. Pro odhad sklizně této plodiny měli vyvinutý ...
 • Doplňující služby pro systém Zabbix 

  Autor: Piták Martin; Vedoucí práce: Smítka Jiří; Oponent práce: Černý Viktor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
  Tato práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací tří doplňkových služeb k systému Zabbix konkrétně simulátoru podmínek pro systém Zabbix, spojení mezi systémem Zabbix a službou Slack a přeposílání záznamů ze systému ...
 • Dynamické generování testů pro balíčky v R 

  Autor: Ghibellini Filippo; Vedoucí práce: Křikava Filip; Oponent práce: Li Paley
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-07)
  Statistické programování nabývá na popularitě s tím jak se zároveň zvyšuje poptavka v příbuzných oborech jako Machine learning, Big data a podobné. R je hlavním hráčem v této oblasti avšak jeho jedinečný návrh znemožnil ...
 • Modely s omezujícími podmínkami pro plánování a rozvrhování 

  Autor: Procházka Martin; Vedoucí práce: Barták Roman; Oponent práce: Ratschan Stefan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-13)
  Cílem této práce je navrhnout výpocetní model pomocí technologie constraint programming, který by byl schopen popsat a vyrešit konkrétní plánovací problém. Problém je definován pomocí plánovacího jazyka PDDL a je zameren ...
 • Porovnání algoritmů pro rychlou Fourierovu transformaci 

  Autor: Kozický Claudio; Vedoucí práce: Šimeček Ivan; Oponent práce: Šoch Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
  Tato práce obsahuje přehled algoritmů pro řešení FFT. Zabývá se podrobně Bluesteinovým, Cooleyovým-Tukeyovým, prime-factor a Raderovým FFT algoritmem. U vyjmenovaných algoritmů jsou podrobně popsány možnosti jejich ...
 • Efektivní LU rozklad pro řídké matice 

  Autor: Jurásek Lukáš; Vedoucí práce: Šimeček Ivan; Oponent práce: Kotenkov Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
  Tato bakalárská práce se zabývá implementací a analýzou algoritmu využívaných pro LU faktorizaci rídkých matic. Literární rešerše obsahuje teoretické základy potrebné pro pochopení algoritmu, kterými se práce zabývá. Tyto ...
 • Výuková aplikace pro systémy virtuální reality 

  Autor: Hlaváč Marián; Vedoucí práce: Chludil Jiří; Oponent práce: Pauš Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
  Tato práce se zabývá zefektivněním procesu seznámení uživatelů s virtuální realitou v prostředí nově vzniklých heren virtuální reality. Za cíl si klade předat informace, které sděluje obsluha zákazníkům, rychlou a zároveň ...
 • Detekce počtu mláďat v ptačích hnízdech za pomoci nástrojů rozpoznání obrazu 

  Autor: Šuma Pavel; Vedoucí práce: Pavlíček Josef; Oponent práce: Pauš Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
  Práce se zaměřuje na rozpoznávání objektů v obraze, konkrétně ptačích mláďat. První část popisuje potřebné metody počítačového vidění ke předzpracování obrazu, jeho segmentaci a rozpoznávání objektů na základě jejich ...
 • MobChar - balíček pro Dračí doupě 3.0 

  Autor: Weberová Šárka; Vedoucí práce: Rybola Zdeněk; Oponent práce: Dombek Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
  CílemtétobakalářsképrácejerozšířeníbalíčkuDračídoupěproaplikaciMobChar. MobChar umožňuje hráčům her na hrdiny spravovat svoje postavy. JednáseoaplikacipromobilníoperačnísystémAndroid.BalíčekDračídoupě se zaměřuje na českou ...
 • Sdílený zpěvník 

  Autor: Srogončíková Jana; Vedoucí práce: Pavelka Jiří; Oponent práce: Buchtela David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
  Práce se zabývá mapováním oblasti hudebních aplikací a porovnává požadavky cílových skupin uživatelů se současným stavem. Hlavním cílem je navrhnout aplikaci, která co možná nejvíce usnadní lidem práci s hudebními texty a ...
 • Analýza možností uživatelských funkcí a knihoven v Mathematice 

  Autor: Řezníček Jan; Vedoucí práce: Kohlík Martin; Oponent práce: Daňhel Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
  Obsahem bakalárské práce je návod na tvorbu knihovny pro výpocty v programu Wolfram Mathematica a její dokumentace. Práce také obsahuje príklad použítí takto vytvorené knihovny pro výpocet Markovských modelu spolehlivosti.
 • Nástroj pro extrakci metadat z databáze DB2 

  Autor: Špak Miroslav; Vedoucí práce: Valenta Michal; Oponent práce: Toušek Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-11)
  Práce se zabývá analýzou metadat databáze IBM DB2, návrhem nástroje pro jejich extrakci a jeho implementací. Nejdříve se věnuje popisu struktury metadat a jejímu srovnání se dvěma zástupci konkurenčních databází. Dále řeší ...
 • Nástroj pro forenzní analýzu serverových logů 

  Autor: Lejnar Jan; Vedoucí práce: Baier Jan; Oponent práce: Polách Radomír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-15)
  Tato práce se zabývá forenzní analýzou serverových logů, jak v nich obsažené údaje propojit a využít. Cílem je navrhnout modulární nástroj, který dokáže vytvořit přehled událostí v definovaném časovém intervalu. V přehledu ...

Zobrazit další