Novinky

Faculty of Information Technology

Podkomunita v komunitě

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Obrana proti fingerprintingu do Privoxy 

  Autor: Sixta Jiří; Vedoucí práce: Kokeš Josef; Oponent práce: Zahradnický Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-15)
  Tato práce představuje současné techniky fingerprintingu webového prohlížeče. Pro vybrané techniky navrhuje možné způsoby obrany. Práce dále představuje proxy software Privoxy, do kterého implementuje zvolené obrany a ...
 • Optimalizace nákupu zboží v prostředí e-shopu 

  Autor: Pekáček Zdeněk; Vedoucí práce: Hunka Jiří; Oponent práce: Žikovský Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-15)
  Cílem této diplomové práce je zmapovat varianty optimálního rozložení prvků e-shopu a navrhnout jeho nejefektivnější strukturu. Práce nejprve provádí heuristickou analýzu e-shopů (Alza, Amazon, eBay, Mall) z perspektivy ...
 • Databáze konferencí a publikací II 

  Autor: Štipl Stanislav; Vedoucí práce: Fišer Petr; Oponent práce: Schmidt Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-17)
  Tato diplomová práce se zabývá rozšířením aplikace pro správu konferencí a publikací, která je využívána na FIT ČVUT. Práce uvádí detailní popis a analýzu stávající aplikace. Na základě této analýzy je navrženo její ...
 • Multiplatformní zobrazovací software pro elektroencefalografii 

  Autor: Bárta Martin; Vedoucí práce: Ježdík Petr; Oponent práce: Dostál Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-16)
  Tato práce popisuje rozšíření programu pro zobrazování a analýzu EEG dat se zaměřením na epilepsii. Mezi podporované funkce patří: pokročilá filtrace, automatické detekční analýzy, montáže -- programovatelné kombinace ...
 • Vliv obrany hardwarové implementace AES vůči fault-injection útokům na její odolnost před útoky rozdílovou odběrovou analýzou 

  Autor: Mašek Martin; Vedoucí práce: Novotný Martin; Oponent práce: Miškovský Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-16)
  Bakalářská práce se zabývá vlivem obrany vůči fault-injection útokům na šifrovací algoritmus AES implementovaný na FPGA Spartan 3E. Je prozkoumáno, zda tyto obvody pro detekci chyb mají nějaký dopad na odolnost před útoky ...
 • Aplikace pro zpracování a prezentaci dat z experimentů pro OS Windows 

  Autor: Artemov Roman; Vedoucí práce: Kubalík Pavel; Oponent práce: Prágl Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-19)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací aplikace pro automatizované zpracování a prezentací částečně strukturovaných dat, které nejsou jednoduše zpracovatelne takovými nástroji jako například tabulkové ...
 • Optimalizace doporučovacích algoritmů 

  Autor: Drdák Jakub; Vedoucí práce: Kordík Pavel; Oponent práce: Řehořek Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-16)
  V poslednich letech se vyvinulo velké množstvi rozličných doporučovacich al-goritmů. Jednu věc maji ale všechny společnou. Jejich hyper-parametry se musi pečlivě zvolit, aby dosahovaly dobrých výsledků. Tato práce se zabývá ...
 • Virtuální bankovní pobočka - zjednodušení klientského servisu díky online bankovnictví 

  Autor: Krupková Andrea; Vedoucí práce: Krejčí Pavel; Oponent práce: Malý Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-10)
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu současného přístupu klientů k bance a jejich vnímání a komunikaci s bankou pomocí různých kanálů. V teoretické části jsou popsány trendy v bankovnictví pro budoucí roky a v čem spočívá ...
 • Nástroj pro migraci znalostního modelu Data Stewardship 

  Autor: Knaisl Vojtěch; Vedoucí práce: Pergl Robert; Oponent práce: Suchánek Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  Tato práce navazuje na již existují projekt portálu pro správu dat, který je vyvíjen ve spolupráci s organizací ELIXIR-CZ. Práce stručně shrnuje, co bylo na projektu již vytvořeno. Dále popisuje, proč byla nutnost vytvořit ...
 • Projekt reimplementace podnikového ERP systému 

  Autor: Kapitán Tomáš; Vedoucí práce: Buchtela David; Oponent práce: Příklenk Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-10)
  Tato diplomová práce v první části popisuje metodiky pro řízení implementačních projektů ERP systémů. Práce popisuje metodiky významných globálních výrobců ERP systémů, kterými jsou Accelerated SAP společnosti SAP, Oracle ...
 • Mobilní aplikace Kvalita ovzduší v ČR 

  Autor: Kabelka Jan; Vedoucí práce: Gattermayer Josef; Oponent práce: Žehra Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-14)
  Tato diplomová práce se zaměřuje na téma vizualizace znečištění ovzduší na mapě. V první části zkoumá existující aplikace a způsoby znázornění, které používají. Dále popisuje možnosti vizualizace dat dle nalezených mapových ...
 • Bezpečnostní studie aplikace 

  Autor: Kvasnička Tomáš; Vedoucí práce: Zahradnický Tomáš; Oponent práce: Kokeš Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-10)
  Hlavním cílem této práce je výzkum metod a sofware používaných v oblasti počítačové bezpečnosti, následovaný nezávislým posouzením zadané aplikace. Tato analýza se soustředí na potenciální bezpečnostní nedostatky. Opravdovým ...
 • Paralelní metody stabilního řazení 

  Autor: Čermák Michal; Vedoucí práce: Šimeček Ivan; Oponent práce: Langr Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-10)
  Tato práce obsahuje popis algoritmů in-place a out-of-place Mergesortu. Zabývá se jejich implementací v jazyce C++ a následnou optimalizací a paralelizací pomocí technologie OpenMP. Dále je na základě těchto algoritmů ...
 • Obfuskační nástroj pro Python 

  Autor: Holoubek Martin; Vedoucí práce: Zahradnický Tomáš; Oponent práce: Blažek Rudolf Bohumil
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-13)
  Tato práce se zabývá problematikou obfuskace pro programovací jazyk Python 3. Postupně jsou analyzovány existující přístupy a řešení. Dále je práce zaměřena na návrh nového modulárního nástroje spolu s obfuskačními moduly. ...
 • Síťová aplikace v jazyce P4 

  Autor: Čtrnáctý Martin; Vedoucí práce: Benáček Pavel; Oponent práce: Čejka Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
  Bakalářská práce se zabývá možnostmi vyvažování zátěže za použití jazyka P4, který využívá principů softwarově definovaných sítí. Práce nejprve analyzuje dostupné algoritmy pro vyvažování zátěže, možnosti jazyka P4 a ...
 • Rešerše a ukázka zabezpečení platformy (TPM) 

  Autor: Holoubková Andrea; Vedoucí práce: Buček Jiří; Oponent práce: Zahradnický Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-14)
  Bakalářská práce se zaměřuje na průzkum řešení pro realizaci důvěryhodné platformy. Podrobnější popis je věnován standardům organizací Trusted Computing Group (TCG) a GlobalPlatform. Jedná se o bezpečnostní čip Trusted ...
 • Modul pro symbolické testování odpovědí v matematických kvízech 

  Autor: Naňka Ondřej; Vedoucí práce: Kalvoda Tomáš; Oponent práce: Vašata Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-10)
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací modulu pro symbolické testování odpovědí v matematických kvízech s důrazem na škálovatelnost vlastního modulu.
 • Webová aplikace pro sledování SW projektů 

  Autor: Valenta Adam; Vedoucí práce: Petřík Michal; Oponent práce: Podloucký Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
  Práce se zabývá návrhem a implementací webové aplikace, která má za cíl zlepšit již existující zadavatelem (Profinit EU, s.r.o.) používané řešení pro řízení rozsahu projektů a sledování odvedené práce. Požadavkem řešení ...
 • Modulární webová aplikace pro správu serverů 

  Autor: Novotná Viktorie; Vedoucí práce: Pavlíčková Petra; Oponent práce: Štěpán Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  Tato práce řeší problém evidence zákazníků a serverů v hostingové společnosti, přesněji roztříštěnost již existující evidence do mnoha nespolupracujících systémů. Tento problém práce řeší vytvořením nového informačního ...
 • 10K SAGE2 Dashboard: Sada widgetů pro velkoplošnou obrazovku 

  Autor: Meduna Radek; Vedoucí práce: Richtr Radek; Oponent práce: Chludil Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-10)
  Tato bakalářská práce se věnuje analýze, návrhu a následné implementaci widgetů na platformě SAGE2. Cílem je stanovení konkrétních doporučení pro tvorbu aplikací pro SAGE2. Práce se zaměřuje zejména na kvalitní návrh a ...

Zobrazit další