Novinky

Faculty of Information Technology

Podkomunita v komunitě

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Online detekce anomálií v časových řadách 

  Autor: Pajurek Tomáš; Vedoucí práce: Borovička Tomáš; Oponent práce: Vašata Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
  Metody pro online detekci anomálií jsou navrženy pro odhalování anomalií ve spojitém proudu dat namísto ve statickém datasetu. Tyto metody jsou schopné se adaptovat na změny v charakteristice datového proudu, který může v ...
 • Aplikace pro demonstraci funkce genetických algoritmů 

  Autor: Kugler Adam; Vedoucí práce: Fišer Petr; Oponent práce: Borecký Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
  Tato práce se zabývá vývojem výukové aplikace, která má pomoci studentům pochopit, jak funguje genetický algoritmus. Jedná se o optimalizační algoritmus, který je inspirován biologickou evolucí. Hlavními prostředky, které ...
 • Aplikace pro vyhodnocování dat projektů komunitního financování 

  Autor: Stará Lucie; Vedoucí práce: Pavlíčková Petra; Oponent práce: Buchtela David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
  Tato práce se věnuje převážně odměnovému typu komunitního financování. Nabízí vysvětlení co je crowdfunding, jak funguje a jaké jsou druhy. Stručně shrnuje historii na českém území i v zahraniční a jakým způsobem byl tento ...
 • Výuková aplikace pro metodu PERT 

  Autor: Sýkora Tomáš; Vedoucí práce: Pavlíčková Petra; Oponent práce: Rydval Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
  Tato diplomová práce se zabývá tvorbou webové aplikace pro výuku metody PERT a její simulace. Na začátku práce jsou nejdříve vysvětleny potřebné teoretické znalosti pro pochopení této metody. Následně uvádím návrh uživatelského ...
 • Směrnice PSD2 a její dopady na vývoj bankovních aplikací 

  Autor: Alexander Jan; Vedoucí práce: Náplava Pavel; Oponent práce: Buchtela David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
  V diplomové práci se zabývám analýzou evropské směrnice o platebním styku, zkráceně PSD2, a otevřeného bankovního API, na základě které jsem navrhl a implementoval základní prototyp. Realizaci prototypu jsem popsal ve formě ...
 • Aplikace pro demonstraci funkce Tabu prohledávání 

  Autor: Veselý Jaroslav; Vedoucí práce: Fišer Petr; Oponent práce: Schmidt Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
  Práce se zabývá návrhem, implementací a uživatelským testováním aplikace pro demonstraci algoritmu Tabu prohledávání. Aplikace má sloužit studentům jako studijní nástroj pro pochopení logiky algoritmu. Uživatelé mají k ...
 • Výuková aplikace pro metodu GERT 

  Autor: Černý Přemysl; Vedoucí práce: Pavlíčková Petra; Oponent práce: Rydval Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
  Tato diplomová práce se zaměřuje na tvorbu výukové aplikace pro metodu GERT, která se používá pro odhad doby trvání projektů. Po teoretickém úvodu k projektovému řízení, k teorii grafů a k metodám CPM, PERT a GERT následuje ...
 • Hodnocení smluv zveřejňovaných v Registru smluv s ohledem na podezření z korupce 

  Autor: Staněk Jan; Vedoucí práce: Vašata Daniel; Oponent práce: Sušický Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem metrik sloužících pro nalezení podezřelých smluv zveřejňovaných v registru smluv. Popsány jsou dostupné datové zdroje, kterými je možné data z registru smluv doplnit, integrace dat a ...
 • BOZP portál III 

  Autor: Solanská Karolína; Vedoucí práce: Chludil Jiří; Oponent práce: Kubr Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou stávajícího portálu BOZP. Tento portál slouží k evidenci a správě školení studentů, pedagogů a zaměstnanců ČVUT FIT. Analýza portálu je provedena především z pohledu funkčnosti a ...
 • Vývoj aplikace pro RFM analýzu a její nasazení v analytickém prostředí Keboola Connection 

  Autor: Hak Martin; Vedoucí práce: Chobotský David; Oponent práce: Maldonado Lopez Juan Pablo
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
  Práce popisuje návrh a implementaci aplikace pro RFM analýzu v analytickém prostředí Keboola Connection. Dále je práce zaměřena na vizualizaci výsledků této aplikace a popis možností jejího využití pro marketingová řešení. ...
 • Návrh databáze a systému pro evidenci pacientů s akutní myeloidní leukémií 

  Autor: Pastorek Tomáš; Vedoucí práce: Rybola Zdeněk; Oponent práce: Mlejnek Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
  Tato práce se zabývá datovou analýzou procesu diagnostiky a léčby akutní myeloidní leukémie v Ústavu hematologie a krevní transfuze. Práce popisuje současný stav evidence dat ve formě excelových tabulek, jeho problémy a ...
 • Informační systém pro podporu trénování skoků na trampolíně 

  Autor: Ashhab Naim; Vedoucí práce: Macejko Peter; Oponent práce: Hégr Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
  Práce je pokra ováním autorovy bakalá ské práce, ve které byl vytvo en zá- klad systému pro podporu trénink ve skocích na trampolín . Práce zkoumá pr b h tréninku na trampolín , v rámci kterého studuje i systém závod , ja- ...
 • Měření kvality kvantitativních zdrojů pro automatizovaný forecasting nových technologií 

  Autor: Režnický Michal; Vedoucí práce: Jiřina Marcel; Oponent práce: Gattermayer Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
  Tato diplomová práce se zabývá měřením kvality kvantitativních zdrojů pro automatizovaný forecasting nových technologií. Analytická část práce pokrývá různé typy forecastingu jak po technické, tak po ekonomické stránce. ...
 • Využití ontologického popisu pro specifikaci požadavků na prostředky Cloud Computingu 

  Autor: Kozlov Andrej; Vedoucí práce: Náplava Pavel; Oponent práce: Pergl Robert
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
  Tato diplomová práce se zabývá transformací vysokoúrovňových byznys požadavků na konkrétní konfiguraci cloudových služeb. V práci je analyzován cloud computing a je popsána současná nabídka služeb největších poskytovatelů ...
 • Gamifikace testování software 

  Autor: Čejka Pavel; Vedoucí práce: Pavlíčková Petra; Oponent práce: Buchtela David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
  Tato diplomová práce se zabývá možnostmi aplikace gamifikace, jakožto populárního trendu současné doby, na procesy testování software. Cílem práce je prozkoumat možnosti gamifikace, které se pro tuto oblast nabízejí. Nejprve ...
 • Aplikace pro demonstraci funkce simulovaného ochlazování 

  Autor: Kluzáček Michal; Vedoucí práce: Fišer Petr; Oponent práce: Dostál Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
  V práci se zabývám tvorbou výukové webové aplikace pro demonstraci běhu simulovaného ochlazování. Přesněji tedy analýzou, návrhem, implementací a v poslední řadě také testováním. Implementoval jsem několik druhů problémů, ...
 • Aktivní semi-supervizované shlukování 

  Autor: Švehla Jakub; Vedoucí práce: Borovička Tomáš; Oponent práce: Klouda Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
  Shlukování dat je velice náročný problém, protože v mnoha případech existuje mnoho možných způsobů rozdělení daného datasetu. Shlukování je proto výrazně subjektivní a závislé na daném problému. Aktivní semi-supervisované ...
 • Učení konvolučních sítí pro odhad věku 

  Autor: Novák Ondřej; Vedoucí práce: Franc Vojtěch; Oponent práce: Kopp Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
  V této práci jsme vytvořili nový dataset pro odhadování věku, Wikipeople databázi, sestávající se celkem z 217800 příkladů. Celý proces získávání databáze je do detailu popsán, tudíž je možné na tuto práci v budoucnu navázat ...
 • Approximace přesnosti modelu v optimalizaci hyper-parametru 

  Autor: Jůzlová Markéta; Vedoucí práce: Borovička Tomáš; Oponent práce: Vašata Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
  Cílem automatické optimalizace hyper-parametrů je najít nastavení hyper-parameterů učícího algorithm bez lidské pomoci. Protože k vyhodnocení jednoho nastavení je potřeba natrénovat daný model, optimalizační metody které ...
 • Detekce disrupcí na tokamaku pomocí strojového učení 

  Autor: Prokop Petr; Vedoucí práce: Urban Jakub; Oponent práce: Vašata Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
  Práce se zabývá několika metodami pro detekci disrupcí v plazmatu v jaderně-fúzních zařízeních zvaných tokamak, konkrétně jejich využití na zařízení COMPASS. První metoda je replikací slibného stávajícího přístupu využívajícího ...

Zobrazit další