Novinky

Faculty of Information Technology

Podkomunita v komunitě

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Webová aplikace pro vedení projektů 

  Autor: Horák Lukáš; Vedoucí práce: Gattermayer Josef; Oponent práce: Součková Monika
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-02-23)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací webové aplikace určené k vedení projektů a s ním související administrací v rámci podnikání. Aplikace je určená pro nezávislé profesionály, neboli podnikatele, kteří ...
 • Analýza podnikových účetních systémů na českém trhu 

  Autor: Spolek Jan; Vedoucí práce: Buchtela David; Oponent práce: Vogel Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-15)
  Tato práce se zabývá analýzou podnikových účetních systémů na českém trhu. V první části je vymezení pojmů a základní popis stavu trhu s podnikovými systémy. Následně jsou zde definovány skupiny uživatelů a jejich požadavky. ...
 • Android mobilní aplikace s GPS trekingem 

  Autor: Vopařil Vojtěch; Vedoucí práce: Půlpitel Martin; Oponent práce: Vašata Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-12)
  Diplomová práce se zabývá vývojem mobilní aplikace pro cyklisty pro operační systém Android. Aplikace je vyvinuta ve dvou provedeních se shodnou funkcionalitou, které se odlišují použitým programovacím paradigmatem ve ...
 • Webový portál pro zpracování vyúčtování mobilních volání 

  Autor: Mareš Jan; Vedoucí práce: Šír Zdeněk; Oponent práce: Jirůtka Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-11)
  V práci je nejprve vypracováno zhodnocení současných možností získávání dat od mobilních operátorů a dále je v této práci vypracováno řešení pro zpracování vyúčtování. Hlavním tématem práce je vytvoření řešení pro zpracování ...
 • Studie proveditelnosti nasazení technologie blockchainu v bankovnictví 

  Autor: Rendla Michal; Vedoucí práce: Vozárová Pavla; Oponent práce: Smítka Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-12)
  V této diplomové práci se zabývám využitím technologie blockchainu pro banky a ostatní tradiční finanční instituce. Blockchain je hlavním technologickým prvkem dnešních veřejných decentralizovaných kryptoměn. V roce 2016 ...
 • Paralelní simulace biomakromolekul metodou DFTB 

  Autor: Pekař Jakub; Vedoucí práce: Černý Jiří; Oponent práce: Šimeček Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
  Cilem teto prace je akcelerace DFTB metody pouzivane k simulaci biomakromolekul. Casove nejnarocnejsi casti simulace jsou identifikovany a akcelerovany s pouzitim internich moznosti puvodniho reseni, paralelizace pomoci ...
 • Simulátor paralelních vnořovacích algoritmů 

  Autor: Kolář Ivo; Vedoucí práce: Šoch Michal; Oponent práce: Šimeček Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-11)
  Následující text se zabývá problematikou paralelních vnořovacích algoritmů. Popisuje nejprve teoreticky různé sítě, které se do sebe dají vnořovat a následně i vnořovací algoritmy, které zachovávají co nejlepší vlastnosti ...
 • Automatizovaný záchyt síťových dat k detekovaným událostem 

  Autor: Rosa Zdeněk; Vedoucí práce: Čejka Tomáš; Oponent práce: Benáček Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-11)
  Vysokorychlostní sítě pro analýzu provozu a detekci anomálií často používají nástroje založené na síťových tocích. Po nahlášení bezpečnostní události pomocí těchto nástrojů nám chybí důkazní materiál a informace pro ...
 • Bezpečnostní analýza IM Telegram 

  Autor: Sušánka Tomáš; Vedoucí práce: Kokeš Josef; Oponent práce: Lórencz Róbert
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
  Tato diplomová práce se zabývá studiem programu Telegram a s ním souvisejícího protokolu MTProto. Zaměřuje se především na kryptografické zázemí protokolu, zdrojový kód Android aplikace, zkoumá datový přenos a porovnává ...
 • Komprese přirozeného českého textu 

  Autor: Navara Jan; Vedoucí práce: Holub Jan; Oponent práce: Procházka Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
  V rámci práce byly navrženy a implementovány 4 algoritmy pro bezeztrátovou kompresi přirozeného českého textu využívající lemmatizátor, morfologický tagger a morfologický generátor obsažený v softwaru MorphoDiTa. První z ...
 • Analýza, návrh a simulace výherního hracího přístroje 

  Autor: Novák Martin; Vedoucí práce: Hunka Jiří; Oponent práce: Buchtela David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-12)
  Smyslem této práce je rozbor problematiky návrhu výherního hracího přístroje určeného pro trh Spolkové republiky Německo. Návrh je zpracován v souladu s technickými požadavky definovanými směrnicí TR5 pro výherní hrací ...
 • Návrh platformy pro testování hotelových sítí 

  Autor: Pokorný Tomáš; Vedoucí práce: Valenta Michal; Oponent práce: Sterzik Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-01)
  Projekt si klade za cíl navrhnout a vytvořit prototyp platformy, která umožní automatizovat procedury spojené s testováním nově vytvářené sítě. Hlavním funkcí této platformy bude testování konfigurace sítě pomocí ...
 • Dynamická 3D rekonstrukce obrazu z více kamer 

  Autor: Blažíček Jan; Vedoucí práce: Přeučil Libor; Oponent práce: Janoušek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-01)
  Práce se zabývá problematikou rekonstrukce hloubkové informace v obraze získaném ze dvou vzájemně synchronizovaných a kalibrovaných kamer uložených ve stejné horizontální rovině. Speciální důraz je kladen na rozšiřitelnost ...
 • Mobilní aplikace pro trénink tance (iOS) 

  Autor: Ševela Jan; Vedoucí práce: Gattermayer Josef; Oponent práce: Kadlec Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-15)
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou mobilní hudební aplikace, která bude sloužit pro ulehčení tréninku tance. Aplikace je řešena pro iOS zařízení a tvořena pomocí moderního programovacího jazyku Swift. Práce se zabývá ...
 • Nástroj pro správu, sdílení a vizualizaci sportovních cvičení a tréninkových plánů 

  Autor: Suchan Martin; Vedoucí práce: Štěpán Pavel; Oponent práce: Klouda Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
  Cílem bakalářské práce je usnadnit práci trenérům, kteří připravují cvičení a tréninkové plány pro své týmy. Jak cvičení, tak i tréninkové plány mohou mezi sebou sdílet. Jednotlivá cvičení vytvářejí pomocí speciálního ...
 • Integrace syntaxe založené na jazyku Python pro Clang/LLVM překladač jazyka C++ 

  Autor: Červený Jan; Vedoucí práce: Polách Radomír; Oponent práce: Trávníček Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-14)
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací rozšíření jazyka C++ pro překladač Clang/LLVM. Cílem tohoto rozšíření je zjednodušení a zlepšení čitelnosti. Hlavní inspirací jsou jazyky Python a CoffeeScript. Obsahem práce je ...
 • Analýza možnosti elektronizace podnikových procesů 

  Autor: Kim Alexey; Vedoucí práce: Hronza Radek; Oponent práce: Buchtela David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
  Tato práce řeší problematiku elektronizace podnikového procesu v BPM nástroji Camunda a následné vyčíslení nákladů na údržbu a uživatelskou podporu. Nejprve čtenář bude seznámen s oblasti procesního řízení, způsoby modelování ...
 • Prohledávání dopravních síti v GTFS formátu 

  Autor: Jelínek Roman; Vedoucí práce: Baier Jan; Oponent práce: Šlapák Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-11)
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou GTFS dat, tj. dat o hromadné doprave. V rámci práce byl zpracován prehled nekterých softwarových produktu pracujících s GTFS daty, dále byla vytvorena ukázková aplikace, která ...
 • Car-to-Infrastructure komunikace v kontextu inteligentních dopravních křižovatek 

  Autor: Beran Jan; Vedoucí práce: Nemčík Martin; Oponent práce: Hégr Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-01)
  Car-to-infrastructure (C2I) je ad-hoc komunikační schéma používané v inteligentních dopravních systémech. Jednou z hlavních aplikací C2I sítí je Green Light Optimal Speed Advisory (GLOSA). Jejím cílem je podporovat plynulost ...
 • Využití gamifikačních prvků v náboru a adaptaci zaměstnanců 

  Autor: Duchač Jan; Vedoucí práce: Krejčí Pavel; Oponent práce: Malý Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-11)
  Tato práce se zaměřuje na trend gamifikace. Nejprve popisuje samotný význam gamifikace a principy jejího fungování. Dále popisuje kroky, které je třeba provést před a v průběhu gamifikování procesu. Následně se zaměří na ...

Zobrazit další