Novinky

Faculty of Information Technology

Podkomunita v komunitě

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Modelování dynamických textur 

  Autor: Richtr Radek; Vedoucí práce: Haindl Michal; Oponent práce: Křivánek Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-11-23)
  This dissertation thesis deals with a novel dynamic texture model. The proposed toroidal model can represent a vast amount of possible dynamic textures realisation. The proposed model is based on triple toroid-shaped tiles ...
 • Vstříc decentralizovanému peer-to-peer clusteru 

  Autor: Gattermayer Josef; Vedoucí práce: Tvrdík Pavel; Oponent práce: Schill Alexander
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
  The Clondike - CLuster Of Non-Dedicated Interoperating KErnels - is a long term research project of a non-dedicated cluster architecture at the Faculty of Information Technology of CTU in Prague. The thesis deals with its ...
 • Vlastnosti a implementační aspekty residuální aritmetiky pro hardwarový řešič soustav lineárních rovnic 

  Autor: Buček Jiří; Vedoucí práce: Lórencz Róbert; Oponent práce: Drutarovský Miloš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-05-29)
  This dissertation thesis focuses on implementation aspect of hardware-based error-free solving of systems of linear equations. Error-free solution of linear systems is often needed in case of large, dense and ill-conditioned ...
 • Analýza očních duhovek 

  Autor: Krupička Mikuláš; Vedoucí práce: Haindl Michal; Oponent práce: Kalina Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-04-24)
  This dissertation thesis discusses the task of iris recognition. Describes its history, introduces reader to the iris recognition problem and presents current state of development and describes available iris databases. ...
 • Predikce a analýza spolehlivosti kritických systémů 

  Autor: Daňhel Martin; Vedoucí práce: Kubátová Hana; Oponent práce: Strnadel Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-28)
  This dissertation thesis deals with dependability issues: methods for reliability, availability, and safety properties prediction to guarantee their requested level before proceeding to the manufacturing process or before ...
 • Indexy uspořádaných stromů pro podstromy a stromové vzorky a jejich prostorové složitosti 

  Autor: Poliak Martin; Vedoucí práce: Janoušek Jan; Oponent práce: Pokorný Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-04-06)
  This doctoral thesis deals with methods of indexing of a tree for subtrees and for tree patterns. Two types of indexes are considered. The first type is the index of a tree for subtrees, i.e. a full index that accepts all ...
 • Modelování textur aplikované na lékařské snímky 

  Autor: Remeš Václav; Vedoucí práce: Haindl Michal; Oponent práce: Kybic Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-02)
  This thesis presents novel descriptive multidimensional Markovian textural models applied to computer aided diagnosis in the eld of X-ray mammography. These general mathematical models, applicable in wide areas of texture ...
 • Proudová paralelní detekce anomálií v počítačových sítích 

  Autor: Čejka Tomáš; Vedoucí práce: Kubátová Hana; Oponent práce: Ryšavý Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-10-19)
  This dissertation thesis is a collection of author?s works from the areas of the flow-based network monitoring and network security that were elaborated in the last five years. The main feature of all included papers is a ...
 • Opendata slovenské státní správy 

  Autor: Šprlák Juraj; Vedoucí práce: Starý Jan; Oponent práce: Gattermayer Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Témou tejto bakalárskej práce sú otvorené dáta a ich praktické využitie. Te-oretická časť práce uvádza otvorené dáta, opisuje ich hlavné atribúty, pred-stavuje svetových lídrov v otváraní dát, prezentuje niektoré z ...
 • Systém pro správu výkresových štítků 

  Autor: Bučko Tomáš; Vedoucí práce: Špaček Petr; Oponent práce: Bernhauer David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Predmetom tejto práce je analýza existujúceho webového systému nasadeného v podniku, eliminácia prípadných nedostatkov, a následný návrh a implementácia nového, vylepšeného systému. Výsledkom práce je nový systém, ktorý ...
 • Mobilní nástroj pro správu skupin lidí 

  Autor: Panský Petr; Vedoucí práce: Baier Jan; Oponent práce: Klouda Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Tato práce se zabývá tvorbou mobilní aplikace pro platformu Android. Aplikace slouží ke správě skupin a jejich osob. Práce obsahuje analýzu požadavků, návrh, implementaci a testování aplikace. Součástí práce je i návrh a ...
 • Systém pro sběr a prezentaci geografických dat 

  Autor: Musil Tadeáš; Vedoucí práce: Daněček Jiří; Oponent práce: Šimeček Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Cílem bakalářské práce je analyzovat problematiku vývoje multiplatformních aplikací. Z této analýzy vybrat konkrétní technologie a ty použít pro vytvoření vzorové aplikace. Aplikace je zaměřena na sportovní trasy. Uživatel ...
 • Možnosti praktického využití technologie Blockchain 

  Autor: Trnka Dušan; Vedoucí práce: Náplava Pavel; Oponent práce: Skotnica Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Blockchain je novovznikajúca technológia, ktorá prináša nový spôsob ako vytvoriť decentralizovanú a autonómnu databázu. Túto technológiu je možné zaregistrovať predovšetkým v súvislosti s kryptomenami, no blockchain prináša ...
 • Dráček IV - Uživatelské rozhraní 

  Autor: Sivák Dominik; Vedoucí práce: Chludil Jiří; Oponent práce: Richtr Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou, návrhom, implementáciou a testovaním úprav aplikácie, ktorá slúži ako jadro v modulárnom systéme aplikácií. Táto aplikácia je súčasťou projektu Dráček, ktorého cieľ je poskytnúť ...
 • Generátor herního systému pro turnaje s rozdílnými výkonnostními kategoriemi 

  Autor: Šup Daniel; Vedoucí práce: Bartík Matěj; Oponent práce: Vynikarová Dana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Práce se zaměřuje na návrh uživatelského rozhraní pro pořádání turnajů a vygenerování rozpisu zápasů. Cílem práce je webová aplikace pro pořádání turnajů s různými kategoriemi s kvalitním uživatelským rozhraním. Při řešení ...
 • Rozšíření Pico CMS pro autentizaci 

  Autor: Tůma Pavel; Vedoucí práce: Dostál Jiří; Oponent práce: Kokeš Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Tato práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací rozšíření minimalistického systému Pico CMS, navrženého pro správu webových stránek. Rozšíření umožní autentizaci uživatelů a konfigurovatelné omezení jejich přístupu ...
 • Aplikace pro prezentaci dat z hodnocení výzkumných organizací 

  Autor: Švagr Pavel; Vedoucí práce: Klouda Karel; Oponent práce: Starosta Štěpán
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Tématem bakalářská práce je zpracování otevřených dat z hodnocení vědeckých výsledků v České republice publikovaných Radou pro výzkum, vývoj a inovace. Práce se zabývá analýzou datových souborů, při které odhaluje nejzávažnější ...
 • WYSIWYG tvorba webových formulářů 

  Autor: Buša Radek; Vedoucí práce: Skotnica Marek; Oponent práce: Pergl Robert
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Tato práce se věnuje tvorbě prototypu webové aplikace pro navrhování webových formulářů na základě modelů podnikových procesů. Z takové aplikace by mohla mít užitek každá společnost, která by chtěla vymodelovat své podnikové ...
 • Testovací systém příkazů a skriptů v jazyce bash 

  Autor: Jílek Karel; Vedoucí práce: Muzikář Zdeněk; Oponent práce: Šoch Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Práce se zabývá kompletní tvorbou systému na kontrolu skriptů v jazyce Bash (online judge) -- od analýzy a sběru požadavků, přes návrh, implementaci prototypu, jeho testování, až po případné nasazení do produkce. Asi ...
 • Automatizace procesů vývoje mobilních aplikací 

  Autor: Lála Tomáš; Vedoucí práce: Czinner Michal; Oponent práce: Pavlíčková Petra
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Tato práce se zabývá analýzou a realizací služeb pro automatizaci procesů. Součástí bakalářské práce je identifikace jednotlivých procesů v životním cyklu vývoje mobilní aplikace. Práce představuje i pracovní postup, který ...

Zobrazit další