Novinky

Faculty of Information Technology

Podkomunita v komunitě

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Aplikace KOSeek pro iOS 

  Autor: Turlybekov Alzhan; Vedoucí práce: Gattermayer Josef; Oponent práce: Jirkovský Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-17)
  Tato bakalářská práce popisuje vytvoření mobilní aplikace KOSeek pro iOS. Aplikace slouží studentům k vyhledávání kontaktů ve škole, informacím o studijním oddělení, o předmětech a harmonogramu školního roku. KOSeek pro ...
 • Návrh a implementace webové aplikace pro gamifikaci vzdělávacího procesu 

  Autor: Schmied Petr; Vedoucí práce: Valenta Michal; Oponent práce: Balík Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-17)
  Práce si klade za cíl analyzovat běžně používané prvky, koncepty a postupy motivující hráče k hraní her a na jejich základě vytvořit prototyp webové aplikace pro usnadnění procesu vzdělávání jeho reprezentací v zábavné ...
 • Aplikace pro analýzu síťových toků technologie VoIP/SIP 

  Autor: Jánský Tomáš; Vedoucí práce: Čejka Tomáš; Oponent práce: Benáček Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-17)
  Stále častější využití technologie Voice over Internet Protocol (VoIP) v internetové telefonii s sebou přináší řadu bezpečnostních rizik. Častým cílem útočníků je signalizační protokol Session Initiation Protocol (SIP). ...
 • Propojení chytré televize s chytrým telefonem 

  Autor: Hromadník Lukáš; Vedoucí práce: Veselý Dominik; Oponent práce: Černý Viktor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
  Cílem práce je prozkoumání možností propojení chytré televize Apple TV a chytrého telefonu. Dalším cílem aplikace je implementace prototypu, který bude jednu vybranou technologii z průzkumu implementovat. Prototyp aplikace ...
 • Hardwarový modul pro šifrování dat v reálném čase 

  Autor: Hynek Daniel; Vedoucí práce: Bartík Matěj; Oponent práce: Novotný Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-16)
  Tato bakalářská práce má za cíl představení šifry AES a její implementaci v jazyce VHDL pro obvod typu FPGA. Implementovaný modul nabízí běžné operační módy blokových šifer dle standardu NIST Special Publication 800-38A. ...
 • Model přístrojové desky automobilu 

  Autor: Socha Petr; Vedoucí práce: Skrbek Miroslav; Oponent práce: Vaňát Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-17)
  Cílem této práce je vytvořit fyzický model automobilové přístrojové desky, zobrazující pomocí ručičkových i světelných ukazatelů informace o stavu vozidla. Pro komunikaci s ostatními komponentami využívá v automobilech ...
 • Funkční analýza a grafický návrh projektu Divadlo 

  Autor: Dvořáková Veronika; Vedoucí práce: Chludil Jiří; Oponent práce: Žikovský Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
  Tato bakalářská práce má za cíl navrhnout on-line zázemí pro divadelní nadšence. Prostřednictvím webového portálu a mobilních aplikací by budoucí realizace dle tohoto návrhu měla umožnit pohodlné procházení divadelních ...
 • Portál pro podporu tvorby článků na wikipedia.org 

  Autor: Makeš Václav; Vedoucí práce: Klouda Karel; Oponent práce: Kalvoda Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-20)
  Práce je zaměřena na řešení problému detekce a návrhu oprav chybných a chybějících dat z internetové encyklopedie Wikipedia. Výsledkem práce je automatický systém jenž stahuje, ukládá a analyzuje články české mutace ...
 • Elektronický obchod pro framework Laravel 

  Autor: Novotný Tomáš; Vedoucí práce: Gattermayer Josef; Oponent práce: Špaček Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-17)
  Cílem této práce je vytvoření implementace balíčku pro PHP framework Laravel, který do aplikace přidá základní funkčnost klasického internetového obchodu.
 • Analýza, návrh a implementace jednobodové autentizace pro portál Webgarden 

  Autor: Chudomský Jan; Vedoucí práce: Alexandr Lukáš; Oponent práce: Jirkovský Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-13)
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací jednobodové autentizace na portálu Webgarden. Práce představuje řešení problému klasické autentizace, kdy si uživatel musí pamatovat přihlašovací údaje ke každé službě, kterou chce ...
 • Webová aplikace pro sledování nutričních hodnot 

  Autor: Nguyen Thanh Cong; Vedoucí práce: Gattermayer Josef; Oponent práce: Novák Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-17)
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací moderní webové aplikace pro sledování nutričních hodnot. Součástí je i návrh a implementace REST API a databáze. Vyvíjí se v nejnovějších technologiích včetně ...
 • Aplikace pro porovnávání algoritmů počítačového vidění 

  Autor: Kubišta Adam; Vedoucí práce: Chludil Jiří; Oponent práce: Richtr Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-16)
  Tato práce vytvořila nástroj pro porovnávání algoritmů počítačového vidění se zaměřením na rozpoznávání překážek. Práce analyzuje robotické vozítko, které je součástí inventáře SAGElabu na ČVUT. Data ze senzorů tohoto ...
 • Heuristiky pro propagaci intervalů 

  Autor: Kottnauer Jakub; Vedoucí práce: Ratschan Stefan; Oponent práce: Šimeček Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-13)
  Omezující podmínka je relace mezi proměnnými omezující množiny hodnot, kterých mohou proměnné nabývat. Problém splnitelnosti omezujících podmínek (CSP) je problém, jehož řešení spočívá v nalezení hodnot proměnných tak, aby ...
 • Babylon: Samoorganizující se parametrický model starověkého města 

  Autor: Laube Daniel; Vedoucí práce: Richtr Radek; Oponent práce: Chludil Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
  Práce se zabývá vytvořením a vizualizací samoorganizujícího se modelu města (Babylonu), s možností využití ve strategické hře, tematicky zasazené do období stavby Babylonské věže. Vytvořený model je optimalizován pomocí ...
 • Portál ITStudentHelp 

  Autor: Kabela Jan; Vedoucí práce: Kolář Josef; Oponent práce: Halaška Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
  Tato bakalářská práce je součástí projektu zabývajícího se realizací webového portálu ITStudentsHelp. Tento portál by měl zprostředkovávat pomoc zákazníkům s problémy v oblasti IT. Tato pomoc bude realizována z větší části ...
 • Mobilní aplikace pro vyšívání na platformě Android 

  Autor: Lagoda Alina; Vedoucí práce: Vynikarová Dana; Oponent práce: Buchtela David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-09)
  Tato bakalářská práce se zabývá vývojem mobilní aplikace pro operační systém Android, která umožní generování schémat pro vyšívání z obrázků a následně jejich interaktivní zpracování. Aplikace si klade za cíl přinést nové ...
 • Podobnostní vyhledávání klavírních skladeb 

  Autor: Mai Duc Anh; Vedoucí práce: Novák Jiří; Oponent práce: Starý Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-16)
  Práce se zabývá problematikou podobnostního vyhledávání klavírních skladeb a porovnáváním zvukových stop. Popisuje možnosti získání dat ze zvukových nahrávek a způsoby jejich porovnání. Na základě současných metod navrhuje ...
 • Soukromé vzdálené úložiště se sdílením souborů 

  Autor: Zípek Jan; Vedoucí práce: Balík Miroslav; Oponent práce: Vitvar Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-16)
  Bakalářská práce popisuje vývoj služby vzdáleného úložiště. Cílem bylo vytvořit bezpečnou službu vzdáleného úložiště s jednoduchou serverovou částí a klientem s podporou OS GNU/Linux a Microsoft Windows. Služba byla ...
 • Informační systém pro řízení finanční bilance zaměstnanců podniku 

  Autor: Čejka Pavel; Vedoucí práce: Buchtela David; Oponent práce: Vynikarová Dana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-17)
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací programu, který slouží ke kontrole výdajů spojené se zaměstnanci podniku. Program pomůže malým až středně velkým podnikům monitorovat výši výdajů a odhalit takové možnosti ...
 • Automatová knihovna - Grafy a grafové algoritmy 

  Autor: Brož Jan; Vedoucí práce: Polách Radomír; Oponent práce: Trávníček Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
  Tato práce se zabývá algoritmy z teorie grafů a reprezentací grafů v paměti počítače. Cílem je nastudovat a implementovat vybrané grafové algoritmy a integrovat je do knihovny zvané Automata Library (zkráceně ALib), vyvíjené ...

Zobrazit další