Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

 • Testovatelnost a fyzická bezpečnost: řešení na úrovni standardních buněk 

  Author: Jan Bělohoubek; Supervisor: Fišer Petr; Opponent: Renovell Michel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-14)
  Reliability, testability, and security belong to the most signifcant digital design challenges. Notable testability and security problems originate at the physical level, while the solutions may be implemented at higher ...
 • Framework pro extrakci obsahu článků z Wikipedie 

  Author: Oleksandr Husiev; Supervisor: Dojčinovski Milan; Opponent: Smítková Janků Ladislava
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-12-02)
  Tato diplomová práce se zabývá extrakcí obsahu Wikipedie pro DBpedia - crowd-sourced projekt. Hlavním cílem této práce bylo vyvinout rámec pro extrakci obsahu, struktury a anotací článků z Wikipedie. Výsledkem je framework, ...
 • Architektury a optimalizace pro kompresní algoritmy k dosažení nízkého zpoždění realizované v (programovatelných) technických prostředcích 

  Author: Matěj Bartík; Supervisor: Ubik Sven; Opponent: Kořenek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-12-02)
  This dissertation thesis focuses on researching which compression algorithms are suitable for a very specic use case of real-time multimedia transmission systems such as CES-NET's MVTP, providing excellent image quality ...
 • Automatická detekce malwaru 

  Author: Martin Jureček; Supervisor: Lórencz Róbert; Opponent: García Sebastián
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-06)
  The problem of automatic malware detection presents challenges for antivirus vendors. Since the manual investigation is not possible due to the massive number of samples being submitted every day, automatic malware ...
 • Analýza využití návrhových vzorů a principů v aplikaci Home Assistant pomocí metod reverzního inženýrství 

  Author: Marie Chodounská; Supervisor: Suchánek Marek; Opponent: Valenta Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
  Práce se zaměřuje na analýzu návrhu open-source aplikace Home Assistant. Home Assistant je systém pro správu chytrých domácnosti. Propojuje jednotlivé prvky chytré domácnosti a umožňuje jejich konfiguraci a správu. Aplikace ...
 • Interakce v muzeu historie ve virtuální realitě. 

  Author: Adam Polívka; Supervisor: Chludil Jiří; Opponent: Richtr Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací interakcí v muzeu ve virtuální realitě. V práci analyzuji druhy dostupného hardwaru pro platformu virtuální reality. Podrobněji rozeberu zařízení HTC Vive, ...
 • Věnná města Českých Královen - webový vizualizátor 3D modelů 

  Author: Martin Púčala; Supervisor: Chludil Jiří; Opponent: Pauš Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
  Táto práca sa pozerá na možnosti zobrazovania obsahu rozšírenej reality na mobilných zariadeniach v prostredí webového prehliadača. To znamená dostupnosť len obmedzených hardwarových i softwarových prostriedkov. Je ...
 • Vizualizace zvuku pomoci LED panelu 

  Author: Ondřej Švejstil; Supervisor: Richtr Radek; Opponent: Melnikov Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
  Předmětem práce je vizualizace hudby na panelu sestaveném ze sériově zapojených adresovatelných RGB LEDs. Tento panel je ovládaný jednodeskovým mikrokontrolerem, který je jedním z témat teoretické části práce. Další úseky ...
 • Integrace RPA a OCR 

  Author: Manasa Woolla; Supervisor: Dvořák Ondřej; Opponent: Šenkýř David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
  Neustálý pokrok v digitálním světě si žádá vytváření rychlejších technologií, které pomohou organizacím udržet krok. I přes to, že současné technologie poskytují nepřeberné množství způsobů, jak pomoci zaměstnancům s jejich ...
 • Sedm statečných - optimalizace animací 

  Author: Petr Hromják; Supervisor: Richtr Radek; Opponent: Bernhauer David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
  Tato bakalářská práce se zabývá animacemi postav. V práci jsou předvedeny základní principy a postupy tvorby 3D modelu postav a jejich následné animace. Z animačních metod je blíže rozvedena kosterní animace, s čímž souvisí ...
 • Aplikace pro komunikaci s Trade Workstation (TWS) v AndroidOS 

  Author: Michal Sakala; Supervisor: Trdlička Jan; Opponent: Balík Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
  Bakalářská práce se zabývá vývojem mobilní aplikace pro systém Android umožňující přístup na burzu prostřednictvím existujícího účtu u společnosti Interactive Brokers (IBKR) s využitím v lokální síti běžící obchodní platformy ...
 • Chytrý květináč 

  Author: Mikuláš Veselý; Supervisor: Daňhel Martin; Opponent: Šimeček Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
  Tato bakalářská práce se zabývá tématem chytrých květináčů. V práci jsou analyzovány pod-porované rostliny a akademická i na trh uvedená produkčni řešeni, která souvisi s automatizaci nebo jakýmkoliv vylepšenim pěstebniho ...
 • Mobilní aplikace pro evidenci pronájmu reklamních ploch 

  Author: Anna Škorupová; Supervisor: Hunka Jiří; Opponent: Borský Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
  Táto diplomová práca sa zaoberá analýzou, návrhom a implementáciou Android mobilnej aplikácie, ktorá komunikuje so serverom spoločnosti zameranej na prevádzkovanie reklamných médií. Aplikácia slúži na evidenciu prenájmu ...
 • Aplikace pro podporu plánování nákladů na informační systém 

  Author: Miroslav Brzobohatý; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Špička Jindřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
  Cílem této práce bylo se zaměřit na řešení problémů s hodnocením flexibility cloudu z jiného úhlu, a to konkrétně podívat se z větší blízkosti na to, co nám říkají výsledky, které získáme z metody reálných opcích, které ...
 • Certifikované algoritmy pro hledání minimální kostry 

  Author: Tomáš Homola; Supervisor: Knop Dušan; Opponent: Tvrdík Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
  Tato práce se zabývá úvodem do procesu deduktivní formální verifikace. Teoretická část práce seznámí čtenáře s frameworkem Frama-C pro modulární analýzu programů napsaných v jazyce C. Ten k verifikaci používá pluginy, ...
 • Analýza bezpečnosti DNS serverů 

  Author: Michal Kovačič; Supervisor: Černý Viktor; Opponent: Dostál Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
  Tato práce se zabývá bezpečnostní analýzou běžně používaných DNS serverů, konkrétně jejich odolností proti vybraným známým útokům. Teoretická část začíná popisem protokolu DNS a pokračuje seznámením se s vybranými útoky, ...
 • Real-time scheduling algorithms applicable for embedded systems 

  Author: Aykut Sahin; Supervisor: Kubátová Hana; Opponent: Klímek Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
  Tato závěrečná práce je podrobně zaměřena/úzce orientovaná na plánovací algoritmy, tedy plánování procesů. Tyto algoritmy se používají pří plánování procesů u operačních systémů, pracujících v reálném čase a jsou zásadní ...
 • FPGA IP jádro pro síťové rozhraní s podporou v Linuxu 

  Author: Jan Brokeš; Supervisor: Beneš Tomáš; Opponent: Hynek Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
  Cílem práce je implementace IP jádra, které zpracovává SFP 10G nebo 1G signál na desce ZC706 do formy paketů. Ty potom filtruje podle cílového portu, určené pakety posílá na AXI Stream rozhraní v FPGA logice. Veškterý zbylý ...
 • Aplikace pro navigaci minidronu 

  Author: Jan Filip; Supervisor: Skrbek Miroslav; Opponent: Khun Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
  Tato práce je zaměřena na možnosti ovládání minidronů Parrot Mambo. Cílem práce je vytvořit aplikaci schopnou dron samostatně navádět dle informací z jeho senzorů a kamer. Vyhýbání se dronu překážkám je dosaženo za pomocí ...
 • Použití intervalové aritmetiky v řešičích soustav lineárních rovnic 

  Author: Stanislav Hlubocký; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Lórencz Róbert
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
  Tato práce má za prozkoumat vlastnosti řešení soustav lineárních rovnic s~ne\-přesnou pravou stranou reprezentovanou pomocí náhodných veličin. Následně je porovnává s výsledky, které dává intervalová aritmetika. Výpočet ...

View more