News

Faculty of Information Technology

Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

 • Možnosti komerčního využití technologie blockchain - případová studie poskytnutí úvěru 

  Author: Vladislav Khomchenko; Supervisor: Valenta Michal; Opponent: Gattermayer Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-24)
  Bakalářská práce se zabývá principy technologie blockchain. V práci se provádí analýza mechanismů fungování blockchainu, analyzuje se bezpečnost a dopady na ochranu soukromí uživatelů, a možnosti využití technologie ...
 • Synchronizované databázové úložiště 

  Author: Sanan Pashayev; Supervisor: Hradský Tomáš; Opponent: Pavlíček Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-24)
  Synchronizace dat umožňuje existence stejných dat na různých serverech. Tím je zajištěna redundance a rychlejšího zpracování. Tyto servery musí mít konzistentní a neustále dostupné údaje. Konzistenci a dostupnost dat lze ...
 • Přepracování UI aplikace Kytarový zpěvník s ohledem na UX 

  Author: Nikolai Baranov; Supervisor: Rybola Zdeněk; Opponent: Mlejnek Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
  Cilem této práce je zanalyzovat stávajici řešeni uživatelského rozhrani webové aplikace Kytarový zpěvnik. Na základě výsledků analýzy navrhnout možnosti vylepšeni. Hlavni důraz při návrhu bude kladen na použiti technik ...
 • Předzpracování dat pro řazení algoritmem Sample sort 

  Author: Pavel Erazím; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Langr Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na řadici algoritmus Samplesort.Cilem bylo algoritmus implementovat a paralelizovat. V této práci ukáži, že představená implementace pro CPU se podle výsledků měřeni ukazuje jako efektivnějši ...
 • Mobilni aplikace pro trénink hudebního sluchu 

  Author: Trong Chung Chau Nguyen; Supervisor: Podloucký Martin; Opponent: Vogel Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
  Cílem práce je navrhnout hypotetické řešení pro trénování hudebního sluchu. V práci jsou vysvětleny související základní hudební pojmy a jsou porovnány konkurenční mobilní aplikace s navrhovaném řešení. Následně se práce ...
 • Vytváření zásuvných modulů pro Adobe Photoshop 

  Author: Vít Černý; Supervisor: Buriánek Jan; Opponent: Chludil Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
  Tato bakalářská práce se věnuje postupu při vytváření zásuvných modulů pro aplikaci Adobe Photoshop. Práce také poskytuje základní informace o tom, co jsou zásuvné moduly, jak fungují a jak se vytváří. Dále jsou v práci ...
 • Testování javascript aplikací 

  Author: Milan Kriško; Supervisor: Gattermayer Josef; Opponent: Mlejnek Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
  Táto bakalárska práca popisuje a porovnáva dostupné technológie na testovanie javascript webových aplikácií. Na základe porovnania sú ďalej v implementácií popísané testy aplikácie Vobo. Implementácia zahŕňa testovanie ...
 • Webový portál pro správu soutěží v synchronizovaném plavání 

  Author: Richard Pecha; Supervisor: Muzikář Zdeněk; Opponent: Valenta Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou, návrhem, implementací a testováním webového portálu pro klub synchronizovaného plavání SK Neptun Praha. Cílem práce bylo zefektivnit proces hodnocení soutěží a jejich evidenci. ...
 • Rozšíření nástroje pro anonymizaci dat 

  Author: Pavel Perner; Supervisor: Mlejnek Jiří; Opponent: Rybola Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
  Bakalářská práce se věnuje možnostem rozšiřování existujícího anonymizačního nástroje. V aplikaci byl přislíben tzv. "pluginovací" systém, jenž by umožňoval dodávat vlastní komponenty podle definovaného postupu. Protože ...
 • Aplikace pro ovládání zařízení v chytré domácnosti vytvořené na platformě RaspberryPi 

  Author: Adam Chyský; Supervisor: Kubalík Pavel; Opponent: Kroha Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou, návrhem a realizací prototypu jednotky pro chytrou domácnost s dotykovým displejem, která umožní ovládání RGBW osvětlení, zásuvek a zobrazí informace o klimatu v místnosti (teplota, ...
 • Efektivní násobení řídkých matic 

  Author: Thanh Quang Mai; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Langr Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
  Tato bakalářská práce se zabývá formáty pro uložení řídkých matic COO, CSR, CSC a algoritmy pro násobení matic v těchto formátech. Cílem práce je i implementace těchto algoritmů a formátů v programovacím jazyce C++ a změření ...
 • Efficient multiplication of sparse matrices 

  Author: Ladislav Bartůněk; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Langr Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
  Tato práce popisuje formáty řídkých matic XY, YX a CRS, algoritmy násobení řidké matice s řídkou maticí a zároveň popisuje algoritmy použivané pro paralelní algoritmy. Součástí práce je implementace v C++, testy nad reálnými ...
 • Nonlineární metoda sdružených gradientů 

  Author: Aleksandr Efremov; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Kalvoda Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
  V této práci studujeme nelineární metody sdružených gradientů pro nepodmíněnou optimalizaci. Uvádíme možnosti a limity stávajících metod nepodmíněné optimalizace. Teoretické vlastnosti metod sdružených gradientů se porovnávají ...
 • Testování software v agilních vývojových metodikách 

  Author: Yulia Boronenko; Supervisor: Ledvinka Martin; Opponent: Mlejnek Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
  Táto práce se věnuje detailnímu souhrnu odborných informací na téma testování softwaru se zaměřením na webové aplikace a může sloužit jako návod k zaučení na pozici Junior testera v libovolné české firmě propagující agilní ...
 • Lexikální analyzátor pro C++ generovaný v čase kompilace 

  Author: Boris Rúra; Supervisor: Trávníček Jan; Opponent: Vagner Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
  Užitečnost lexikální analýzy je nepopiratelná, ať už se jedná o zpracování přirozených jazyků, jako jsou textové zprávy, nebo zpracování zdrojových kódů kompilátory. Zjednodušení jejich tvorby a zvýšení jejich výkonnosti ...
 • Vícevláknová implementace "Four Russians" algoritmu pro výpočet editační vzdálenosti 

  Author: Martin Rejmon; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Valla Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
  Editační vzdálenost lze vypočítat s obecně známým algoritmem využívajícím dynamické programování v čase O(n^2), kde n je délka vstupních řetězců. Algoritmus Čtyř Rusů zlepšuje tuto složitost s pomocí vyhledávací tabulky o ...
 • Paralelizace algoritmů pro toky v síti 

  Author: Jan Groschaft; Supervisor: Blažej Václav; Opponent: Šimeček Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
  Tato práce se zabývá možnostmi paralelizace vybraných algoritmů pro nalezení maximálního toku v síti. Je zaveden potřebný teoretický základ, na který navazuje popis existujících sekvenčních a paralelních algoritmů. Následně ...
 • Webový editor konečných automatů 

  Author: Petr Svoboda; Supervisor: Trávníček Jan; Opponent: Bernhauer David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
  Bakalářská práce popisuje proces návrhu a realizace webové aplikace v podobě dynamického editoru konečných automatů. Analyzují se stávající řešení a jejich přínos. Následně se zdůvodňuje výběr zvolených webových technologií ...
 • Asynchronní iterativní řešiče 

  Author: Martin Quarda; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Langr Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
  Práce se zabývá třemi algoritmy na řešení lineární soustavy rovnic. Algo-ritmy řeší pravou stranu matice udavající soustavu rovnic. Matice musí spl-ňovat jeden ze dvou předpokladů, aby to zvládly vyřešit. Vybrané algoritmyjsou ...
 • Aplikace pro distribuci not v orchestru 

  Author: Tomáš Vahalík; Supervisor: Pavlíček Josef; Opponent: Glazar Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
  Tato práce se zabývá implementací webové aplikace, která pomůže členům orchestru připravovat se na koncerty tím, že umožní snadno distribuovat noty mezi jednotlivé hudebníky. Budu zkoumat, jak se noty mezi členy orchestru ...

View more