Novinky

Faculty of Information Technology

Podkomunita v komunitě

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Optimalizace nákupu zboží v prostředí e-shopu 

  Autor: Pekáček Zdeněk; Vedoucí práce: Hunka Jiří; Oponent práce: Žikovský Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-15)
  Cílem této diplomové práce je zmapovat varianty optimálního rozložení prvků e-shopu a navrhnout jeho nejefektivnější strukturu. Práce nejprve provádí heuristickou analýzu e-shopů (Alza, Amazon, eBay, Mall) z perspektivy ...
 • Vliv obrany hardwarové implementace AES vůči fault-injection útokům na její odolnost před útoky rozdílovou odběrovou analýzou 

  Autor: Mašek Martin; Vedoucí práce: Novotný Martin; Oponent práce: Miškovský Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-16)
  Bakalářská práce se zabývá vlivem obrany vůči fault-injection útokům na šifrovací algoritmus AES implementovaný na FPGA Spartan 3E. Je prozkoumáno, zda tyto obvody pro detekci chyb mají nějaký dopad na odolnost před útoky ...
 • Aplikace pro zpracování a prezentaci dat z experimentů pro OS Windows 

  Autor: Artemov Roman; Vedoucí práce: Kubalík Pavel; Oponent práce: Prágl Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-19)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací aplikace pro automatizované zpracování a prezentací částečně strukturovaných dat, které nejsou jednoduše zpracovatelne takovými nástroji jako například tabulkové ...
 • Databáze konferencí a publikací II 

  Autor: Štipl Stanislav; Vedoucí práce: Fišer Petr; Oponent práce: Schmidt Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-17)
  Tato diplomová práce se zabývá rozšířením aplikace pro správu konferencí a publikací, která je využívána na FIT ČVUT. Práce uvádí detailní popis a analýzu stávající aplikace. Na základě této analýzy je navrženo její ...
 • Multiplatformní zobrazovací software pro elektroencefalografii 

  Autor: Bárta Martin; Vedoucí práce: Ježdík Petr; Oponent práce: Dostál Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-16)
  Tato práce popisuje rozšíření programu pro zobrazování a analýzu EEG dat se zaměřením na epilepsii. Mezi podporované funkce patří: pokročilá filtrace, automatické detekční analýzy, montáže -- programovatelné kombinace ...
 • Optimalizace doporučovacích algoritmů 

  Autor: Drdák Jakub; Vedoucí práce: Kordík Pavel; Oponent práce: Řehořek Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-16)
  V poslednich letech se vyvinulo velké množstvi rozličných doporučovacich al-goritmů. Jednu věc maji ale všechny společnou. Jejich hyper-parametry se musi pečlivě zvolit, aby dosahovaly dobrých výsledků. Tato práce se zabývá ...
 • Obrana proti fingerprintingu do Privoxy 

  Autor: Sixta Jiří; Vedoucí práce: Kokeš Josef; Oponent práce: Zahradnický Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-15)
  Tato práce představuje současné techniky fingerprintingu webového prohlížeče. Pro vybrané techniky navrhuje možné způsoby obrany. Práce dále představuje proxy software Privoxy, do kterého implementuje zvolené obrany a ...
 • Implementace prostředí pro experimentování s grafovými databázemi 

  Autor: Karvánková Radka; Vedoucí práce: Valenta Michal; Oponent práce: Quast Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  Tato bakalářská práce se věnuje návrhu a implementaci prostředí pro testování grafových databází. Na základě analýzy je prostředí řešeno sadou skriptů psaných v programovacím jazyce Python. Výsledek praktické části umožňuje ...
 • Víceúrovňové, paralelní algoritmy pro interpolaci tvarů na moderních architekturách 

  Autor: Hrabec Šimon; Vedoucí práce: Sanan Patrick; Oponent práce: Šimeček Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  Tato práce zkoumá téma interpolace tvarů. Zahrnuje úvod do souvisejících témat - numerických metod, paralelních výpočtů & CUDA. Práce obsahuje implementaci jednoho z algoritmů pro interpolaci tvarů s víceúrovňovým rozšířením ...
 • Efektivní algoritmy pro řešení problému nalezení konvexní obálky v 3D 

  Autor: Motyka Václav; Vedoucí práce: Šimeček Ivan; Oponent práce: Suchý Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-10)
  Tato práce se zabývá efektivními algoritmy pro řešení problému hledání konvexní obálky bodů ve 3D prostoru. V práci je tento problém zadefinován a jsou navrženy a popsány algoritmy pro jeho řešení. Tyto algoritmy jsou dále ...
 • Stylizace navigačních map dle předlohy na mobilních zařízeních 

  Autor: Texler Ondřej; Vedoucí práce: Sýkora Daniel; Oponent práce: Pauš Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
  Tato diplomová práce pojednává o vedené syntéze textury na základě předlohy. Syntéza textury má za cíl co nejvěrněji napodobit umělecký styl i použitý umělecký nástroj. V moderní počítačové vědě je syntéza textury častým ...
 • Vývoj aplikace Evidence školních plateb 

  Autor: Novotný Miroslav; Vedoucí práce: Morávek Matěj Jan; Oponent práce: Halaška Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-10)
  Tato práce popisuje analýzu, návrh a realizaci rozšíření aplikace Jídelna 2017 poskytované firmou Barda SW, HW s.r.o. Rozšíření spočívá v obecné automatizaci a zjednodušení spravování školních aktivit a plateb žáků za tyto ...
 • Práce s iOS App Extensions v React Native 

  Autor: Kříž Matěj; Vedoucí práce: Václavík Jan; Oponent práce: Špaček Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  Platforma iOS nabízí nekolik aplikacních rozšírení, která mohou zvýšit dosah aplikací zprístupnením funkcí integrovaných do systému a interakcí s ostatními aplikacemi. Tato práce strucne popisuje jednotlivá aplikacní ...
 • Analýza a popis vzorku pneumatiky 

  Autor: Vopatová Radka; Vedoucí práce: Jiřina Marcel; Oponent práce: Šimeček Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-14)
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a popisem vzorku pneumatiky z fotografie otisku. Cílem práce je seznámit se s metodami popisu otisků používaných v současné době a návrh vlastního způsobu reprezentace vzorku. ...
 • Benchmark grafových databází pro potřeby data lineage 

  Autor: Kovář Milan; Vedoucí práce: Valenta Michal; Oponent práce: Hermann Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  Cílem této práce je zanalyzovat momentální situaci na poli grafových databází a určit vhodnost jednotlivých možných řešení pro data lineage nástroj projektu Manta.
 • Detekce objektů v ptačích hnízdech pomocí neuronových sítí 

  Autor: Havlůj Jan; Vedoucí práce: Pavlíček Josef; Oponent práce: Pauš Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-10)
  Tato práce se zabývá návrhem a tvorbou softwarové knihovny pro detekci objektů v obraze použitím neuronových sítí. V první části jsme seznámeni s cílem práce a detailní specifikací požadavků. Druhá část se věnuje teorii ...
 • Webová aplikace pro sledování SW projektů 

  Autor: Valenta Adam; Vedoucí práce: Petřík Michal; Oponent práce: Podloucký Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
  Práce se zabývá návrhem a implementací webové aplikace, která má za cíl zlepšit již existující zadavatelem (Profinit EU, s.r.o.) používané řešení pro řízení rozsahu projektů a sledování odvedené práce. Požadavkem řešení ...
 • Bezpečnostní incidenty v SSL/TLS implementacích 

  Autor: Král Jan; Vedoucí práce: Kokeš Josef; Oponent práce: Zahradnický Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-04)
  Tato bakalářská práce se věnuje protokolu SSL/TLS a několika s ním souvisejícím síťovým útokům a bezpečnostním slabinám z posledních let. Jejím cílem je představit a analyzovat tyto útoky, jejich možnosti a jejich případná ...
 • Modulární webová aplikace pro správu serverů 

  Autor: Novotná Viktorie; Vedoucí práce: Pavlíčková Petra; Oponent práce: Štěpán Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  Tato práce řeší problém evidence zákazníků a serverů v hostingové společnosti, přesněji roztříštěnost již existující evidence do mnoha nespolupracujících systémů. Tento problém práce řeší vytvořením nového informačního ...
 • Interaktivní simulátor sítí pro analýzu a vizualizaci protokolů 

  Autor: Goncharov Pavel; Vedoucí práce: Moucha Alexandru; Oponent práce: Kubr Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-03)
  Vývoj síťových technologií je hnací silou moderní inovace a pokroku v mnoha klíčových oblastech. To má významný dopad na množství průmyslových odvětví a globální ekonomiky jako celku. Mezinárodní korporací, vláda a akademická ...

Zobrazit další