News

Faculty of Information Technology

Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

 • Vylepšení směrování v oportunistických sítích pomocí metod strojového učení s učitelem a bez učitele 

  Author: Ladislava Smítková Janků; Supervisor: Hyniová Kateřina; Opponent: Borgia Eleonora
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-04-30)
  The dissertation thesis deals with the issue of special routing algorithms designed for com-munication in opportunistic networks. We proposed three extended routing algorithms combining unsupervised or supervised learning ...
 • Adaptivní algoritmy řízení inteligentních agentů 

  Author: Martin Šlapák; Supervisor: Neruda Roman; Opponent: Vokřínek Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-04-30)
  The multi-agent systems and agent-based approach to complex and non-trivial practical problems have become more popular in recent years. The traditional methods of agent?s control sometimes fail or are inappropriate. The ...
 • (Nelineární) stromové indexování a protisměrné vyhledávání 

  Author: Jan Trávníček; Supervisor: Janoušek Jan; Opponent: Demlová Marie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-04-05)
  Trees are one of the fundamental data structures used in Computer Science. The dissertation thesis contributions are best categorised as a part of arbology research [52]. Arbology research is a counterpart of stringology ...
 • Manipulace kapacitou doporučovacích modelů pro optimalizaci v Recall-Coverage rovině 

  Author: Tomáš Řehořek; Supervisor: Kordík Pavel; Opponent: Vojtáš Peter
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-04-04)
  Traditional approaches in Recommender Systems ignore the problem of long-tail recommendations. There is no systematic approach to control the magnitude of long-tail recommendations generated by the models, and there is not ...
 • Přenos času a frekvence v lokálních sítích 

  Author: Jiří Dostál; Supervisor: Smotlacha Vladimír; Opponent: Roztočil Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-04-05)
  This dissertation thesis deals with these topics: network protocols for time distribution, time transfer over optical bers, comparison of atomic clocks timescales and network time services. The need for precise time and ...
 • Zvukový senzor pro Internet of Things, jeho zabezpečení a vzdálená správa 

  Author: Fuchs Ondřej; Supervisor: Novotný Martin; Opponent: Černý Viktor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-01)
  Diplomová práce se zabývá v dnešní době velmi zmiňovaným pojmem Internet věcí (Internet of Things) a zejména problematikou zabezpečení zařízení spadajících do této kategorie. Hlavním cílem práce bylo na základě podrobné ...
 • Výkonnostní analýza programu LSU3shell 

  Author: Kočička Martin; Supervisor: Langr Daniel; Opponent: Kašpar Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
  Ab initio přístup ke zkoumání struktury atomových jader je na popředí součas- ného vývoje nukleární fyziky. LSU3shell je implementací ab initio metody zvané symmetry-adapted no-core shell model (SA-NCSM) pro vysoce paralelní ...
 • Analýza možností využití Datových skladů v bankovnictví 

  Author: Antoš Petr; Supervisor: Mataj Jaromír; Opponent: Náplava Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-01)
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou datových skladů se zaměřením na bankovní sektor, jejich architekturou a využívanými nástroji. Dále obsahuje případovou studii zaměřenou hlavně na finanční náročnost daného ...
 • NURIS - Informační systém pro MI-NUR 

  Author: Jirout David; Supervisor: Hunka Jiří; Opponent: Žikovský Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou, návrhem a realizací webové aplikace pro podporu předmětu MI-NUR: Návrh uživatelského prostředí vyučovaného na Fakultě informačních technologí ČVUT v Praze. Cílem práce je kompletní ...
 • Optimalizace ASM kódu pro DLX procesor pomocí LLVM systému 

  Author: Bureš Michal; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Trávníček Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
  Tato práce popisuje proces vytvořeni nového backendu pro architekturu DLX pomoci LLVM kompilátoru. Procházi všemi nezbytnými součástmi tvorby nového backendu pro kompilátory, jako napřilkad výběr instrukci nebo přiřa-zeni ...
 • Použití hlubokých neuronových sítí pro analýzu sentimentu z tónu řeči 

  Author: Kožusznik Jiří; Supervisor: Holeňa Martin; Opponent: Flusser Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-01)
  Tato práce zabývá problémem analýzy sentimentu z audio souborů, k čemuž využívá LSTM sítí, které porovnává se stávajícími klasifikačními metodami. Je navženo a implementováno několik postupů, jejich výsledky jsou v práci shrnuty.
 • Robot NAO jako přednášející 

  Author: Turcajová Gabriela; Supervisor: Skrbek Miroslav; Opponent: Šimeček Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
  Cílem práce je vytvoření programového vybavení pro robota NAO, které umožní robotovi vést přednášku. Obsahem této práce je návrh a realizace aplikace pro zadání jednotlivých textů ke slajdům, které má robot předčítat, a ...
 • Webový informační systém pro asistenci rekreačním lodím 

  Author: Veverková Markéta; Supervisor: Jirkovský Vojtěch; Opponent: Kadlec Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
  Cílem této bakalářské práce je implementace nové verze již existujícího webového informačního systému Code0. Tento systém je používán francouzskou společností Marine Assistance, jež se specializuje na asistenci rekreačním ...
 • Vizualizace interiéru pro interaktivní prezentaci 

  Author: Bilák Tomáš; Supervisor: Richtr Radek; Opponent: Chludil Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
  Cieľom tejto bakalárskej práce je vytvoriť čo možno najvernejší model vybraného interiéru fakulty s ohľadom na použitie vo webovom rozhraní. Práca sa zaoberá známymi technikami spracovania vizuálnych dát do 3D prostredia ...
 • RDF management založený na technologii Blockchain 

  Author: Rojas Remy; Supervisor: Dojčinovski Milan; Opponent: Kuchař Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-01)
  S růstem popularity Otevřených strukturovaných dat, který je možné pozorovat například na velikosti sítě Linked Open Data (LOD), je nutné řešit problémy škálovatelnosti a řízení životního cyklu. V době vzniku této práce ...
 • Kompresní metoda PPM využívající de Bruijnovy grafy 

  Author: Kulík Jakub; Supervisor: Holub Jan; Opponent: Procházka Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
  Tato práce pojednavá o odlišném přístupu k PPM kompresnímu algoritmu založeném na succinct de Bruijnových grafech. Využívá dynamické binární vektory a waveletové stromy sloučené do jediného stromu pro vytvoření vysoce ...
 • Doporučování hudby 

  Author: Šofr Ondřej; Supervisor: Kordík Pavel; Opponent: Kalvoda Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
  Tato práce se zabývá problematikou personalizovaného doporučování hudebních skladeb posluchačům. Jsou zde představeny přístupy využívané v současnosti, zejména metody kolaborativního filtrování. Důraz je kladen na zpracování ...
 • Automatický docházkový systém s rozpoznáváním tváří 

  Author: Bořil Filip; Supervisor: Černý Viktor; Opponent: Holý Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
  Tato bakalářská práce řeší tvorbu docházkového systému, který pro získávání dat docházky využívá automatické rozpoznávání tváří. Systém je určený pro malé a střední firmy pro usnadnění evidence docházky a správu dovolené. ...
 • Kvalifikace technických a obsahových vlastností webových stránek 

  Author: Havrda Tomáš; Supervisor: Pavelka Jiří; Opponent: Buchtela David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
  Cílem bakalářské práce je zdokumentování a návrh vhodné formy interpretace výstupu webového analytického nástroje WCA. Nejdříve byl proveden průzkum existujících řešení včetně analýzy obchodních modelů. Následovaly uživatelské ...
 • Detekce statických snímků a animací ze záznamu obrazovky 

  Author: Burkoň Richard; Supervisor: Pulc Petr; Opponent: Polách Radomír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním záznamu prezentací. Výsledný program analyzuje kontinuální záznam obrazovky s jednotlivými slidy prezentace, který byl pořízen například pomocí programů třetích stran pro záznam ...

View more