Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

 • Parallel factorization on GPU using CUDA and Metal APIs 

  Author: Jan-Jakub Fleišer; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Starosta Štěpán
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-09)
  Tato práce se snaží umožnit faktorizaci pomocí Pollardova Rho a Lesntrova algoritmu pro faktorizaci pomocí eliptických křivek na grafických procesorech s libovolnou přesností. Práce popisuje vytvořené implementace od ...
 • dbs.fit.cvut.cz - testy 

  Author: Radoslav Hašek; Supervisor: Hunka Jiří; Opponent: Plyskach Andrii
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-09)
  Tato diplomová práce se zabývá tvorbou backendové části testového modulu nového portálu dbs.fit.cvut.cz, který je vyvíjen již delší dobu. Konkrétně řeší systém pro tvorbu testových šablon, systém pro průběh testu a část ...
 • Analysis and Comparison of Application Architecture: Monolith, Microservices and Modular Approach 

  Author: Martin Skalický; Supervisor: Vitvar Tomáš; Opponent: Mlejnek Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-09)
  Architektura mikroslužeb se stala všudypřítomným standardem v softwarovém průmyslu, kde se často používá jako univerzální řešení, aniž by se braly v úvahu její nevýhody. Cílem této práce je analyzovat přístupy k návrhu ...
 • Network anomaly detection based on traceroute data 

  Author: Jan Peřina; Supervisor: Dedecius Kamil; Opponent: Čejka Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-09)
  Detekce anomálií v síti je klíčová pro identifikaci problémů v počítačových sítích, zvláště pro počítačové sítě globálního rozsahu, jako je Worldwide LHC Computing Grid, který slouží k zpracování dat z experimentů prováděných ...
 • Design and Implementation of Machine Learning Operations 

  Author: Michal Bacigál; Supervisor: Čepek Miroslav; Opponent: Da Silva Alves Rodrigo Augusto
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-09)
  Rast popularity a významu aplikácie strojového učenia v rôznych odvetviach viedol k postupnému rozšireniu principov DevOps o koncepty súvisiace s dátami a modelmi, výsledkom čoho došlo k vzniku paradigmy známej ako MLOps. ...
 • Binary Data Balancing Methods 

  Author: Michaela Kučerová; Supervisor: Friedjungová Magda; Opponent: Vašata Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-09)
  Spousta tabulkových datasetů reálného světa je nevyvážená, což má negativní dopad na kvalitu výstupů modelů, jež používají tato nevyvážená data. Existuje řada přístupů, jak se s tímto problémem vypořádat, přičemž jedním z ...
 • ERP System Integration Tool 

  Author: Ondřej Štauda; Supervisor: Charvát Lukáš; Opponent: Vitvar Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-09)
  Roustoucí společnosti mají vždy zájem o robustnější systémy oproti jejich stávajícím. Takový přechod mezi systémy je málokdy bezbolestný, obvzlášť pokud stávající systém používá rozdílný formát dat od toho nového, nebo ...
 • Simulátor karetní hry Hearthstone Battlegrounds 

  Author: Dávid Ruják; Supervisor: Bernhauer David; Opponent: Pauš Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-09)
  Táto práca je zameraná na implementovanie simulácie populárnej hry zo žánru autobatlers - Hearthstone Battlegrounds. Na začiatku sú stručne vysvetlené základné pojmy kartových hier, s dôrazom na Hearthstone a Hearthstone ...
 • Detection of phishing domains in high-speed networks 

  Author: Jakub Osmani; Supervisor: Hynek Karel; Opponent: Fornůsek Simona
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-09)
  Diplomová práce se zabývá problematikou detekce phishingových domén ve vysokorychlostním provozu, a to na základě flow dat na síti CESNET. Výstupem je modul do systému NEMEA, který filtruje velký počet domén a rozhoduje ...
 • Authentication Effectiveness in Vehicle Unified Diagnostic Services 

  Author: Jakub Weisl; Supervisor: Dostál Jiří; Opponent: Bubílek Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-09)
  Tato práce zkoumá časovou efetkivitu a efektivitu přenosu dat v rámci autentizace UDS protokolu. Poukazuje na výhody využití PKI s kryptografickým algoritmem eliptických křivek pro autentizaci.
 • Doporučovací systém pro bankovní aplikaci 

  Author: Miloš Popovič; Supervisor: Kuchař Jaroslav; Opponent: Evan Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-09)
  Cieľom tejto práce je návrh a implementácia odporučacieho systému v podobe mikroslužby zameraného na firemných bankových klientov. V teoretickej časti práce je zanalyzovaná banková doména, dáta a procesy, je zrealizovaná ...
 • Dynamic audio effects chain board 

  Author: Daniel Alexandro Martínez Chaverri; Supervisor: Pavlíček Josef; Opponent: Kroha Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-09)
  Tato práce představuje vývoj a implementaci webové aplikace pro zvukové efekty v reálném čase. Aplikace využívá možnosti rozhraní API Media Capture and Streams v jazyce JavaScript k získání zvukového vstupu od uživatelů a ...
 • Systém pro správu revizí tlakových nádob a techniky 

  Author: Pavel Jordán; Supervisor: Matoušek Jan; Opponent: Borkovcová Monika
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-09)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací nového systému pro správu revizí tlakových nádob a techniky, vytvářeného na míru pro firmu, kde pracuji. Začínám popisem domény revizí a potřebnou teorií. Procházím ...
 • Integrační platforma pro LMS 

  Author: Martin Suchan; Supervisor: Kuchař Jaroslav; Opponent: Buchtela David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-09)
  Cílem diplomové práce je vytvoření integrační platformy pro sjednocení různých typů existujících i budoucích integrací na již existující vzdělávací systém tak, aby správu integrací dokázal obsluhovat i administrátor bez ...
 • Malware Detection Using Visualization Techniques 

  Author: Ihor Salov; Supervisor: Jurečková Olha; Opponent: Kodýtek Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-09)
  Techniky strojového učení (ML) jsou v poslední době velmi populární v mnoha oblastech, včetně zpracování přirozeného jazyka, rozpoznávání hlasu/obrazu atd. Cílem této diplomové práce je vytvořit techniku detekce malwaru ...
 • Generátor memů 

  Author: Ondřej Závodný; Supervisor: Šmolík Jaroslav; Opponent: Kuchař Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-09)
  Tato magisterská práce se zabývá vývojem aplikace pro správu šablon memů a nasledným generováním memů z těchto šablon. Jsou evaluovány existující generátory memů a popsána jejich funkcionalita. Výsledná aplikace je sestavena ...
 • Návrh API pro exokernel 

  Author: Dorian Řehák; Supervisor: Vagner Ladislav; Opponent: Kašpar Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-09)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem API mezi exokernelem a userspacem. Hodnotí předchozí řešení, jejich výhody a problémy a přichází s inovativními řešeními. Práce se dále zabývá implementací takového exokernelu a ...
 • Algebraic Cryptanalysis of Small-Scale Variants of Stream Cipher E0 

  Author: Jan Dolejš; Supervisor: Jureček Martin; Opponent: Lórencz Róbert
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-09)
  Tato práce představuje a demonstruje nové postupy v algebraické analýze zmenšených variant proudové šifry E0 ze standardu Bluetooth. V práci jsme formulovali podobu zmenšených variant šifry a ty reprezentujeme pomocí množiny ...
 • Ontologický model pro RDF export z nástroje Data Stewardship Wizard 

  Author: Jana Martínková; Supervisor: Suchánek Marek; Opponent: Pergl Robert
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-09)
  Tato diplomová práce se věnuje návrhu ontologie a exportní šablony dat nástroje Data Stewardship Wizard do RDF reprezentace. V práci je popsán průběh návrhu ontologie struktur tohoto nástroje, zapsaná ve formátu Turtle, ...
 • Ovládání dronu za pomocí technik hand-trackingu 

  Author: Matyáš Sojka; Supervisor: Nováček Tomáš; Opponent: Hlaváč Marián
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-09)
  V dnešní době přibývá zajímavých možností, jak mohou uživatelé interagovat s virtuálním světem. Jedním ze způsobů, který je stále využívanější, je hand-tracking - snímání rukou uživatele. Tato práce se zabývá návrhem a ...

View more