Now showing items 582-601 of 1468

  • Magitech - Generátor dungeonů 

   Author: Jiří Macháček; Supervisor: Matoušek Jan; Opponent: Vesecký Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
   Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou procedurálního generátoru herních prostředí - dungeonů - pro hru Magitech. V práci jsou analyzovány metody procedurálního generování obsahu, které mohou být použity pro generování ...
  • Magitech - Modul interakce hráče s nehráčskými postavami 

   Author: Štěpán Vejvoda; Supervisor: Matoušek Jan; Opponent: Glazar Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Tato práce se zabývá vývojem systému interakce mezi hráčem a NPC pro hru MagiTech. Na základě analýzy her stejného žánru jsou navrženy jednotlivé moduly, které tvoří celý systém. Práce také obsahuje komentář k implementaci ...
  • Manažerské rozšíření portálu Spolupráce s průmyslem 

   Author: Khol David; Supervisor: Fišer Aleš; Opponent: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-09)
   Práce se zabývá tvorbou rozšíření portálu Spolupráce s průmyslem, pomocí kterého by vedení univerzity získávalo statistické informace o využívání systému uživateli a o přínosu uživatelů pro systém. Práce nastiňuje vnitřní ...
  • MANTA - aplikace pro management test analýzy 

   Author: Lenka Pohanová; Supervisor: Benda Miroslav; Opponent: Štěpán Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-30)
   Práce tvoří jádro budoucí aplikace pro firmu CETIN. Nahradí dosavadní Excel tabulku webovou aplikací. Hlavní prvek aplikace je tedy tabulka, která zachovává potřebnou funkcionalitu Excel tabulky, a to možnost podbarvit ...
  • Mapa síťového okolí 

   Author: Harašta Vojtěch; Supervisor: Starý Jan; Opponent: Černý Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením jednotné aplikace, spustitelnlé na většině systémů unixového typu, která dokáže zmapovat síťové okolí za použití základních protokolů jako je ICMP, ARP a jiné. Dále aplikace nabízí ...
  • Mapa skladu - frontend 

   Author: Vojtěch Kopecký; Supervisor: Hunka Jiří; Opponent: Malec Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Práce se zaměřuje na proces analýzy, návrhu, vývoje a testování vhodného uživatelského rozhraní pro tvorbu mapy skladu, s důrazem na použitelnost a uživatelskou přívětivost. Vzniklý frontend mapového editoru využívá ...
  • Mapování rastrové grafiky na lidskou tvář ve smíšené realitě 

   Author: Adam Pončák; Supervisor: Pauš Petr; Opponent: Chludil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-18)
   Táto práca sa zaoberá problematikou vytvárania jednoduchých tvárových filtrov za pomoci knižnice OpenCV. Cieľom je vytvoriť prototyp aplikácie schopnej tvorby a mapovania rastrovej grafiky na orientačné body tváre v zmiešanej ...
  • Matematická hra na frameworku XNA 

   Author: Nohavica Jan; Supervisor: Matyáš Petr; Opponent: Kalvoda Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Maticová kalkulačka pro výpočet vlastních čísel 

   Author: Matouš Bílek; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Langr Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem, implementací a otestováním kalkulačky několika největších vlastních čísel velkých řídkých nesymetrických reálných matic. Literární rešerše se proto zabývá popisem restartované ...
  • MCTS knihovna pro plánování pohybu jednotek v real-time strategické hře StarCraft 

   Author: Viazovskyi Mykyta; Supervisor: Čertický Michal; Opponent: Trávníček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-16)
   Existuje společnost vývojářů umělé inteligence, kteří zkouší své nápady a pilně pracují, aby vytvořili neporazitelného protivníka pro živou strategickou hru Starcraft, což dokázali v Šachách a Go. Tato práce předvádí využití ...
  • Metadata pro datový sklad fakulty 

   Author: Krejčí Jakub; Supervisor: Kuznetsov Stanislav; Opponent: Valenta Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací metadatového řešení pro nový datový sklad fakulty informačních technologií ČVUT. V práci je popsaná teorie v oblasti metadat a podrobně rozebírá tři základní typy metadat ...
  • Meteorologická stanice v chytré domácnosti založená na platformě Arduino 

   Author: Michal Švec; Supervisor: Kubalík Pavel; Opponent: Hülle Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem prototypu meteorogické stanice založené na platformě Arduino spolu s doprovodnou mobilní aplikací pro platformu Android. Součástí práce je analýza existujících řešení, návrh, ...
  • Metoda loci ve virtuální realitě 

   Author: Dominik Pupala; Supervisor: Klán Petr; Opponent: Pavlíček Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Předmětem této bakalářské práce je návrh a implementace metody loci ve virtuální realitě. První část práce se zabývá problematikou zmiňované mnemotechnické pomůcky, analýzou jejích interaktivních implementací a vývojem v ...
  • Metodika pre realizáciu legálne metrologického SW v prostredí Cloud Computing 

   Author: Vladimir Pozdeev; Supervisor: Koval Martin; Opponent: Valenta Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou metrologických SW v kategoriích, jako: dlouhodobé ukládání dat, komunikace, download SW. Problém bude řešen s využitím technologií Cloud Computing a podle metodiky Welmec Guide ...
  • Metodika pro srovnání deferred a forward rendererů 

   Author: Malý Tomáš; Supervisor: Chludil Jiří; Opponent: Richtr Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Deferred renderer se v posledních letech stal velmi populární technikou používanou v mnoha počítačových hrách a herních nebo grafických enginech. Cílem této práce je experimentálně ověřit použitelnost této techniky v ...
  • Metodika vedení projektu implementace SAP HCM 

   Author: Michaela Tauchmanová; Supervisor: Suchánek Marek; Opponent: Buchtela David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
   Obsahem této bakalářské práce je vytvoření metodiky pro vedení projektů, které se týkají systému SAP, konkrétně jeho modulu Human Capital Management. Nová metodika je vytvořena na základě rešerše standardů a metodik pro ...
  • Metodika zavádění ISMS do malých a středních firem 

   Author: Procházka Pavel; Supervisor: Buček Jiří; Opponent: Čermák Igor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Metriky pro porovnání hudebních záznamů 

   Author: Šoltés Július; Supervisor: Matyáš Petr; Opponent: Holub Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
  • Měření pozic ve vyhledávačích a optimalizace pro vyhledávače 

   Author: Václavík Jan; Supervisor: Vorel Jan; Opponent: Balík Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Měření rozměrů a tvarů bižuterních diamantů 

   Author: Justýna Frommová; Supervisor: Novák Jakub; Opponent: Smítková Janků Ladislava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-11)
   Tato práce se zabývá měřením rozměrů bižuterních kamenů na základě počítačového vidění a zpracování obrazu. Kvalita bižuterních šatonů je kontrolována pomocí velikosti kružnice opsané, kružnice vepsané, kružnice vepsané ...