Now showing items 800-819 of 1468

  • OAuth 2 autorizace pro aplikaci OctoPrint 

   Author: Hanuš Jiří; Supervisor: Hrončok Miroslav; Opponent: Průša Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Cílem mé práce je navrhnout a naimplementovat plugin pro rozšíření aplikace OctoPrint. Díky němu se budou moci uživatelé přihlásit do uživatelského rozhraní pomocí serveru třetí strany využitím autorizačního protokolu OAuth ...
  • Obarvení grafu - Případová studie použití evolučních výpočtů 

   Author: Šefčík Petr; Supervisor: Kolář Josef; Opponent: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Obchodní deník 

   Author: Nguyen Roman; Supervisor: Trdlička Jan; Opponent: Šoch Michal
   Cílém této bakalářské práce je návrh a implementace aplikace pro analýzu dat z obchodování na burzovních trzích. Analýza dat by měla přispět ke zlepšení a zefektivnění burzovních strategií a obchodování na burze obecně. Práce ...
  • Office 365, BPOS, Google Apps 

   Author: Přibáň Marek; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Franek Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Offline analýza hovorů v call centru 

   Author: Boris Pazdera; Supervisor: Švík Martin; Opponent: Vitvar Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   V této práci jsou nastíněny základní možnosti zpracování zvukových nahrávek z call center a jejich hloubkové analýzy z pohledu jak textové, tak zvukové. Toho je dosaženo návrhem architektury, výběrem správných komponent a ...
  • Ohodnocení firem na základě veřejných dat 

   Author: Kirill Belyi; Supervisor: Benešová Alisa; Opponent: Vozárová Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Tématem této práce je hodnocení firmy na základě informací z otevřených zdrojů. V jejím úvodu jsou popsány a analyzovány pozitivní a negativní aspekty projektů, které řeší problém vyhodnocování organizací, ale i zdroje ...
  • On-line prozkoumávání fraktálů pomocí Julia 

   Author: Martin Ondejka; Supervisor: Kalvoda Tomáš; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-17)
   Hlavným cieľom tejto práce je implementácia webovej aplikácie na vizualizáciu fraktálov v programovacom jazyku Julia. Účel tejto aplikácie má slúžiť ako proof-of-concept pre budúce aplikácie s náročnými výpočetnými ...
  • On-line rezervační systém kulturního domu 

   Author: Marek Tomáš; Supervisor: Vynikarová Dana; Opponent: Buchtela David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Ondřejovská přehlídka CCD fotometrie jižní oblohy – Katalogový server 

   Author: Nádvorník Jiří; Supervisor: Škoda Petr; Opponent: Šolcová Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Ondřejovská přehlídka CCD fotometrie jižní oblohy – server obrázků 

   Author: Mikhailova Daria; Supervisor: Škoda Petr; Opponent: Vogel Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Online Clearingové centrum 

   Author: Mykyta Boiko; Supervisor: Kuznetsov Stanislav; Opponent: Novák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Hlavním cílem této práce je vytvořit prototyp webové aplikace, která by fungovala jako tržiště spojující krypto tradery, investory a vývojáře obchodních strategií. Mělo by to pomoct zpeněžit práci vývojářů kryptoměnových ...
  • Online nástroj pro správu projektů 

   Author: Kutílek Lukáš; Supervisor: Jirkovský Vojtěch; Opponent: Kadlec Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Online platforma pro poskytování jednoduchých Unixových nástrojů 

   Author: Zvolský Grant; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Trdlička Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Práce se zabývá vývojem prototypu platformy, která umožní uživatelům internetu přístup k unixovým nástrojům skrze online bashové skripty. Při návrhu je kladen důraz zejména na bezpečnost, jelikož projekt vyžaduje spouštění ...
  • Ontologická analýza změnového řízení ICT projektu 

   Author: Král Ondřej; Supervisor: Pergl Robert; Opponent: Náplava Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Bakalářská práce seznamuje čtenáře s pojmem ontologie, jeho pojetím v informatice a představuje základy jazyka OntoUML pro ontologicky zaměřené konceptuální modelování, založené na ontologii UFO. Dále popisuje principy, ...
  • Open source publikační systém pro nadaci J. Foglara 

   Author: Kubernátová Petra; Supervisor: Součková Monika; Opponent: Hrabáková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
  • Open source publikační systém pro nadační fond Bible21 

   Author: Danel Marek; Supervisor: Součková Monika; Opponent: Ryant Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Open source publikační systém pro neziskovou organizaci AMM 

   Author: Poroda Zdeněk; Supervisor: Součková Monika; Opponent: Wallenfelsová Helena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
  • Open-source prostředí pro návrh právních procesů za použití frameworku Blazor 

   Author: Martin Drozdík; Supervisor: Skotnica Marek; Opponent: Pergl Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-19)
   Tato práce se zabývá průzkumem frameworku Blazor a tvorbou prototypu editoru chytrých blockchain smluv. Editor chytrých smluv by mohl být schopen tvořit decentralizované, autonomní a zabezpečené elektronické smlouvy, a to ...
  • Opendata slovenské státní správy 

   Author: Šprlák Juraj; Supervisor: Starý Jan; Opponent: Gattermayer Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Témou tejto bakalárskej práce sú otvorené dáta a ich praktické využitie. Te-oretická časť práce uvádza otvorené dáta, opisuje ich hlavné atribúty, pred-stavuje svetových lídrov v otváraní dát, prezentuje niektoré z ...
  • Opensource prostředí pro návrh konstrukčních a procesních modelů metodiky DEMO 

   Author: Petr Ančinec; Supervisor: Skotnica Marek; Opponent: Pergl Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Práce se zabývá konstrukčním a procesním diagramem metodiky DEMO. Nedávné změny ve specifikaci DEMO zapříčinili, že neexistuje modelovací nástroj, který by tuto specifikaci podporoval a zároveň kontroloval její pravidla a ...