Now showing items 1334-1353 of 1468

  • Wearables - aplikace pro sdílení vozidel Uniqway 

   Author: Lukáš Norek; Supervisor: Jirovský Václav; Opponent: Blizničenko Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-19)
   Tato práce se zabývá návrhem a implementací aplikace Uniqway pro nositelnou elektroniku, konkrétně pro zařízení s operačním systémem Wear OS. Aplikace slouží jako podpůrný prvek k již existující aplikaci pro operační systém ...
  • Wearables - aplikace pro sdílení vozidel Uniqway pro Apple Watch 

   Author: Tomáš Batěk; Supervisor: Jirovský Václav; Opponent: Blizničenko Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací aplikace pro platformu chytrých hodinek Apple Watch pro uživatele systému sdílení vozidel Uniqway. Čtenáře v rámci analýzy seznamuje s již používanou aplikací pro ...
  • Web lukostřeleckého klubu 1. LK Plzeň 1935 

   Author: Jana Schořová; Supervisor: Nováček Tomáš; Opponent: Horáček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Tato práce se věnuje tvorbě nového webu pro 1. lukostřelecký klub Plzeň 1935. Výsledný web slouží pro prezentaci aktivit klubu a obsah lze spravovat pomocí administrační části. Práce se zaměřuje na analýzu stávajícího ...
  • Web portal pro EFB 

   Author: Abdullah Abdullah; Supervisor: Rybola Zdeněk; Opponent: Hunka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
   Cílem bakalářské práce je vytvořit aplikaci webového portálu pro Egyptskou banku potravin (EFB), která bude sloužit jako platforma pro spravování dat a komunikaci mezi zaměstnanci v rámci společnosti. To zahrnuje analýzu ...
  • Web studentského klubu FIT++ 

   Author: Martin Pilný; Supervisor: Nováček Tomáš; Opponent: Horáček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Problematika tvorby webových aplikací na míru klientovi je tu stále. V rámci této práce je klientem studentský klub FIT++, který sdružuje aktivní studenty na fakultě informačních technologií ČVUT. V rámci činnosti klubu ...
  • Webová administrace informačního systému pro střední školu 

   Author: Trbola Tomáš; Supervisor: Matyáš Petr; Opponent: Bernhauer David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Tato práce se zabývá analýzou požadavků, návrhem řešení a implementací prototypu administrace připravovaného informačního systému střední školy Michael. Výstupem práce je administrace implementovaná v PHP frameworku Symfony. ...
  • Webová aplikace Anonymizátor 

   Author: Martinovská Tereza; Supervisor: Pavelka Jiří; Opponent: Buchtela David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-17)
   Cílem této práce bylo zajistit uživatelům možnost anonymního hodnocení skupin či kolegů. Nejprve byla provedena analýza existujících řešení včetně obchodních modelů, poté se práce soustředila na konkrétní vyřešení cíle. ...
  • Webová aplikace Fotoblog 

   Author: Filipová Markéta; Supervisor: Buchtela David; Opponent: Vynikarová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Webová aplikace HashStory 

   Author: Marinko Alexandr; Supervisor: Kuchař Jaroslav; Opponent: Dojčinovski Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Tato práce popisuje vývoj webové aplikace HashStory. Cílem práce je vytvořit aplikaci umožňující uživatelům sociálních sítí sestrojit prezentační timeline příběhu z vlastních příspěvků. Pozornost je věnována přístupu k ...
  • Webová aplikace Meet me now! 

   Author: Vladyslav Kalachykov; Supervisor: Malec Oldřich; Opponent: Glazar Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací funkčního prototypu aplikace pro tvorbu a vyhledávaní událostí. Na základě analýzy stávajících řešení a relevantních technologií byla vytvořena jednostránková webová ...
  • Webová aplikace na odhad ceny vývoje software 

   Author: Staněk Filip; Supervisor: Hladík Jakub; Opponent: Bartoň Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Náplní této práce bylo navrhnout a vytvořit webovou aplikaci pro odhadování ceny vývoje softwarových projektů. V práci jsem se zaměřil na menší zakázkový software, jehož problematiku odhadování jsem analyzoval a na základě ...
  • Webová aplikace na tvorbu a správu seznamů definovaných uživateli 

   Author: Vít Štefan; Supervisor: Štěpán Pavel; Opponent: Klán Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Tato práce se zabývá návrhem a implementací webové aplikace pro tvorbu a správu univerzálních seznamů definovaných uživateli. Rešeršní část se věnuje návrhu samotného řešení ve formě jednostránkové aplikace včetně návrhu ...
  • Webová aplikace podporující tvorbu rozvrhu kombinovaných studentů 

   Author: Hanuš Jiří; Supervisor: Vašata Daniel; Opponent: Klouda Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Webová aplikace pro číselné kódování textových proměnných v datech 

   Author: Duka Miroslav; Supervisor: Vašata Daniel; Opponent: Dombek Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
  • Webová aplikace pro doučování matematiky 

   Author: Brabec Pavel; Supervisor: Rybola Zdeněk; Opponent: Mlejnek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou webové aplikace pro doučování matematiky. Uživateli této aplikace budou žáci základních škol a jejich rodiče. Aplikace bude usnadňovat zadávání a opravování příkladů z matematiky a ...
  • Webová aplikace pro evidenci klientů projektu "Úspěšný prvňáček" 

   Author: Rod Lukáš; Supervisor: Kuznetsov Stanislav; Opponent: Mlejnek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-17)
   Tato práce si klade za cíl vytvořit webovou aplikaci pro projekt "Úspěšný prvňáček", který nabízí doučování a kurzy pro budoucí nebo nastupující prvňáčky. Výsledná aplikace má umožnit evidování klientů, jejich docházky, ...
  • Webová aplikace pro generování obrázkových memů 

   Author: Kříž Josef; Supervisor: Šlajchrt Petr; Opponent: Bařinka Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Prace se zabyva analyzou, navrhem a implementaci webove aplikace pro tvorbu internetovych memu, coz jsou obrazky s doplnenym vtipnym textem. V praci jsou popsana existujici reseni a jejich vyhody a nevyhody. Na zaklade ...
  • Webová aplikace pro interaktivní myšlenkové mapy 

   Author: Dominika Králiková; Supervisor: Podloucký Martin; Opponent: Suchánek Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Tato bakalářská práce se zabývá vývojem webové aplikace pro tvorbu interaktivních myšlenkových map. Začátek práce je věnován definici základních pojmů a průzkumu existujících řešení. Hlavní náplní této práce je popis celého ...
  • Webová aplikace pro komunikaci studentů FITu 

   Author: Heřman Matěj; Supervisor: Součková Monika; Opponent: Ryant Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-02-19)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou, návrhem, implementací a testováním webové aplikace, která slouží ke komunikaci studentů na FIT ČVUT (týkající se převážně vzájemné pomoci a rad ohledně studia, výměny zkušeností a ...
  • Webová aplikace pro kreativní výuku fyziky 

   Author: Černý Přemysl; Supervisor: Buchtela David; Opponent: Guth Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-10)
   Tato bakalářská práce se zabývá implementací webové aplikace, která umožní učitelům fyziky na základních a středních školách zaznamenávat data z měřících přístrojů Vernier a odesílat je na server, kde budou k dispozici v ...